Public tenders for catering in Belgium

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!
CateringBelgium

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Catering voor recurrente evenementen

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht | Published March 7, 2017  -  Deadline April 10, 2017
cpvs

Deze opdracht omvat het leveren van cateringdiensten voor recurrente evenementen georganiseerd door het Havenbedrijf Gent.Dit varieert van recepties tot zittende of walking diners voor genodigden waaronder (potentiële) klanten, hoogwaardigheidsbekleders, ambassadeurs, andere havenbedrijven, stakeholders maar ook personeelsevents, persconferenties, inhuldigingen van loodsen/gebouwen, eerste spadesteek of eerste steenlegging.: Deze opdracht omvat het leveren van cateringdiensten voor recurrente evenementen georganiseerd door het Havenbedrijf Gent.Dit varieert van recepties tot zittende of walking diners voor genodigden waaronder (potentiële) klanten, hoogwaardigheidsbekleders, ambassadeurs, andere havenbedrijven, stakeholders maar ook personeelsevents, persconferenties, inhuldigingen van loodsen/gebouwen, eerste spadesteek of eerste steenlegging. Technical capacity: * Om de technische bekwaamheid van de inschrijver te kunnen nagaan, moet deze minstens drie vergelijkbare diensten (naar gelang het gekozen perceel) (voor maximaal 100 personen), uitgevoerd in de laatste vijf jaar, oplijsten met vermelding van het totaalbedrag en het aantal personen. Deze lijst bevat tevens de naam van de instanties die opdrachtgever waren en de naam en de contactgegevens van de daaraan gekoppelde contactpersoon. Het Havenbedrijf Gent behoudt zich het recht voor om de vermelde instanties zelf te contacteren en de projecten te evalueren en te beoordelen in het selectieverslag. Bovendien moet de samenstelling van het personeelsbestand van de kandidaat worden toegelicht: hoe is dit opgebouwd op het gebied van beroepskwalificaties en relevante ervaring.* De inschrijver dient, indien deze beroep doet op derde partijen voor de uitvoering van de dienst, dit expliciet te vermelden in de offerte. In dergelijk geval specificeert hij volledig de identiteit van de derde partij(en) alsook de omvang en de inhoud van haar (hun) tussenkomst. Bij een onderaanneming blijft de opdrachtnemer volledig aansprakelijk. Er bestaat geen enkele juridische band tussen de aanbestedende overheid en de derde partij.

Catering services

Gemeente Koksijde | Published February 23, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs
55520000

The municipality of Koksijde has acquired the rights organization for the Belgian Championship Cyclocross 2018 (PA 2018) on Saturday 13 and Sunday 14.1.2018. For this event the town of Koksijde is organizing a state-of-the-art VIP event with an emphasis on networking.

This standard seeks to find a logistics and culinary partner to the wishes of the council, with regard to the VIP event, can meet, thanks to his experience, deployment of human and material resources and expertise under the terms of this contract documents .

Raamovereenkomst catering recepties en evenementen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Published February 15, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs

Raamovereenkomst catering recepties en evenementen.: Raamovereenkomst catering recepties en evenementen.2017/S 034-062403 Technical capacity: zie bestek Technical capacity minimal level: Klasse: N/A, Categorie: N/A

Construction work

Bureau économique de la province de Namur | Published February 22, 2017
Winner
Wust-Cobelba
cpvs
45000000

Purpose of work: design (architecture, engineering), renovation, conversion, extension and construction of theaters, offices, a conservatory and a catering area, as well as the development of their surroundings. The contract also includes all services in the field of set design, urban planning, acoustics, stability, special techniques (HVAC, electricity, lighting design with light and sound), the energy and environmental performance ( Mission PEB), the interior and exterior signage design, and security coordination.

