Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Brussels Belgium

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Cleaning services

Office National de l'Emploi | Published October 11, 2016  -  Deadline November 3, 2016
cleaning services

Cleaning services

Direction Facilities | Published October 18, 2016
cleaning services

Building-cleaning services

Direction Facilities | Published October 18, 2016
Building-cleaning services

Washing and dry-cleaning services

Service incendie et aide médicale urgente de la région Bruxelles Capitale | Published October 12, 2016  -  Deadline November 8, 2016
laundry and dry cleaning

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement | Published October 8, 2016  -  Deadline October 25, 2016
discharge sewage services and waste disposal, cleaning and services relating to the environment

daily housekeeping, and cleaning windows of Brussels unemployment office

Office National de l'Emploi | Published September 9, 2016  -  Deadline November 3, 2016
public tender for daily housekeeping and cleaning windows of Brussels unemployment office.

public contract for the cleaning of the premises and related entity "Immo Montoyer"

Office National du Ducroire | Published September 19, 2016
public contract for the cleaning of the premises and related entity "Immo Montoyer."

BRUSSELS - Federal police - Thorough cleaning Block G following the renovation of the roof

Régie des Bâtiments, Service Opérationnel de Bruxelles | Published October 20, 2016  -  Deadline October 26, 2016
BRUSSELS - Federal police - Thorough cleaning Block G following the renovation of the roof.

BRUSSELS - Belgian Buildings - cleaning facades (GRAFFITI) of state buildings in the Brussels-Capital Region

Regie der Gebouwen - Regio Brussel | Published August 25, 2016  -  Deadline October 19, 2016
BRUSSELS - Belgian Buildings - cleaning facades (GRAFFITI) of state buildings in the Brussels-Capital Region

Cleaning particle filters for buses equipped with diesel engine to the standard EURO 4, 5 or 6

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department | Published October 3, 2016  -  Deadline November 10, 2016
Cleaning particulate filters for diesel buses equipped engine to the standard Euro 4, Euro 5 or Euro 6

Translating, testing and programming of the questionnaire; conducting the fieldwork; coding, data cleaning and preparation of the methodological report in the context of the survey 'together in diversity'

Agentschap voor Binnenlands Bestuur | Published October 17, 2016
Translating, testing and programming of the questionnaire; conducting the fieldwork; coding, data cleaning and preparation of the methodological report in the context of the survey 'together in diversity'.

Cleaning services

Office National de l'Emploi | Published September 14, 2016  -  Deadline November 3, 2016

Open aanbesteding dagelijks voor het onderhoud van lokalen into Reiniging van ramen voor het werkloosheidsbureau Brussel.

Cleaning services

Office National de l'Emploi | Published September 24, 2016  -  Deadline November 18, 2016

Dagelijks onderhoud van lokalen van het gebouw Hospi-te Brussel.

Washing and dry-cleaning services

Service incendie et aide médicale urgente de la région Bruxelles Capitale | Published September 24, 2016  -  Deadline November 8, 2016

Wassen van de dienstkleding.

Building-cleaning services

Service fédéral des pensions | Published October 12, 2016  -  Deadline November 17, 2016

Schoonmaak van lokalen van Zuidertoren, 1060 Brussel.

open tender for the purpose of services for cleaning windows, roofs and terraces of the Building complex - FINANCE TOWER - DOOR BUILDING - PACHECO CENTER located Kruidtuinlaan, 50-1000-Brussels on behalf of the Management Board Administrative Centre Botanique

SPF Fin Division Achats | Published September 22, 2016
open tender for the purpose of services for cleaning windows, roofs and terraces of the Building complex - FINANCE TOWER - DOOR BUILDING - PACHECO CENTER located Kruidtuinlaan, 50-1000-Brussels on behalf of the Management Board Administrative Centre Botanique.

Window-cleaning and related services

Europa-Kommissionen | Published August 13, 2016  -  Deadline December 2, 2016
Pružanje usluga čišćenja prozora povezanih i usluga, uključujući svu potrebnu robu, u koje zgradama zauzima i / ili kojima upravlja Európska komisija u-Bruxellesu regiji glavnog grada i okolnom području.

Cleaning and sanitation services

SNCB-Procurement & Investments | Published October 13, 2016  -  Deadline November 15, 2016

Raamovereenkomst voor 4 jaar voor de schoonmaak in Periodiek onderhoud van Central Werkplaats van NMBS te Mechelen (Burelen, refters, health ruimten, werkplaatsen into sporthal).

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement | Published September 24, 2016  -  Deadline November 7, 2016

In period of 2006-2010 werden voorontwerpen van beheerplannen opgemaakt voor 48 deelgebieden van de drie op Speciale Beschermingszones initiatief Leefmilieu van Brussel. Sinds van het worden van de Kracht van Ordonnantie 1.3.2012 betreffende Natuurbehoud het is er een wettelijk voorzien kader voor het beheer van Implementatie in Natura 2000 - gebieden (Artikels 49-50). From instandhoudingsdoelstellingen voor drie Special Beschermingszones werden inmiddels vastgelegd in drie aanmeldingsbesluiten in gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. From hoofdopdracht van het inschrijver omvat actualiseren van voorontwerpen beheerplannen van voor 48 Natura 2000 - deelgebieden - opgesteld in 2006-2010 in functie van het kader wettelijk beschreven in Ordonnantie of Natuur into instandhoudingsdoelstellingen in beschreven of aanmeldingsbesluiten (Article 49-56). , alsook in functie van het gebied van evolutie op het terrein Daarnaast kan ook aan de inschrijver gevraagd worden om op basis van het een beheerplan technische luik van een voor beheercontract bereiden you.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

ARP — Service technique | Published October 18, 2016  -  Deadline November 23, 2016

Het Voorwerp van opdracht is of ontvangst into verwerking van:

- Grofvuil opgehaald aan bij huis of Huishoudens in klanten van het Agentschap in;

- Afval van openbare sluikstorten opgeruimd op weg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze bestaat uit 4 percelen:

- Perceel 1: ophaling in verwerking van afval hoofdzakelijk samengesteld grofvuil uit aan bij huis opgehaald of Huishoudens in klanten van het in het Agentschap noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Perceel 2: ophaling in verwerking van afval hoofdzakelijk samengesteld grofvuil uit aan bij huis opgehaald of Huishoudens in klanten van het Agentschap in het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Perceel 3: ontvangst in verwerking van afval van openbare sluikstorten opgeruimd op weg in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Perceel 4: ontvangst in verwerking van afval van openbare sluikstorten opgeruimd op weg in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;