Public tenders for telemarketing in Netherlands

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Outbound Sales (Telemarketing) - N.V. Nuon Energy

N.V. Nuon Energy | Published August 26, 2016  -  Deadline September 27, 2016
cpvs
79340000

Outbound sales activiteiten (telemarketing) voor energie en gas.

Marketing services

Vereniging De Evangelische Omroep (Eo) | Published February 26, 2015  -  Deadline March 25, 2015
cpvs
79342000

The purpose of this restricted tender is to conclude a framework agreement with a maximum of 4 participants and a reserve banking agreement with one participant for the purpose of recruiting new members by phone, gift givers and subscribers. Client makes frequent use of the services of telemarketing agencies to recruit members, gift givers and subscribers via so-called "warm" and "hot" address files. The EO does not recruit through "cold" address files and as a result is cold call outside the scope of this tender. Because of the scope of services the client shall conclude a framework agreement with a maximum of 4 telemarketing agencies and provide additional orders via mini competitions (see section 1.4 of the tender documents). A window contractor only performs services for the client if he got awarded a further contract. Client is looking for telemarketing agencies that can contribute to increasing the range score and conversion, partly because they work with a team of telecedenten who are perfectly capable at every telephone campaign to the target group of the EO flawlessly to can feel. Client has extensive experience in setting up call instances and scripts that fit the marketing objectives of the EO. Prior to conducting a telephone campaign will provide the client belbestanden, scripts and associated dialing instructions to the contractor.

European Tender Telemarketing - The Evangelical Broadcasting Association (Eo)

Vereniging De Evangelische Omroep (Eo) | Published February 23, 2015  -  Deadline March 25, 2015
cpvs
79342000, 79342000

The purpose of this restricted tender is to conclude an agreement with a maximum of four participants and a Reserve Bank Agreement with one participant on behalf of the telephone recruiting new members, Gift Givers and Subscribers. Client makes frequent use of the services of telemarketing agencies to recruit members, Gift Givers and Subscribers via so-called "lukewarm" and "warm" address files. The EO does not engage in "cold" address files and as a result is cold call outside the scope of this Tender. Due to close the volume of Client Services will an agreement with a maximum of four telemarketing agencies and provide the detailed commands using Mini Leagues (see section 1.4 of the tender documents). A Window Contractor shall only perform services for client if he has been awarded a Further Assignment. Client is looking for telemarketing agencies that can contribute to increasing the range score and conversion, partly because they work with a team of telecedenten who are perfectly capable at every telephone campaign to feel unerringly to the target group of the EO . Client has extensive experience in setting up call instances and scripts that fit the marketing objectives of the EO. Prior to conducting a telephone campaign will provide the Client belbestanden, scripts and associated dialing instructions to the Contractor.

Advertising and marketing services

NV Nuon Energy | Published August 31, 2016  -  Deadline September 27, 2016
cpvs

Outbound sales activiteiten (telemarketing) voor energie en gas.

Marketing services

Vereniging De Evangelische Omroep (Eo) | Published October 8, 2015
Winner
Call-IT International BV
cpvs
79342000

The purpose of this restricted tender is to conclude a framework agreement with a maximum of four participants and one reserve banking agreement with one participant for the purpose of recruiting new members by phone, gift givers and subscribers. Client makes frequent use of the services of telemarketing agencies to recruit members, gift givers and subscribers via so-called "lukewarm" and "warm" address files. The EO does not recruit via "cold" address files and as a result of cold calling falls outside the scope of this tender. Because of the scope of services the client shall conclude a framework agreement with a maximum of four telemarketing firms and provide additional orders via mini competitions (see section 1.4 of the tender documents). A window contractor only performs services for the client if he has been awarded an additional order. Client is looking for telemarketing agencies that can contribute to increasing the range score and conversion, partly because they work with a team of telecedenten that are very capable at every telephone campaign to feel flawlessly on the target group of the EO . The Client has extensive experience in setting up call instances and scripts that fit the marketing objectives of the EO. Prior to conducting a telephone campaign will provide the client belbestanden, scripts and associated dialing instructions to the contractor.

European Offering Telemarketing Services - VPRO

VPRO | Published August 14, 2017  -  Deadline September 14, 2017
cpvs
79342000

The present procurement procedure is aimed at establishing a framework agreement with more than one entrepreneur, providing outbound telemarketing services.