Leveren, plaatsen en wegnemen van VIPcatering en VIPinfrastructuur op het BK Cyclocross 2018 te Koksijde

Koksijde | Published February 21, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs

De Gemeente Koksijde heeft de organisatierechten verworven voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 (BK 2018) op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018. Voor dit evenement organiseert de gemeete Koksijde een state-of-the-art VIP gebeuren met nadruk op netwerking.Dit lastenboek strekt ertoe een logistieke en culinaire partner te vinden die aan de wensen van het gemeentebestuur, voor wat het VIP-gebeuren betreft, kan tegemoet komen en dit danzij zijn ervaring, inzet van personele en materiële middelen en knowhow volgens de voorwaarden van dit bestek.: De Gemeente Koksijde heeft de organisatierechten verworven voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 (BK 2018) op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018. Voor dit evenement organiseert de gemeete Koksijde een state-of-the-art VIP gebeuren met nadruk op netwerking.Dit lastenboek strekt ertoe een logistieke en culinaire partner te vinden die aan de wensen van het gemeentebestuur, voor wat het VIP-gebeuren betreft, kan tegemoet komen en dit danzij zijn ervaring, inzet van personele en materiële middelen en knowhow volgens de voorwaarden van dit bestek.2017/S 038-069800 Technical capacity: De vakkundigheid van de inschrijver wordt beoordeeld op basis van:• opgave van twee (2) projecten inzake catering van een VIP gebeuren voor minstens 2000 gasten, gedurende de laatste 3 jaar, en geattesteerd door de organisator/ Van beide projecten wordt de totale aannemingssom vermeld met telkens een kort woordje uitleg rond het concept.• Bij zijn offerte voegt de inschrijver een lijst met de identiteit van het personeel dat de professionaliteit van de aanpak ondersteunt, met opgave van de beroepskwalificaties.• het smiley-attest van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)• bewijs van voldoen aan de HACCP normen;• een attest(en) van de veiligheid van de keuringsinstellingen betreffende de infrastructuur en de tenten;• de ondertekende intentieverklaring van het algemeen veiligheidsreglement “werken met derden”Bij gunning aan een combinatie van inschrijvers zal ten minste 1 deelnemer de beantwoording aan deze selectiecriteria aantonen.

Rogier Conservatory and CAV & MA Grand Carousel

BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR | Published February 18, 2017  -  Deadline January 20, 2030
cpvs
45000000

Purpose of work: design (architecture, engineering), renovation, alteration, extension and laconstruction concert halls, offices, a conservatory and a catering area and quel'aménagement their surroundings. The contract also includes all benefits under the domainede set design, urban planning, acoustics, stability, special techniques (HVAC, electricity, lighting design with light and sound) of etenvironnementale energy performance (PEB Mission ), the signage interior and exterior design, and security coordination.

Industrial kitchen equipment

Odisee VZW | Published March 3, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs
39314000

For the renovation of the catering infrastructure in the cafe and the sandwiches of the Hermes building in Brussels Odisee want a partner who is responsible for the supply and installation of kitchen infrastructure, equipment and accessories.

This contract involves supplying, installing, connecting, commissioning and monitoring of reliability in all aspects of all the materials and resources as described in the specifications.

Delivery and installation must be carried out between July 31 and 08.15.2017. There can only be done within the holiday period Odisee. The launch of the new infrastructure is scheduled on 08.16.2017. A very tight timing is appropriate and can be customized or extended under any circumstances.

Following the procedure for the award of contract is not an obligation to assign the task.

The client can waive both the award of the contract if the restart procedure, if necessary, by other means.

Disposable catering supplies

Agentschap Facilitair Bedrijf | Published March 2, 2017  -  Deadline April 10, 2017
cpvs
39222100, 39221130

Supply of (sustainable) packaging for food.

Catering scholen en internaat Kindsheid Jesu

Scholengemeenschap Sint-Quintinus | Published February 13, 2017  -  Deadline March 22, 2017
cpvs

