Public tenders for catering in Belgium

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!
CateringBelgium

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Kandidatuurstelling voor openingsfestiviteiten nieuwbouw ziekenhuis

Emmaüs vzw | Published January 13, 2017  -  Deadline February 14, 2017
cpvs

Deze opdracht betreft een kandidatuurstelling voor de organisatie van de openingsfestiviteiten rond het nieuwbouwziekenhuis AZ Sint-Maarten te Mechelen. Deze festiviteiten zullen vermoedelijk plaatsvinden vanaf 01/06/2018 tot en met 10/06/2018.Het AZ Sint-Maarten is op zoek naar een externe partij die gepaste events kan bedenken en organiseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken, eigenschappen, wensen en beschikbaar budget van AZ Sint-Maarten. De bedoeling van deze events is zowel medewerkers, patiënten en inwoners van regio Mechelen informeren over onze nieuwbouw, alsook de communicatie te voeren rond de inhuizing van 3bestaande campussen naar ons nieuwbouwziekenhuis te Mechelen Noord.Opsomming verschillende events en hun specifieke doelgroep en datum: zie tekst lagerLocatie: Alle events in kader van inhuldiging nieuwbouwziekenhuis, gaan door in het nieuwe ziekenhuis (inkomhal, vergadercomplex,…). Er kan gebruik gemaakt worden van de afgewerkte parking voor 1600 wagens.Voor elk event wordt een passende cateringformule voorgesteld door het bureau. De bestelling en de betaling van de cateringopdracht gebeurt rechtstreeks door AZ Sint-Maarten. Het bureau levert wel de nodige assistentie bij de selectie van de cateraar (opmaken van de briefing en vergelijken van de offertes, …)Alle ontwikkelde materialen (beelden, logo’s, slogans, teksten,…) ontworpen in het kader van deze events, worden eigendom van AZ Sint-Maarten en kunnen rechtenvrij gebruikt worden. Opsomming events en doelgroepen:Vrij 1/6/2018 Opening voor Medewerkers & partners AZ Sint-Maarten: “medewerkersfeest” (artsen, personeel – verpleegkundig en niet verpleegkundig- , vrijwilligers ) Zo 3/6/2018 Opendeur voor Emmaüs medewerkers (incl. medewerkers AZSTM): het concept is gelijk aan de opendeur voor het publiek, één week later. > vermoedelijk 3500 personenMa 4/6 t.e.m. do 7/6 Rondleiding voor specifieke doelgroepen (in regel beroepsgroepen zoals deze van verenigingen technisch directeurs, facilitair directeurs, verpleegkundig directeurs, buurtbewoners, leveranciers …)Vrij 8/6/2018 Officiële inhuldiging (VIP-event) van het nieuwe ziekenhuis > vermoedelijk 400 personenZat 9/6/2018 VM: event voor huisartsen en partner > vermoedelijk 300 personenNM: opendeur voor publiek (bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > 5000 personenZon 10/6/2018 Opendeur voor publiek(bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > vermoedelijk 12.000 personen: Deze opdracht betreft een kandidatuurstelling voor de organisatie van de openingsfestiviteiten rond het nieuwbouwziekenhuis AZ Sint-Maarten te Mechelen. Deze festiviteiten zullen vermoedelijk plaatsvinden vanaf 01/06/2018 tot en met 10/06/2018.Het AZ Sint-Maarten is op zoek naar een externe partij die gepaste events kan bedenken en organiseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken, eigenschappen, wensen en beschikbaar budget van AZ Sint-Maarten. De bedoeling van deze events is zowel medewerkers, patiënten en inwoners van regio Mechelen informeren over onze nieuwbouw, alsook de communicatie te voeren rond de inhuizing van 3bestaande campussen naar ons nieuwbouwziekenhuis te Mechelen Noord.Opsomming verschillende events en hun specifieke doelgroep en datum: zie tekst lagerLocatie: Alle events in kader van inhuldiging nieuwbouwziekenhuis, gaan door in het nieuwe ziekenhuis (inkomhal, vergadercomplex,…). Er kan gebruik gemaakt worden van de afgewerkte parking voor 1600 wagens.Voor elk event wordt een passende cateringformule voorgesteld door het bureau. De bestelling en de betaling van de cateringopdracht gebeurt rechtstreeks door AZ Sint-Maarten. Het bureau levert wel de nodige assistentie bij de selectie van de cateraar (opmaken van de briefing en vergelijken van de offertes, …)Alle ontwikkelde materialen (beelden, logo’s, slogans, teksten,…) ontworpen in het kader van deze events, worden eigendom van AZ Sint-Maarten en kunnen rechtenvrij gebruikt worden. Opsomming events en doelgroepen:Vrij 1/6/2018 Opening voor Medewerkers & partners AZ Sint-Maarten: “medewerkersfeest” (artsen, personeel – verpleegkundig en niet verpleegkundig- , vrijwilligers ) Zo 3/6/2018 Opendeur voor Emmaüs medewerkers (incl. medewerkers AZSTM): het concept is gelijk aan de opendeur voor het publiek, één week later. > vermoedelijk 3500 personenMa 4/6 t.e.m. do 7/6 Rondleiding voor specifieke doelgroepen (in regel beroepsgroepen zoals deze van verenigingen technisch directeurs, facilitair directeurs, verpleegkundig directeurs, buurtbewoners, leveranciers …)Vrij 8/6/2018 Officiële inhuldiging (VIP-event) van het nieuwe ziekenhuis > vermoedelijk 400 personenZat 9/6/2018 VM: event voor huisartsen en partner > vermoedelijk 300 personenNM: opendeur voor publiek (bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > 5000 personenZon 10/6/2018 Opendeur voor publiek(bewoners uit regio Mechelen , (ex)patiënten ) > vermoedelijk 12.000 personenTechnical capacity: *De inschrijver legt minstens 2 referenties voor van “complexe” events (events met verschillende factoren, zoals pers of hoogwaardigheidsbekleders, opeenvolgende events,…) voor de organisatie van een opening/inhuldiging van een locatie (minstens 300 tal aanwezigen) en dit over de laatste vijf jaar. Diegene die één referentie kan voorleggen uitgevoerd in de zorgsector, krijgt absolute voorrang in de bepaling van het maximum aantal kandidaten, zijnde 3 kandidaten.*De inschrijver legt minstens 2 referenties voor van complexe events voor het brede publiek (10.000-tal bezoekers) en dit over de laatste vijf jaar. Hierbij moet expliciet vermeld worden wat de specifieke ervaring en expertise van de teamleden op het gebied van organisatie van publieksevenementen is. De impact bij een groot publiek van de evenementen die dienen als referentie, moet voldoende aangetoond worden, bijvoorbeeld door media-coverage (persartikels). Diegene die één referentie kan voorleggen uitgevoerd in de zorgsector krijgt absolute voorrang in de bepaling van het maximum aantal kandidaten, zijnde 3 kandidaten.Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. Er moet duidelijk aangegeven worden waarom de opdracht relevant is als referentie.Er moet tevens aangetoond worden dat deopdracht uitgevoerd wordt door de projectleider.Tevens dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:*Orde van grootte van het investeringsbedrag*Plaats van uitvoering en aantal genodigden*Contactgegevens per referentie*Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever ( implementatie, communicatie, projectleiding... deze punten worden voorzien van een score van tevredenheid)*Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)*Het document is voorzien van een recente datum*De inschrijver stelt voor deze opdracht een team samen met één projectleider/ aanspreekpunt. De projectleider geeft de namen door van het team mensen die deze events zullen uitwerken (zowel voorbereidingen als de dag zelf) (van april 2017 tot juli 2018) en waarmee op regelmatige basis moet vergaderd worden.Deze projectleider is 100% Nederlandstalig, en heeft minstens 10-15 jaar ervaring in dit soort events. De projectleider volgt heel het project enthousiast op en moet aanwezig zijn op regelmatige vergaderingen in het ziekenhuis in Mechelen. Vergaderingen starten één jaar op voorhand met een frequentie van minstens 1/maand.De projectleider voorziet voldoende overlegmomenten in de voorbereidingen van deze events. Hierop zijn steeds de nodige mensen aanwezig. De projectleider zorgt voor een verslag van elk overleg. De projectleider is steeds dezelfde persoon en is minimum 80% van de overlegmomenten aanwezig.Het C.V. van de projectleider moet bijgevoegd worden, waaruit blijkt dat er deskundigheid en ervaring is bij het organiseren van dit soort events. Om de veiligheid voor deze events voldoende te waarborgen (opstellen van een veiligheidsdossier- opmaak risico-analyse) geeft de projectleider blijk van kennis van preventie en veiligheid, moet in het bezit zijn van een VCA en is preventieadviseur min. niveau 3 (preventieniveau 1 en 2 genieten de voorkeur) of stelt een medewerker (extern of intern) aan met deze competenties.*De inschrijver moet aantonen dat zij over een voldoende groot aantal medewerkers kan beschikken (intern of extern) om tijdens de events zelf een vlot verloop te waarborgen. De projectleider kan deze mensen ook aansturen.*De inschrijver is eindverantwoordelijke en contactpersoon/aanspreekpersoon voor de gehele organisatie*De inschrijver is bereid te werken met een principe van een “open boekhouding” waarbij het ziekenhuis ten allen tijden de facturatie kan inkijken.*De inschrijver engageert zich om de datums te respecteren *De inschrijver is bij voorkeur lid van het ACC Belgium (Expert Center Event Marketing).*De inschrijver moet aantonen dat hij werkt met leveranciers/onderaannemers die ervaring hebben voor dit soort van events*De inschrijver toont aan dat zij de waarden en missie van AZ Sint-Maarten ook ondertekenen en dat zij andere initiatieven of engagementen in de non-profit sectorkunnen aantonen *De inschrijver en projectleider verbinden zich er toe tijdens deze periode (1-6-2018 – 10-6-2018) geen andere grote projecten in te plannen of ingepland te hebben. *De projectleider doet, indien nodig, een presentatie van het bureau waarbij de manier van werken bij het organiseren van dergelijke events wordt aangetoond.*De inschrijver is in het bezit van alle wettelijk vereiste verzekeringspolissen. Vermeld welke polissen alsook de verzekerde bedragen per risico.*De toeleverancier voor catering kan de nodige bewijsstukken voorleggen dat hij aangesloten is bij het FAVV en in het bezit is van een attest HACCP.*Inschrijver voorziet alle wettelijk vereiste keuringen. Vermeld deze welke van toepassing zijn.*Vermeld de ratio aan verloop van medewerkers in uw bedrijf*Vermeld de sluitingsdagen (collectief) van uw bedrijf in 2017 en 2018. Eventuele minimumeisen: Minimum 2 tevredenheidsattesten. Technical capacity minimal level: Minimum 2 tevredenheidsattesten

