Public tenders for chemical in Slovakia

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!
ChemicalSlovakia

chemical products

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície | Published June 30, 2012
Winner
Monal-BBG, s.r.o Broskyňová 8 811 03 Bratislava SLOVAKIA E-mail: monal-bbg@monal-bbg.sk Telephone: +421 245994814 Fax: +421 245647111
cpvs
24000000, 24910000, 44830000, 44831000

Nákup jednotlivých tovarov - lepidlá a tmely pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých organizačných zložiek MO SR.

chemical toilets

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (35919001) | Published November 15, 2012
Winner
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava SLOVAKIA E-mail: dixi@toitoi.sk Telephone: +421 244632236
cpvs
24955000, 50760000, 90430000

Predmetom zákazky je poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Buying a chemical de-icing salt on Commodity Exchange

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Published January 15, 2015
Winner
Nelux, s.r.o.
cpvs
14500000

The contract is the purchase of chemical de-icing salt on the commodity exchange with THAWING effect to -6 ° C in a total volume of 2,475 tons. The place of supply of the individual centers of administration and maintenance of highways and expressways contracting authority. Object of the contract is divided into 3 parts, the performance of each of the conclusion of a separate contract - a contract (the closing list): Part 1: Purchase of chemical de-icing salt on a commodity exchange for SSÚD Mengusovce and SSÚD Trenčín. Estimated cost: 44.200, - € VAT. Capacity: 500 tons. Part 2: Buying a chemical de-icing salt on a commodity exchange for SSÚD Považská Bystrica and SSÚD Behárovce. Estimated cost: 24.050, - € VAT. Capacity: 275 tons. Part 3: Purchase of chemical de-icing salt on a commodity exchange for Elected SDO, SDO Galanta, SSÚD Prešov, SSÚD Liptovsky Mikulas, SSÚD Trnava, Čadca SDO, SDO Košice, SSÚD SSÚD Malacky and Bratislava. Estimated value: 149.800, - € VAT. Capacity: 1,700 tons.

Chemical Supply spreading material - First quarter 2015

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | Published May 7, 2015
Winner
Nelux, s.r.o.
cpvs
14400000, 24312120, 60100000, 60200000, 34927100

Chemical Supply gritting material: industrial supply de-icing salt with anti-caking additives (NaCl); gritting supply of solid material based on magnesium chloride (MgCl2).

Chemical protection district public open plants in the city of Bratislava Three-pest

Mestská časť Bratislava - Petržalka | Published July 25, 2014  -  Deadline August 13, 2014
cpvs
90921000

Chemical protection of ornamental plants in the open public district of Bratislava Three-pest, it means ensuring that chemical protective spray ornamental plants against pests

Detector tubes for chemical warfare agents and industrial pollutants

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície | Published April 6, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
38432100

Purchase and delivery of gas detector tubes for chemical warfare and industrial pollutants designed for the needs of the Ministry of Defense. Object of the contract includes the complete provision of services associated with the delivery of goods, including transport to the places of delivery and packaging.

Supply of chemical spreading material.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Published December 31, 2013  -  Deadline January 28, 2014
cpvs
34927100, 24312120, 60100000, 60200000

The contract is the supply of chemical gritting material: - industrial salt THAWING effect to - 6 ° C - vacuum bagging salt brine - a de-icing agent based on calcium chloride THAWING effect to - 18 ° C, liquid - Technical - icing agent magnesium chloride with THAWING effect to - 34 ° C in solid form. Goods will be used for winter road maintenance in winter: 2014/2015, 2015/2016 /, 2016/2017. Delivery of goods will be with the import and unloading of vehicles to destinations on individual plants of the contracting authority, directly to the centers of these plants. Transport of salt - will import freight or a combination freight and rail transport. Transport of magnesium chloride - imports will be less than 24 tons, pack of 1 tone on pallets. Transport of calcium chloride - imports will tank or 1000 liter IBC containers - refundable.