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden en diensten ter plaatse voor volgende doelgroepen:1. Leerlingen en personeel secundair onderwijs van de VZW KaSO Hasselt KJ-SJ2. Internaat KJ3. Schoolse activiteiten bv. personeelsfeest4. Externe organisaties: Bereiden en leveren van schoolmaaltijden en diensten ter plaatse voor volgende doelgroepen:1. Leerlingen en personeel secundair onderwijs van de VZW KaSO Hasselt KJ-SJ2. Internaat KJ3. Schoolse activiteiten bv. personeelsfeest4. Externe organisatiesTechnical capacity: - Geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking (1)- Een referentielijst van naar omvang soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de voorbije 3 jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, aard en omvang van de opdracht, telefoon of e-mail van de contactpersoon en het bedrag (2)- Kwalificaties van de keukenbeheerder (3)- Een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten volgens HACCP-normen.- Een afschrift van de vergunning voor het fabriceren en in de handel brengen van voedingswaren uitgereikt door het FAVV. Het bewijs van bereidingen met optimale kwaliteit, vakkennis van het personeel en het voldoen aan de HACCP normen moet bij de kandidatuur worden gevoegd.- Garantie tot continuïteit van de dienst: de inschrijver moet te allen tijde in staat zijn een continuïteit van de dienst te garanderen. Een beschrijving van maatregelen (= noodscenario) om de dagelijkse continuïteit van de dienst te garanderen.- Aangepaste software (kassabeheerssysteem), nodig voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening waarbij betaling gebeurt d.m.v. een prepaid systeem, moet aangeboden kunnen worden. (4)- Beschikken over een SLA (Service Level Agreement): beschrijving en toelichting Technical capacity minimal level: (1) versie 2008(2) minimum 5 referenties van scholengroepen(3) diploma TSO - studierichting hotel met minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een schoolkeuken van gelijkaardige grootorde gestaafd door CV en diploma OF diploma BSO - studierichting restaurant-keuken of gelijkwaardig met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een schoolkeuken van gelijkaardige grootorde gestaafd door CV en diploma.(4) beschrijving van de bedoelde software

Hotel, restaurant and retail trade services

Provincie Vlaams-Brabant | Published February 11, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
55000000, 55520000

Concession Contract for the provision of catering services in the province of Flemish Brabant House, County Square 1, 3010 Leuven.

Hotel, restaurant and retail trade services

Provincie Vlaams-Brabant | Published February 11, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
55000000, 55520000

Concession Contract for the provision of catering services in the province of Flemish Brabant House, County Square 1, 3010 Leuven.

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Kandidatuurstelling voor openingsfestiviteiten nieuwbouw ziekenhuis

