Call +44 800 9755 164

Public tenders for chemical in Lublin Poland

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | Published December 23, 2016  -  Deadline January 31, 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, preparatu do maszynowego mycia i płukania narzędzi chirurgicznych i instrumentarium oraz wózka do transportu endoskopów, z wyposażeniem z przeznaczeniem do Pracowni Endoskopowej, zlokalizowanej przy ul. Kruczkowskiego 21, w Lublinie, stolików pod aparaturę – szt. 4, z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześniaków, zlokalizowanego przy ul. Lubartowskiej 81 oraz stolika do pielęgnacji noworodka – szt. 6, z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych – szt. 2, zlokalizowanego przy ul. Biernackiego 9 i Wojewódzkiej Przychodni Zakaźnej dla Dzieci, zlokalizowanej przy ul. Lubartowskiej 81, w Lublinie; stanowiących 36 odrębnych zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. zadań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Elektrody do kruszenia kamieni, membrany do aparatu Econolith 2000 – 3 pozycje asortymentowe,

Elektroda neutralna do diatermii EMED i ERBE – 1 pozycja asortymentowa,

Elektrody EKG, do prób wysiłkowych, do defibrylacji, do stymulacji, kardiowersji, pasta do elektrod oraz papiery rejestracyjne do aparatury medycznej – 30 pozycji asortymentowych,

Nakłuwacze, szczoteczki do wymazów, utrwalacz, zaciskacze, rozcinacze, przyrządy i zestawy do żywienia dojelitowego, skala pomiaru, pojemniki na mocz, rękawice, narzędzia, żele, anoskopy, nożyki – 32 pozycje asortymentowe,

Torebki, kubki, sztućce, folia, reklamówki, worki, staza, koc, opaska, szyna, – 18 pozycji asortymentowych,

Klipsy, clinche, dissectory, graspery, nożyczki, klipsownice, pętle, igły, preparaty – 16 pozycji asortymentowych.

Igły do znieczuleń, zestawy do kaniulacji i znieczulenia – 11 pozycji asortymentowych.

Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia i zestawy – 7 pozycji asortymentowych.

Dreny, ostrza, frezy, elektrody, kasety, pompy – 14 pozycji asortymentowych.

Zestawy do szynowania, igły do biopsji i aparat – 7 pozycji asortymentowych.

Linie, pułapki, rury, płatki oraz filtry – 7 pozycji asortymentowych.

Resuscytatory, cewniki, linie, pułapki, czujniki, mankiety – 17 pozycji asortymentowych.

Maski, zestawy do jamy ustnej, do mierzenia ciśnienia, kolografii, zawory dostępu, kaniule, strzykawki doustne – 12 pozycji asortymentowych.

Rurki, prowadnice, zestawy, cewniki, łączniki neonatologiczne – 8 pozycji asortymentowych.

Rurki intubacyjne, prowadnice, mocowania, laryngoskopy – 9 pozycji asortymentowych.

Uszczelki, redukcje, cewniki, dreny, pozycjonery, markery, rurki, układy zamknięte, filtry, manometry, klipsownice, trokary, urządzenia – 22 pozycje asortymentowe.

Zestawy do nebulizacji, nebulizatory, ustniki, maski, kaniule- 13 pozycji asortymentowych.

Układy oddechowe, łączniki, mocowania, maseczki, kaniule, filtry, dreny, membrany, pokrywy- 14 pozycji asortymentowych.

Układy oddechowe, płucka, maski, blendery, okularki, filtry, czapeczki – 14 pozycji asortymentowych.

Układy oddechowe, filtry – 2 pozycje asortymentowe.

Zestawy strzykawek, linie pacjenta – 3 pozycje asortymentowe.

Dreny, łączniki, igły – 12 pozycji asortymentowych.

Zestawy do płukania, punkcji, dreny do pomp, przedłużające, wkłady, przyrządy do usuwania zszywek – 10 pozycji asortymentowych.

Cewniki do karmienia, odsysania, foley a, sondy, dreny, pojemniki, zatyczki – 19 pozycji asortymentowych.

System do uzyskiwania osocza – 1 pozycja asortymentowa.

Zestawy do autotransfuzji i drenażu opłucnej – 2 pozycje asortymentowe.

Zestawy do autotransfuzji, worki, filtry – 3 pozycje asortymentowe.

Peloty, wkłady, filtry – 3 pozycje asortymentowe.

Smoczki, butelki – 5 pozycji asortymentowych.

Worki do ewakuacji materiału z jamy brzusznej, zestawy do punkcji – 5 pozycji asortymentowych.

Zbiorniki, wkłady workowe – 4 pozycje asortymentowe.

Szczypce biopsyjne – 2 pozycje asortymentowe.

Prowadnice, sfinkterotomy, balony, koszyki, zestawy do protezowania, protezy, cewniki, pętle, klipsownice, kosze, kleszczyki, szczoteczki – 16 pozycji asortymentowych.

Preparat do mycia, płukania, neutralizujący – 3 pozycje asortymentowe.

Wózek z wyposażeniem – 2 pozycje asortymentowe.

Stolik pod aparaturę – szt. 2, stolik do pielęgnacji noworodka – szt.6: 2 pozycje asortymentowe.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | Published December 29, 2016  -  Deadline February 6, 2017

Delivery sterile plates to stabilize the nasal septum.

Antiseptics and disinfectants

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie | Published December 24, 2016  -  Deadline February 2, 2017

Disinfectants.

Preparations for disinfecting wounds, skin operating field.

Antibacterial preparations for washing the skin, a liquid formulation for cleaning, decontamination and moistening of wounds, antibacterial preparation and antygrzybiczy to disinfect the oral mucosa, preparation for cleaning and disinfection of instruments and endoscopes

Trójenzymatyczny preparation for cleaning and disinfecting tools, medical devices, endoscopic equipment, preparation for disinfection of endoscopic equipment, alcoholic preparation for hygienic and surgical hand disinfection in bags, preparation for hygienic and surgical hand washing in sacks for the dispensers, preparation for disinfection of surfaces and equipment rooms by fogging.

Preparation for the automated cleaning and disinfection of endoscopes.

Dust-free dry cloth to soak preparations chemical cleaning or disinfection and non-alcoholic wipes for cleaning and disinfection of surfaces and products of medical cente.

Preparation for quick disinfection of surfaces resistant to alcohol, preparation for disinfection connections needleless, the preparation for the removal of adhesive residues and ointments from the skin of the patient, preparation for cleaning and disinfecting large surface washable formulation based on alcohol for rapid disinfection of surfaces, the preparation in the form of foam to rapid disinfection and cleaning of surfaces sensitive to alcohol, protective hand cream, alcohol wipes for disinfection of small surfaces of medical equipment, medical equipment,

Preparation for cleaning endoscopes in the process of chemical - thermal disinfection in the washing machine - and disinfectant dosing pump.

Preparation for chemo - thermal disinfection and descaling hemodialysis machines.

The preparation gel for moisturizing contaminated tools and other medical devices.

Disinfectant foot preparation for cleaning and disinfecting large surfaces, the formulation for disinfection of surfaces contaminated with blood and other organic material, a formulation for cleaning ...

  • 1