Public tenders for chemical in Tarnowskie-gory Poland

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!
ChemicalPolandtarnowskie-gory

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published May 7, 2016  -  Deadline May 27, 2016
cpvs
33141000, 33171000, 33181500

Disposable non-chemical medical consumables and haematological

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published April 16, 2016  -  Deadline May 27, 2016
cpvs
33141000, 33171000, 33181500

1 of the draft contract and the Contractor have agreed to it.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published November 18, 2015
Winner
Promed S.A.
cpvs
33141000, 33141112, 33140000, 33181520

1. Przedmiotem zamówienia jest są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zamówienie składa się z 54 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet 1 Intubacja, traetochomia Pakiet 2 Tracheotomia, terapia dożylna, konikotomia, resuscytacja Pakiet 3 Tracheotomia Pakiet 4 Wkłucia centralne, mocowania Pakiet 5 Systemy oddechowe, terapia oddechowa Pakiet 6 Wkłucia centralne, znieczulenia przewodowe Pakiet 7 Mocowania rurek intubacyjnych, tracheotomijnych, kończyn Pakiet 8 Monitorowanie ciśnienia metodą inwazyjną Pakiet 9 Zestaw do hemofiltracji, wkłucia dializacyjne do aparatu AQUARIUS Platinum wersja 6 Pakiet 10 Jałowy zestaw do wkłuć centralnych Pakiet 11 Zawory, zestawy, rampy, woda Pakiet 12 Higiena pacjenta Pakiet 13 Infuzja dożylna, przyrządy do przetaczań, sprzęt medyczny jednorazowego użytku Pakiet 14 Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP system LP Pakiet 15 Cewniki Pakiet 16 Zestawy do nefrostomii i cystostomii Pakiet 17 Ekstraktor kamieni, igła do biopsji do automatu typu BARD Pakiet 18 Akcesoria do badań urodynamicznych Pakiet 19 Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele Pakiet 20 Sterylny zestaw do głowicy endokawitarnej Pakiet 21 Układ oddechowy do respiratorów dla noworodków Pakiet 22 Przyrządy do żywienia dojelitowego Pakiet 23 Igły Pakiet 24 Infuzja dożylna oraz przyrządy do przygotowywania leków Pakiet 25 Kaniule, filtry i cewniki dla dzieci i noworodków Pakiet 26 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy Ascor S.A. Pakiet 27 Przyrządy do żywienia dojelitowego Pakiet 28 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 1 Pakiet 29 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 2 Pakiet 30 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 3 Pakiet 31 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 4 Pakiet 32 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 5 Pakiet 33 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 6 Pakiet 34 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 7 Pakiet 35 Osłona na mikroskop i przewody Pakiet 36 Klipsy tytanowe do klipsownicy stalowej, wielorazowej Johnson & Johnson Pakiet 37 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny laryngologiczny Pakiet 38 Przyrządy do przygotowywania leków, zestawy do infuzji Dz.U./S S70 10/04/2015 124239-2015-PL Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne nadostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 3/75 10/04/2015S70 http://ted.europa.eu/TED Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne nadostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 3/75 Pakiet 39 Zestaw do jejunostomii Pakiet 40 Sterylny licznik igieł Pakiet 41 Drobny sprzęt medyczny Pakiet 42 Pieluchy dla dzieci Pakiet 43 Pieluchomajtki dla dorosłych, podkłady Pakiet 44 Maska oddechowa przeciwko zakażeniom drogami oddechowymi Pakiet 45 Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Pakiet 46 Rurki rektoskopowe Pakiet 47 Igły do ostrzyknięć Pakiet 48 Podkłady na rolce Pakiet 49 Ostrza do strzygarki Pakiet 50 Golarka medyczna Pakiet 51 Prześcieradło z włókniny polipropylenowej Pakiet 52 Opaska do pulsoksymetru Pakiet 53 Osłona na zęby Pakiet 54 Zaciski uniwersalne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – asortyment i ilość- zawarte są w załączniku [D] SIWZ „Formularz cenowy”. 3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu. 4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowybędą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą o wyrobachmedycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz z innymi obowiązującymiprzepisami prawnymi w tym zakresie. Wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nichwymogi jakościowe co do opakowania i przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną seriędo obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniudostawy będzie wynosił co najmniej 1/3 terminu nadanego przez producenta. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach pakietu, stanowiącego załącznik do umowy zarówno „in plus” jak i „in minus”, bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 projektu umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published May 15, 2015  -  Deadline May 21, 2015
cpvs
33141000, 33141200, 33140000, 33181520

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Conducting the operation of sewage treatment plants after Chemical Plant Tarnów Mountains in Tarnów Mountains in the period from 04/01/2016 to 12/31/2019.