European Offering Telemarketing Services - VPRO

VPRO | Published July 31, 2017  -  Deadline August 25, 2017
cpvs
79342000

The current procurement procedure is aimed at establishing a framework agreement with more than one entrepreneur, providing outbound telemarketing services.

Europese aanbesteding Telemarketing Cordaid (onderhandelingsprocedure).

Cordaid, in deze begeleid door Pro 10 B.V., Partners in Procurement & Tendering | Published March 14, 2012  -  Deadline April 2, 2012
cpvs
79340000

Voor u ligt de aanbestedingsleidraad van Cordaid, behorende bij de Europese aanbesteding "Telemarketing". Het betreft hier dienstverlening zoals genoemd in bijlage IIa van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Het volledige regime is hier op van toepassing. De openbare aanbestedingsprocedure is gevolgd, maar doordat alle ontvangen inschrijvingen onregelmatigheden bevatten en/of onaanvaardbaar waren in termen van het Bao (artikel 30 lid 1) wordt de procedure voortgezet via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het doel van deze Europese aanbesteding blijft om een Raamovereenkomst te sluiten met 4 leveranciers voor een periode van drie jaar, met een optie tot verlenging van één jaar voor het verlenen van Telemarketingdiensten. De drie Inschrijvers met het hoogste aantal punten zullen worden aangemerkt als Primaire leverancier. De Inschrijver die daarna het hoogste aantal punten heeft behaald zal als Secundaire leverancier worden gecontracteerd.

Europese aanbesteding Telemarketing Cordaid (onderhandelingsprocedure).

Cordaid, in deze begeleid door Pro 10 B.V., Partners in Procurement & Tendering | Published March 14, 2012  -  Deadline April 2, 2012
cpvs
79340000

Voor u ligt de aanbestedingsleidraad van Cordaid, behorende bij de Europese aanbesteding "Telemarketing". Het betreft hier dienstverlening zoals genoemd in bijlage IIa van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Het volledige regime is hier op van toepassing. De openbare aanbestedingsprocedure is gevolgd, maar doordat alle ontvangen inschrijvingen onregelmatigheden bevatten en/of onaanvaardbaar waren in termen van het Bao (artikel 30 lid 1) wordt de procedure voortgezet via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het doel van deze Europese aanbesteding blijft om een Raamovereenkomst te sluiten met 4 leveranciers voor een periode van drie jaar, met een optie tot verlenging van één jaar voor het verlenen van Telemarketingdiensten. De drie Inschrijvers met het hoogste aantal punten zullen worden aangemerkt als Primaire leverancier. De Inschrijver die daarna het hoogste aantal punten heeft behaald zal als Secundaire leverancier worden gecontracteerd.

EU Procurement Telemarketing - The Evangelical Broadcasting Association (Eo)

 | Published October 5, 2015  -  Deadline March 25, 2015
cpvs

-

Europese aanbesteding Telemarketing Cordaid.

Cordaid, in deze begeleid door Pro 10 B.V., Partners in Procurement & Tendering | Published January 20, 2012  -  Deadline February 28, 2012
cpvs
79340000

Deze aanbesteding heeft als doel om via de openbare procedure volgens het volledige regiem van het BAO met vier (4) Inschrijvers een Raamovereenkomst te sluiten voor een periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging van één jaar voor het verlenen van Telemarketingdiensten. De Telemarketingdiensten van deze aanbesteding omvatten zowel het Koud bellen als de enigszins "lauwe trajecten". Met "lauwe trajecten" wordt bedoeld het telefonisch benaderen van leads. De gegevens van deze leads zijn verkregen door leadgeneratie van de Opdrachtnemer, maar kunnen ook door Cordaid zelf gegenereerd en aangeleverd worden. Voor meer informatie, zie aanbestedingsleidraad. Deze is gratis te downloaden via www.aanbestedingskalender.nl.

Europese aanbesteding Telemarketing Cordaid.

Cordaid, in deze begeleid door Pro 10 B.V., Partners in Procurement & Tendering | Published January 20, 2012  -  Deadline February 28, 2012
cpvs
79340000

Deze aanbesteding heeft als doel om via de openbare procedure volgens het volledige regiem van het BAO met vier (4) Inschrijvers een Raamovereenkomst te sluiten voor een periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging van één jaar voor het verlenen van Telemarketingdiensten. De Telemarketingdiensten van deze aanbesteding omvatten zowel het Koud bellen als de enigszins "lauwe trajecten". Met "lauwe trajecten" wordt bedoeld het telefonisch benaderen van leads. De gegevens van deze leads zijn verkregen door leadgeneratie van de Opdrachtnemer, maar kunnen ook door Cordaid zelf gegenereerd en aangeleverd worden. Voor meer informatie, zie aanbestedingsleidraad. Deze is gratis te downloaden via www.aanbestedingskalender.nl .

