Call +44 800 9755 164

Public tenders for chemical in Lublin Poland

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Chemical reagents

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | Published April 15, 2017  -  Deadline May 24, 2017
cpvs
33696300, 38900000, 38434000

Delivery of reagents, media, tests to identify the mushrooms, place a lease with the analyzer and camera - 4 tasks.

Tests for identification of bacteria and fungi, tests for susceptibility testing - 10 items, including the lease of the analyzer.

Delivery of culture flasks with the camera to lease blood culture - 3 positions bottles.

Microbiological medium (bacteriological mycological) - 4 positions.

Diagnostic tests - 7 positions, including the lease of the analyzer.

Chemical reagents

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Published March 28, 2017  -  Deadline May 9, 2017
cpvs
33696300, 33696600, 24300000, 33124130, 33141625, 33698100, 33192500, 38437000, 38437110, 33141310, 31660000

Employer requires the Contractor to:

- Part 1-85:

1. guaranteed delivery of the order of the requirements described in Appendices 1 - 85 to the Terms of Reference,

2. delivered object of the contract at his own expense with the filing indicated by the Purchaser to the organizational units UP in Lublin, on the basis of written orders by the Logistics Department by fax or e-mail, specifying the amount and type of goods ordered and the delivery date, which will be performed by the Contractor.

3. assured that time the suitability for use provided by the Contractor of the reagent on the day of delivery, may not be less than half the shelf life of the reagent, declared by the manufacturer, calculated from the date of production.

4. agreed to a 30-day payment period in the settlement with the Purchaser have been made each of his delivery.

5. immutability guaranteed prices referred to in the list concerning the terms of reference annexed hereto No. 1-85 in the course of the contract or until the amount contained in wykazie.Termin performance should be determined in days not hours.

They will be rejected those offers, which include an execution time shorter than two (2) working days from the date of sending the order by the Purchaser.

They will be rejected those offers, which include a due date longer than thirty (30) working days from the date of dispatch of order by the Purchaser.

Object of the contract in the above. parts is financed from own resources of the University and the projects as follows:

1 / Project Fri. "Development of the innovative technology of laser microprobe used for diagnosis of cancer," STRATEGMED2 / 269364/5 / NCBR / 2015 co-financed by the National Centre for Research and Development under the program STRATEGMED

2 / Project Fri. "Directions for use and conservation of genetic resources of farm animals in conditions of sustainable development" BIOSTRATEG2 / 297267/14 / NCBR / 2016 co-financed by the National Centre Bad ...

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie | Published April 12, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
33141000

The contract is for the supply of disposable medical equipment for the Electrophysiology Laboratory at the MIA SP Health Care Center in Lublin. Object of the contract has been divided into parts - in accordance with the Terms of Reference.

Electrodes Diagnostic constant curvature.

Electrodes diagnostic variable curvature 10-pos.

Electrodes diagnostic variable curvature 4-pole.

Ablation electrode with high thermal conductivity of 8 mm.

Ablation electrode with high thermal conductivity 4 mm.

Irrigated ablation electrode.

3D three dimensional ablation electrode tip 4 mm.

Set balloon cryoablation of atrial fibrillation.

Shirts transseptal.

Transseptal needle.

Set ablation system elektroanatomicznym 3D.

Drains to the electrodes irrigated.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | Published March 15, 2017  -  Deadline April 24, 2017
cpvs
33141000

Delivery mesh hernia.

Delivery mesh hernia

The Contractor shall pass to the Purchaser within 3 days from the date posted on the website of the information referred to in Article. 86 paragraph. 5 of the Act declaration of belonging or not belonging to the same group referred to art. 24 paragraph. 1 point 23 of the Public Procurement Law. Along with the submission of the declaration, the Contractor may provide evidence that the relationship with another contractor does not lead to distortions of competition in the procurement procedure. The model declaration constitutes Appendix 3 hereto.

The Contracting Authority will apply the procedure laid down in Article 24, paragraph aa. 1 Public Procurement Law.

