Call +44 800 9755 164

Public tenders for catering in Belgium

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!
CateringBelgium

2016 / P01 / S2 / CATERING

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | Published November 21, 2016  -  Deadline January 3, 2017
Operating a canteen and catering for internal meetings and events

Canteen and catering services

SPF Économie, PME, Classes moyennes et énergie | Published November 24, 2016  -  Deadline January 3, 2017

Operating an internal canteen and catering for meetings and events.

Uitbaten van het bedrijfsrestaurant in verzorgen internal catering van voor evenementen in vergaderingen.

purchase of office supplies, paper, catering and hygiene products

Partena Promeris Corporate Services GIE | Published October 11, 2016  -  Deadline December 5, 2016
This contract is for the purchase of office supplies, paper, catering and hygiene products.

purchase of office equipment, paper, catering and hygiene products

Partena Promeris Corporate Services GIE | Published October 30, 2016
This contract is for the purchase of office supplies, paper, catering and hygiene products.

Various office equipment and supplies

Partena Promeris Corporate Services GIE | Published October 15, 2016  -  Deadline December 5, 2016

This contract is for the purchase of office supplies, paper, catering and hygiene products.

2016/P01/S2/CATERING

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie | Published November 21, 2016  -  Deadline January 3, 2017
Exploitation d’un restaurant d’entreprise et catering interne pour réunions et évènements: Exploitation d’un restaurant d’entreprise et catering interne pour réunions et évènementsTechnical capacity: Voir document phase de sélection à télécharger via https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId= 255125 Technical capacity minimal level: Classe: N/A, Catégorie: N/A

Catering - indicate external caterer for meals at home

OCMW Geraardsbergen | Published November 10, 2016

The contract includes the preparation and begging meals the service of meals at home. The caterer executes the command with staff of the caterer and at package price.

The inventory provides for the assignment of both standard unit prices excl. And incl. VAT for the meals at home in large-Geraardsbergen.

Remodeling and operation of a catering business in the Hanssen Park

stad Vilvoorde | Published October 31, 2016  -  Deadline February 27, 2017
Remodeling and operation of a catering business in the Hanssen Park.

Catering. Delivery of bread and pastries on demand (2017-2018-2019)

OCMW Geraardsbergen | Published November 10, 2016  -  Deadline December 22, 2016

This contract includes the supply of bread and pastry on call for a term of three years.

Delivery including white and brown bread, milk bread, sugar loaves, pastries on Sunday ... should be done daily.

Kwalificatiesysteem - Catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid

Karel de Grote-Hogeschool VZW | Published November 29, 2016  -  Deadline November 24, 2017
Oproep voor het aanstellen van cateraars voor de catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen via kwalificatiesysteem.De kandidaten die voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria worden toegelaten tot het kwalificatiesysteem.De opdrachten worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure toegewezen.De informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan worden opgevraagd via mail aan aankoop@kdg.be.Deze publicatie beoogt een actualisering van het kwalificatiesysteem dat ingesteld werd door de publicatie van 24 november 2015 met als referentienummer aanbestedende overheid KDG_2015_004.De reeds geselecteerde cateraars blijven opgenomen in het kwalificatiesysteem.: Oproep voor het aanstellen van cateraars voor de catering voor studenten en medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen via kwalificatiesysteem.De kandidaten die voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria worden toegelaten tot het kwalificatiesysteem.De opdrachten worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure toegewezen.De informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan worden opgevraagd via mail aan aankoop@kdg.be.Deze publicatie beoogt een actualisering van het kwalificatiesysteem dat ingesteld werd door de publicatie van 24 november 2015 met als referentienummer aanbestedende overheid KDG_2015_004.De reeds geselecteerde cateraars blijven opgenomen in het kwalificatiesysteem.Technical capacity: Zie selectieleidraad - op te vragen via mail aan aankoop@kdg.be Technical capacity minimal level: zie selectieleidraad

RENT A TENT / THE CATERING (2 separate lots), ON THE OCCASION OF THE GALA DINNER FUND ERASME from 2017 to 2020

Université Libre de Bruxelles | Published December 3, 2016  -  Deadline January 20, 2019
The contract is for one hand the provision of a tent (and related services) and the other catering services for the annual gala dinner Erasme.Il Fund will be awarded for a period of 12 months, renewable three times a an.Le market is divided into 2 lots: Lot 1 ¿: the provision of a structure for performing the service: tent, installation, landscaping, dismantling and other services.¿ Lot 2: the mission catering service includes: developing the menu, setting up tables, dressing, service. In addition, the contractor is responsible for the leasing and installation of the necessary equipment to ensure its delivery.

