Public tenders for chemical-product in Poland

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Chemical products

Kompania Węglowa S.A. | Published April 20, 2013  -  Deadline May 9, 2013
cpvs
24000000, 31230000

Chemical products

Chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published February 20, 2013
Winner
Nuscana Biotechnika Laboratoryjna, Adam Dąbrowski ul. Wieruszowska 12-16 60-166 Poznań POLAND
cpvs
24000000

Dostawa testów do oznaczania pozostałości antybiotyków w mleku

Chemical products

Kompania Węglowa S.A. | Published April 27, 2013  -  Deadline May 17, 2013
cpvs
24000000, 31230000

Chemical products

chemical products

Instytut Farmaceutyczny | Published October 13, 2012
Winner
Neo Organics Łukasz Pieńkowski ul. Słowicza 9 05-402 Otwock POLAND Telephone: +48 602517318 Fax: +48 222050989
cpvs
24000000, 24327000

Przedmiotem zamówienia są substancje organiczne, półprodukty i chemikalia, służące do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia).

chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published December 4, 2012
Winner
LGC Standards Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki POLAND
cpvs
14800000, 24000000

Dostawa testów immunoenzymatycznych, materiałów referencyjnych i szkła laboratoryjnego.

Chemical products

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach | Published February 1, 2013
Winner
Roche Diagnostics Polska Wybrzeże Gdyńskie 6b Warszawa POLAND
cpvs
24000000

Sukcesywne dostawy odczynników do parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.

chemical products

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Published February 29, 2012
Winner
ABO ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk POLAND Telephone: +48 583412143 Fax: +48 585203380
cpvs
24000000, 30199780, 31711140, 33124131, 33169400, 33696000, 33696300, 33696500, 33772000, 33793000, 34312500, 38412000, 38432210, 38437110, 39221160, 39224200, 39525200, 39831200, 39831250, 42912300, 42912330

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres dostawy wraz z opisem technicznym określony został w załącznikach 1-30 do SIWZ.

Chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published April 19, 2012  -  Deadline April 30, 2012
cpvs
24000000, 38437110

Chemical products

Chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published April 3, 2012  -  Deadline April 27, 2012
cpvs
24000000, 38437110

Chemical products

chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published April 3, 2012  -  Deadline April 27, 2012
cpvs
24000000, 38437110

chemical products

chemical products

Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Lesznie z/s w Parzniewie | Published April 5, 2012
Winner
Kazgod Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 7 05-870 Błonie POLAND Telephone: +48 227253893 Fax: +48 227253893
cpvs
24000000, 24410000, 24412000, 24440000

Dostawa nawozów mineralnych do dwóch Gospodarstw w województwie mazowieckim: 1. Miejsce dostawy do Parzniew (loco magazyn): Gospodarstwo Rolne Parzniew, Gmina Brwinów, Powiat Pruszkowski, Województwo Mazowieckie. 2. Miejsce dostawy do Nowy Modlin (loco magazyn): Gospodarstwo Rolne Nowy Modlin, Gmina Pomiechówek, Powiat Nowy Dwór Mazowiecki, Województwo Mazowieckie.

chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published April 28, 2012  -  Deadline May 7, 2012
cpvs
24000000, 38437110

chemical products

Chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published April 28, 2012  -  Deadline May 7, 2012
cpvs
24000000, 38437110

Chemical products

chemical products

Instytut Farmaceutyczny | Published January 21, 2012  -  Deadline February 14, 2012
cpvs
24000000

chemical products

Chemical products

Instytut Farmaceutyczny | Published January 21, 2012  -  Deadline February 14, 2012
cpvs
24000000

Chemical products

Chemical products

Instytut Farmaceutyczny | Published January 28, 2012  -  Deadline February 15, 2012
cpvs
24000000

Chemical products

chemical products

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. | Published January 26, 2012
Winner
Brenntag Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Bema nr 21 w Kędzierzynie Koźlu ul. Bema nr 21 47-224 Kędzierzyn Koźle POLAND E-mail: biuro@brenntag.pl Telephone: +48 774721500 Internet address: www.brenntag.pl Fax: +48 774721600
cpvs
24000000

Sprzedaż roztworu, łatwo przyswajalnych dla bakterii denitryfikacyjnych związków węgla organicznego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i dostarczenie do Łodzi, ul. Sanitariuszek nr 70/72. Przedmiotem zamówienia jest wodny roztwór łatwo przyswajalnych związków węgla organicznego (w przeliczeniu na ChZT) dla mikroorganizmów biorących udział w procesie denitryfikacji.

chemical products

Instytut Farmaceutyczny | Published January 28, 2012  -  Deadline February 15, 2012
cpvs
24000000

chemical products

chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published April 19, 2012  -  Deadline April 30, 2012
cpvs
24000000, 38437110

chemical products

chemical products

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | Published May 15, 2012  -  Deadline May 18, 2012
cpvs
14800000, 24000000, 38437110

chemical products