Emmaüs vzw | Published January 13, 2017  -  Deadline February 14, 2017
cpvs

Deze opdracht betreft een kandidatuurstelling voor de organisatie van de openingsfestiviteiten rond het nieuwbouwziekenhuis AZ Sint-Maarten te Mechelen. Deze festiviteiten zullen vermoedelijk plaatsvinden vanaf 01/06/2018 tot en met 10/06/2018.Het AZ Sint-Maarten is op zoek naar een externe partij die gepaste events kan bedenken en organiseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken, eigenschappen, wensen en beschikbaar budget van AZ Sint-Maarten. De bedoeling van deze events is zowel medewerkers, patiënten en inwoners van regio Mechelen informeren over onze nieuwbouw, alsook de communicatie te voeren rond de inhuizing van 3bestaande campussen naar ons nieuwbouwziekenhuis te Mechelen Noord.Opsomming verschillende events en hun specifieke doelgroep en datum: zie tekst lagerLocatie: Alle events in kader van inhuldiging nieuwbouwziekenhuis, gaan door in het nieuwe ziekenhuis (inkomhal, vergadercomplex,…). Er kan gebruik gemaakt worden van de afgewerkte parking voor 1600 wagens.Voor elk event wordt een passende cateringformule voorgesteld door het bureau. De bestelling en de betaling van de cateringopdracht gebeurt rechtstreeks door AZ Sint-Maarten. Het bureau levert wel de nodige assistentie bij de selectie van de cateraar (opmaken van de briefing en vergelijken van de offertes, …)Alle ontwikkelde materialen (beelden, logo’s, slogans, teksten,…) ontworpen in het kader van deze events, worden eigendom van AZ Sint-Maarten en kunnen rechtenvrij gebruikt worden. Opsomming events en doelgroepen:Vrij 1/6/2018 Opening voor Medewerkers & partners AZ Sint-Maarten: “medewerkersfeest” (artsen, personeel – verpleegkundig en niet verpleegkundig- , vrijwilligers ) Zo 3/6/2018 Opendeur voor Emmaüs medewerkers (incl. medewerkers AZSTM): het concept is gelijk aan de opendeur voor het publiek, één week later. > vermoedelijk 3500 personenMa 4/6 t.e.m. do 7/6 Rondleiding voor specifieke doelgroepen (in regel beroepsgroepen zoals deze van verenigingen technisch directeurs, facilitair directeurs, verpleegkundig directeurs, buurtbewoners, leveranciers …)Vrij 8/6/2018 Officiële inhuldiging (VIP-event) van het nieuwe ziekenhuis > vermoedelijk 400 personenZat 9/6/2018 VM: event voor huisartsen en partner > vermoedelijk 300 personenNM: opendeur voor publiek (bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > 5000 personenZon 10/6/2018 Opendeur voor publiek(bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > vermoedelijk 12.000 personen: Deze opdracht betreft een kandidatuurstelling voor de organisatie van de openingsfestiviteiten rond het nieuwbouwziekenhuis AZ Sint-Maarten te Mechelen. Deze festiviteiten zullen vermoedelijk plaatsvinden vanaf 01/06/2018 tot en met 10/06/2018.Het AZ Sint-Maarten is op zoek naar een externe partij die gepaste events kan bedenken en organiseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken, eigenschappen, wensen en beschikbaar budget van AZ Sint-Maarten. De bedoeling van deze events is zowel medewerkers, patiënten en inwoners van regio Mechelen informeren over onze nieuwbouw, alsook de communicatie te voeren rond de inhuizing van 3bestaande campussen naar ons nieuwbouwziekenhuis te Mechelen Noord.Opsomming verschillende events en hun specifieke doelgroep en datum: zie tekst lagerLocatie: Alle events in kader van inhuldiging nieuwbouwziekenhuis, gaan door in het nieuwe ziekenhuis (inkomhal, vergadercomplex,…). Er kan gebruik gemaakt worden van de afgewerkte parking voor 1600 wagens.Voor elk event wordt een passende cateringformule voorgesteld door het bureau. De bestelling en de betaling van de cateringopdracht gebeurt rechtstreeks door AZ Sint-Maarten. Het bureau levert wel de nodige assistentie bij de selectie van de cateraar (opmaken van de briefing en vergelijken van de offertes, …)Alle ontwikkelde materialen (beelden, logo’s, slogans, teksten,…) ontworpen in het kader van deze events, worden eigendom van AZ Sint-Maarten en kunnen rechtenvrij gebruikt worden. Opsomming events en doelgroepen:Vrij 1/6/2018 Opening voor Medewerkers & partners AZ Sint-Maarten: “medewerkersfeest” (artsen, personeel – verpleegkundig en niet verpleegkundig- , vrijwilligers ) Zo 3/6/2018 Opendeur voor Emmaüs medewerkers (incl. medewerkers AZSTM): het concept is gelijk aan de opendeur voor het publiek, één week later. > vermoedelijk 3500 personenMa 4/6 t.e.m. do 7/6 Rondleiding voor specifieke doelgroepen (in regel beroepsgroepen zoals deze van verenigingen technisch directeurs, facilitair directeurs, verpleegkundig directeurs, buurtbewoners, leveranciers …)Vrij 8/6/2018 Officiële inhuldiging (VIP-event) van het nieuwe ziekenhuis > vermoedelijk 400 personenZat 9/6/2018 VM: event voor huisartsen en partner > vermoedelijk 300 personenNM: opendeur voor publiek (bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > 5000 personenZon 10/6/2018 Opendeur voor publiek(bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > vermoedelijk 12.000 personenTechnical capacity: *De inschrijver legt minstens 2 referenties voor van “complexe” events (events met verschillende factoren, zoals pers of hoogwaardigheidsbekleders, opeenvolgende events,…) voor de organisatie van een opening/inhuldiging van een locatie (minstens 300 tal aanwezigen) en dit over de laatste vijf jaar. Diegene die één referentie kan voorleggen uitgevoerd in de zorgsector, krijgt absolute voorrang in de bepaling van het maximum aantal kandidaten, zijnde 3 kandidaten.