Public tenders for school-catering in Finland

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!

Lassila school kitchen equipment

Meri-Lapin kuntapalvelut llky | Published December 29, 2016  -  Deadline January 12, 2017
cpvs
39314000

Lassila school catering equipment Astianpesulinjaston, as well as a combination of the oven for competition. Lassila school catering equipment Astianpesulinjaston, as well as a combination of the oven for competition.

School catering services

Espoon kaupunki | Published March 17, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs
55524000, 15894400

The City of Espoo (later also client) to request an offer meal services, the acquisition of Espoo city offices.

Catering Services acquired a total of 15 office. contracts awarded and offices, those where the products these quantities, types of kitchen items and addresses of the invitation to tender is in Annex 2.

The device list of available devices can be found in the invitation to tender liitteeltä 9.

A more detailed description of the service and the offices of the invitation to tender is in Annex 1. "Description of the object of the acquisition."

The City of Espoo (later also client) to request an offer catering services in schools, day care centers, group family day care centers and neighborhood parks.

The agreement is for a fixed 31/07/2017 - 07/28/2019, after which the contract may continue until further notice 12 months' notice (option). The City of Espoo announces a call option and its use (until further notice) about six (6) months before the end of the contract.

The City of Espoo selects on the basis of competitive tendering for one service provider and one (1) alternate supplier.

Production and service kitchens it is possible to be visited during the tender process. Tutustumisajankohdat and registration site visits are described in the Annex to the call for tenders tutustumiskerroille 11. Participation is not mandatory.

Annex 2 to the call for tenders "Price Note" of customers (child and adult) are estimates of the amounts for autumn 2017.

Customer is not committed to specific customer numbers or order numbers.

Kiuruvesi meal transport

IS-Hankinta Oy | Published April 6, 2017  -  Deadline May 4, 2017
cpvs
60000000

City of Kiuruvesi school catering and transport food from the kitchen the center of the central schools, as well as sparsely populated area schools and kindergartens contract period from 08.01.2017 and continuing for an indefinite period of six (6) months' notice regarding the agreement of both parties. City of Kiuruvesi school catering and transport food from the kitchen the center of the central schools, as well as sparsely populated area schools and kindergartens contract period from 08.01.2017 and continuing for an indefinite period of six (6) months' notice regarding the agreement of both parties.

Turku Normaalikoulu school catering services

Turun Yliopisto | Published January 26, 2017
Winner
Arkea Oy
cpvs
55520000

Turun varissuolla sijaitseva normaalikoulu on Turun yliopiston koulu, jossa opiskelevat peruskoulun alaluokkalaiset, yläluokkalaiset ja lukiolaiset ja jossa Turun yliopistossa luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoittelunsa. Normaalikoulu huolehtii myös Turun kansainvälisen koulun opetuksesta. Lukiossa toimii myös englanninkielinen IB-linja. Normaalikoulun erityispiirteenä on kansainvälisyys. Perusopetuksen piirissä oppilaita on 838 (TNK 592 ja KV 246), sekä lukiossa 290 (TNK 247 ja KV 43), yhteensä 1128. Opettaja- ja muuta henkilökuntaa on 130. Yliopisto pyytää tarjousta Turun normaalikoulun sekä oppilaiden (ala- ja yläaste, lukio) kouluateria-/kouluruokailupalvelujen että henkilökunnan (mukaan lukien myös opettajaharjoittelua suorittavat korkeakouluopiskelijat) henkilöstöruokailun kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ensin kahden (2) vuoden määräaikaiselle sopimuskaudelle, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Toimittajan tulee huolehtia koulun oppilaiden ja henkilökunnan ruokailun toteuttamisesta koulun tiloissa. Hankinnan kohde ja sen vaatimukset määräytyvät tarkemmin tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisina. Palvelua koskevia erityisehtoja on eritelty liitteessä 2. Hankinnassa muutoin noudatettavat keskeiset sopimusehdot, joita tarkennetaan ja täsmennetään sopimusneuvotteluissa, ilmenevät liitteestä 3. Toimittajan käyttöön, hankinnan kohteen mukaiseen tarkoitukseen, annettavat tilat ilmenevät pohjapiirustuksesta liite 4. Tilat käsittävät keittiötilat, tarpeelliset varastotilat sekä ruokasalin, joissa tarjouspyynnön mukainen palvelu toteutetaan. Toimittajaksi valitaan yksi (1) toimittaja. Hankinta muodostaa yhden taloudellisen kokonaisuuden, jota ei voida järkevästi jakaa osiin. Turun varissuolla sijaitseva normaalikoulu on Turun yliopiston koulu, jossa opiskelevat peruskoulun alaluokkalaiset, yläluokkalaiset ja lukiolaiset ja jossa Turun yliopistossa luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoittelunsa. Normaalikoulu huolehtii myös Turun kansainvälisen koulun opetuksesta. Lukiossa toimii myös englanninkielinen IB-linja. Normaalikoulun erityispiirteenä on kansainvälisyys. Perusopetuksen piirissä oppilaita on 838 (TNK 592 ja KV 246), sekä lukiossa 290 (TNK 247 ja KV 43), yhteensä 1128. Opettaja- ja muuta henkilökuntaa on 130. Yliopisto pyytää tarjousta Turun normaalikoulun sekä oppilaiden (ala- ja yläaste, lukio) kouluateria-/kouluruokailupalvelujen että henkilökunnan (mukaan lukien myös opettajaharjoittelua suorittavat korkeakouluopiskelijat) henkilöstöruokailun kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ensin kahden (2) vuoden määräaikaiselle sopimuskaudelle, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Turku Normaalikoulu school catering services

