Public tenders for chemical-product in Czech Republic

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Chemical products

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. (68081707) | Published March 29, 2013
Winner
BioTech a.s. Tymiánova 619/14 101 00 Praha 10 CZECH REPUBLIC
cpvs
24000000

Předmětem VZ je uzavření Rámcové smlouvy na dodávky chemikálií a plastů v předpokládané hodnotě 8 600 000 CZK bez DPH za 4 roky.

chemical products

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (75151499) | Published November 16, 2012
Winner
Life Technologies Czech Republic, s.r.o. Křenova 1 439/1 162 00 Praha 6 CZECH REPUBLIC E-mail: ondrej.holena@lifetech.com Telephone: +420 235365189
cpvs
24000000

Nákup spotřebního materiálu dle potřeb genetické laboratoře OKTE. Jedná se o spotřební materiál používaný pro identifikaci osob metodou fragmentační analýzy polymorfismů STR a genu pro amelogenin lidské jaderné DNA.

Chemical products

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta | Published March 4, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
24000000

Subject to the fulfillment of public contracts awarded in the DNS will supply chemicals for laboratory and research purposes defined CPV code referred to in Article. 4 ZD, to the extent and in accordance with the terms of the individual invitations to tender in DNS under § 141 of the Act.

Chemical products

Bioyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | Published February 9, 2017
Winner
BioTech a.s.
cpvs
24000000

VZ subject to the conclusion of a Framework Agreement for the supply of chemicals and plastics in the estimated value of 8.6 million CZK without VAT for four years.

Purchase of chemicals and plastics.

Chemical products

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. | Published December 17, 2016  -  Deadline December 30, 2016
cpvs
24000000

Reactors for chemical production of inorganic heterogeneous catalysts.

Delivery of four enameled reactors for chemical production.

Chemical products

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. | Published December 24, 2016  -  Deadline February 8, 2017
cpvs
24000000

Set enameled reactors for the chemical industry:

- 1 x 100 l,

- 1 x 250 l,

- 2 x 1600 liters.

Delivery reports enameled reactors for chemical production.

Chemical products

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | Published January 14, 2017
cpvs
24000000

The subject of the tender is the supply of genetic and chemical material for accredited laboratory workplace genetics department of forensic techniques Regional Police Directorate of the Pilsen Region.

Delivery of genetic and chemical material for accredited laboratory workplace Genetics Department forensic techniques.

Chemical products

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published November 9, 2016  -  Deadline December 6, 2016
cpvs
24000000

The subject public contracts awarded in DNS is the supply of chemical products for the needs of a part of Tomas Bata University in Zlin.

Chemical products

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | Published November 11, 2016  -  Deadline December 15, 2016
cpvs
24000000

The subject of the tender is the supply of genetic and chemical material for accredited laboratory workplace genetics department of forensic techniques Regional Police Directorate of the Pilsen Region.

Delivery of genetic and chemical material for accredited laboratory workplace genetics department of forensic techniques Regional Police Directorate of the Pilsen Region.

Chemical products

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | Published November 17, 2016  -  Deadline December 21, 2016
cpvs
24000000

The subject of the tender is the conclusion of a Framework Agreement for the supply of chemicals and plastics. The sponsor will be based on a framework agreement for the duration of the framework agreement to take goods to support their operations.

The subject of the tender is the conclusion of a Framework Agreement for the supply of chemicals and plastics.

Chemical products

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published October 13, 2016
Winner
Litolab, spol. s r.o.
cpvs
24000000

The subject of the tender is the supply of chemicals for the Faculty of Technology of Tomas Bata University in Zlín and the Centre of Polymer Systems, to the extent and in accordance with its terms.

Chemical products

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. | Published December 23, 2016
cpvs
24000000

Set enameled reactors for the chemical industry.

Set enameled reactors for chemical production.

Chemical products

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku | Published December 1, 2015
cpvs
24000000, 33695000, 33741000

Chemické výrobky

Chemical products

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku | Published September 5, 2015  -  Deadline October 26, 2015
cpvs
24000000, 33695000, 33741000

Chemické výrobky

Chemical products

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku | Published September 26, 2015  -  Deadline November 16, 2015
cpvs
24000000, 33695000, 33741000

Chemické výrobky

Chemical products

Glanzstoff – Bohemia s.r.o. | Published September 9, 2015
cpvs
24000000

Chemické výrobky

Chemical products

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published September 4, 2015
cpvs
24000000, 24310000, 24320000

Chemické výrobky

Chemical products

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku | Published July 22, 2015  -  Deadline September 7, 2015
cpvs
24000000, 33695000, 33741000

Chemické výrobky

Chemical products

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku | Published June 25, 2015  -  Deadline August 17, 2015
cpvs
24000000, 33695000, 33741000

Chemické výrobky

Chemical products

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku | Published June 13, 2015  -  Deadline August 3, 2015
cpvs
24000000, 33695000, 33741000

Chemické výrobky