Call +44 800 9755 164

Public tenders for catering in Belgium

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!
CateringBelgium

Catering services

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Published February 17, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
55520000

Raamovereenkomst catering recepties en evenementen.

Sibelga - Catering

Sibelga | Published February 8, 2017
cpvs

Sibelga - Catering:
- Restaurant d’entreprise et services en salles de réunion ;
- Service traiteur: Sibelga - Catering:
- Restaurant d’entreprise et services en salles de réunion ;
- Service traiteur

Raamovereenkomst catering recepties en evenementen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Published February 15, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs

Raamovereenkomst catering recepties en evenementen.: Raamovereenkomst catering recepties en evenementen.Technical capacity: zie bestek Technical capacity minimal level: Klasse: N/A, Categorie: N/A

STOPZETTING PROCEDURE Raamovereenkomst catering recepties en evenementen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Published February 2, 2017
cpvs

STOPZETTEN PROCEDURE Raamovereenkomst catering recepties en evenementen: STOPZETTEN PROCEDURE Raamovereenkomst catering recepties en evenementen

Remodeling and operation of a catering business in the Hanssen Park

stad Vilvoorde | Published October 31, 2016  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
45212420

Remodeling and operation of a catering business in the Hanssen Park.

Kwalificatiesysteem - Catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid

Karel de Grote-Hogeschool VZW | Published November 29, 2016  -  Deadline November 24, 2017
cpvs

Oproep voor het aanstellen van cateraars voor de catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen via kwalificatiesysteem.De kandidaten die voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria worden toegelaten tot het kwalificatiesysteem.De opdrachten worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure toegewezen.De informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan worden opgevraagd via mail aan aankoop@kdg.be.Deze publicatie beoogt een actualisering van het kwalificatiesysteem dat ingesteld werd door de publicatie van 24 november 2015 met als referentienummer aanbestedende overheid KDG_2015_004.De reeds geselecteerde cateraars blijven opgenomen in het kwalificatiesysteem.: Oproep voor het aanstellen van cateraars voor de catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen via kwalificatiesysteem.De kandidaten die voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria worden toegelaten tot het kwalificatiesysteem.De opdrachten worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure toegewezen.De informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan worden opgevraagd via mail aan aankoop@kdg.be.Deze publicatie beoogt een actualisering van het kwalificatiesysteem dat ingesteld werd door de publicatie van 24 november 2015 met als referentienummer aanbestedende overheid KDG_2015_004.De reeds geselecteerde cateraars blijven opgenomen in het kwalificatiesysteem.Technical capacity: Zie selectieleidraad - op te vragen via mail aan aankoop@kdg.be Technical capacity minimal level: zie selectieleidraad

RENT A TENT / THE CATERING (2 separate lots), ON THE OCCASION OF THE GALA DINNER FUND ERASME from 2017 to 2020

Université Libre de Bruxelles | Published December 3, 2016  -  Deadline January 20, 2019
cpvs
55520000, 39522530

The contract is for one hand the provision of a tent (and related services) and the other catering services for the annual gala dinner Erasme.Il Fund will be awarded for a period of 12 months, renewable three times a an.Le market is divided into 2 lots: Lot 1 ¿: the provision of a structure for performing the service: tent, installation, landscaping, dismantling and other services.¿ Lot 2: the mission catering service includes: developing the menu, setting up tables, dressing, service. In addition, the contractor is responsible for the leasing and installation of the necessary equipment to ensure its delivery.

Catering services

Gemeente Koksijde | Published February 23, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs
55520000

The municipality of Koksijde has acquired the rights organization for the Belgian Championship Cyclocross 2018 (PA 2018) on Saturday 13 and Sunday 14.1.2018. For this event the town of Koksijde is organizing a state-of-the-art VIP event with an emphasis on networking.

This standard seeks to find a logistics and culinary partner to the wishes of the council, with regard to the VIP event, can meet, thanks to his experience, deployment of human and material resources and expertise under the terms of this contract documents .

Catering scholen en internaat Kindsheid Jesu

Scholengemeenschap Sint-Quintinus | Published February 13, 2017  -  Deadline March 22, 2017
cpvs