Framework agreement for supply of frozen food for the working members of HospiLim

Hospilim VZW | Published June 17, 2014  -  Deadline September 1, 2014
cpvs
15890000

1. Law of June 15, 2006 concerning public contracts and certain contracts for works, supplies and services, and subsequent amendments. 2. Royal Decree of July 15th 2011 concerning public placement traditional sectors. 3. Royal Decree of January 14, 2013 laying down the general rules on public contracts and concessions for public works, and subsequent amendments. 4. The General Regulations on Industrial Safety (ARAB), Social Welfare and Codex on well-being at work. 5. Law of March 30, 1976 (BS 01.04.1976) regarding the economic recovery measures; 6. Law of January 24, 1977 (BS 04.08.1977) on the protection of the health of consumers in terms of food and other products; 7. Royal Decree of May 11, 1992 (BS 07.24.1992) concerning materials and articles intended to come into contact with foodstuffs; 8. Royal Decree of December 22 2005 on the hygiene of food of animal origin (BS 30-12-2005) 9. Any legal provisions relating to any product that appears in the inventory, as well as the laws on foodstuffs legislation, valid on the date of publication of the contract and any subsequent amendments; 10. Royal Decree of November 14, 2003 (BS12.12.2003) on self-checking, mandatory notification and traceability in the food and subsequent amendments / additions thereof; 11. European Regulation EC No 852/2004 of the European Parliament and the Council of April 29, 2004 on food hygiene and changes / additions hereof.; 12. Self-checking guide for catering sector (2008) 13. Law of July 14, 1991 on commercial practices and the protection and information of consumers, in particular Articles 7 to 14 and 124 14. The Royal Decree of September 13, 1999 on the labeling of prepackaged foods 15. The Royal Decree of January 13, 2006 establishing a list of substances or food ingredients that are temporarily removed from the Annex, Section III bis, of the Royal Decree of September 13, 1999 concerning the labeling of prepackaged foods 16 COMMISSION REGULATION (EU ) Nr. 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of October 25, 2011 concerning the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) no. 1924/2006 and (EC) no. 1925/2006 of the European Parliament and the Council and repealing Council Directive 87/250 / EEC, Directive 90/496 / EEC, Directive 1999/10 / EC, Directive 2000/13 / EC of the European Parliament and Council Directives 2002 / 67 / EC and 2008/5 / EC and Regulation (EC) No Commission. 608/2004 17. Any subsequent changes to the applicable regulations Deviations, additions and remarks Article 57, 1st paragraph of the Royal Decree of July 15, 2011 The commitment period is 90 brought to 240 calendar days. Article 118 of the Royal Decree of January 14, 2013 During the implementation phase can modify by agreement between the contractor and the individual hospital sites existing liver and / or add new ones. Motivation: given the size of the contract and the number of campuses where deliveries will take place and given the number of construction and renovation projects that will start during the term of this contract / finalized will be some locations of supply temporarily and / or permanently change. Article 52 and 62 of the Royal Decree of January 14, 2013 - Complaints and requests Motivation: further specifications of Article 52 - II.11.6. Disconnects Motivation: complement Art. 62 out of the five cases listed for termination by the client with a 6th item as provided by the law of 01/31/2009 ikv continuity of enterprises. Article 44 of the Royal Decree of January 14, 2013 concerning penalties and fines Motivation Fines are a fixed amount in the Service Level Agreement, entered into by the client and the contractor. By predetermining the fines we want to make sure the contractor is aware that the total service provision, for each individual hospital to always should be optimized so as to monitor the continuity of delivery. Object of the contract: Framework agreement for supply of frozen food for the working members of HospiLim. In order to meet the continuous and in case urgent need to purchase different kinds of frozen foods, like VZW HospiLim proceed to the conclusion of a public contract which runs over 48 months => type of framework agreement: one participant - all voorwa

NEO first phase – shopping centre, accommodation and related functions on the Heysel Plateau.

