Call +44 800 9755 164

Public tenders for catering in Belgium

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!
CateringBelgium

CATERING EN AANLEVERING IN WARME LIJN

Scholengemeenschap St.-Maarten | Published April 20, 2017  -  Deadline May 30, 2017
cpvs

CATERING EN AANLEVERING IN WARME LIJN: CATERING EN AANLEVERING IN WARME LIJN Technical capacity: zie bestek Technical capacity minimal level: zie bestek

Kwalificatiesysteem - Catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid

Karel de Grote-Hogeschool VZW | Published November 29, 2016  -  Deadline November 24, 2017
cpvs

Oproep voor het aanstellen van cateraars voor de catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen via kwalificatiesysteem.De kandidaten die voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria worden toegelaten tot het kwalificatiesysteem.De opdrachten worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure toegewezen.De informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan worden opgevraagd via mail aan aankoop@kdg.be.Deze publicatie beoogt een actualisering van het kwalificatiesysteem dat ingesteld werd door de publicatie van 24 november 2015 met als referentienummer aanbestedende overheid KDG_2015_004.De reeds geselecteerde cateraars blijven opgenomen in het kwalificatiesysteem.: Oproep voor het aanstellen van cateraars voor de catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen via kwalificatiesysteem.De kandidaten die voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria worden toegelaten tot het kwalificatiesysteem.De opdrachten worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure toegewezen.De informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan worden opgevraagd via mail aan aankoop@kdg.be.Deze publicatie beoogt een actualisering van het kwalificatiesysteem dat ingesteld werd door de publicatie van 24 november 2015 met als referentienummer aanbestedende overheid KDG_2015_004.De reeds geselecteerde cateraars blijven opgenomen in het kwalificatiesysteem.Technical capacity: Zie selectieleidraad - op te vragen via mail aan aankoop@kdg.be Technical capacity minimal level: zie selectieleidraad

Acquisition of professional catering equipment - bakery equipment for all provincial institutions

PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS | Published March 21, 2017  -  Deadline April 20, 2027
cpvs
39221000

Acquisition of professional catering equipment - bakery equipment for all provincial institutions

Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen met betrekking tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de catering van maaltijden voor kinderdagverblijven

 | Published April 14, 2017
cpvs

: Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen met betrekking tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de catering van maaltijden voor kinderdagverblijven

Acquisition of professional catering equipment for various all provincial institutions

PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS | Published April 4, 2017  -  Deadline May 20, 2023
cpvs
39221000

Acquisition of professional catering equipment for various all institutions provinciales.Hors hot cooking equipment, refrigeration, cold room, laundry, bakery equipment.

RENT A TENT / THE CATERING (2 separate lots), ON THE OCCASION OF THE GALA DINNER FUND ERASME from 2017 to 2020

Université Libre de Bruxelles | Published December 3, 2016  -  Deadline January 20, 2019
cpvs
55520000, 39522530

The contract is for one hand the provision of a tent (and related services) and the other catering services for the annual gala dinner Erasme.Il Fund will be awarded for a period of 12 months, renewable three times a an.Le market is divided into 2 lots: Lot 1 ¿: the provision of a structure for performing the service: tent, installation, landscaping, dismantling and other services.¿ Lot 2: the mission catering service includes: developing the menu, setting up tables, dressing, service. In addition, the contractor is responsible for the leasing and installation of the necessary equipment to ensure its delivery.

Catering services for other enterprises or other institutions

Sint-Annendael Grauwzusters VZW | Published March 24, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
55523000

Services related to delivering meals according to the principle of the decoupled with external production line (cold line).

School cleaning services

Hogeschool PXL | Published April 5, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs
90919300

This contract relates to general or specific cleaning of classrooms, bathrooms, offices, catering, warehouses, auditoriums, ....

Objective: Use a professional service with adequate infrastructure in function pleasant studying and working (SD11).

PXL University attaches great importance to a pleasant working and learning environment. In it a clean interior plays an important role. The cleaning requires professional output during or after working hours, in the presence or absence of staff. For optimal alignment with the client and the coordination of the work was 1 point permanently available.

The premises are being housed in six campuses:

- Campus Eleventh Line, Eleventh liniestraat 24-26 3500 Hasselt;

- Campus Quartier Canal, Bootstraat 11 to 3500 Hasselt;

- Corda Campus Kempen Steenweg 293 3500 Hasselt;

- Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5 3500 Hasselt;

- Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39 to 3500 Hasselt;

- Campus Diepenbeek, Agoralaan b H to 3590 Diepenbeek.

Food, beverages, tobacco and related products

OCMW Oostende | Published April 4, 2017  -  Deadline May 18, 2017
cpvs
15000000

Catering Disposables and table decorations.

