Public tenders for gas-container in Slovakia

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Liquefied-gas containers

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť | Published December 1, 2017  -  Deadline December 17, 2017
cpvs
44612000

The subject of the contract is the design, construction and construction of the LNG pumping station. In the framework of the execution of the contract, the LNG gas station design documentation will be drawn up and the subsequent implementation (in accordance with the applicable technical regulations) in the sense of the attached technical specification. The detailed definition of the subject matter of the contract is set out in Volume 3 Description of the subject of the contract documents.

Liquefied-gas containers

Mesto Žiar nad Hronom | Published September 23, 2014
Winner
Remeslo strojal, s.r.o.36621391PriemyselnáŽiar nad Hronom 965 01 remeslo@remeslo.com +421 456733230
cpvs
44612000, 44611000, 42514000, 43327000, 45261100

Predmetom dodávky je bioplynová stanica, ktorá bude slúžiť na získavanie bioplynu zo vstupnej suroviny (BRKO biologicko rozložiteľný komunálny odpad, KRO kuchynský rozložiteľný odpad, poľnohospodárske produkty) technológiou tzv. suchej fermentácie, následnej výroby elektrickej energie a získavanie odpadného tepla. Cieľom je využitie nových biotechnológií a biotechnologických metód pri riešení likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Časť bioplynu bude zároveň využívaná na technológiu CNG compress natural gaz (stlačený zemný plyn).
  • 1