*De inschrijver legt minstens 2 referenties voor van complexe events voor het brede publiek (10.000-tal bezoekers) en dit over de laatste vijf jaar. Hierbij moet expliciet vermeld worden wat de specifieke ervaring en expertise van de teamleden op het gebied van organisatie van publieksevenementen is. De impact bij een groot publiek van de evenementen die dienen als referentie, moet voldoende aangetoond worden, bijvoorbeeld door media-coverage (persartikels). Diegene die één referentie kan voorleggen uitgevoerd in de zorgsector krijgt absolute voorrang in de bepaling van het maximum aantal kandidaten, zijnde 3 kandidaten.Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. Er moet duidelijk aangegeven worden waarom de opdracht relevant is als referentie.Er moet tevens aangetoond worden dat deopdracht uitgevoerd wordt door de projectleider.Tevens dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:*Orde van grootte van het investeringsbedrag*Plaats van uitvoering en aantal genodigden*Contactgegevens per referentie*Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever ( implementatie, communicatie, projectleiding... deze punten worden voorzien van een score van tevredenheid)*Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)*Het document is voorzien van een recente datum*De inschrijver stelt voor deze opdracht een team samen met één projectleider/ aanspreekpunt. De projectleider geeft de namen door van het team mensen die deze events zullen uitwerken (zowel voorbereidingen als de dag zelf) (van april 2017 tot juli 2018) en waarmee op regelmatige basis moet vergaderd worden.Deze projectleider is 100% Nederlandstalig, en heeft minstens 10-15 jaar ervaring in dit soort events. De projectleider volgt heel het project enthousiast op en moet aanwezig zijn op regelmatige vergaderingen in het ziekenhuis in Mechelen. Vergaderingen starten één jaar op voorhand met een frequentie van minstens 1/maand.De projectleider voorziet voldoende overlegmomenten in de voorbereidingen van deze events. Hierop zijn steeds de nodige mensen aanwezig. De projectleider zorgt voor een verslag van elk overleg. De projectleider is steeds dezelfde persoon en is minimum 80% van de overlegmomenten aanwezig.Het C.V. van de projectleider moet bijgevoegd worden, waaruit blijkt dat er deskundigheid en ervaring is bij het organiseren van dit soort events. Om de veiligheid voor deze events voldoende te waarborgen (opstellen van een veiligheidsdossier- opmaak risico-analyse) geeft de projectleider blijk van kennis van preventie en veiligheid, moet in het bezit zijn van een VCA en is preventieadviseur min. niveau 3 (preventieniveau 1 en 2 genieten de voorkeur) of stelt een medewerker (extern of intern) aan met deze competenties.*De inschrijver moet aantonen dat zij over een voldoende groot aantal medewerkers kan beschikken (intern of extern) om tijdens de events zelf een vlot verloop te waarborgen. De projectleider kan deze mensen ook aansturen.*De inschrijver is eindverantwoordelijke en contactpersoon/aanspreekpersoon voor de gehele organisatie*De inschrijver is bereid te werken met een principe van een “open boekhouding” waarbij het ziekenhuis ten allen tijden de facturatie kan inkijken.*De inschrijver engageert zich om de datums te respecteren *De inschrijver is bij voorkeur lid van het ACC Belgium (Expert Center Event Marketing).*De inschrijver moet aantonen dat hij werkt met leveranciers/onderaannemers die ervaring hebben voor dit soort van events*De inschrijver toont aan dat zij de waarden en missie van AZ Sint-Maarten ook ondertekenen en dat zij andere initiatieven of engagementen in de non-profit sectorkunnen aantonen *De inschrijver en projectleider verbinden zich er toe tijdens deze periode (1-6-2018 – 10-6-2018) geen andere grote projecten in te plannen of ingepland te hebben. *De projectleider doet, indien nodig, een presentatie van het bureau waarbij de manier van werken bij het organiseren van dergelijke events wordt aangetoond.*De inschrijver is in het bezit van alle wettelijk vereiste verzekeringspolissen. Vermeld welke polissen alsook de verzekerde bedragen per risico.*De toeleverancier voor catering kan de nodige bewijsstukken voorleggen dat hij aangesloten is bij het FAVV en in het bezit is van een attest HACCP.*Inschrijver voorziet alle wettelijk vereiste keuringen. Vermeld deze welke van toepassing zijn.*Vermeld de ratio aan verloop van medewerkers in uw bedrijf*Vermeld de sluitingsdagen (collectief) van uw bedrijf in 2017 en 2018. Eventuele minimumeisen: Minimum 2 tevredenheidsattesten. Technical capacity minimal level: Minimum 2 tevredenheidsattesten