Skarb Państwa – Starosta Tarnogórski Wykonujący Zadania z Zakresu Administracji Rządowej | Published March 15, 2016
Winner
MWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
cpvs
90481000, 90420000, 90480000, 90491000

1645, as amended.).

Pharmaceutical products

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published October 4, 2017  -  Deadline November 8, 2017
cpvs
33600000

1. The subject of the order is the delivery of medicines divided into 40 packages (partial tasks). 2. The awarding entity allows the submission of tenders equivalent. The product is equivalent to medicinal products of the same chemical composition, dose, route of administration, pharmacokinetic parameters and therapeutic indications as for the reference preparation, at the price offered in the tendering procedure.

Pharmaceutical products

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published October 13, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
33600000

The subject of the order is the delivery of medicines within the framework of the Drug Programs. The contractor accepts partial submissions, where part (task) is: Package 1 - Enzyme - Alfaglucosidase alfa; Package 2 - Yellow Spot Correction - Aflibercept; Package 3 - Immunoglobulins. The Awarding Entity allows the submission of tenders equivalent. The product is equivalent to medicinal products of the same chemical composition, dose, route of administration, pharmacokinetic parameters and therapeutic indications as for the reference preparation, at the price offered in the tendering procedure.

Delivery along with the transport of drugs according to the description of the subject of the order and in the quantities specified in Appendix 2 to SIWZ.

SERVICES HOSPITAL LINEN laundry.

 | Published November 27, 2014  -  Deadline December 8, 2014
cpvs
98310000, 98911000

1) The services of laundry includes: laundry hospital operations, neonatal, mattresses, mattress covers, blankets, pillows, and operational clothing, clothing, medical and other (eg. Curtains, curtains, tablecloths), chemical-thermal disinfection, drying, ironing, pressing of, packaging, repair, tailoring and transport, a.Szacunkowa amount (services) which is the subject of the contract during the term of the contract (24 months) - 187 524.00 kg of laundry and linen hospital. 3) The provision of clean linen will be held every day from Monday to Saturday 8:00 am to transport the Contractor adapted to carry laundry to the storage of clean linen Hospital Street Pyskowickiej 47-51. 4) The person delivering the underwear is required to have proper clothing - apron and gloves. Weighted underwear will be in stock in the presence of the Employer and the Contractor employee Employer. 6) The disinfection of bogies provides Contractor. 7) Medical clothes ironed, delivered on hangers and secured protective packaging. 8) Clothes, surgical gowns and lingerie Operations should be free of excess cotton pollen. 9) Operating clothes (pants and blouses, dresses) are to be subjected to a mangling. 10) Underwear operating separately packed in protective bags. 11) Underwear Neonatal: diapers, jackets packed separately in mesh bags large and small according to the range, ie. Big for diapers and small to kaftaników, supplied by the Contractor in sufficient quantities. 12) The Contractor shall be responsible for underwear Employer of receiving it from the store dirty laundry, until the transfer of clean laundry to the warehouse Employer. In the case of deficiencies Contractor is obliged to complete them in a given range and color within 2 days. In the case of deficiencies, the Contractor is required to be completed within 2 days. His supply for each branch provides the Contractor. 16) The Contractor outside the complex laundry service, ensures the execution of underwear minor repairs such as sew buttons, lock repair, nappów, retinacula, staple tears, filling in missing elastics. 17) In case of loss or damage entrusted underwear (underwear discolored, torn), the Contractor is obliged to repair the damage by aligning the amount of the missing underwear (underwear should be of the same type and quality), or to pay the equivalent of a price determined by the Employer. 18) The Contractor shall ensure the availability of a disinfectant and cleaning chemical in the case of the necessity of such a service. Moreover Purchaser reserves the right to make their own microbiological swabs at the time of delivery to the warehouse underwear ordering in case of presence of an employee Wykonawcy.W incorrect results of microbiological examination cost borne by the Contractor. 20) The Contractor shall ensure that chemical disinfection - thermal water in the washing process. 21) The Contractor shall comply with the guidelines for washing laundry in accordance with the instructions provided on the underwear, bedding or other products supplied to the laundry. 22) The Purchaser requires the Contractor washing technology guarantees the high quality of the service provided. 23) A carrier must provide a breakdown of the loading chamber to the site clean and dirty. 24) the Purchaser is entitled to claim for improper performance of services. 25) The services will be carried out in accordance with the requirements of sanitary - epidemiological force in laundries performing services for the health care units with the use of wash - disinfectants effectively operating in B, F, V, Tbc, disputes including Clostridium diflficile 26) The services will be performed using detergents authorized, with appropriate certificates, in the case of neonatal diaper laundry by means also having a positive opinion of the Institute of Mother and Child for Child Care Center or an equivalent institution 27), the Purchaser reserves the right to verify, on the application by the Contractor in process services provided laundry detergents and disinfectants.

