Public tenders for chemical in Slovakia

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!
ChemicalSlovakia

basic inorganic and organic chemicals

A1SYNTH, s.r.o. | Published January 20, 2012
Winner
Lambda Life, a.s. Levočská 3 851 01 Bratislava SLOVAKIA
cpvs
24300000, 24311000

3.1 Jedná sa o dodanie tovarov na zákazku: „Suroviny na organickú syntézu”, ktorej predmetom je dodanie nasledovných tovarov pre chemickú výrobu: Názov / Jednotka / Množstvo. Silica gel, for chromatography, 0,035-0,070 mm, 60A kg 400. Toluen pre synthezy liter 100 Chloroform pre synthezy liter 200. Diethylether pre synthezy liter 1 000. Hexol pre synthezy liter 4 000. Dichlormethane pre synthezy liter 2 000. Methanol pre synthezy liter 1 500. Ethylacetate pre synthezy liter 3 000. Aceton pre synthezy liter 4 000. Trifluorooctan strieborný gram 200. Tetrahydrofurán p.a. liter 250. Tetrahydrofurán bezvodý liter 45. Dimetylformamid bezvodý liter 50. (S) (3-Diazo-1-metyl-2-oxopropyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (3-Diazo-1-isopropyl-2-oxopropyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (1-(2-Diazo-acetyl)-3-metylbutyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (1S, 2R) (1-(2-Diazoacetyl)-2-metylbutyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (1-(4-tert-Butoxybenzyl)-3-diazo-2-oxopropyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (3-Diazo-2-oxo-1-(2-(tritylcarbamoyl)etyl)propyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 Di-tert-butyl-dicarbonate kg 10. (S) 4-Isopropyl-5,5-difenyl-oxazolidin-2-on gram 400 (R) 4-Isopropyl-5,5-difenyl-oxazolidin-2-on kg 1 N-Butyllítium (2,5 M v hexánoch) liter 8 Benzyloxokarbonylaminometanol kg 1. Chlorid lítny gram 250. Chlorid kyseliny propiónovej gram 500. Kyselina 3-metylbutánová mililiter 500. Kyselina 4-metylpentánová gram 250. Kyselina 3-fenylpropánová gram 200. 3-(4-(tert-Butyl-difenyl-silanyloxy)fenyl)propánová kyselina gram 200 Kyselina trifluoroctová kg 5. 4-Bromobutyryl chlorid gram 100 Tetrabutylamóniumflorid trihydrát gram 250. Litium aluminium hydrid kg 1. Tetrabutylamóniumhydroxid, hydrát gram 100. Benzyl chloroformiát gram 500. Fmoc N-hydroxysuccinimid ester gram 500. 10 % Paládium na aktívnom uhlí gram 500 Hydroxid lítny, monohydrát gram 250. Metántiol gram 170. Kyselina bromovodíková (33 % roztok v kyseline octovej) liter 1. Chlorid titaničitý mililiter 500. N-Metylmorfolín liter 1 Trietylamín liter 20. Mono-tert-Butyl ester kyseliny pentándiovej gram 500. Mono-tert-Butyl ester kyseliny butándiovej gram 500. Tritylamín gram 100. O-Diphenylfosforyl hydroxylamín gram 200 N-tert-Butoxykarbonyl-O-difenylfosforyl hydroxylamín gram 200

chemical industry machinery

Konzeko, spol. s r.o. (9531/V) | Published February 10, 2012
Winner
PPT - laboratórna a priemyselná elektronika, spol s r.o. Železničná 301/1 914 01 Trenčianská Teplá SLOVAKIA
cpvs
42993000

