Public tenders for organic-chemical in Slovakia

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

miscellaneous organic chemicals

Sembid, s.r.o | Published July 24, 2012  -  Deadline May 24, 2011
cpvs
24327000

miscellaneous organic chemicals

Basic organic chemicals

Slovenská národná knižnica | Published June 14, 2013
cpvs
24320000

Laboratórne chemikálie

Basic inorganic and organic chemicals

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát (00397768) | Published May 7, 2013
Winner
Fisher Slovakia, spol. s r.o 36483095 Mäsiarska 13 054 01 Levoča SLOVAKIA E-mail: info@fisherww.sk Telephone: +421 534511070 Internet address: http://fisherww.sk Fax: +421 534699008
cpvs
15994200, 24300000, 24965000, 33140000, 33190000, 33600000, 33651510, 33690000, 33696300, 33698100, 33790000, 38412000

Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov enzýmov, kitov, kultivačných médií, rastových faktorov, protilátok, antibiotík, reagencií, dekontaminačných roztokov, chemikálií – anorganických kyselín, uhľovodíkov, chemických prvkov, organických zlúčenín na báze proteínov, tkanivových kultúr, diagnostických systémov, chemikálií pre molekulovú biológiu, spotrebného laboratórneho materiálu zo skla, zdravotníckych výrobkov z gumy, plastových výrobkov a pomôcok, materiálu pre dávkovanie a titráciu, materiálu pre filtráciu, teplomerov a ďalšieho laboratórneho a zdravotníckeho materiálu, ktorý bude slúžiť pre bio-medicínsky výskum.

Basic inorganic and organic chemicals

Akadémia Policajného zboru v Bratislave | Published March 23, 2013
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

Basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (00397768) | Published October 13, 2012
Winner
Merck spol. s r.o. Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC E-mail: anna.haverlova@merckgroup.com Telephone: +421 249267405 Internet address: http://www.merck.cz Fax: +421 249267777
cpvs
24300000

Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach. Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií pre UPJŠ v Košiciach, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely a paria medzi anorganické zlúčeniny, anorganické kyseliny, anorganické zásady, chemické prvky, nízkomolekulové organické zlúčeniny, organické kyseliny, technické rozpúšťadlá, rozpúšťadlá p.a., rozpúšťadlá spektroskopické a deuterované zlúčeniny.

basic inorganic and organic chemicals

Akadémia policajného zboru v Bratislave | Published June 22, 2012  -  Deadline May 2, 2012
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33600000, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

basic inorganic and organic chemicals

Basic inorganic and organic chemicals

Výskumný ústav potravinársky (00167240) | Published January 19, 2013
Winner
Lambda Life a.s. Levočská 3 851 01 Bratislava SLOVAKIA
cpvs
24300000, 24965000, 33790000

Zákazka zahŕňa komplexné obstaranie položiek, ktoré sú rozdelené do 3 časti pre potreby Výskumného ústavu potravinárskeho, pre potreby projektov, ktoré sú financované z prostriedkov EU: 1. Centrum exelentnosti pre kontanimujúce látky a mikroorganizmy v potravinách, ITMS: 26240120024; 2. Stratégia eliminácie akrylamidu vtechnologickom procese potravín ITMS: 26240220050, ako aj pre potreby daľších projektov a vedecké činnosti verejného obstarávatela na 36 mesiacov. Predmet zákazky je podrobne opísaný v súťažných podkladoch.

basic inorganic and organic chemicals

Výskumný ústav potravinársky | Published November 29, 2012  -  Deadline May 23, 2012
cpvs
19500000, 24300000, 24965000, 33793000

basic inorganic and organic chemicals

Basic inorganic and organic chemicals

Akadémia policajného zboru v Bratislave | Published March 15, 2012  -  Deadline March 22, 2012
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

Basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

Fakultná nemocnica Nitra | Published March 21, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
24300000, 33124130, 33124131

basic inorganic and organic chemicals

Basic inorganic and organic chemicals

Fakultná nemocnica Nitra | Published March 21, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
24300000, 33124130, 33124131

Basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

Akadémia policajného zboru v Bratislave | Published March 15, 2012  -  Deadline March 22, 2012
cpvs
18424300, 24100000, 24300000, 24500000, 24900000, 33124130, 33790000, 38400000, 38600000, 38900000, 71600000, 72316000, 73100000, 73430000

basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

A1SYNTH, s.r.o. | Published January 20, 2012
Winner
Lambda Life, a.s. Levočská 3 851 01 Bratislava SLOVAKIA
cpvs
24300000, 24311000

