Call +44 800 9755 164

Public tenders for chemical in Sofia Bulgaria

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД | Published April 11, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs
33141000

Supply of medical devices (general anesthetic and resuscitation accessory).

Supply of medical devices (general anesthetic and resuscitation consumable) as approved by the Principal technical specification.

Due to the limited number of characters, the full name of the item is indicated only in the technical specification documentation for the procedure.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД | Published March 25, 2017
cpvs
33141000, 09123000, 09310000, 33000000, 33690000, 30199770, 60100000, 72000000, 98310000, 45000000

Доставка на медицински изделия (инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология). Поръчката е за едногодишен период.

Доставка на медицински изделия (инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология).

Доставка на природен газ за ОКР-Банкя за срок от 48 месеца.

Доставка на природен газ за ОКР-Банкя.

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за срок от 12 месеца.

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа за срок от 12 месеца.

Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа.

Доставка на консуматив за централна стерилизация за срок от 12 месеца.

Доставка на консуматив за централна стерилизация.

Доставка на медицински изделия (клапни и съдови протези и ЕКК) за срок от 12 месеца.

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) за срок от 12 месеца.

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика).

Доставка на медицински изделия (хирургически шевен материал) за срок от 12 месеца.

Доставка на медицински изделия (хирургически шевен материал).

Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 месеца.

Доставка на лекарствени продукти.

Доставка на микулчи и компреси за срок от 12 месеца.

Доставка на микулчи и компреси.

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за срок от 12 месеца.

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив).

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) за срок от 12 месеца.

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация).

Осигуряване на храна за персонала на МБАЛ „НКБ“ ЕАД чрез ваучери за храна по Наредба 11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г. и ваучери за храна от „оператор“ по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за срок от 48 месеца.

Осигуряване на храна за персонала на МБАЛ „НКБ“ ЕАД чрез ваучери за храна по Наредба 11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г. и ваучери за храна от „оператор“ по смисъла на чл. 209 от ЗКПО.

Транспортни услуги за срок от 12 месеца.

Транспортни услуги.

Развиване чрез преработване и допълване на информационни продукти (софтуер) „Болнична информационна система“ (БИС) и „Система за материална отчетност на болничните звена“ (СМОБЗ) и администриране на болничната информационна структура на МБАЛ „НКБ“ ЕАД за срок от 12 месеца.

Развиване чрез преработване и допълване на информационни продукти (софтуер) „Болнична информационна система“ (БИС) и „Система за материална отчетност на болничните звена“ (СМОБЗ) и администриране на болничната информационна структура на МБАЛ „НКБ“ ЕАД.

Развиване чрез преработване и допълване на информационни продукти (софтуер) „Болнична информационна система“ (БИС), „Система за материална отчетност на болничните звена“ (СМОБЗ).

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за срок от 36 месеца.

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло.

Текущи строително — ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ“ ЕАД за срок от 12 месеца.

Текущи строително — ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ“ ЕАД.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД | Published April 8, 2017  -  Deadline May 9, 2017
cpvs
33141000

Supply of medical devices (pacemakers supplies).

Delivery of medical products (supplies Cardiac) by 63 the number of nomenclature units, as approved by the contracting technical specification.

"Conclusion of framework agreement on protection of military property of the military formations of the composition of the Joint Forces Command in lots"

Съвместно командване на силите | Published April 10, 2017  -  Deadline May 17, 2017
cpvs
79713000

The subject of this contract is a "framework agreement for protection of military property of military units of the composition of the Joint Forces Command in lots," which includes five (5) lots: Lot (OP) № 1 - "Security army properties with logistic and avtobronetankovi property. " Lot (OP) № 2 - "Security of army properties with engineering property, chemical property and fuel and lubricants". Lot (OP) № 3 - "Security of army properties of munitions and weapons." Lot (OP) № 4 - "Security of the military district of v.f. 54,300 - Sofia ". Lot (OP) № 5 - "Security of the military district of v.f. 18270 - Gorna Malina. "

Guard services

Съвместно командване на силите | Published April 11, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs
79713000

The subject of this contract is a "framework agreement for protection of military property of military units of the composition of the Joint Forces Command in lots," which includes five (5) lots:

Lot (OP) № 1 - "Security of army properties with logistic and avtobronetankovi property."

Lot (OP) № 2 - "Security of army properties with engineering property, chemical property and fuel and lubricants".

Lot (OP) № 3 - "Security of army properties of munitions and weapons."

Lot (OP) № 4 - "Security of the military district of v.f. 54,300 - Sofia ".

Lot (OP) № 5 - "Security of the military district of v.f. 18270 - Gorna Malina. "

The total number of guards is 124 people to guard the 10 (ten) military logistic properties and avtobronetankovi properties in 8 (eight) military formations and their military areas.

The total number of guards is 227 people to guard eight (8) properties with military engineering property, chemical property and fuel and lubricants at 7 (seven) military formations and their military areas.

The total number of guards is 427 people to guard the twelve (12) Property military ammunition and armament 11 (eleven) military formations and their military areas.

The total number of guards is 18 people to guard 1 (one) military property in 1 (one) military formation.

The total number of guards is 26 people to guard 1 (one) military property in 1 (one) military formation.

  • 1