Catering en beheer van de centrale keuken van Woonzorgcentrum Herfstvreugde

OCMW Londerzeel | Published November 29, 2016  -  Deadline January 16, 2017
Het leveren van alle grondstoffen en ingrediënten, het bereiden en portioneren van maaltijden in de keuken van Woonzorgcentrum Herfstvreugde.Deze opdracht omvat ook het beheer van de centrale keuken van Woonzorgcentrum Herfstvreugde, waarbij een keukenmanager wordt aangesteld door de cateraar.Deze opdracht omvat ook het bereiden van klassieke middagmalen in bulk en/of geproportioneerd, in warme lijn en koude lijn, aan de bewoners van Woonzorgcentrum Herfstvreugde en de Assistentiewoningen, inwoners van Londerzeel (dienst maaltijden aan huis) de gemeentelijke scholen, de speelpleinwerking, de dorpsrestaurants. Deze lijst is niet limitatief.De distributie van de uitvoermaaltijden (die niet in de Woonzorgcentra genuttigd worden) en de distributie van de maaltijden in het Woonzorgcentrum, maken eveneens deel uit van deze opdracht, en gebeuren door het personeel van het opdrachtgevend bestuur, eventueel in samenwerking met het personeel van de cateraar, maar onder leiding van de keukenmanager.Naast de klassieke maaltijden moeten op aanvraag dieetmaaltijden en vegetarische maaltijden geleverd worden.: Het leveren van alle grondstoffen en ingrediënten, het bereiden en portioneren van maaltijden in de keuken van Woonzorgcentrum Herfstvreugde.Deze opdracht omvat ook het beheer van de centrale keuken van Woonzorgcentrum Herfstvreugde, waarbij een keukenmanager wordt aangesteld door de cateraar.Deze opdracht omvat ook het bereiden van klassieke middagmalen in bulk en/of geproportioneerd, in warme lijn en koude lijn, aan de bewoners van Woonzorgcentrum Herfstvreugde en de Assistentiewoningen, inwoners van Londerzeel (dienst maaltijden aan huis) de gemeentelijke scholen, de speelpleinwerking, de dorpsrestaurants. Deze lijst is niet limitatief.De distributie van de uitvoermaaltijden (die niet in de Woonzorgcentra genuttigd worden) en de distributie van de maaltijden in het Woonzorgcentrum, maken eveneens deel uit van deze opdracht, en gebeuren door het personeel van het opdrachtgevend bestuur, eventueel in samenwerking met het personeel van de cateraar, maar onder leiding van de keukenmanager.Naast de klassieke maaltijden moeten op aanvraag dieetmaaltijden en vegetarische maaltijden geleverd worden.Technical capacity: 1. Een attest waarin de inschrijver verklaart dat hij, door het indienen van deze offerte, er zich toe verbindt om alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen op het vlak van sociale zekerheid na te leven.2. Een attest waarin de inschrijver verklaart een kok-keukenbeheerder, gespecialiseerd in grootkeuken, met minimum drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie, in een zeven dagen week 5 dagen effectief voltijds kan laten werken; hierbij moet worden bijgevoegd: gedetailleerde functiebeschrijving voor de beoogde kok-keukenbeheerder alsmede zijn curriculum vitae, een kopie van de diploma's en attesten van de genoten opleidingen en/of vormingen.3. Een gedetailleerde functiebeschrijving van het eventueel bijkomend personeel, ook een curriculum vitae, een kopie van de diploma's en attesten van de genoten opleidingen en/of vormingen.4. Een attest waarin de inschrijver bewijst dat hij verzekerd is voor zijn personeel en schade eventueel toegebracht aan de opdrachtgever en aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallenverzekering).5. Een attest waarin de inschrijver verklaart dat hij, in geval van toewijzing, een verzekering zal nemen tegenover het risico van voedselvergiftiging.6. Een attest waarin de inschrijver verklaart bereid te zijn goederen intern door te leveren aan andere OCMW-diensten na ontvangst van een interne bestelbon met een interne verrekening op het einde van de maand.7. Een attest waarin de inschrijver een kwaliteitsprofielschets van het volledige team schetst, dat ter beschikking staat van de opdrachtgever binnen de opgegeven prijs.8. Een recente referentielijst met min. 5 namen van vergelijkbare instellingen van ongeveer 100 bewoners waar de inschrijver een analoge bedrijvigheid uitoefent, m.a.w. de uitbating van de centrale keuken in een woonzorgcentrum.9. Een gedetailleerd beschreven organisatiemodel voor het beheer van de keuken in woonzorgcentrum Herfstvreugde (met opgave van uurroosters voor het noodzakelijk geacht personeelsbestand; mogelijkheid tot het organiseren van bijscholing en vorming aan het OCMW-personeel; wijze van controle en rapportering; garanties voor de continuïteit van de dienstverlening).10. Ondertekening "Intern Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, het gebruik van hardware en software, het telefoon- en gsm-gebruik en het omgaan met vertrouwelijke gegevens".11. Lijst van leveranciers met opsomming van producten en materialen die zij leveren.Indien u niet antwoordt op één van de verplichte voorgaande punten of bij eventueel aanvullende vraag in verband met deze criteria, riskeert u uitgesloten te worden van mededinging. Technical capacity minimal level: 12. Minimaal een attest ISO 9001:2008-certificatie.13. Een attest HACCP-certificatie.14. Een gecertificeerd autocontrolesysteem m.b.t. voedselveiligheid.