Supply of chemical spreading material

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Published December 30, 2013  -  Deadline January 28, 2014
cpvs
34927100, 24312120, 60100000, 60200000

The contract is the supply of chemical gritting material: - industrial salt THAWING effect to - 6 ° C - vacuum bagging salt brine - a de-icing agent based on calcium chloride THAWING effect to - 18 ° C, liquid - Technical - icing agent magnesium chloride with THAWING effect to - 34 ° C in solid form. Goods will be used for winter road maintenance in winter: 2014/2015, 2015/2016 /, 2016/2017. Delivery of goods will be with the import and unloading of vehicles to destinations on individual plants of the contracting authority, directly to the centers of these plants. Transport of salt - will import freight or a combination freight and rail transport. Transport of magnesium chloride-imports will be less than 24 tons, pack of 1 tone on pallets. Transport of calcium chloride - imports will tank or 1000 liter IBC containers - refundable.

Supply of chemical spreading material

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Published January 23, 2014
cpvs
34927100, 24312120, 60100000, 60200000

The contract is the supply of chemical gritting material: - industrial salt THAWING effect to - 6 ° C - vacuum bagging salt brine - a de-icing agent based on calcium chloride THAWING effect to - 18 ° C, liquid - Technical - icing agent magnesium chloride with THAWING effect to - 34 ° C in solid form. Goods will be used for winter road maintenance in winter: 2014/2015, 2015/2016 /, 2016/2017. Delivery of goods will be with the import and unloading of vehicles to destinations on individual plants of the contracting authority, directly to the centers of these plants. Transport of salt - will import freight or a combination freight and rail transport. Transport of magnesium chloride-imports will be less than 24 tons, pack of 1 tone on pallets. Transport of calcium chloride - imports will tank or 1000 liter IBC containers - refundable.

Chemical analyzes of samples from sites agrochemical stores

Slovenská agentúra životného prostredia | Published April 10, 2015
Winner
REMAS Servis , s.r.o.
cpvs
71900000, 45121000, 90700000, 90720000

The development and delivery of five final reports Chemical analyzes of samples from site agrochemical warehouse, resulting sampling of soil, groundwater and building materials of the five identified agrochemical warehouse and laboratory analyzes to determine the concentration of pesticide products, with emphasis on the group of POPs pesticides.

Chemical analyzes of samples from sites agrochemical stores

Slovenská agentúra životného prostredia | Published October 20, 2014  -  Deadline November 7, 2014
cpvs
71900000, 45121000, 90700000, 90720000

1.Submission and delivery of five final reports chemical analyzes of samples from the site agrochemical warehouse resulting from sampling of soil, groundwater and building materials of the five identified agrochemical warehouse and laboratory analyzes to determine the concentration of pesticide formulations, with emphasis on POPs pesticides from the group

Buying a chemical de-icing salt on Commodity Exchange (MON)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Published February 6, 2015
Winner
Nelux, s.r.o.
cpvs
14500000

The contract is the purchase of chemical de-icing salt on the commodity exchange with THAWING effect to -6 ° C in a total volume of 4,900 tons. The place of supply of the individual centers of administration and maintenance of highways and expressways contracting authority. Object of the contract is divided into 4 parts, each resulting in the conclusion of a separate contract - a contract (the closing list): Part 1: Purchase of chemical de-icing salt on the SSÚD Commodity Exchange Bratislava, Trnava SSÚD, SSÚD Trenčín, SSÚD Malacky and SDO Galanta. Estimated value: 153.000, - € VAT. Capacity: 1,700 tons. Part 2: Buying a chemical de-icing salt on a commodity exchange for SDO Čadca, SSÚD Liptovsky Mikulas and SDO Zvolen. Estimated value: 108.000, - € VAT. Capacity: 1,200 tons. Part 3: Purchase of chemical de-icing salt on a commodity exchange for SDO Košice and SSÚD Beharovce. Estimated cost: 63.000, - € VAT. Capacity: 700 tons. Part 4: Purchase of chemical de-icing salt on a commodity exchange for SSÚD Prešov, SDO Nova Bana, SSÚD Mengusovce and SSÚD Bystrica. Estimated value: 117.000, - € VAT. Capacity: 1,300 tons.