GUNNING Raamovereenkomst catering studentenrestaurants

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Published January 13, 2017
cpvs

: GUNNING Raamovereenkomst catering studentenrestaurants

Cleaning and sanitation services

Instituut voor Tropische Geneeskunde | Published January 13, 2017
Winner
Sodexo Belgium SA
cpvs
90900000, 55500000, 55520000

The contract consists of two items:

1. The contract to carry out daily cleaning operations in the premises of the Institute of Tropical Medicine (ITM) and student lodgings, as well as performing specific housekeeping operations in the lodgings; mn cleaning rooms, preparation rooms, care Watchkeeping, receiving guests, etc ...

The desired contract is based on a fixed monthly fee for daily cleaning operations as described in the technical guidelines.

2. The operation of the staff and student restaurant "Karibu". The requested service includes freshly prepared warm-, cold meals and sandwiches at the restaurant. Deliveries of rolls- meetings happen on demand. The requested services also include the provision of corresponding internal catering, such as receptions, events and the provision and supply of coffee / tea, hot and cold drink vending machines and water fountains. The desired contract is based on a flat fee for: personnel, nonfood and management fee. The food cost is calculated by applying the effective selling meals charged with gross profit accrues to the client.

Additionally, the ability to deliver to other ancillary facility services an important aspect of the assignment. These services can be added over time by addendum to the main contract or be activated on demand.

Ontwerper verbouwing Lamstraat voor De Wilg en De Variant

Sint-Niklaas | Published December 19, 2016
cpvs

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft momenteel een dienstencentrum (De Wilg in de Lamstraat Sint-Niklaas) en er is een sociaal restaurant (in gebouw Vermeir in de Azalealaan Sint-Niklaas).In beide gevalen gebeurt (een deel van) de dienstverlening door personeel van Den Azalee. Maar ook in beide gevallen gaa het om locaties die bouwtechnisch vernieuwd moeten worden.Indien beide locaties worden samengebracht zijn er synergievoordelen mogelijk. Dat is omdat de activiteiten op de twee locaties (catering/maaltijden) elkaar gedeeltelijk overlappen. En er zijn mogelijkheden om ruimtes dubbel te gebruiken. Tenslotte opent het samenbrengen van de activiteiten de mogelijkheden om het aanbod te verbeteren.De verbouwingswerken worden geraamd op 2.500.000 euro.De ontwerper heeft de opdracht om een nieuw gebouw te ontwerpen waarbij de functies (zoals beschreven in de beide programma's van eisen in bijlage) zo efficiënt mogelijk worden samengebracht.Omdat de geplande locatie (De Wilg) naas het thuiszorgcentrum 't Punt in de Lamstraat Sint-Niklaas ligt, zijn ook daar win-win situaties mogelijk.Wij hopen op een gastvrij gebouw, dat bezoekers aantrekt en een van waaruit de buurtgerichte zorg gedragen kan worden.: Het OCMW van Sint-Niklaas heeft momenteel een dienstencentrum (De Wilg in de Lamstraat Sint-Niklaas) en er is een sociaal restaurant (in gebouw Vermeir in de Azalealaan Sint-Niklaas).In beide gevalen gebeurt (een deel van) de dienstverlening door personeel van Den Azalee. Maar ook in beide gevallen gaa het om locaties die bouwtechnisch vernieuwd moeten worden.Indien beide locaties worden samengebracht zijn er synergievoordelen mogelijk. Dat is omdat de activiteiten op de twee locaties (catering/maaltijden) elkaar gedeeltelijk overlappen. En er zijn mogelijkheden om ruimtes dubbel te gebruiken. Tenslotte opent het samenbrengen van de activiteiten de mogelijkheden om het aanbod te verbeteren.De verbouwingswerken worden geraamd op 2.500.000 euro.De ontwerper heeft de opdracht om een nieuw gebouw te ontwerpen waarbij de functies (zoals beschreven in de beide programma's van eisen in bijlage) zo efficiënt mogelijk worden samengebracht.Omdat de geplande locatie (De Wilg) naas het thuiszorgcentrum 't Punt in de Lamstraat Sint-Niklaas ligt, zijn ook daar win-win situaties mogelijk.Wij hopen op een gastvrij gebouw, dat bezoekers aantrekt en een van waaruit de buurtgerichte zorg gedragen kan worden.