catering services for the residence of Knippchen and home meal service CPAS Arlon

C.P.A.S. d'Arlon | Published October 27, 2016  -  Deadline December 6, 2016

This contract is a service contract whose purpose is different for benefits:

- The restoration of the residents of the residence of the Knippchen Arlon (MR and MRS, short-stay beds, day care center, assisted living), to staff meals and visitors to meals and / soups or for specific and immediate needs,

- The supply of food and supplies for the specific needs of the Knippchen residence or other services,

- Manufacturing and portioning of meals on wheels,

To do this, the bidder uses the staff, premises and equipment clean to the Rest House "Knippchen the residence."

The attention is drawn to the fact that by submitting his tender, he agrees to pay the CPAS Arlon for the use of space and kitchen equipment of EUR 500 per month.

It can be considered in calculating the bid price.

The contract includes the supply of commodities and food products and the establishment of a leader qualified and experienced manager responsible for the management and operation of the kitchens.

MR MRS walking the catering service on Franchimontois Home, home meal service and the entity's schools

CPAS de Theux | Published November 23, 2016  -  Deadline January 20, 2030
This march is a service contract having different object benefits: -The meal preparation for residents of home-Franchimontois managing the kitchen of the home-meal preparation at home-to prepare meals for schools

Construction work

UZ Leuven | Published November 12, 2016  -  Deadline December 23, 2016

Contract for design, build, maintenance, (finance) and operate the new "Hospital" in the entrance area to the West Campus Gasthuisberg UZ Leuven.

The current project consists of the construction "Hospital" in the entrance area to the West Campus Gasthuisberg UZ Leuven, one part consisting of a health mall, a catering area, offices and common areas, and also comprising a hotel with care facilities

The contract is divided into the following lots: DB (F) M of the hospital located in the new entrance area West (lot 1), the management and operation of the health mall, an area catering, offices and common areas (Lot 2) and the management and operation of the hotel with care facilities (lot 3).

Aanbestedend the government intends to do in the context of a public-private partnership recourse to one or more private party (ies) who can offer the right expertise for one or more elements of the contract.

For more information about the job we ask you to read the documents.

Assignment for Design, Build, Maintenance, (Finance) and operate the new "guest-house" in the entrance area to the West Campus Gasthuisberg UZ Leuven

UZ Leuven | Published November 8, 2016  -  Deadline December 23, 2016

Assignment for Design, Build, Maintenance, (Finance) and operate the new "guest-house" in the entrance area to the West Campus Gasthuisberg UZ Leuven.