City of Brussels | Published June 26, 2012  -  Deadline September 17, 2012
cpvs
45100000, 45200000, 45210000, 45211100, 71000000, 71240000, 71400000, 71520000

The International Development Plan for the Brussels-Capital Region, which was adopted by the Brussels Government on 21.12.2007, designates the Heysel site for part of the infrastructures that are to add to the international status of Brussels. This site already currently features the presence of the most important exhibition area in Belgium and offers much to tourism and leisure. Provision of a Convention Centre of international size near the Exhibition Centre will enhance the attraction of the Exhibition Centre and liven up even more what the site is destined to do economically. Reorganisation and modernisation of the tourist and leisure infrastructures will pursue the goal of enhancing the unmistakable character of the Heysel Plateau which already benefits from the presence of the Atomium. The contracting authority has enlisted the services of a chief urban planner with a view to drawing up a global development and restructuring plan for the Heysel Plateau. It is a question of rationalising the existing site facilities and adding new facilities which together extend the urban fabric of the surrounding districts and liven up the economy of this part of the town which is destined to become a city gate and a window into Brussels on both a national and international scale. This contract is therefore integrated in a much larger development, as much from a geographical point of view as from the point of view of development, within the framework of the Master plan which was established for the Heysel Plateau. The broad outline of the plan are taken up again in the note on objectives relating to this project (published on the website www.neobrussels.com, refer to section VI.3 of this contract notice). The solutions proposed by the participants in the dialogue will have to enter into the directions set out in the note on objectives of the project. The other parts of the programme are currently managed by the contracting authority, which is also seeking partners to realise them. Within the framework of this contract, the contracting authority, assisted by the head planner, anticipates the development of the following facilities on the Heysel Plateau: — A shopping centre of international size (maximum 72,000 sq. m. GLA), — Residential function (minimum 50,000 sq. m. GFA and 500 residential units), — Administrative areas (offices which offer a supporting role to the other functions of the areas) (maximum 20,000 sq. m. GFA), — Catering areas (maximum 9,000 sq. m. GLA), — Leisure areas destined for indoor tourism (minimum 15,000 sq. m. GFA), — If necessary, a cinema (3,000 to 6,000 seats), — If necessary, a leisure activity project destined for outdoor tourism in area C as defined below. A map publicated on the website www.neobrussels.com shows the boundaries of the project, divided up into three adjacent plots (A1, A2 and C) and it is specified that plot A2 will only be put at the disposal of the operator if a cinema is to be introduced in the proposal. In the event of take-up of plot A2, the minimum number of flats expected will be 575 units and 57,500 sq. m. GFA. Plot C will be put at the disposal of the operator if (i) he proposes to introduce a cinema into the plan and (ii) he proposes a leisure activity destined for outdoor tourism on plot C. This outdoor leisure activity is supplementary to the indoor leisure activity of a minimum of 15,000 sq. m. GFA laid down in the programme above, and it is imperative that this be situated on plot C. Plot C cannot be used for other facilities than this outdoor leisure activity. This agreement covers the planning, design, financing, construction, management and running of the described structures and facilities. The contracting authority will not play a part in the financing of the works and as for the shopping centre and related facilities, compensation for the executing of works will consist of the right to run the structure for the duration of the long term lease, in return for the payment of periodic rental charges – methods of calculation and payment to be decided during the dialogue. On expiry of the lease, all the structures will be again the property of the contracting authority. The long term lease with benefits will be agreed on for a duration that can be up to 99 years long. As regards the accommodation units, the contracting authority is considering the transfer of this property, either in whole or in part, be it wholly owned or in the form of a true right to long lease. The contract also covers the design, construction, financing and use of the covered parking spaces which serve the different facilities, on the basis of maximising the total number of parking spaces by sharing the use of them between different facilities (maximum 3,700 spaces). The ways in which the parking spaces are used and paid for will be, either wholly or in part, established with the involvement of the contracting authority, according to the proposals formulated in competitive dialogue. The contracting authority’s objective is, on the one hand, to guarantee the availability of parking spaces, at fixed limit price, for the benefit of certain users in order to contribute to the synergy between different parts of the plan and if necessary, between these parts and other facilities (existing or future) which are located in the immediate vicinity. The contracting authority also wishes to receive proposals from participants in the dialogue concerning the status and restructuring of the public and semi-private areas as well as the green spaces included in the boundaries of the project. These proposals should notably take into account the compulsory sharing of green spaces defined in the PRAS (Regional Land-Use Plan) and the safety and evacuation policies determined by the police, the fire services and by FIFA, in particular as regards access to the Roi Baudouin stadium. The contracting authority has control over the land concerned in this contract. In the field of building regulations, an order from the Government of the Brussels-Capital Region of 20 January 2011 has been published in the ‘Moniteur Belge’ (Belgian official journal) on 3 March 2011 and this sets in motion the partial modification procedure of the Regional Plan for Land Use (Plan Régional d’Affectation du Sol, PRAS). This order anticipates notably the revision of the PRAS to allow the establishment of a shopping centre, hotel infrastructure, supporting offices and accommodation units on the Heysel Plateau. The proposed change of part of the PRAS and its environmental impact report (EIR) were adopted by the Government on the 29 March 2012 and were submitted to a public inquiry between the 15 May 2012 and 13 July 2012. The final plan is expected to be approved in late 2012. Apart from the information already given above, the contracting authority also wishes to receive proposals for the competitive dialogue from the participants which notably have a bearing on the following aspects which will be specified in the descriptive document: — Improvements to the programme to be developped, — The financial calculation (calculation of the periodic rent and /or other cash flows) and legal requirements for collaboration between parties, in order to guarantee the building of the desired structures by the contracting authority and a form of consultation between the parties in this respect, — Creative proposals with a view to fulfilling the goals of the restructuring plan for the Heysel Plateau, notably in terms of attractiveness to tourists and of sustainable development, for this part of the programme, — The division into phases of the demolition of the existing structure and restructuring of the site with a view to ensuring the continuity of the facilities present on the site, — Creative proposal which allow the development of synergies with installations, facilities and activities (existing or future) which are part of the project and/or located in the immediate vicinity.

Marché de services ayant pour objet l'exploitation du futur Centre de congrès de Mons.

Administration communale de Mons | Published July 5, 2012  -  Deadline October 1, 2012
cpvs
92000000