Niet-openbare Europese aanbesteding Telemarketing EO.

Evangelische Omroep | Published April 4, 2012  -  Deadline May 1, 2012
cpvs
79342000, 79342100, 79342200, 79342310

De Evangelische Omroep maakt veelvuldig gebruik van de diensten van telemarketingbureaus voor het werven van leden, abonnees en donateurs. De aard en omvang van de inkoop van deze diensten heeft geleid tot een keuze om de inkoop van deze diensten door middel van een Europese aanbesteding onder te brengen in een raamovereenkomst. Deze aanbesteding heeft uitsluitend betrekking op het werven via zogenoemde ‘lauwe’ en ‘warme’ adresbestanden. De werving via ‘koude’ adresbestanden is via een eerdere aanbesteding reeds uitbesteed. Opdrachtgever is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met 3 marktpartijen. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst sluit de EO nadere overeenkomsten af met één of meerdere opdrachtnemers (door middel van een zogenaamde Minicompetitie), conform de regeling zoals opgenomen in het Bao, artikel 32 lid 10, sub b, 1 t/m 4. De wijze waarop dit gebeurt, werkt de EO uit in de offerteaanvraag.

Niet-openbare Europese aanbesteding Telemarketing EO.

Evangelische Omroep | Published April 4, 2012  -  Deadline May 1, 2012
cpvs
79342000, 79342100, 79342200, 79342310

De Evangelische Omroep maakt veelvuldig gebruik van de diensten van telemarketingbureaus voor het werven van leden, abonnees en donateurs. De aard en omvang van de inkoop van deze diensten heeft geleid tot een keuze om de inkoop van deze diensten door middel van een Europese aanbesteding onder te brengen in een raamovereenkomst. Deze aanbesteding heeft uitsluitend betrekking op het werven via zogenoemde ‘lauwe’ en ‘warme’ adresbestanden. De werving via ‘koude’ adresbestanden is via een eerdere aanbesteding reeds uitbesteed. Opdrachtgever is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met 3 marktpartijen. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst sluit de EO nadere overeenkomsten af met één of meerdere opdrachtnemers (door middel van een zogenaamde Minicompetitie), conform de regeling zoals opgenomen in het Bao, artikel 32 lid 10, sub b, 1 t/m 4. De wijze waarop dit gebeurt, werkt de EO uit in de offerteaanvraag.

Direct marketing services

NV Nuon Energy | Published March 27, 2013
Winner
Cendris Customer Contact B.V. Leeuwarden
cpvs
79342100

:Telefonische acquisitie (Outbound telemarketing).

advertising and marketing services

NV Nuon Energy | Published June 9, 2012  -  Deadline July 15, 2012
cpvs
79340000, 79342100, 79342320

:Telefonische acquisitie (Outbound Telemarketing) door middel van campagnes gericht op prospects of reeds bestaande klanten.

advertising and marketing services

Cordaid, in deze begeleid door Pro 10 B.V., Partners in Procurement & Tendering | Published June 1, 2012
Winner
Telecom Direct Almere B.V. Postbus 177 Almere NETHERLANDS
cpvs
79340000

Voor u ligt de aanbestedingsleidraad van Cordaid, behorende bij de Europese aanbesteding "Telemarketing". Het betreft hier dienstverlening zoals genoemd in bijlage IIa van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Het volledige regime is hier op van toepassing. De openbare aanbestedingsprocedure is gevolgd, maar doordat alle ontvangen inschrijvingen onregelmatigheden bevatten en/of onaanvaardbaar waren in termen van het Bao (artikel 30 lid 1) wordt de procedure voortgezet via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het doel van deze Europese aanbesteding blijft om een Raamovereenkomst te sluiten met 4 leveranciers voor een periode van drie jaar, met een optie tot verlenging van één jaar voor het verlenen van Telemarketingdiensten. De drie Inschrijvers met het hoogste aantal punten zullen worden aangemerkt als Primaire leverancier. De Inschrijver die daarna het hoogste aantal punten heeft behaald zal als Secundaire leverancier worden gecontracteerd.
  • 1