Zariadenie na fázovú úpravu technických kvapalín špeciálne zariadenie stavebnicového typu vyprojektované na získavanie základných údajov transferu hmoty a energie pri separácii vybraných druhov kvapalných odpadov vybavené výstupmi pre meranie tepelných gradientov a množstevných tokov, upotrebiteľných pre chemoinžinierske výpočty a projekčné podklady pre potencionálnu expanziu zariadenia do priemyselného merítka. Zariadenie sa bude budovať v troch etapách, pričom pri zdokonaľovaní zariadenia sa nevyhnutné výsledky namerajú na zariadení z predošlého stupňa. Požadované parametre: vákuum 600 Pascalov až 100 kPa, teplota 60 až 400o C, množstvá 0,5 litra až 10 litrov za hodinu. Výpočtová technika na monitorovanie a automatizáciu procesov výpočtová technika (s príslušenstvom) slúžiaca na monitorovanie a automatizáciu procesov s minimálnymi parametrami: 4-jadrový procesor, 500 GB harddisk, 22“ monitor. Softvér na registráciu prietokov, teplôt a tlakov softvér na registráciu prietokov, teplôt a tlakov. Umožní nameranie a záznam nameraných veličín vo zvolených časových intervaloch do pamäte PC a následné spracovanie nameraných údajov numericky a graficky. Snímanie údajov minimálne trikrát za sekundu, počet meracích kanálov minimálne 20.

Chemical industry machinery

Konzeko, spol. s r.o. | Published February 18, 2012
cpvs
42993000

Chemical industry machinery

chemical industry machinery

Konzeko, spol. s r.o. | Published February 18, 2012
cpvs
42993000

chemical industry machinery

water-treatment chemicals

Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava | Published March 9, 2012
Winner
BK Giulini GmbH Giulinstrasse 2 67065 Ludwigschafen GERMANY
cpvs
24962000

:Chemikálie na úpravu chladiacej vody pre jadrové elektrárne Mochovce.

Basic inorganic and organic chemicals

Akadémia policajného zboru v Bratislave | Published March 15, 2012  -  Deadline March 22, 2012
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

Basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

Akadémia policajného zboru v Bratislave | Published March 15, 2012  -  Deadline March 22, 2012
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

Fakultná nemocnica Nitra | Published March 21, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
24300000, 33124130, 33124131

basic inorganic and organic chemicals

Basic inorganic and organic chemicals

Fakultná nemocnica Nitra | Published March 21, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
24300000, 33124130, 33124131

Basic inorganic and organic chemicals

fine and various chemical products

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície | Published March 27, 2012  -  Deadline May 18, 2012
cpvs
24900000, 24910000, 44830000, 44831100

fine and various chemical products

Fine and various chemical products

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície | Published March 27, 2012  -  Deadline May 18, 2012
cpvs
24900000, 24910000, 44830000, 44831100

Fine and various chemical products

chemical industry machinery

Impergam, s. r. o. | Published May 31, 2012
Winner
Strojstalex, spol. s r.o. Karpatské námestie 8 831 06 Bratislava SLOVAKIA E-mail: strojstalex@gmail.com Telephone: +421 244872806 Internet address: http://www.strojstalex.sk Fax: +421 244872806
cpvs
42910000, 42990000, 42993000

Technologické zariadenia pre vákuovú destiláciu a adsorpčnú rafináciu produktov. Predmet zákazky pozostáva z 2 častí: — časť č. 1: Vákuový destilačný systém pre recykláciu organických rozpúšťadiel, — časť č. 2: Technologická jednotka pre adsorpčnú rafináciu a sušenie uhľovodíkových kvapalín.

chemical industry machinery

Impergam, s. r. o. | Published June 8, 2012
cpvs
42990000, 42993000

chemical industry machinery

basic inorganic and organic chemicals

Akadémia policajného zboru v Bratislave | Published June 22, 2012  -  Deadline May 2, 2012
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33600000, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

basic inorganic and organic chemicals

chemical products

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície | Published June 30, 2012
Winner
Monal-BBG, s.r.o Broskyňová 8 811 03 Bratislava SLOVAKIA E-mail: monal-bbg@monal-bbg.sk Telephone: +421 245994814 Fax: +421 245647111
cpvs
24000000, 24910000, 44830000, 44831000