1.Objet du marché Le présent marché a pour objet la désignation d'un partenaire qui assurera pour une période de 10 ans l'exploitation du centre de congrès et qui développera des activités concourant à l'attractivité économique et touristique de la région montoise. La mission principale de l'exploitant est de solliciter et organiser la venue de congrès et d'événements de qualité, de veiller à mettre à disposition des utilisateurs un centre de congrès performant et une offre de services de haut niveau de manière à positionner la région de Mons comme destination d'excellence pour le tourisme d'affaires. Dans la perspective de Mons 2015 - Capitale européennne de la Culture, l'exploitant du Centre de congrès sera également amené à travailer en collaboration avec la Fondation Mons 2015, sachant que des demandes concrètes pour l'organisation de congrès en 2015 existent déjà actuellement. En outre, l'exploitant pourra initier des synergies avec le hall des expositions MonsExpo géré par la régie communale autonome de la Ville de Mons et situé à proximité immédiate du centre. Accessoirement, il pourra accueillir dans l'espace polyvalent des manifestations de type associatif ou familial. Les prestations attendues couvriront la mise en oeuvre du développement du centre sous tous ses aspects (création de partenariats, mise en réseau, promotion, relation avec les usagers, ...). Pour ce faire l'exploitant aura en charge la fourniture et la gestion de l'ensemble des moyens, matériels et humains, nécessaires à l'exploitation (autres que les moyens mis à disposition par la ville de Mons). Il assurera l'entretien et la maintenance des biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exploitation et non pris en charge par la ville. 2.Situation du futur Centre de Congrès Le Centre de Congrès se situera au cour du nouveau quartier créé en vue de relier le Centre Ville de Mons, les Grands Près et la Digital Innovation Valley. Le Centre de Congrès sera localisé à proximité immédiate de la gare-passerelle dessinée par Santiago CALATRAVA et d'un futur hôtel de qualité, face à la Place des Congrès. Ce nouveau quartier devrait être alimenté par la géothermie. 3.Description du complexe La conception et la réalisation du centre de congrès ont été confiées à l'entreprise CIT BLATON SA qui s'est entourée des sous-traitants suivants: — Bureau d'architecture: Daniel Libeskind Studio et H2A, — Bureau d'etudes stabilité: NEY & Partners, — Bureau d'etudes techniques spéciales: Putman, — Bureau d'etudes acoustiques: Venac, — Project Management: Semaco. Le projet repose sur une étude de programmation fonctionnelle et technique menée préalablement. Les éléments forts du projet peuvent être synthétisés comme suit: Qualité urbanistique du projet: La qualité urbanistique du projet se traduit principalement par une grande lisibilité de la fonction publique et la création d'un point d'appel dans le paysage. Le projet joue la carte du contraste dynamique avec la gare Calatrava. Il offre un équilibre et une complémentarité avec la nouvelle gare notamment par les formes atypiques des façades principales accentuant la légèreté de l'expression architecturale. De plus, l'incurvation de la façade située Place des Congrès ouvre des perspectives vers la gare et suscite le dialogue avec le futur hôtel. Les espaces intérieurs sont en liaison avec les espaces publics grâce notamment à une continuité graphique dans le travail du revêtement de sol. Qualité de l'architecture extérieure du projet: D'un point de vue architectural, le projet se caractérise par sa volumétrie et son expression dynamique des façades. La légèreté des matériaux choisis, les bandes de pierre bleue traversant toute l'emprise du projet, à l'intérieur et à l'extérieur du Centre de Congrès et la mise en lumière proposée renforcent l'effet dynamique inspiré par les activités qu'un centre de congrès accueille. Le bâtiment, occupant une position oblique sur la parcelle de terrain, s'ouvre à l'angle des deux façades principales par un grand ensemble vitré. A l'exception de celui-ci, les façades sont relativement fermées et par conséquent facilement sécurisables. L'expression plus conventionnelle de la façade arrière tournée vers le parc et de la façade logistique tournée vers l'hôtel est dictée par l'organisation des bureaux de gestion et des salles de commission. Ces façades intègrent discrètement les accès logistiques, ainsi que l'entrée, la sortie et les accès piétons du parking aménagé en sous-sol. Les différents accès, idéalement situés, permettent une bonne gestion du charroi. Qualité de l'architecture intérieure du projet: La perception des rubans dynamiques est renforcée depuis les principaux espaces intérieurs par le système structurel établi en cohérence avec la partie architecturale et la mise en ouvre de deux longues verrières en toiture, le long des voiles incurvés, qui apportent de la lumière zénithale jusque dans l'espace forum du rez-de-chaussée. Les finitions intérieures sont sobres et claires. Les matériaux utilisés sont de très bonne qualité. Le confort acoustique est privilégié. Le budget consacré aux équipements intégrés est très correct. Les sièges des auditoriums offrent le niveau de confort attendu. De plus, les aménagements intérieurs ont été conçus en collaboration avec la plate-forme des moins valides de la Ville de Mons afin de garantir un accueil de qualité à l'ensemble des congressistes. Conception du projet en adéquation avec l'étude de programmation: Les schémas fonctionnels du programme sont tous parfaitement intégrés au projet. L'organisation des espaces est simple de par sa compacité. L'entreprise a correctement pris en compte les performances architecturales et techniques fixées par le programme. Son offre apporte des réponses satisfaisantes en matière d'acoustique des bâtiments, de stabilité des ouvrages, d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de sécurité et prévention incendie, d'éclairages naturels et artificiels, d'ambiances climatiques et d'équipements électriques, d'équipements multi-média. Intégration du développement durable et coût de fonctionnement: Le projet présente un très bon niveau d'intégration du développement durable. Il propose, en effet, un excellent niveau d'isolation thermique K 16, une optimisation de l'enveloppe, de sa surface et du volume et l'intégration de différentes protections solaires. Le zonage du bâtiment avec 7 groupes de pulsion/extraction adaptés au projet, deux chaudières modulantes au gaz (p.u. 244 kW - 55 à 50°C/30°C), un refroidissement naturel, une ventilation interne de nuit, un refroidissement adiabatique et par eau glacée sont intégrés dans le projet. Le projet inclut également l'installation d'une cogénération de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Le recours à la géothermie pour chauffer et éventuellement refroidir le bâtiment renforcerait encore l'intégration du développement durable et réduirait considérablement les coûts de fonctionnement. La confirmation du potentiel géothermique devrait être rapidement confirmée et les travaux de forage entamés. Le centre de congrès à construire est constitué à la date du présent avis de marché comme suit: — Un espace accueil/forum: Espace accueil. (accès - services accueil au public - logistique). Espace forum. (espace d'exposition - logistique - espaces de services - sanitaires). — Des salles de congrès: Auditoriums (500, 200 et 100 places). Salles de commission (1 salle x 100 places, 1 salle x 50 places, 4 salles x 30 places, 8 salles x 20 places et 6 bureaux individuels). — Un espace restauration: Salle de réception/restauration - 800 m². Espaces prestataires de services. (cuisine 330 m² - lingerie - locaux du personnel). Salon VIP (salon - office - sanitaires). — Un espace polyvalent: Salle des festivités - 400 m². Logistique (espace catering - vestiaire - sanitaires - stockage). — Un espace gestion - administration: 6 bureaux - 100 m² - moyens communes (reprographie - rangement - détente - archives - sanitaires). Une description plus complète du futur Centre est consultable, sur simple demande, à l'adresse reprise au point I.1) ou peut être obtenue sur demande par mail à l'adresse suivante: valerie.dhaevers@ville.mons.be. La construction de ce bâtiment a débuté en mai 2012. La fin des travaux est prévue en mai 2014. Sur base du présent avis de marché, les sociétés intéressées sont invitées à remettre un dossier de candidature reprenant l'ensemble des documents mentionnés aux points I

Port operation services

Port de Bruxelles | Published July 7, 2015  -  Deadline August 24, 2015
cpvs
63721200, 63726000, 45213000, 45213340, 45213350

Het project heeft als het Voorwerp bouwen in exploiteren van een Roll on-Roll Off terminal ("RoRo") bestemd voor het Waterway transportation via van voertuigen (nieuwe of tweedehands) overladen ervan en het, het evenals ontwikkelen ruimtes van voor de handel in deze voertuigen in bijbehorende activiteiten (catering accommodatie, ...). Context. From komst van een aan RoRo terminal beantwoordt meerdere strategische uitdagingen van het Brusselse Gewest: - in termen van mobiliteit: opdrijven van het gebruik van de Waterweg in vrachtwagen minder / km noodzakelijk voor de transfer van voertuigen naar de haven van Antwerpen; - In termen van economische ontwikkeling: ontwikkeling van een goed zo mogelijk dat overslagmiddel is aangepast aan de van de sector noden van de handel in transnational tweedehandsvoertuigen, momenteel geconcentreerd ins "Heyvaertwijk" in Anderlecht, vlakbij of slachthuissite; - In termen van Stedelijke ontwikkeling: • verplaatsing naar de Voorhaven (Toegankelijk voor grote overslagschepen) van activiteiten van de handel in transnational voertuigen, volgens of aanbevelingen van het "Kanaalplan" (architectural ambitie, Toegankelijkheid van Kadesh, groene ruimtes, Continuïteit voor voetgangers in fietsers, gemengd karakter van functies, enz). kortom, het een territorial strategy is Kanaalplan die ontwikkeld werd door de Brusselse regering die het op het openbaar grondgebied gebied Kanaal van het wil mobiliseren teneinde you voldoen aan een drievoudige doelstelling a) ontwikkeling van huisvesting in uitrustingen om aan de demografische groei you tegemoet komen; b) duurzame ontwikkeling integreren economy in het in het van Brusselse stadsweefsel; c) Versterking van de kwaliteit van de openbare ruimtes ten voordele van iedereen; • overheid moet voor de ontwikkeling van de nieuwe economische oppervlakken, creatie van die tenminste 7500 banen verspreid over het mogelijk grondgebied rondom het maken kanaal, due gebeuren in een Stedelijke context of waarin ontwikkelingsprojecten gericht moeten zijn op principles van densiteit, in Diversiteit stadsintegratie; • daaruit voortvloeiend ins Heyvaertwijk: renovatie, en een nieuwe transformatie bestemming ruimtes voor die vandaag zijn voor de handel bestemd in voertuigen woningen in openbare naar diensten. Concessie-overeenkomst. Om aan deze doelstelling voldoen you, mag concessiehouder zijn niet terminal voorbehouden voor één klant, hij moet voor deze openhouden verschillende operators in Bevrachters daar die gebruik te maken van wensen. From concessionaris gewezen wordt op het feit dat niet worden ondergrondse constructies toegestaan, afgezien van funderingen die zijn voor de noodzakelijk exploitatie van het terrein. From gekozen procedure voor deze aanbesteding is een Europese onderhandelde procedure puts publicatie. Beschrijving van de site in huidige toestand. Het betreft industrieel terrein een aan de rechter oever ins Voorhaven, Vilvoordelaan in Brussel-Haren.