Employer requires bid bond in the amount of PLN 1 185 under the terms of Chapter VII of the Terms of Reference.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | Published April 21, 2017  -  Deadline May 30, 2017
cpvs
33141000, 33141642, 33190000, 33157200, 33692800, 34928480, 39225710, 33171300, 33141640, 33141420, 33141200, 33140000, 33183000, 33199000, 39518000, 33191000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Szpitala, akcesoriów do sterylizacji do Centralnej Sterylizatorni oraz błon hialuronowych, zestawów do szycia łąkotek, wszczepów ortopedycznych z przeznaczeniem na Blok Operacyjny, zlokalizowany przy ul. Kruczkowskiego 21, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, wraz z uruchomieniem depozytu i udostępnieniem instrumentarium, stanowiących 32 odrębne zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. zadań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Akcesoria do pulsoksymetrów Radical – 9 pozycji asortymentowych,

Zestawy do szynowania, prowadniki i igły – 6 pozycji asortymentowych,

Kraniki, rampy oraz kasety – 5 pozycji asortymentowych,

Układy oddechowe do respiratora Monnal T 50 – 1 pozycja asortymentowa,

Filtry bakteryjne do respiratora Monnal T 50 – 1 pozycja asortymentowa,

Akcesoria i nawilżacze – 4 pozycje asortymentowe,

Akcesoria do ciągłej terapii nerkozastępczej – 4 pozycje asortymentowe,

Pojemniki twardo-ścienne do zbiórki odpadów medycznych – 8 pozycji asortymentowych,

Szczypce biopsyjne – 2 pozycje asortymentowe.

Butelki szklane, smoczki – 3 pozycje asortymentowe.

Ostrza wymienne do strzygarek chirurgicznych – 2 pozycje asortymentowe.

Dreny do pompy objętościowej i zestawy do znieczuleń – 3 pozycje asortymentowe.

Rękawice do procedur wysokiego ryzyka – 5 pozycji asortymentowych.

Akcesoria do respiratora Fabian, filtry do inkubatorów – 8 pozycji asortymentowych.

Cewniki urologiczne, do drenażu – 10 pozycji asortymentowych.

Cewniki do odsysania, karmienia, drenażu i pojemniki – 14 pozycji asortymentowych.

Pessaria oraz szybkie testy ureazowe mokre – 2 pozycje asortymentowe.

Zestawy zabezpieczające do endoskopów – 1 pozycja asortymentowa.

Jednorazowe przedłużacze do aparatu NUOVA/05, – 1 pozycja asortymentowa.

Szczoteczka endoskopowa – 1 pozycja asortymentowa.

Plomby, szczotki, czyściki, tabletki, tabliczki, włóknina, wkładki, okulary, narożniki – 13 pozycji asortymentowych.

Torba do zabezpieczania pola operacyjnego – 1 pozycja asortymentowa.

Zestaw do szycia łąkotek – 1 pozycja asortymentowa.

Wszczepy przynasadowe stawu biodrowego, – 4 pozycje asortymentowe.

Membrany hialuronowe – 2 pozycje asortymentowe.

Zestawy do kaniulacji żył centralnych – 2 pozycje asortymentowe.

Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO oraz stablizatory rurki intubacyjnej dla noworodka – 3 pozycje asortymentowe.

Worek ogrzewający do transportu noworodka – 1 pozycja asortymentowa.

Środki ochrony indywidualnej – 8 pozycji asortymentowych.

Wanienki do dezynfekcji – 4 pozycje asortymentowe.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Published March 24, 2017
cpvs
09300000, 32321200, 39130000, 33192000, 33696300, 30236000, 32424000, 33100000, 34152000, 38652100, 32322000, 33696500, 33192500, 38437110, 38437000, 30200000, 33190000

Supply of heat energy.

Supply of heat energy from the district heating network to the facilities of the Medical University of Lublin, the contract for 2 years.

Supply of electricity.

Supply of electricity to the facilities of the Medical University of Lublin, the contract for about 18 months

Medical University of Lublin (the University of Lublin - contracting leading), Independent Public Clinical Hospital No. 1 (hereinafter SPSK1), in Lublin, the Independent Public Clinical Hospital No. 4 (hereinafter SPSK4), Lublin, University Children's Hospital in Lublin (the USzD ), Dental Clinical Center University of Lublin (the SCK).

Delivery of audiovisual equipment.

Purchase of equipment audiovisual installations to a newly constructed building ZCSM.

Delivery and installation projectors.

Purchase audiovisual equipment.

Supply of office furniture and storage racks.

Purchase of office furniture.

Supply of medical furniture.

Buying medical furniture.

Supply of chemical reagents and small consumable laboratory equipment for scientific-research, teaching and service.

Supply of chemical reagents and small consumable laboratory equipment for scientific-research activities.

Supply of chemical reagents and small consumable laboratory equipment for teaching activities.

Reagents - consumables.

Supply of computer equipment.

Purchase of computers.

Network infrastructure.

Buying small medical equipment.

Buying small medical equipment.

Purchase and installation of medical supply units.

Purchase of equipment to map the body.

Training simulators - dental units, ambulances, phantoms.

Buying treatment units / dental simulators.

Buying simulator ambulance.

Buying simulators and phantoms.

  • 1