Operation of a sewage plant

Skarb Państwa – Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu Administracji Rządowej | Published December 2, 2015  -  Deadline January 8, 2016
cpvs
90481000, 90420000, 90480000, 90491000

The contract is for running the operations of a sewage treatment plant after Chemical Plant "Tarnów Mountains" in Tarnów Mountains in the period from 01/04/2016 to 12/31/2019. Subject of this contract is to continuously provide operation and supervision of industrial sewage treatment plant with a design capacity of 315 m3 / day parts cleaning and if a large amount of contaminated leachate with a high concentration of boron, also the exploitation of container wastewater treatment facilities. From Contractors are expected to carefully read the Terms of Reference (ToR), as well as make a site visit to the sewage and read the determinants of operating all facilities. A detailed description of the order is given in Annex No. 8 to the SETC. The contract covers: 1) maintaining a continuous technological installations for wastewater (effluent) discharged from the Central Landfill Waste (CSO) drainage nadfoliowym, drain podfoliowego and drainage drain deep, according to the operating instructions along with support for pumping and measuring devices, pumping leachate chemicals and water drainage; 1800); 3) for supply of large quantities of water with high concentrations of boron you will also need to operate wastewater treatment container, the combined technology of sewage stationary; 4) conducting analytical studies for the proper conduct of wastewater treatment processes specified in the integrated permit, operating instructions sewage treatment plants, pumping stations and measuring devices and instructions bench; 5) conducting research waste generated in the context of the operation, preparing the basic characteristics of the waste and compliance testing; 6) ensuring the supply of the reagents and materials; 7) maintain the state of use of technological equipment and measuring instruments and other elements of the sewage treatment plant necessary to ensure the continuity of the work; 8) exchange or restore elements of the sewage treatment plant, including process equipment and measuring instruments that are worn during normal operation and operating treatment plants, uniemożliwiającemu them to continue normal (normal) functioning; 9) The protection of land and assets sewage treatment plant; 10) ensuring the disposal of waste generated in wastewater and to pay fees for disposing of them; 11) preparation and submission aggregated data for environmental and statistical data, in accordance with applicable regulations.

Medical equipments

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. | Published February 7, 2015
Winner
Medifinance S.A.
cpvs
33100000

1. The contract is for the supply of medical equipment and its financing by packages specified in point. 2. 2. The order consists of 37 pieces called. packets, each of which is a separate object of the contract: - Package 1 - cardiomonitors 3 pcs., - Package 2 - a set of surgical instruments - a package of 3 - Universal pump - Package 4 - RKG 12-channel camera - 5 pack - trolley funkcyjno- Emergency care - a package of 6 - fetal heart rate detector, - Package 7 - KTG single pregnancy - a package of 8 - perinatal surveillance system - pack 9 - ENT tools - a package of 10 - neonatal ultrasound test - pack 11 - monitor for continuous measurement hemodynamic - pack 12 - trzyłóżkowa metal cabinet - pack 13 - ophthalmic microsurgical instruments, - a package of 14 - optical equipment - pack 15 - bed hospital for children, - a package of 16 - wash automatic thermal-chemical disinfection, - a package of 17 - cardiomonitor - pack 18 - defibrillator - a package of 19 - bed hospital - a package of 20 - apparatus for heating a patient - a package of 21 - 1 infusion pump - syringe - pack 22 - transport ventilator - pack 23 - Treatment multifunctional table - package 24 - apparatus for biopsy - a package of 25 - Electrosurgical set urological procedures, - a package of 26 - a set of tools for urological procedures, - a package of 27 - laryngoscope, - a package of 28 - volume pump, - a package of 29 - 2 infusion pump - syringe, - Package 30 - pulse oximeter - pack 31 - ECG recorder - pack 32 - Pressure Holter recorder test reader HolCard 24 - pack 33 - table trzyłóżkowy a "friend" - a package of 34 - heart monitor - a package of 35 - head to the camera 3S -rs vivid S 6 - pack 36 - Nondestructive testing of Evacuators diathermy smoke - a package of 37 - EEG cap.

