Public tenders for chemical-product in Sweden

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Chemical products

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag | Published February 9, 2013  -  Deadline March 21, 2013
cpvs
24000000, 24962000

:Upphandlingen avser leverans av fällningsmedel C3N3S3Na3 (2,4,6-trimer-kapto-triazin-trinatrium-salt, koncentration ? 15 procent), fällningsmedel. Avrop av enskilda leveranser kommer att under avtalstiden omfatta en mängd av 2-3 ton. Upphandlingens syfte är att under avtalstiden säkra Sysavs behov av leveranser av fällningsmedel avsett att användas i Sysavs förbränningsanläggningar som fällningsmedel i vattenrening.

Chemical products

Stockholms läns landsting | Published May 11, 2013
Winner
Kemisk-tekniska och städutrustning Sll730 SWEDEN
cpvs
24000000, 24455000, 33000000, 33631600, 33700000, 33711700, 33711710, 33711720, 33711900, 33741200, 39224000, 39224300, 39224310, 39525810, 39800000, 39830000, 39831000, 39831200, 39831210, 39831300

Förfrågningsunderlaget erhålls på webbadressen http://www.upphandling.sll.se Upphandlingen avser successiva leveranser av kemisk-tekniska produkter och städutrustning som t.ex. desinfektionsmedel, disk och torkmedel och maskindiskmedel, hushållshandskar, hygienprodukter, hudvårdsmedel, mopp och svabbutrustning, rengöringsprodukter, skur/putsdukar, preventiv service diskfunktion och akutservice på doseringsutrustningar för diskmaskiner, rondeller till skur/polermaskiner, sköljmedel för textilier m.m.

Chemical products

Karlstads kommun | Published April 4, 2013
cpvs
24000000

Chemical products

Chemical products

Kretslopp och vatten | Published March 21, 2013
Winner
Univar AB Box 4072 SE-203 11 Malmö SWEDEN
cpvs
24000000, 24962000

:Ramavtal för kemikalie för beredning av dricksvatten och behandling av avloppsvatten-Natriumhypoklorit

Chemical products

Region Halland | Published April 9, 2013
Winner
Kontorsvaruhuset Sverige AB Box 224 831 23 Östersund E-mail: info@kontorsvaruhuset.com Internet address: www.kontorsvaruhuset.com
cpvs
24000000, 33760000, 39224000, 39224200, 39224300, 39800000, 39830000, 39831200

Avser upphandling av diverse kemtekniska artiklar samt städmaterial.

Chemical products

Karlstads kommun | Published February 22, 2013
Winner
Yara AB Box 516 SE-261 24 Landskrona SWEDEN
cpvs
24000000

Kemikalier till kommunens reningsverk, vattenverk, värmeverk, badhus m.m.

Chemical products

Borås Energi och Miljö AB | Published February 5, 2013  -  Deadline March 12, 2013
cpvs
24000000, 24960000, 24962000

:Upphandling av fällningskemikalier till avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö AB, Ulricehamn Energi AB, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Bollebygd kommun.

chemical products

Västerbottens läns landsting | Published August 24, 2012  -  Deadline September 6, 2012
cpvs
24000000, 24900000, 33651520, 33696500

chemical products

chemical products

Tekniska Verken i Linköping AB | Published November 20, 2012  -  Deadline February 24, 2012
cpvs
24000000, 24962000

chemical products

chemical products

Falkenbergs kommun | Published November 20, 2012
Winner
Procurator AB Box 9504 SE-200 39 Malmö SWEDEN E-mail: info@procurator.se
cpvs
18930000, 18937100, 19520000, 24000000, 33760000, 33761000, 33763000, 33764000, 33772000, 39224000, 39224300, 39224350, 39830000, 39831200, 39832000

Papper och plast samt kemtekniska produkter.

chemical products

Öresundskraft AB | Published October 12, 2012  -  Deadline November 19, 2012
cpvs
24000000, 24311470, 24311520, 24313320, 24413000, 24413300, 24954000, 44921200

:Kemikalier till energianläggningar. Filborna, Västhamnsverket och Åkerslundsveket.