Expo

Noord-Zuiddienst | Published July 13, 2015  -  Deadline August 15, 2015
cpvs
98000000

DEVELOPING FAIR TRADE EXPO 2.1 Introduction From the Food Network Smart Cities for Development there are 5 cities commit themselves to work out a joint Fair Trade Expo: Bilbao, Bruges, Ghent, Thessaloniki and Utrecht. The Fair Trade Expo is part of the Smart Cities Food for Development project funded by the European Commission. 2.2 Objective The Fair Trade Expo should encourage visitors to (more) purchase of fair trade and sustainable products. 2.Zichtbaarheid give to the stakeholders of the campaign, such as local authorities, social organizations, schools, catering establishments, shops, businesses. 2.3 Concept 1. A traveling exhibition The exhibition is with up to 3 people can be set up. 2. A multilingual exhibition Given the Fair Trade Expo will be drafted in Bilbao, Bruges, Ghent, Thessaloniki and Utrecht, the editor should be done in multiple languages: English, Dutch, Spanish, Basque and Greek. The concept developer is challenged to come up with creative solutions. 3. An attractive exhibition Strong visual and / or interactive and / or multimedia elements should be integrated as much as possible. 4. A sustainable exhibition doing as much as possible to use sustainable materials, and solid materials (sustainable in time). 2.4 Content This according to findings from the developer. It is important that this information be linked perspectives: eg buying fair trade flowers, clean clothes, phone ,. fair. 2.Information about Fair Trade Towns Bilbao, Bruges, Ghent, Thessaloniki, Utrecht by presenting a good case study of each city. Considering this is changeable in time, this module should be adaptable. 4. An integrated registration tool for anyone who wants "out" of as a supporter of Fair Trade ("a fair trade fan). 5.Weergave the link between Fair Trade in the South and sustainable local agriculture in the North. 2.5 Assignment This shows the campaign printed, as well as mention of logos of partners and clients. Development exhibition -bedenken and develop a concept that meets the above conditions (2.3): traveling, multilingual, attractive and durable. designs, and creating the material. formatting of an easy to use / read instructions to build the exhibition and make it operational. Editorial and graphic design of the exhibition -redactiewerk: the information in a concise and accessible (to a large and diverse audience) how articulate or represent Graphing design: montage of photos, stories, quotes to make the exhibition inviting. -an Indication of the logos of the partner, the project logo 'Food Smart Cities for Development and logo of the European Union. 2.6 Support from the client -bezorgt the necessary information on Fair Trade and the partner cities. -Delivers the logos. -the concept development, editing and graphic design done in constant consultation with the client 2.7 Planning The implementation period starts from the award of the contract. There should be a clear plan to be present in the offer.

Invitation à une offre presenter - Helpdesk heating PEB - Procédure négociée direct avec publicité

Brussels Instituut voor Milieubeheer | Published October 25, 2016  -  Deadline November 21, 2016
cpvs
71315210

This report will be presented at the last steering committee.

Literature review on the potential climate change effects on drinking water resources across the EU and the identification of priorities among different types of drinking water supplies.

European Commission, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance | Published January 28, 2012
Winner
Bio Intelligence Service SAS
cpvs
90700000

Task 1: Identify, collect and review the relevant information — literature review: The contractor will carry out a literature review of the existing relevant information of the operating and natural recharge mechanisms under changing climate conditions of water resources providing for public drinking water supply (groundwaters, surface waters, karstic waters, riverbed and riverbank-filtered waters) across the EU. This includes: — review the existing knowledge on the impacts of multi-variational climate change scenarios on drinking water supplies, — review of climate change effects on the quality and quantity of different types of drinking water supplies, — collecting information on the vulnerability of different climatic regions of Europe, — reviewing and assessment of potential adaptation measures, — identification of priority topics and areas. The contractor should put emphasis on collecting information about examples usable in practice (e.g. case studies). Task 2: Setting up an assessment methodology and carrying out a vulnerability assessment: Based on the results of task 1, the contractor will draft a methodology on the assessment and management of potential impacts of climate change on existing and prospective drinking water resources. Specific attention will be put on drinking water protected areas in river basin management, to be further discussed under the Water Framework Directive common implementation strategy. The contractor will also carry out an assessment of vulnerability of different existing and prospective strategic drinking water reserves in Europe and identify, collect and propose priority adaptation measures usable in river basin management in order to ensure the safety of existing drinking water supplies. The contractor will consider worst case scenarios in all these assessments. Task 3: Determination of possible elements for inclusion in an action plan and a research roadmap for the future: Based on the results of task 2, the contractor will draw up possible elements for inclusion in an action plan for the upcoming years in Europe that guarantees that drinking water supplies are planned and maintained in a way that their adaptation to climate change is ensured. The contractor will also determine possible elements for inclusion in a roadmap for further research in the areas where knowledge gaps were identified in task 1. The contractor will need to specify and detail the steps to be undertaken in this task. This will be further discussed with the Commission at the inception meeting. Task 4: Dissemination of results: One of the most important parts of the project is to provide continuous information to the Member States and organisations engaged in the topic on the assessment of climate change processes potentially threatening public water supply. Accordingly, communication in connection with the project will be organised by the contractor as follows: — creating a website linked with the project to be hosted on 'Europa' (see Annex 9), — information to stakeholders on the project results by organising a final information session. The 1-day session will be held in Brussels with the participation of approximately 150 people. Venue, catering and travelling and accommodation costs of the speakers will be organised and covered by the contractor (prepaid economy class flight tickets or 1st class rail tickets should be provided). Travelling costs for participants will not be covered by the contractor.

literature review on the potential climate change effects on drinking water resources across the EU and the identification of priorities among different types of drinking water supplies

European Commission, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance | Published January 28, 2012
Winner
Bio Intelligence Service SAS 20–22 Villa Deshayes 75014 Paris FRANCE
cpvs
90700000