Fresh or frozen vegetables

Grand Hôpital de Charleroi | Published April 8, 2017  -  Deadline May 23, 2017
cpvs
15331100

Public supply contract for fresh fruit and vegetables to the catering service of the ASBL GHdC.

Kitchen equipment

Province du Hainaut, Office central des achats | Published April 6, 2017  -  Deadline May 23, 2017
cpvs
39221000

Acquisition of professional catering equipment for various all provincial institutions.

Excluding hot kitchen equipment, refrigeration, cold room, laundry, bakery equipment.

MR MRS walking the catering service on Franchimontois Home, home meal service and the entity's schools

CPAS de Theux | Published November 23, 2016  -  Deadline January 20, 2030
cpvs
39222000

This march is a service contract having different object benefits: -The meal preparation for residents of home-Franchimontois managing the kitchen of the home-meal preparation at home-to prepare meals for schools

Invitation to submit an offer - Catering service for the Liège Créative meetings - conferences - Direct negotiated procedure with advertising

Université de Liège | Published April 25, 2017  -  Deadline May 20, 2017
cpvs
55300000

The aim of this contract is to offer lunches in Colonster for an average of 25 participants / lunch, within the next seasons of LIEGE CREATIVE and LIEGE CREATIVE within the creative hubs. The market also includes other services related to day or evening events, for which coffee breaks, drinks, cocktails, cocktail dinners, sandwiches and breakfasts will be provided. This contract is concluded for a period of 9 months, from 1 October 2017 to 30 June 2018. It may be renewed 3 times 1 year.

Concession operating a food court on the historic Canal du Centre site

ASBL Voies d'Eau du Hainaut | Published January 24, 2017  -  Deadline February 20, 2021
cpvs
55511000

The ASBL Water Hainaut Routes calls for candidates for the operation of "The Italian Canteen" located Rue Everything Must-Y-90 in Houdeng-catering GoegniesL'établissement "The Italian Canteen" is on the edge nearby channel of the elevator n 1 of the cultural and tourist site historic Centre Canal, UNESCO classified. The site on which the property is located in question includes an electric boat rental basis and the interpretation of the immigration center. It is part of river sites managed by the ASBL.L'ASBL Routes Water Hainaut wishes to set up this partnership to ensure HORECA welcome visitors on site (restaurant, bar, terrace).

Schoonmaken van alle lokalen in de gebouwen van Hogeschool PXL

Hogeschool PXL | Published March 31, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs

Onderhavige opdracht betreft het algemeen of specifiek schoonmaken van klaslokalen, sanitaire voorzieningen, kantoren, catering, magazijnen, aula’s, ….Doelstelling: Inzet op een professionele dienstverlening met gepaste infrastructuur ifv aangenaam studeer en werkklimaat (SD11)Hogeschool PXL hecht veel belang aan een prettige werk- en onderwijsomgeving. Daarin speelt een schoon interieur een belangrijke rol. De schoonmaak noodzaakt een professionele uitvoer tijdens of na werktijden, bij aan- of afwezigheid van het personeel. Voor een optimale afstemming met de opdrachtgever en de coördinatie van de werkzaamheden is één aanspreekpunt permanent bereikbaarDe lokalen zijn onder gebracht in 6 campussen zijnde: - Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 24 - 26 te B-3500 HASSELT; - Campus Quartier Canal, Bootstraat 11 te B-3500 HASSELT;- Corda Campus, Kempische Steenweg 293 te B-3500 HASELT; - Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5 te B-3500 HASSELT; - Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39 te B-3500 HASSELT; - Campus Diepenbeek, Agoralaan geb. H te B-3590 DIEPENBEEK.: Onderhavige opdracht betreft het algemeen of specifiek schoonmaken van klaslokalen, sanitaire voorzieningen, kantoren, catering, magazijnen, aula’s, ….Doelstelling: Inzet op een professionele dienstverlening met gepaste infrastructuur ifv aangenaam studeer en werkklimaat (SD11)Hogeschool PXL hecht veel belang aan een prettige werk- en onderwijsomgeving. Daarin speelt een schoon interieur een belangrijke rol. De schoonmaak noodzaakt een professionele uitvoer tijdens of na werktijden, bij aan- of afwezigheid van het personeel. Voor een optimale afstemming met de opdrachtgever en de coördinatie van de werkzaamheden is één aanspreekpunt permanent bereikbaarDe lokalen zijn onder gebracht in 6 campussen zijnde: - Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 24 - 26 te B-3500 HASSELT; - Campus Quartier Canal, Bootstraat 11 te B-3500 HASSELT;- Corda Campus, Kempische Steenweg 293 te B-3500 HASELT; - Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5 te B-3500 HASSELT; - Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39 te B-3500 HASSELT; - Campus Diepenbeek, Agoralaan geb. H te B-3590 DIEPENBEEK. Technical capacity: * Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Technical capacity minimal level: Vijf firma's, waarvan de naam, adres en contactpersoon wordt vermeld.
  • 1