chemical products

Umeå Energi AB | Published October 11, 2012  -  Deadline November 19, 2012
cpvs
24000000, 24213000

:Ramavtal för avrop på kalkstensmjöl och släckt kalk till Dåva kraftvärmeverk och Ålidhemsanläggningen.

chemical products

Göteborg Vatten | Published September 13, 2012  -  Deadline November 5, 2012
cpvs
24000000, 24962000

:Ramavtal gällande kemikalie för beredning av dricksvatten - natriumhydroxid.

chemical products

Tekniska Verken i Linköping AB | Published September 13, 2012
Winner
Akzo Nobel Industrial Chemicals Bv Drakegatan 6 SE-412 50 Göteborg SWEDEN
cpvs
24000000, 24311520

:Omfattning. Denna anbudsinbjudan omfattar att förse B:s produktionsanläggningar i Linköping med Natronlut / Natriumhydroxid (NaHO) 50 % under en period av två (2) år med option på en (1) förlängning á två (2) år. Uppskattningsvis förbrukas 2 200 ton Natronlut / Natriumhydroxid (NaHO) 50 % lösning årligen. Upphandlingsförfarande. Denna upphandling genomförs som förhandlad upphandling enligt LUF (SFS 2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Upphandlingsprocessen är indelad i 4 faser: 1. anbudsansökan; 2. kvalificering; 3. anbud; 4. utvärdering/förhandling. Ansökan. Anbudsinbjudan innehåller samtliga uppgifter som skall besvaras. L skall visa att de krav som ställs uppfylls. Ansökan skall lämnas digitalt i systemet TendSign (www.tendsign.com) och vara skiven på svenska språket. Systemet effektiviserar upphandlingsprocessen och är ett stöd för L. Att använda systemet är kostnadsfritt och kräver endast en enkel registrering. All korrespondens med anledning av ansökan skall ske via Tendsign och besvaras lika till alla av B:s upphandlingsansvarige. Alla frågor och svar publiceras via TendSign. L ansvarar för att anbudsansökan kommit B tillhanda via TendSign. Anbud anses vara inlämnat när bekräftelse via e-post kommit tillbaka till L och anbudsansökans status i TendSign övergått till inlämnat. Sista dag för frågor är 16.4.2012. För att underlätta kvalificeringen undanbedes all.

chemical products

Lapplands Kommunalförbund | Published July 4, 2012  -  Deadline May 15, 2012
cpvs
19520000, 24000000, 33760000, 39831200

chemical products

chemical products

Göteborg Vatten | Published November 1, 2012  -  Deadline November 12, 2012
cpvs
24000000, 24962000

chemical products

chemical products

Vattenfall Aktiebolag | Published October 20, 2012  -  Deadline November 23, 2012
cpvs
24000000

:500-700 ton for Uppsala Power Plant, Delivery address Bolandsgatan 13, Uppsala Sweden.

chemical products

Stockholms läns landsting | Published October 19, 2012
Winner
Triolab AB SWEDEN
cpvs
24000000, 33124131, 33696300, 33696500

Upphandling av tester och reagenser med tillbehör till Stockholms läns landsting.

chemical products

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag | Published October 19, 2012  -  Deadline December 3, 2012
cpvs
24000000, 24962000

:Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende fällningsmedel, C3N3S3Na3 (2,4,6-trimer-kapto-triazin-trinatrium-salt, koncentration - 15 procent). Upphandlingens huvudsakliga syfte är att under avtalstiden säkra Sysavs behov av leveranser av detta fällningsmedel avsedd att användas i Sysavs förbränningsanläggningar.

Chemical products

Öresundskraft AB | Published January 22, 2013
Winner
KMI Kemimäklarna International Aktiebolag Box 88 SE-246 21 LÖDDEKÖPINGE SWEDEN E-mail: kemimakl@swipnet.se Internet address: www.kemimaklarna.com
cpvs
24000000, 24311470, 24311520, 24313320, 24413000, 24413300, 24954000, 44921200

:Kemikalier till energianläggningar Filborna, Västhamnsverket och Åkerslundsverket