The current project consists of the construction "Hospital" in the entrance area west campus Gasthuisberg UZ Leuven, one part consisting of a health mall, a zone cate-ring, offices and common areas, and also comprising a hotel with zorgfa- facili- ties

The contract is divided into the following lots: DB (F) M of the hospital located in the new entrance area West (Lot 1), the management and operation of the health mall, an area catering, offices and common areas (Lot 2) and the management and operation of the hotel with care facilities (Lot 3).

Aanbestedend the government intends to do in the context of a public-private partnership recourse to one or more private partner (s) that can provide the right expertise for one or more elements of the contract.

For more information about the job we ask you to read the documents.

Supply, delivery and installation of equipment for food industry IFAPME the center of Tournai

IFAPME | Published November 15, 2016
Supply, delivery, installation and commissioning hardware service for catering trade IFAPME the new Centre of Tournai, located in St. Paul Pastur 7000 Tournai. This contract is divided into 8 lots, namely: • LOT 1: standard food workshops Hardware • LOT 2: dive equipment • LOT 3: Specific butchers Hardware • LOT 4: Specific Equipment bakery • LOT 5: Material rollback (kitchen) • LOT 6 bar specific equipment • LOT 7: specific equipment microbrewery • LOT 8: specific equipment friterieLes technical specifications of all the equipment are detailed in the technical specifications of the tender documents.

2016-03-01 / CH

Direction générale de l'Enseignement obligatoire | Published October 19, 2016  -  Deadline December 8, 2016

This contract is a supply contract for the catering trade sector for the CTA Anderlecht CERIA:

Lot 1: high technology electronic FULL Sorbet

Lot 2: electronic pasteurizer

Lot 3: Professional Mixer

Lot 4: electronic fermenter

Lot 5: automatic divider rounder

Lot 6: linear Couch

Lot 7: Proofer

Lot 8: Automatic Tempering for chocolate

Lot 9: Turbine dragees

Lot 10: Electronic Roaster

Lot 11: truffles automatic machine

Lot 12: Induction Plates professional for confectionery and ice cream

Lot 13: Skillet

Lot 14: Small professional drummer

Lot 15: Secure Cabinet

Supply, delivery and installation of equipment for food industry IFAPME the center of Tournai

IFAPME | Published October 17, 2016  -  Deadline December 13, 2016

Supply, delivery, installation and commissioning hardware service for catering trade IFAPME the new Centre of Tournai, located in St. Paul Pastur 7000 Tournai.

This contract is divided into 8 lots, namely:

• LOT 1: Standard equipment food workshops

• LOT 2: dive equipment

• LOT 3: Specific butchers equipment

• LOT 4: Specific bakery equipment

• LOT 5: Specific restoration equipment (kitchen)

• LOT 6 bar specific equipment

• LOT 7: Specific equipment microbrewery

• LOT 8: Specific hardware chip shop

The technical specifications of all the equipment are detailed in the technical specifications of the tender documents.

Invitation to submit a tender - Appoint counselor for development site "The Kwint" - Simplified negotiated procedure with publication

Gemeente Zonhoven | Published November 9, 2016  -  Deadline December 6, 2016

The municipality Zonhoven and Kerkfabriek St. Quintinus desired site "the Kwint", located in the center of Zonhoven, develop in the form of a PPP project.

It is intended that the existing buildings are demolished and replaced by a new building. The social and societal functions of the existing site should be enshrined in the new project, and the living and meeting function. The provided concept will be given equal importance to the quality of the delivered product (design, spatial context, decoration ...) as ervan.De concrete implementation of the aforementioned functions to the profitability and efficiency must be integrated in the following concept:

 The social function will be completed on the ground in the form of room service, catering and trade (shops)

 The residential function will be completed on the floor (s) in the form of units

 The meeting function will be completed by the construction of a multipurpose hall.

The municipality Zonhoven wishes to leave during the process of the development assistance of a counselor. The counseling includes assistance throughout the entire process to be completed from conception of an idea through to the implementation phase of the contract and this from a multidisciplinary approach.

  • 1