SLOTEVENEMENT STADSFESTIVAL OP.RECHT.MECHELEN

Mechelen | Published December 13, 2016  -  Deadline January 26, 2017
cpvs

Toelichting: 1. De productionele uitwerking van het slotfeest (avondprogramma) dat plaatsvindt op de Grote Markt op vrijdag 2 juni 2017 en dit in het kader van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN.2. De presentatie van een breed toegankelijk en poëtisch avondspektakel vertrekkend vanuit de artistieke input van intendant Guido Wevers.Het vooropgestelde budget ten bedrage van 150.000 euro, BTW inclusief, omvat alle prestaties in het kader van de opdracht, met name:- De administratie- en secretariaatskosten- De eigen verplaatsing-, vervoer- en verzekeringskosten- De algemene coördinatie van het avondprogramma, in casu het opstellen en uitvoeren van een gedetailleerd draaiboek. - De contacten met de plaatselijke stads-, uitvoeringsdiensten en andere betrokken partners- De productionele opvolging van het avondprogramma: uitvoering van de technische fiches, logistieke omkadering, onthaal artiesten (transport, accommodatie, catering), coördinatie van de medewerkers en/of vrijwilligers.- Alle kosten aangaande de presentatie van een breed, toegankelijk en poëtisch avondspektakel opgebouwd uit de aangereikte artistieke elementen.: Toelichting: 1. De productionele uitwerking van het slotfeest (avondprogramma) dat plaatsvindt op de Grote Markt op vrijdag 2 juni 2017 en dit in het kader van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN.2. De presentatie van een breed toegankelijk en poëtisch avondspektakel vertrekkend vanuit de artistieke input van intendant Guido Wevers.Het vooropgestelde budget ten bedrage van 150.000 euro, BTW inclusief, omvat alle prestaties in het kader van de opdracht, met name:- De administratie- en secretariaatskosten- De eigen verplaatsing-, vervoer- en verzekeringskosten- De algemene coördinatie van het avondprogramma, in casu het opstellen en uitvoeren van een gedetailleerd draaiboek. - De contacten met de plaatselijke stads-, uitvoeringsdiensten en andere betrokken partners- De productionele opvolging van het avondprogramma: uitvoering van de technische fiches, logistieke omkadering, onthaal artiesten (transport, accommodatie, catering), coördinatie van de medewerkers en/of vrijwilligers.- Alle kosten aangaande de presentatie van een breed, toegankelijk en poëtisch avondspektakel opgebouwd uit de aangereikte artistieke elementen.Technical capacity: Uit een verklarende nota valt af te leiden dat u ervaring heeft met de organisatie van minimaal 3 soortgelijke projecten. In deze verklarende nota geeft u de samenstelling van uw projectteam dat met de uitvoering van de opdracht zal worden belast en de curricula vitae van alle teamleden onder vermelding van tenminste de persoonlijke referentieprojecten, studie- en beroepskwalificaties en specialisaties. Het team dient zodanig te zijn samengesteld dat een kwalitatieve dienstverlening en continuïteit verzekerd is. Technical capacity minimal level: .

Exhibition, fair and congress organisation services

Créative Wallonia Engine | Published December 9, 2016
Winner
N-Zone
cpvs
79950000, 79951000, 79952000

Appointment of a service provider responsible for the organization of the "Week of Creativity 2017" for creative Wallonia Engine.

The appointed contractor will design - taking into account the constraints imposed by the documents of market- and implement the organization of the "Creativity Week 2017", which will take place in May 2017 over a period of 5 days.

The event will take place on multiple sites in Wallonia.

The services provided include:

- The design and implementation of development and public address spaces in which the event takes place,

- The organization of a catering service in different areas,

- The design and implementation of various projects of workshops under the overall theme of innovation and creativity related to entrepreneurship,

- The organization of oral presentations by individuals with particular expertise in innovation and entrepreneurial creativity,

- The design and implementation of the communication campaign related to the event.

VOORAANKONDIGING : Catering en aanlevering in warme lijn

Scholengemeenschap St.-Maarten | Published December 9, 2016
cpvs

:

Sibelga - Catering

Sibelga | Published February 8, 2017
cpvs

Sibelga - Catering: - Restaurant d’entreprise et services en salles de réunion ; - Service traiteur: Sibelga - Catering: - Restaurant d’entreprise et services en salles de réunion ; - Service traiteur

14 055 Levering vers en bereid vlees

Ecole | Published February 2, 2017
cpvs

De uit te voeren levering betreft: de levering van vers en bereid vlees voor de dienst Catering van de Universiteit Antwerpen. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.: De uit te voeren levering betreft: de levering van vers en bereid vlees voor de dienst Catering van de Universiteit Antwerpen. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.