Turun Yliopisto | Published September 1, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs
55520000

Commencement of the contract depends on the duration of the tendering procedure and the timing of res judicata. The goal is to get agreement to begin no later than 01/01/2017 inclusive. The main contractual obligations and the rights of the parties are described in Annex 2 "specific conditions of service" and Annex 3, "Key & Conditions". The award criteria are overall most economically advantageous according to the new directive, where the price of a selection criterion. All the criteria affecting the selection is shown in the procurement documents. Acquisition decision and its notification does not constitute a contract, but the successful candidate will be performed in a separate agreement.

Turku Normaalikoulu school catering services

Turun Yliopisto | Published September 26, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs

Turku crow swamp located in a normal school is the University of Turku school where the lower forms are studying elementary, upper secondary and high school students and with the University of Turku as a class teacher and subject teachers teaching students perform their practical training. Normal School also takes care of Turku International School teaching. In high school operates an English-IB line. Normaalikoulu special feature is internationalism. within the scope of basic education students is 838 (TNK 592 and KV 246), as well as 290 high school (TNK 247 and KV 43), a total of 1128. Teacher and other staff members are 130. The University of Turku normaalikoulun ask for an offer, as well as the pupils (primary and junior high school, high school) kouluateria- / school meals services and staff (including also a teacher in training students in higher education), the comprehensive implementation of the catering staff first two (2) years of fixed-term contract period, after which the contract will continue until further notice.

67 263 / Turku Normaalikoulu school catering services

Turun Yliopisto | Published September 26, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs

Turku crow swamp located in a normal school is the University of Turku school where the lower forms are studying elementary, upper secondary and high school students and with the University of Turku as a class teacher and subject teachers teaching students perform their practical training. Normal School also takes care of Turku International School teaching. In high school operates an English-IB line. Normaalikoulu special feature is internationalism. within the scope of basic education students is 838 (TNK 592 and KV 246), as well as 290 high school (TNK 247 and KV 43), a total of 1128. Teacher and other staff members are 130. The University of Turku normaalikoulun ask for an offer, as well as the pupils (primary and junior high school, high school) kouluateria- / school meals services and staff (including also a teacher in training students in higher education), the comprehensive implementation of the catering staff first two (2) years of fixed-term contract period, after which the contract will continue until further notice.

Day-care centers and schools catering operations

Uudenkaupungin kaupunki | Published August 18, 2016
Winner
Kuljetusliike A. ja J. Lehtonen Oy
cpvs
60000000

City daycare centers and schools catering transport in the morning the central kitchen (Pohitulli) for kindergartens and schools, as well as the afternoon meal wagons and drawers restore the central kitchen.