Tarnowskie Mountains: SERVICE RECEIVE EXPORT AND WASTE DISPOSAL MEDICAL FACILITIES multidisciplinary HOSPITAL DISTRICT SA in Tarnów Mountains

 | Published July 13, 2016  -  Deadline July 22, 2016
cpvs
90524400

The contract consists of 3 parts called. packages, each of which is a separate subject of the contract. Package No. 1 - body parts and organs code 180102 - 80 kg a month receive in disposable containers poj.60l -3 times a week, 0,77m3, 3 times a week - Waste code 180108 waste from cytostatic drugs - 20 kg monthly; reception 1 once a month, the waste is collected in yellow bags, 2 kg per year, Package No. 2 - Waste code 180104 waste other than those mentioned in 180103 in the amount of 2280 kg for 1 month; collected in bags blue Package No. 3 - chemical reagents code 180106 - about 20 l reception in poj.5 l - 1 once a month. Iodine + ethanol) at about 8 l per month; 1 once a month, b) the dyes from the beaker cytological staining (hematoxylin xylene + + + 2-propanol, ethanol and methanol izoklir- + ethylene glycol) of about 5 liters per month; 1 once a month, c) beakers dye from staining proteinogrmów (black amide, acetic acid fixer + + bleaches beaker Tris - barbital barbital sodium + + sodium azide) about 2 liters per month; 1 once a month, 0.6%] of about 5 liters per month; 1 once a month. 1923 of 29 December 2014). In terms of receiving medical waste Contractor shall provide to the Employer for the duration of the contract free containers for collection of waste with code 18 01 02 of poj.60l of 60 pcs 0.77 m3 Opole; Waste code 18 01 08 1 container on wheels with capacity. 240 l Pyskowicka. In the case of chemical reagents Contractor shall make available to the Employer for the duration of the contract free of plastic containers 5l turned off in the amount of 20 pcs. Per month for the collection corresponding to the received amount. The Contractor is obliged to provide the Purchaser with confirmation of disinfecting the containers containing disinfection date, type of disinfectant used and the name of the employee of the Contractor responsible for the execution of these activities. Exports of waste will be confirmed by a waste transfer card for each of the objects signed by the Contractor and the Employer, dated services, the registration number of the vehicle together with details of the quantities of waste collected (defined relevant code). The contractor will carry out the service in a manner consistent with the principles of waste management, environmental protection requirements and waste management plans based on the currently applicable in the Polish Republic: 122), 104 as amended. d.), 103), 1367, as amended. d.). The Purchaser reserves, that in case of any doubt taken in relation to complex offer statements may apply to provide relevant information to the right due to the location of the disposal plant voivodship environmental protection inspector. The Purchaser reserves, that in the time of service may require the Contractor to confirm dispose of the waste in the system indicated in the offer (for package No. 1). 5.6 Waste Act, contracting, after calling the contractor to stop violations, has the right to terminate the agreement without notice (for the package No. 1). Opole 21 will be carried out specialist transport contractors at the expense of the Contractor. In terms of waste collection of medical waste collection will take place 3 times a week, between the hours of 8.00 - 13.00. In the case of medical waste symbol 180102 - body parts and organs Contractor shall provide to the Employer for the duration of the contract free of containers for waste collection according to the amount received. The Contracting Authority reserves the right to execute orders in amounts dependent on the actual needs and available resources, and to limit the order in terms of material and quantity, which is not withdrawal from the agreement even in part. The Contracting Authority reserves the right to change the quantitative limits in respect of specific both 1 contract and the Contractor have agreed to it. Do not collect waste within the time specified in § 1 entitles the Purchaser to engage other legal or natural persons (ie. The execution of replacement) in order to achieve the object of the contract in accordance Costs so. performance replacement will be borne by the contractor. Contractor is obliged to 3 of the Waste Act, 2) Ownership properly trained service vehicles transporting waste, 3) Exports of waste vehicle specialist, adapted to receive hazardous waste, equipped with a weight to weigh the waste, 4) weigh the waste before loading at ordering, 2 waste Act (applies to package No. 1), 6) Transfer to an authorized waste disposal company in accordance with the requirements of the waste Act, 42 of the waste Act,
  • 1