chemical industry machinery

Impergam, s. r. o. | Published May 31, 2012
Winner
Strojstalex, spol. s r.o. Karpatské námestie 8 831 06 Bratislava SLOVAKIA E-mail: strojstalex@gmail.com Telephone: +421 244872806 Internet address: http://www.strojstalex.sk Fax: +421 244872806
cpvs
42910000, 42990000, 42993000

Technologické zariadenia pre vákuovú destiláciu a adsorpčnú rafináciu produktov. Predmet zákazky pozostáva z 2 častí: — časť č. 1: Vákuový destilačný systém pre recykláciu organických rozpúšťadiel, — časť č. 2: Technologická jednotka pre adsorpčnú rafináciu a sušenie uhľovodíkových kvapalín.

chemical industry machinery

Konzeko, spol. s r.o. (9531/V) | Published February 10, 2012
Winner
PPT - laboratórna a priemyselná elektronika, spol s r.o. Železničná 301/1 914 01 Trenčianská Teplá SLOVAKIA
cpvs
42993000

Zariadenie na fázovú úpravu technických kvapalín špeciálne zariadenie stavebnicového typu vyprojektované na získavanie základných údajov transferu hmoty a energie pri separácii vybraných druhov kvapalných odpadov vybavené výstupmi pre meranie tepelných gradientov a množstevných tokov, upotrebiteľných pre chemoinžinierske výpočty a projekčné podklady pre potencionálnu expanziu zariadenia do priemyselného merítka. Zariadenie sa bude budovať v troch etapách, pričom pri zdokonaľovaní zariadenia sa nevyhnutné výsledky namerajú na zariadení z predošlého stupňa. Požadované parametre: vákuum 600 Pascalov až 100 kPa, teplota 60 až 400o C, množstvá 0,5 litra až 10 litrov za hodinu. Výpočtová technika na monitorovanie a automatizáciu procesov výpočtová technika (s príslušenstvom) slúžiaca na monitorovanie a automatizáciu procesov s minimálnymi parametrami: 4-jadrový procesor, 500 GB harddisk, 22“ monitor. Softvér na registráciu prietokov, teplôt a tlakov softvér na registráciu prietokov, teplôt a tlakov. Umožní nameranie a záznam nameraných veličín vo zvolených časových intervaloch do pamäte PC a následné spracovanie nameraných údajov numericky a graficky. Snímanie údajov minimálne trikrát za sekundu, počet meracích kanálov minimálne 20.

Specialised chemical products

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra | Published April 18, 2015  -  Deadline May 19, 2015
cpvs
24950000

Chemicals and military equipment nuclear, chemical and biological protection. The contracting authority intends to purchase for the needs of the Armed Forces of the Slovak Republic the following chemicals: - filling with heating AOS AOS -NO manual transaction - decontaminant solution OR3, - filling the kill AOS AOS -ND hand transaction - Universal disinfecting set UOS -1M - dose chemicals OG 2000 - disinfecting and KILL mixture ODS-5 - decontamination agent - powder - decontamination reagent 75 ml spray - decontaminant RSDL to decontaminate the surface of the body 21 ml, - decontamination means RSDL to decontaminate the surface of the body 42 ml, - disinfecting and KILL mixture of 4 - ODS-4 - detection cartridge BIOTEST-10 for RAZOR.

Chemical protection of woods in the public greenery in Bratislava-Petržalka against pests

CHEMIX-D s.r.o. | Published May 23, 2017
cpvs
90921000

Chemical protection of woods in the public greenery against pests, that is to provide chemical protection spray of pests against pests: Cameria ohridlla on Aesculus hippocastanum, Hyparia cunae and, if necessary, other pests. The disinsection will be carried out on wood growing on land assigned to the capital of the Slovak Republic by Bratislava to the administration of Bratislava-Petržalka.