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden en diensten ter plaatse voor volgende doelgroepen:1. Leerlingen en personeel secundair onderwijs van de VZW KaSO Hasselt KJ-SJ2. Internaat KJ3. Schoolse activiteiten bv. personeelsfeest4. Externe organisaties: Bereiden en leveren van schoolmaaltijden en diensten ter plaatse voor volgende doelgroepen:1. Leerlingen en personeel secundair onderwijs van de VZW KaSO Hasselt KJ-SJ2. Internaat KJ3. Schoolse activiteiten bv. personeelsfeest4. Externe organisatiesTechnical capacity: - Geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking (1)- Een referentielijst van naar omvang soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de voorbije 3 jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, aard en omvang van de opdracht, telefoon of e-mail van de contactpersoon en het bedrag (2)- Kwalificaties van de keukenbeheerder (3)- Een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten volgens HACCP-normen.- Een afschrift van de vergunning voor het fabriceren en in de handel brengen van voedingswaren uitgereikt door het FAVV. Het bewijs van bereidingen met optimale kwaliteit, vakkennis van het personeel en het voldoen aan de HACCP normen moet bij de kandidatuur worden gevoegd.- Garantie tot continuïteit van de dienst: de inschrijver moet te allen tijde in staat zijn een continuïteit van de dienst te garanderen. Een beschrijving van maatregelen (= noodscenario) om de dagelijkse continuïteit van de dienst te garanderen.- Aangepaste software (kassabeheerssysteem), nodig voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening waarbij betaling gebeurt d.m.v. een prepaid systeem, moet aangeboden kunnen worden. (4)- Beschikken over een SLA (Service Level Agreement): beschrijving en toelichting Technical capacity minimal level: (1) versie 2008(2) minimum 5 referenties van scholengroepen(3) diploma TSO - studierichting hotel met minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een schoolkeuken van gelijkaardige grootorde gestaafd door CV en diploma OF diploma BSO - studierichting restaurant-keuken of gelijkwaardig met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een schoolkeuken van gelijkaardige grootorde gestaafd door CV en diploma.(4) beschrijving van de bedoelde software

MR MRS walking the catering service on Franchimontois Home, home meal service and the entity's schools

CPAS de Theux | Published November 23, 2016  -  Deadline January 20, 2030
cpvs
39222000

This march is a service contract having different object benefits: -The meal preparation for residents of home-Franchimontois managing the kitchen of the home-meal preparation at home-to prepare meals for schools

Hotel, restaurant and retail trade services

Provincie Vlaams-Brabant | Published February 11, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
55000000, 55520000

Concession Contract for the provision of catering services in the province of Flemish Brabant House, County Square 1, 3010 Leuven.

Hotel, restaurant and retail trade services

Provincie Vlaams-Brabant | Published February 11, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
55000000, 55520000

Concession Contract for the provision of catering services in the province of Flemish Brabant House, County Square 1, 3010 Leuven.

14 055 Levering vers en bereid vlees

Ecole | Published February 2, 2017
cpvs

De uit te voeren levering betreft: de levering van vers en bereid vlees voor de dienst Catering van de Universiteit Antwerpen. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.: De uit te voeren levering betreft: de levering van vers en bereid vlees voor de dienst Catering van de Universiteit Antwerpen. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.

Concession operating a food court on the historic Canal du Centre site

ASBL Voies d'Eau du Hainaut | Published January 24, 2017  -  Deadline February 20, 2021
cpvs
55511000

The ASBL Water Hainaut Routes calls for candidates for the operation of "The Italian Canteen" located Rue Everything Must-Y-90 in Houdeng-catering GoegniesL'établissement "The Italian Canteen" is on the edge nearby channel of the elevator n 1 of the cultural and tourist site historic Centre Canal, UNESCO classified. The site on which the property is located in question includes an electric boat rental basis and the interpretation of the immigration center. It is part of river sites managed by the ASBL.L'ASBL Routes Water Hainaut wishes to set up this partnership to ensure HORECA welcome visitors on site (restaurant, bar, terrace).

Leveren, plaatsen en wegnemen van VIPcatering en VIPinfrastructuur op het BK Cyclocross 2018 te Koksijde

Koksijde | Published February 21, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs

De Gemeente Koksijde heeft de organisatierechten verworven voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 (BK 2018) op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018. Voor dit evenement organiseert de gemeete Koksijde een state-of-the-art VIP gebeuren met nadruk op netwerking.Dit lastenboek strekt ertoe een logistieke en culinaire partner te vinden die aan de wensen van het gemeentebestuur, voor wat het VIP-gebeuren betreft, kan tegemoet komen en dit danzij zijn ervaring, inzet van personele en materiële middelen en knowhow volgens de voorwaarden van dit bestek.: De Gemeente Koksijde heeft de organisatierechten verworven voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 (BK 2018) op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018. Voor dit evenement organiseert de gemeete Koksijde een state-of-the-art VIP gebeuren met nadruk op netwerking.Dit lastenboek strekt ertoe een logistieke en culinaire partner te vinden die aan de wensen van het gemeentebestuur, voor wat het VIP-gebeuren betreft, kan tegemoet komen en dit danzij zijn ervaring, inzet van personele en materiële middelen en knowhow volgens de voorwaarden van dit bestek.Technical capacity: De vakkundigheid van de inschrijver wordt beoordeeld op basis van:• opgave van twee (2) projecten inzake catering van een VIP gebeuren voor minstens 2000 gasten, gedurende de laatste 3 jaar, en geattesteerd door de organisator/ Van beide projecten wordt de totale aannemingssom vermeld met telkens een kort woordje uitleg rond het concept.• Bij zijn offerte voegt de inschrijver een lijst met de identiteit van het personeel dat de professionaliteit van de aanpak ondersteunt, met opgave van de beroepskwalificaties.• het smiley-attest van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)• bewijs van voldoen aan de HACCP normen;• een attest(en) van de veiligheid van de keuringsinstellingen betreffende de infrastructuur en de tenten;• de ondertekende intentieverklaring van het algemeen veiligheidsreglement “werken met derden”Bij gunning aan een combinatie van inschrijvers zal ten minste 1 deelnemer de beantwoording aan deze selectiecriteria aantonen.
  • 1