Task 1: Identify, collect and review the relevant information — literature review: The contractor will carry out a literature review of the existing relevant information of the operating and natural recharge mechanisms under changing climate conditions of water resources providing for public drinking water supply (groundwaters, surface waters, karstic waters, riverbed and riverbank-filtered waters) across the EU. This includes: — review the existing knowledge on the impacts of multi-variational climate change scenarios on drinking water supplies, — review of climate change effects on the quality and quantity of different types of drinking water supplies, — collecting information on the vulnerability of different climatic regions of Europe, — reviewing and assessment of potential adaptation measures, — identification of priority topics and areas. The contractor should put emphasis on collecting information about examples usable in practice (e.g. case studies). Task 2: Setting up an assessment methodology and carrying out a vulnerability assessment: Based on the results of task 1, the contractor will draft a methodology on the assessment and management of potential impacts of climate change on existing and prospective drinking water resources. Specific attention will be put on drinking water protected areas in river basin management, to be further discussed under the Water Framework Directive common implementation strategy. The contractor will also carry out an assessment of vulnerability of different existing and prospective strategic drinking water reserves in Europe and identify, collect and propose priority adaptation measures usable in river basin management in order to ensure the safety of existing drinking water supplies. The contractor will consider worst case scenarios in all these assessments. Task 3: Determination of possible elements for inclusion in an action plan and a research roadmap for the future: Based on the results of task 2, the contractor will draw up possible elements for inclusion in an action plan for the upcoming years in Europe that guarantees that drinking water supplies are planned and maintained in a way that their adaptation to climate change is ensured. The contractor will also determine possible elements for inclusion in a roadmap for further research in the areas where knowledge gaps were identified in task 1. The contractor will need to specify and detail the steps to be undertaken in this task. This will be further discussed with the Commission at the inception meeting. Task 4: Dissemination of results: One of the most important parts of the project is to provide continuous information to the Member States and organisations engaged in the topic on the assessment of climate change processes potentially threatening public water supply. Accordingly, communication in connection with the project will be organised by the contractor as follows: — creating a website linked with the project to be hosted on 'Europa' (see Annex 9), — information to stakeholders on the project results by organising a final information session. The 1-day session will be held in Brussels with the participation of approximately 150 people. Venue, catering and travelling and accommodation costs of the speakers will be organised and covered by the contractor (prepaid economy class flight tickets or 1st class rail tickets should be provided). Travelling costs for participants will not be covered by the contractor.

Syntra - Campus Metropool - 1.

Syntra Provincie Antwerpen & Vlaams Brabant vzw | Published September 12, 2012  -  Deadline October 15, 2012
cpvs
45210000

Syntra AB beoogt – al dan niet in samenwerking met PMV – de zakelijke rechten te verwerven van een op maat van Syntra AB ingericht gebouw dat zal dienst doen als centrale huisvesting en opleidingscentrum in Antwerpen. Het beoogde programma van eisen betreft een single tenant gebouw, waarvan de oppervlakte varieert tussen ongeveer 8.500 m² tot 9.500 m² (Bruto Oppervlakte BACS). Het gebouw dient eveneens voorzien te zijn van parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Het volledig ingericht gebouw (zowel de basisinrichting van het gebouw als de inrichtingswerken) dient opgeleverd te worden zodat het ten laatste tegen begin 2016 in gebruik genomen kan worden. Zowel nieuwbouw, renovatieprojecten als bestaande gebouwen komen in aanmerking. De beschrijving van de bijzondere voorwaarden waaraan het project moet beantwoorden, worden nader uitgewerkt in het Bestek dat in een latere fase zal worden opgesteld. De voorwaarden kunnen in huidige fase van de procedure als volgt worden samengevat: a. De locatie Het project moet gelegen zijn in de Antwerpse regio; Het project moet vlot bereikbaar zijn tijdens de dag met het openbaar vervoer: — maximum op 1.250 m wandelafstand van de ingang van het treinstation – halte Berchem tot de ingang van het project, — maximum op 250 m wandelafstand van een bus- en/of tramstation met minstens 4 verbindingen per uur gedurende de ganse dag tot de ingang van het project. Het project moet vlot bereikbaar zijn ’s avonds met de wagen vanaf de afrit van een autosnelweg, of de ring rond Antwerpen of de binnensingel; Het project moet gelegen zijn in een veilige buurt zowel overdag als ’s avonds; Het aanbod van horecafaciliteiten in de onmiddellijke omgeving is een troef. b. Programma Het project moet een oppervlakte toelaten van ongeveer 8.500 m² tot 9.500 m² (Bruto Oppervlakte BACS), exclusief voor Syntra AB. Het programma van eisen bestaat uit ruimten voor atelier (40 % van de oppervlakte), leslokalen (30 % van de oppervlakte), werkplekken voor de campus alsook de hoofdzetel, catering, 200 m² semi-statisch archief (ondergronds) en 50 permanente parkeerplaatsen en fietsenstallingen (cfr. wettelijke verplichting Stad Antwerpen). Tevens zijn gebruiksrechten vereist om te beschikken over 150 bijkomende auto parkeerplaatsen tussen 18u30 tot 7u30 tijdens de weekdagen. Deze parkeerplaatsen bevinden zich niet noodzakelijk in het gebouw maar wel op het projectterrein. Ter verduidelijking: de parkeerplaatsen op de openbare weg worden niet meegerekend. Het project moet technisch mogelijk zijn voor een invulling van atelier en leslokalen (aandacht voor voldoende bouwdiepte en bouwhoogte). c. Stedenbouwkundig Het project moet vergunbaar zijn (milieuklasse 2) voor een invulling van kantoor-, opleiding- en atelierruimte. d. Architectuur Het project bestaat uit een opzichzelfstaand gebouw of gebouwdeel met een eigen toegang en vlot operationeel/functioneel gebruik, dat bovendien de eigen identiteit van Syntra AB kan uitstralen. Het project moet hedendaags en een duurzaam karakter hebben. Het project dient een motiverende plek te zijn voor de gebruikers. e. Eigendomsrechten Het is de bedoeling dat Syntra (of een door Syntra aan te duiden derde partij – al dan niet in samenwerking met PMV – de volle eigendomsrechten kan verwerven van het voorgestelde project. f. Financieel Het project moet een marktconforme prijs hebben in verhouding tot de aangeboden kwaliteit.

Miscellaneous repair and maintenance services

Service général du Patrimoine | Published December 7, 2016  -  Deadline January 26, 2017
cpvs
50800000

The market consists of catering services of works of art of Parc de Mariemont.

Back from a trip to Japan in the early 20 e century, R. Warocqué creates an exceptional exotic landscaped outdoor group consisting of Amida Buddha (already restored and reinstalled in the area in 2010) it surrounds two pairs of bronze lanterns, already restored too. It raises a bronze torii of about 7 m (copy of Toshogu Nikko), installs a bronze statue of Kannon, about 4 m high, goddess with multiple arms and 3 pairs of granite pedestal lanterns (type two pairs kasuga and nuresagi pair). The restoration of several elements is desired. Facing the winter garden, the restoration of the wrought iron gate from the castle of La Roche in Suarlée part of the program as well as the pair of iron bulls facing the winter garden of La Source J. scraps and human passions elements of J. Lambeaux.

This contract is divided into 7 lots:

- Lot 1: Resettlement (reassembly and replacement) after restoration of Torii, Japanese bronze portico of about 7 m high,

- Lot 2: restoration of Kannon, goddess with multiple arms (metal)

- Lot 3: restoration of three pairs of lanterns (stone)

- Lot 4: restoration of the grid (metal)

- Lot 5: Restoration of bulls (metal)

- Lot 6: restoration of the sculpture "The Source" (bronze)

- Lot 7: Restoring elements of "human passions" (bronze).

This contract is a service contract within the meaning of Class 27 of Schedule 2B of the Act of 15.6.2006.