Reconstruction of buildings for the storage of chemical products for agroúčely post-harvest and storage technology

Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo | Published July 22, 2014
cpvs
45000000

Regards oo reconstruction hall for storage of chemical products for agroúčely post-harvest and storage technologies. More information in the tender documents.

Reconstruction of the hall for storage of chemical products for agroúčely post-harvest technologies and storage

Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo | Published July 8, 2014  -  Deadline July 25, 2014
cpvs
45000000

This is oo Reconstruction of the hall for storage of chemical products for storage agroúčely and post-harvest technology. More information in the tender documents.

Substances for biological, chemical and molecular biochemistry research

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Published January 30, 2017
cpvs
24000000

The contract is the delivery of different types of substances for biological, chemical, and molecular-biochemical research for UPJŠ, which are proteins, enzymes, organic compounds (carbohydrates, derivatives, heterocyclic compounds, polymers, acids, salts, solvents and the like.), Inorganic of (elements, alloys, acids, bases, salts and the like.), and drugs, and diagnostic kits for the isolation of genetic and proteomic analysis (reagents, antibodies, dyes and the like.), and tissue cultures, which are used for scientific and experimental purposes.

Substances for biological, chemical and molecular biochemistry research

Úrad pre verejné obstarávanie | Published November 7, 2016  -  Deadline July 12, 2016
cpvs
24000000

The contract is the delivery of different types of substances for biological, chemical, and molecular-biochemical research for UPJŠ, which are proteins, enzymes, organic compounds (carbohydrates, derivatives, heterocyclic compounds, polymers, acids, salts, solvents and the like.), Inorganic of (elements, alloys, acids, bases, salts and the like.), and drugs, and diagnostic kits for the isolation of genetic and proteomic analysis (reagents, antibodies, dyes and the like.), and tissue cultures, which are used for scientific and experimental purposes. Detailed definition and specification of object of the contract set out in the tender documents
Categories
  Slovakia - Show all countries
Bratislava (100)Bratislava - mestská časť staré mesto (50)Bratislava-ružinov (47)Banská bystrica (31)Bratislava-nové mesto (30)Bratislava-karlova ves (23)Nitra (20)Bratislava (19)Prešov (19)Bratislava - staré mesto (18)Košice - mestská časť staré mesto (18)Martin (17)Trnava (14)Bratislava - mestská časť karlova ves (11)Košice (11)Košice - mestská časť juh (11)Čierny balog (10)Žilina (9)Pezinok (8)Levice (7)Piešťany (6)Lužianky (5)Sebechleby (5)Bardejov (4)Liptovský mikuláš (4)Bratislava - mestská časť petržalka (3)Košice-sever (3)Senec (3)Trenčín (3)Zohor (3)Žiar nad hronom (3)Bratislava - mestská časť nové mesto (2)Galanta (2)Košice (2)Kysucký lieskovec (2)Lučenec (2)Lúčnica nad žitavou (2)Markušovce (2)Martin (2)Nová bystrica (2)Podbrezová (2)Rovné (2)Stará ľubovňa (2)Turzovka (2)Tvrdošín (2)Vinica (2)Vysoké tatry (2)Betliar (1)Bratislava - mestská časť dúbravka (1)Bratislava-rača (1)Chrenovec (1)Dobšiná (1)Dolná krupá (1)Dubnica nad váhom (1)Dunajská streda (1)Kysucké nové mesto (1)Markušovce (1)Modra (1)Moravany nad váhom (1)Nitra (1)Nižná boca (1)Nováky (1)Prešov (1)Pliešovce (1)Poprad (1)Považská bystrica (1)Senica (1)Spišská nová ves (1)Stará turá (1)Svidník (1)Uhrovec (1)Valča (1)Veľké rovné (1)Vojka nad dunajom (1)Zálesie (1)Šaštín-stráže (1)Štrba (1)