Nákup jednotlivých tovarov - lepidlá a tmely pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých organizačných zložiek MO SR.

miscellaneous organic chemicals

Sembid, s.r.o | Published July 24, 2012  -  Deadline May 24, 2011
cpvs
24327000

miscellaneous organic chemicals

chemical toilets

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Published August 11, 2012
cpvs
24955000, 50760000, 90430000

chemical toilets

basic inorganic and organic chemicals

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (00397768) | Published October 13, 2012
Winner
Merck spol. s r.o. Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC E-mail: anna.haverlova@merckgroup.com Telephone: +421 249267405 Internet address: http://www.merck.cz Fax: +421 249267777
cpvs
24300000

Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach. Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií pre UPJŠ v Košiciach, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely a paria medzi anorganické zlúčeniny, anorganické kyseliny, anorganické zásady, chemické prvky, nízkomolekulové organické zlúčeniny, organické kyseliny, technické rozpúšťadlá, rozpúšťadlá p.a., rozpúšťadlá spektroskopické a deuterované zlúčeniny.

chemical toilets

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (35919001) | Published November 15, 2012
Winner
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava SLOVAKIA E-mail: dixi@toitoi.sk Telephone: +421 244632236
cpvs
24955000, 50760000, 90430000

Predmetom zákazky je poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

fine and various chemical products

Geneton s.r.o. (36285595) | Published November 20, 2012
Winner
ProScience Tech s.r.o. Dobiinsk6ho 20 811 05 Bratislava SLOVAKIA E-mail: info@prosciencetech.sk Telephone: +421 220721099 Fax: +421 220721099
cpvs
19520000, 24320000, 24324000, 24900000, 33141000, 33696600

Spotrebný materiál pre výskum v oblasti molekulárnej genetiky.
Categories
  Slovakia - Show all countries
Bratislava (127)Bratislava - mestská časť staré mesto (50)Bratislava-ružinov (47)Banská bystrica (32)Bratislava-nové mesto (30)Bratislava-karlova ves (23)Nitra (20)Bratislava (19)Prešov (19)Bratislava - staré mesto (18)Košice - mestská časť staré mesto (18)Martin (18)Košice (17)Trnava (14)Bratislava - mestská časť karlova ves (11)Košice - mestská časť juh (11)Čierny balog (10)Žilina (9)Pezinok (8)Levice (7)Piešťany (6)Liptovský mikuláš (5)Lužianky (5)Sebechleby (5)Bardejov (4)Bratislava - mestská časť petržalka (3)Košice-sever (3)Senec (3)Trenčín (3)Zohor (3)Žiar nad hronom (3)Bratislava - mestská časť nové mesto (2)Dubnica nad váhom (2)Galanta (2)Košice (2)Kysucký lieskovec (2)Lučenec (2)Lúčnica nad žitavou (2)Markušovce (2)Martin (2)Nová bystrica (2)Podbrezová (2)Rovné (2)Stará ľubovňa (2)Turzovka (2)Tvrdošín (2)Vinica (2)Vysoké tatry (2)Betliar (1)Bratislava - mestská časť dúbravka (1)Bratislava-rača (1)Chrenovec (1)Dobšiná (1)Dolná krupá (1)Dunajská streda (1)Komárno (1)Kysucké nové mesto (1)Markušovce (1)Michalovce (1)Modra (1)Moravany nad váhom (1)Nitra (1)Nižná boca (1)Nováky (1)Prešov (1)Pliešovce (1)Poprad (1)Považská bystrica (1)Senica (1)Spišská nová ves (1)Stará turá (1)Svidník (1)Uhrovec (1)Valča (1)Veľké rovné (1)Vojka nad dunajom (1)Zálesie (1)Šaštín-stráže (1)Štrba (1)