Project, layout master plan and prepare designs for LSM project "ALKEN2020 VALLEY"

Gemeente Alken | Published July 9, 2015  -  Deadline October 14, 2015
cpvs
71241000, 71242000, 71243000, 71244000, 71247000

309 for the improvement of the public domain around the Auk "ALKEN2020 Valley". The commission drafting a vision-MASTERPLAN, and GRUP and also includes all necessary FORMAT DESIGNS for the realization of the project. The project Alken 2020Valley extends over the entire sports and recreation area "The Auk", expanded with current parking "Sports Hall", the area with the Village Mill, the inner area RUP Center IV, the square "Low Village" and the current community center "Taeymans" with present kapelanijen. With this project, the municipality of Alken perform include research on the possible realization of the project submitted by LSM: Also, research into possible housing: bicycle repair, organizing workshops on energy-old craft, education, any operation catering / B & B / Children or any other possibilities. - Solving the drainage problem in the creek "The Herk". - Square "Low Village" redesigning into a multifunctional meeting - and live Square (visitors welcome, washroom, ...) - the realization of a music (harmony, music academy, playgrounds) and the establishment of a party venue, also serving as a party, - conference and meeting center . - The establishment of the brewery museum. - Providing contemporary youth accommodation (s): Youth, youth centers for a minimum of two youth movements. - The road "Coulter Manstraat" abolish and transform to cycling and / or hiking. - Develop a modern and attractive traffic park - an attractive playground with new plumbing, local supervision and realizing shop - keep a square (Lower Village). - A new bicycle and pedestrian connection that connects to the cycle construction. It's a public contract for services in accordance with the current legislation on public procurement: The consultancy is as counselor also charged with drawing or modification of a municipal land-use plan (GRUP) to make the realization of the project possible.

Candidature: Establish a structural public private partnership (PPP) aimed at supporting Farys in the further development of a market range under the brand CREAT, in terms of facility services (CREAT | Facility Services).

TMVW servicelijnen | Published May 22, 2015  -  Deadline June 5, 2015
cpvs
71000000, 79930000, 45000000, 98392000, 42961100, 79713000, 55500000, 90900000, 77300000, 09300000

Such cooperation is therefore promoted by the higher authorities. Now working Farys | TMVW along with more than 100 partners. Farys | TMVW will accelerate the expansion of the service to a total offer, with all the potential stakeholders, bound by the public procurement legislation, and fully support tailored to the performance of their core tasks. With them will be set up a structural Public Private Partnership (PPP or P³). This engagement is' facility services. Taking into account the present questions of (potential) partners regarding infrastructure management, via partnerships envisaged a total service line on "facility services" to set up. This service line includes to following activity groups, grouped in clusters: CLUSTER I 1. study, including non-limiting condition assessment, energy audit, water audit, investment analysis, ... 2. study, design and realization of (ecological and economic) optimization projects on energy, water management , space, ... ICT-supported management of buildings: design and maintenance 4. management and coordination of activities to be performed, projects and / or programs 1.25 million, plus VAT, investment value CLUSTER II 1.25 million. , excluding VAT, investment value 7. design, organization and management of turnkey offices, technical and logistical, cultural, sports premises:. workplace organization, furnishing, equipment, furniture, storage, networking, ... 8. operational (re) design of business infrastructure 9. organization and execution of removal orders 10. organization, implementation and management of maintenance commands such as non-exhaustive: Technical Building maintenance, maintenance of technical installations, ... both in the context of planned and / or repetitive work as regards urgent interventions CLUSTER III 11. design, implementation and management of access 12. design, implementation and management of surveillance operations 13. design, implementation and management of catering jobs 14. organization, implementation and management of cleaning 15. organization, implementation and management of landscape maintenance 16. organization of operational tasks such as supply of energy, water

School Lunch 2015 - 2019

Commune de Wanze | Published May 27, 2015
cpvs
55523100

Purpose of service: School meals in 2015 - 2019. The service contract is the preparation and delivery of hot meals (hot link) for local schools Wanze. Service category: 17 (of hotel and restaurant services) CPV Code: 55523100-3: catering services Basic Market (school year 2015-2016): The meals are divided into 4 categories (estimated quantities): 1. Breast Meal (cat. 1): 10 765 meals per year 2. Primary Meal (cat 2.): 15,075 meals per year 3. Adult Meal (cat 3.): 20 meals per year 4. Soup (per liter): 2230 liters per year The market may be renewed 3 times (school years 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019). Planting locations to service: • Municipal School Wanze - Delaude street 2-4520 WANZE • School Espace Jean Bourgeois, rue de la Resistance, 3-4520 ANTHEIT • Communal school of Bas-Oha, rue Charles Bormans, 24/2 - 4520 BAS-OHA • Communal school Vinalmont Street Mottart Laloi, 4-4520 VINALMONT • Communal School Huccorgne, Thier Ghisbert, 182-4520 HUCCORGNE • Communal school Moha, rue Pierre Jacques, 1-4520 • MOHA (Communal school Moha, rue Pierre Jacques, 37-4520 MOHA: Moving at 1 rue Pierre Jacques tbc)

School Lunch 2015 - 2019

Commune de Wanze | Published March 10, 2015  -  Deadline April 21, 2015
cpvs
55523100

Purpose of Services: School meals in 2015 - 2019. The service contract is the preparation and delivery of hot meals (hot link) for local schools Wanze. Service category: 17 (of hotel and restaurant services) CPV Code: 55523100-3: catering services Basic Market (school year 2015-2016): Meals are divided into 4 categories (estimated quantities): 1. maternal food (cat. 1): 10 765 meals per year 2. Primary meal (cat 2.): 15,075 meals per year 3. Adult Meal (cat 3.): 20 meals per year 4. Soup (per liter): 2230 liters per year The market may be renewed 3 times (school years 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019). Planting locations to service: • Communal school Wanze - Delaude street 2-4520 WANZE • School Espace Jean Bourgeois, rue de la Resistance 3-4520 ANTHEIT • Communal School of Bas-Oha Charles Street Bormans, 24/2 - 4520 BAS-OHA • Communal school Vinalmont Street Mottart Laloi, 4-4520 VINALMONT • Communal School Huccorgne, Thier Ghisbert, 182-4520 HUCCORGNE • Communal school Moha, rue Pierre Jacques, 1-4520 • MOHA (Communal school Moha, rue Pierre Jacques, 37-4520 MOHA: Moving at 1 rue Pierre Jacques tbc)

Franchise Services Operations MIRY Café Campus High Gate

Hogeschool Gent | Published May 14, 2014  -  Deadline June 3, 2014
cpvs
55511000

The concession is intended operation of MIRY Cafe in Building Conservatory at Campus High Gate University College Ghent, located at 9000 Gent, High Gate 64. The MIRY Café is a self-catering business that focuses on students, staff and guests of the School of Doctor and the audience of the concert activity in MIRY Concert Hall. The concessionaire is it kept the name MIRY to use in its operations. Cafe It is a quiet but characteristic and cozy coffee shop that can develop its activities during the week and weekend days, day and evening. The operation is autonomous, but responds to the activities in the building, especially at the concert programming in Miry hall. The pricing will take into account the economic capacity of the student audience. The cafe is designed as a coffee shop and will donate drinks and mainly restricted to the food to snacks that can be used in the cafeteria itself. Warmed if necessary There is no kitchen fitted. The concessionaire acquires no exclusivity on taking care of receptions in the building Conservatory. The operation granted herein is governed by a concession and no lease. The current and future provisions of the rent legislation, in particular the commercial leases are not applicable, unless otherwise expressly stated in these specifications. The concessionaire can build a trading fund in any case. At the end of the concession agreement, for any reason, no compensation may be payable for threshold, customers or others, except possibly to take stock goods and subject to the remuneration provided for the transfer of ownership of the concessionaire to the grantor. It is a CONCESSION SERVICES which is NOT subject to the rules applicable to public contracts. The PUBLIC LAW IS NOT APPLY at the start, the allocation (processing procedure,) or the execution of this Agreement. Taking into account the principles of equality, non-discrimination and transparency for the allocation of the license must provide a competing process (sui generis procedure in which only the provisions of the specifications applicable) which conversion is made through the medium of "e-notification "(only to provide adequate notice). Other terms and conditions in this publication notice that directly or indirectly refer to the procurement legislation should be considered. NOT write