3.1 Jedná sa o dodanie tovarov na zákazku: „Suroviny na organickú syntézu”, ktorej predmetom je dodanie nasledovných tovarov pre chemickú výrobu: Názov / Jednotka / Množstvo. Silica gel, for chromatography, 0,035-0,070 mm, 60A kg 400. Toluen pre synthezy liter 100 Chloroform pre synthezy liter 200. Diethylether pre synthezy liter 1 000. Hexol pre synthezy liter 4 000. Dichlormethane pre synthezy liter 2 000. Methanol pre synthezy liter 1 500. Ethylacetate pre synthezy liter 3 000. Aceton pre synthezy liter 4 000. Trifluorooctan strieborný gram 200. Tetrahydrofurán p.a. liter 250. Tetrahydrofurán bezvodý liter 45. Dimetylformamid bezvodý liter 50. (S) (3-Diazo-1-metyl-2-oxopropyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (3-Diazo-1-isopropyl-2-oxopropyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (1-(2-Diazo-acetyl)-3-metylbutyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (1S, 2R) (1-(2-Diazoacetyl)-2-metylbutyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (1-(4-tert-Butoxybenzyl)-3-diazo-2-oxopropyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 (S) (3-Diazo-2-oxo-1-(2-(tritylcarbamoyl)etyl)propyl)carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmetyl ester gram 100 Di-tert-butyl-dicarbonate kg 10. (S) 4-Isopropyl-5,5-difenyl-oxazolidin-2-on gram 400 (R) 4-Isopropyl-5,5-difenyl-oxazolidin-2-on kg 1 N-Butyllítium (2,5 M v hexánoch) liter 8 Benzyloxokarbonylaminometanol kg 1. Chlorid lítny gram 250. Chlorid kyseliny propiónovej gram 500. Kyselina 3-metylbutánová mililiter 500. Kyselina 4-metylpentánová gram 250. Kyselina 3-fenylpropánová gram 200. 3-(4-(tert-Butyl-difenyl-silanyloxy)fenyl)propánová kyselina gram 200 Kyselina trifluoroctová kg 5. 4-Bromobutyryl chlorid gram 100 Tetrabutylamóniumflorid trihydrát gram 250. Litium aluminium hydrid kg 1. Tetrabutylamóniumhydroxid, hydrát gram 100. Benzyl chloroformiát gram 500. Fmoc N-hydroxysuccinimid ester gram 500. 10 % Paládium na aktívnom uhlí gram 500 Hydroxid lítny, monohydrát gram 250. Metántiol gram 170. Kyselina bromovodíková (33 % roztok v kyseline octovej) liter 1. Chlorid titaničitý mililiter 500. N-Metylmorfolín liter 1 Trietylamín liter 20. Mono-tert-Butyl ester kyseliny pentándiovej gram 500. Mono-tert-Butyl ester kyseliny butándiovej gram 500. Tritylamín gram 100. O-Diphenylfosforyl hydroxylamín gram 200 N-tert-Butoxykarbonyl-O-difenylfosforyl hydroxylamín gram 200

Basic inorganic and organic chemicals

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | Published June 26, 2013
cpvs
24300000, 33141625

Materiál – chemikálie

Basic inorganic and organic chemicals

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | Published February 10, 2017  -  Deadline March 17, 2017
cpvs
24300000, 33694000, 24950000, 33696600, 24210000, 24965000, 33140000

Institute of Economic Research Centre is a multidisciplinary neuroscience field of science that deals with the nervous system and the field of competence ranges from the molecular biology of nerve cells to the biological basis of normal and disordered behavior and cognitive processes.

The contracting authority is required to supply chemicals and consumable laboratory supplies needed for the implementation of its research activities related to its focus.

Chemicals and laboratory consumable materials necessary for the implementation of its research-related activities focusing Institute of Neuroimmunology - about 429 items. A detailed description of the object of the contract set out in the tender documents.

Basic inorganic and organic chemicals

Univerzita Komenského v Bratislave | Published August 1, 2015
cpvs
24300000, 33694000, 24950000, 33696600, 24210000, 24965000, 33790000, 24962000, 38437100

Základné anorganické a organické chemikálie

Basic inorganic and organic chemicals

Univerzita Komenského v Bratislave | Published July 17, 2015
Winner
Lambda Life a.s.
cpvs
24300000, 33694000, 24950000, 33696600, 24210000, 24965000, 33790000, 24962000, 38437100

Buying chemicals, reagents, consumables and tools for research especially in the fields of biomedicine, biotechnology and enviromedicíny. Embodiments of the contract to take full advantage of modern research infrastructure built within university science park Comenius University in Bratislava in the form of research laboratories and institutes. Realized object of the contract will also enable the realization of the research challenges within professional activities focused on the following areas of research: genomics, proteomics, metabolomics, new materials, biotechnology and diagnostic enviromedicína that are scheduled outputs prior to submitting a new building UVP UK into operation.

Basic inorganic and organic chemicals

Univerzita Komenského v Bratislave | Published January 3, 2015  -  Deadline February 13, 2015
cpvs
24300000, 33694000, 24950000, 33696600, 24210000, 24965000, 33790000, 24962000, 38437100

The purchase of chemicals, reagents, consumables and equipment for research especially in the fields of biomedicine, biotechnology and enviromedicíny. Implementation of the object of the contract will take full advantage of modern research infrastructure built within university science park Comenius University in Bratislava in the form of research laboratories and departments. Realized object of the contract will also enable the implementation of research challenges within professional activities focused on the following areas of research: genomics, proteomics, metabolomics, new materials for diagnostic and biotechnology enviromedicína having planned outputs prior to submitting a new building UVP UK in service.

Basic inorganic and organic chemicals

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | Published August 8, 2013  -  Deadline August 14, 2013
cpvs
24300000, 33694000, 24950000, 33696600, 24210000, 24965000, 33140000

Základné anorganické a organické chemikálie

Inorganic and organic chemicals

hameln rds a.s. | Published July 17, 2013
Winner
Mikrochem Trade spol. s.r.o.
cpvs
24300000

supply various kinds of inorganic and organic chemicals for scientific and experimental purposes