School-meal services

Espoon kaupunki | Published June 9, 2016  -  Deadline June 23, 2016
cpvs

School catering services

Day-care centers and schools catering operations

Uudenkaupungin kaupunki | Published March 10, 2016  -  Deadline April 29, 2016
cpvs
60000000, 55521200

Recovery of Uusikaupunki in day-care centers and schools catering operations in the mornings central kitchen (Pohitulli) kindergartens and schools and the afternoon meal wagons and drawers the central kitchen. The acquisition of items is described in more detail in the invitation to tender and its annexes. The aim is for the contract period begins on 1.8.2016. The agreement is valid for a fixed term of three (3) years from the beginning of the contract.

NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki/?id=55103&tpk=2d734af2-8065-402a-95a4-6d8cb7bea783

ACQUISITION OF SUSPENSION: day care centers and schools catering operations

Uudenkaupungin kaupunki | Published March 9, 2016
cpvs
60000000

The acquisition of a contract notice was published 02.25.2016 at 10.16. Uusikaupunki has decided to suspend the acquisition. The acquisition will publish a new contract notice later

NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki/?id=55414&tpk=f127716c-c6ee-45c2-b560-a18a32c801f3

Day-care centers and schools catering operations.

Uudenkaupungin kaupunki | Published March 15, 2016  -  Deadline April 29, 2016
cpvs
60000000, 55521200

Recovery of Uusikaupunki in day-care centers and schools catering operations in the mornings central kitchen (Pohitulli) kindergartens and schools and the afternoon meal wagons and drawers the central kitchen.

The acquisition of items is described in more detail in the invitation to tender and its annexes.

The aim is for the contract period begins on 8.1.2016. The agreement is valid for a fixed term of three (3) years from the beginning of the contract.

Note: Notice Additional information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma declaration: https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki/?id=55103&tpk=2d734af2-8065-402a-95a4-6d8cb7bea783

Day-care centers and schools catering operations.

Uudenkaupungin kaupunki | Published February 27, 2016  -  Deadline April 30, 2016
cpvs
60000000

Food catering service from transport kindergartens and schools.

Note: Notice Additional information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma declaration: https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki/?id=54080&tpk=98b6af95-4984-45a7-bfc7-87f1dc7387fa

Day-care centers and schools catering operations

Uudenkaupungin kaupunki | Published February 25, 2016  -  Deadline April 30, 2016
cpvs
60000000

Food catering service from transport kindergartens and schools

NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki/?id=54526&tpk=b8522677-c8e5-4248-b637-cf7487b2a139

ACQUISITION OF SUSPENSION: City Uusikaupunki: day care centers and schools catering operations

Uudenkaupungin kaupunki | Published March 4, 2016
cpvs
60000000

Uusikaupunki is the contract notice published 02.25.2016 invited tenders for the New City in kindergartens and schools, a meal shipments. Uusikaupunki has decided to suspend the acquisition. The acquisition will publish a new contract notice later.

Ateriakuljetukset

Kosken Tl kunta | Published November 12, 2015  -  Deadline December 1, 2015
cpvs
60000000

Municipal rapids of home meal delivery, service center for meals, Talolan school catering operations, as well as early childhood meal transport 1.2.2016-31.12.2017 (+ one-year option for this).

Rauma High food services

Turun yliopisto | Published September 2, 2015  -  Deadline October 7, 2015
cpvs
55500000

University of Turku ask for an offer a comprehensive implementation of its hosted Rauma High School catering services.

Schools catering equipment

Ylivieskan kaupunki | Published August 27, 2015  -  Deadline September 14, 2015
cpvs
39314000

Ylivieska city acquires the dishwasher Rahkola school and a combination oven Raudaskoski school.

School catering services

Kirkkonummen kunta | Published January 14, 2015  -  Deadline March 4, 2015
cpvs
55524000, 90900000

Catering services and cleaning services as well as the period 1.8.2015-31.7.2017 option for 2 years.

School catering services

Kirkkonummen kunta | Published February 6, 2015
cpvs
55524000, 90900000

Kouluateriapalvelut