appoint a designer for the renovation of the station Groenendaal

Gemeente Hoeilaart | Published May 21, 2014
cpvs
71221000

Object of these services: appointment of a designer for the restoration of the station Groenendaal. Explanation: This is a design project for the entire restauratievan protected railway station Groenendaal with the intention to give this building a new function. The assignment included the restoration of the building, including the canopy and the weighbridge just before the building. The work environment is not included is the designer expected (not in chronological order): to make the restoration of the station and a subsidy dossier 1) to submit to the Flemish Administration - - through the municipality. The grant file contains at least all eligible items are eligible for grants. 2) The layout of the subsidy dossier to propose to the City Council, including a complete cost of each scenario. Multiple scenarios regarding the completion of the building for The scenarios take into account at least: a The functions that can be housed in the building b. The condition of the building before and after restoration c. Techniques that are housed in the building (eg solar panels, double glazing, roof insulation, ...) Each of these scenarios will be available Haviland to complete the feasibility study and to take a final decision. Restoration This is done by the Municipality of Hoeilaart. 3) create in close consultation with the partners in this case, the subsidy application: a The municipality Hoeilaart b. SNCB Holding c. Heritage City d. Email a potential private partner. Nature and Forest Agency f. Tourism Flanders 4) If the feasibility study is positive and the Flemish Region and the necessary proposed grant in the restoration of the station also follow. Works as an architect This will, in consultation and cooperation with the municipality Hoeilaart, or appointed by the organization. As for the future features that can be accommodated in the building include: - catering (brasserie) - a small food store and / or newsagent - a waiting for the train with digital counter function and plumbing - a bicycle - a portal for Sonian Forest (information center) - office (architectural firm, law firm) Place of performance: Hoeilaart, Jan van Ruusbroec Park 1560 Hoeilaart

Appoint a designer for the renovation of the station Groenendaal.

Gemeente Hoeilaart | Published March 4, 2014  -  Deadline April 28, 2014
cpvs
71221000

1. Object of these services: appointment of a designer for the restoration of the station Groenendaal 2. Explanation: This is a design brief for the full restoration of the protected train station Groenendaal with the intention to give this building a new function; 3. The assignment included the restoration of the building, including the canopy and the weighbridge just for the building; 4. The work environment is not included 5. It is the designer expected (not in chronological order): - make way for the restoration of the station and file a grant - to submit to the Flemish Administration - through the town. The grant file contains at least all eligible items are eligible for grants. - The layout of the subsidy dossier to propose to the City Council, including a complete cost of each scenario multiple scenarios regarding the interpretation of the building. The scenarios take into account at least: a function that can be accommodated in the building b. the condition of the building before and after restoration, c. techniques that are housed in the building (eg solar panels, double glazing, roof insulation, ...) Each of these scenarios will be available Haviland to complete the feasibility study and to take a final decision of restoration. This is done by the Municipality of Hoeilaart. - To create, in close consultation with the partners in this file the subsidy application: a municipality Hoeilaart b. NMBS holding c. Heritage City d. Possibly a Private Partner e. Nature and Forest Agency f. Tourism Flanders. - If the feasibility study is positive and the Flemish Region and the necessary proposed grant in the restoration of the station works as an architect also follow. This will, in consultation and cooperation with the municipality Hoeilaart, or appointed by the organization. 6. As for the future features that can be accommodated in the building include: - catering (brasserie) - a small food store and / or newsagent - a waiting for the train with digital counter function and plumbing - a bicycle - a portal for the Sonian Forest (information center) - office (architectural firm, law firm). Place of performance: Hoeilaart, Municipality of Jan Ruusbroec Park 1560 Hoeilaart.

appoint a designer for the renovation of the station Groenendaal

Gemeente Hoeilaart | Published February 28, 2014  -  Deadline April 28, 2014
cpvs
71221000

Object of these services: appointment of a designer for the restoration of the station Groenendaal. Explanation: This is a design project for the entire restauratievan protected railway station Groenendaal with the intention to give this building a new function. The assignment included the restoration of the building, including the canopy and the weighbridge just before the building. The work environment is not included is the designer expected (not in chronological order): to make the restoration of the station and a subsidy dossier 1) to submit to the Flemish Administration - - through the municipality. The grant file contains at least all eligible items are eligible for grants. 2) The layout of the subsidy dossier to propose to the City Council, including a complete cost of each scenario. Multiple scenarios regarding the completion of the building for The scenarios take into account at least: a The functions that can be housed in the building b. The condition of the building before and after restoration c. Techniques that are housed in the building (eg solar panels, double glazing, roof insulation, ...) Each of these scenarios will be available Haviland to complete the feasibility study and to take a final decision. Restoration This is done by the Municipality of Hoeilaart. 3) create in close consultation with the partners in this case, the subsidy application: a The municipality Hoeilaart b. SNCB Holding c. Heritage City d. Email a potential private partner. Nature and Forest Agency f. Tourism Flanders 4) If the feasibility study is positive and the Flemish Region and the necessary proposed grant in the restoration of the station also follow. Works as an architect This will, in consultation and cooperation with the municipality Hoeilaart, or appointed by the organization. As for the future features that can be accommodated in the building include: - catering (brasserie) - a small food store and / or newsagent - a waiting for the train with digital counter function and plumbing - a bicycle - a portal for Sonian Forest (information center) - office (architectural firm, law firm) Place of performance: Hoeilaart, Jan van Ruusbroec Park 1560 Hoeilaart

Assistance technique et pratique à l'organization d'un Colloque sur le territoire du canal and Région de Bruxelles-Capitale

Agentschap territoriale Ontwikkeling vzw (ATO) | Published July 16, 2013  -  Deadline August 5, 2013
cpvs
79951000, 79952000

The contract involves the practical and technical support to the organization of a conference of two days with the theme 'Urban areas in change in Europe with a focus on the channel region in Brussels. The colloquium is organized during the first quarter 2014 (with preference in February 2014) and aims at an audience of 400 to 600 people consisting of political decision-makers, social and economic actors, administrations, from the Brussels Capital Region and other European cities. The colloquium will be trilingual: French, Dutch and English. The tasks of the tender are:-finding and the reservation of one or more places for the organization of the conference (including payment), the preparation of the colloquium: reservation and payment of a caterer, booking and payment the simultaneous interpretation and translation, preparation of design and decoration of the different rooms, booking and payment of a technical team responsible for the sound, light and computer science, management of tenders, booking and payment of the hotel and the train or plane tickets from the speakers, booking and payment of transport for field visits, proposals and paying a moderator / animator, ...,-The management of the course of the colloquium: organization of the reception, organization of security, coordination the technique for sound, light and computer and simultaneous interpretation, coordination of catering and coffee breaks, review of the cleanup, sound of the colloquium, installation of signaling ...;-The follow up after the conference: transfer sound recordings, sending the acknowledgments, ...,-Realization of communication and information resources (except defining a new graphic identity); preparation of conference folders, printing of the program, signage, installation of an exhibition on the channel region, realization of a mini-video, ...;-Ensuring the necessary insurance for the organization of the symposium and the necessary preparations for medical assistance and security. Determining the content of the conference and seeking speakers are not part of this tender.