Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Slovenia

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessSlovenia

business services

IzVRS | Published November 3, 2012  -  Deadline November 9, 2012
cpvs
79000000

business services

Business transaction and personal business software package

ELES, d.o.o. | Published July 19, 2016
Winner
Marg d.o.o.
cpvs

Software package for the business transaction and personal business

Business Forms

 | Published January 28, 2016  -  Deadline January 4, 2016
cpvs

Business Forms

Office and business machines

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE | Published February 4, 2016
Winner
KONICA MINOLTA SLOVENIJA, KONICA MINOLTA SLOVENIJA
cpvs

Office and business machines

Business and management consultancy services

 | Published March 24, 2016  -  Deadline April 12, 2016
cpvs

Business and management consultancy services

Business education center Prism 50 +.

Mestna občina Maribor | Published May 17, 2014
Winner
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti prizma, ustanovaPobreška cesta 20Maribor 2000
cpvs
80400000

Establishing a business education center.

Business education center Prism 50 +.

Mestna občina Maribor | Published April 4, 2014  -  Deadline May 12, 2014
cpvs
80400000

Establishing a business education center.

Miscellaneous business and business-related services

Pošta Slovenije d.o.o. | Published March 1, 2013  -  Deadline March 29, 2013
cpvs
79900000

:Predmet javnega naročila je izbor agencije za zakup medijev s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 3 let. Sklop 1: Izvajalec bo pogodbene storitve realiziral na tri načine: a) čisti zakup (pri čistem zakupu se ne zaračunava agencijska provizija): naročnik pošlje pisno naročilo z vsemi podatki (cena, medij, datum objave, velikost oglasov, količina objav), izvajalec opravi zakup v medijih in čisti zakup (pri čistem zakupu se ne zaračunava agencijska provizija) za medije, ki niso navedeni v tabeli 2 in tabeli 3; Primer naročila: objava v reviji XY, izid 18. 10., velikost 116 x 166 mm, cena XX EUR brez DDV. b) zakup z delnim načrtovanjem: naročnik pošlje pisno naročilo, ki ne vsebuje vseh podatkov, npr. izvajalec določi datum oglaševanja, velikosti objav ipd. ter opravi zakup v medijih; Primer naročila: objava oglasa za storitev LX-telegrami v reviji XY, izid december 2013, velikost ca. ¼ (ležeči) oglas. c) zakup z načrtovanjem: naročnik pošlje izhodišča za pripravo medijskega načrta, izvajalec pripravi izbiro medijev, terminski in finančni načrt oglaševanja ter opravi zakup v medijih. Primer naročila: pripravljamo akcijo pospeševanja prodaje sveč na poštah. V ta namen želimo akcijo tudi medijsko podpreti. Prosimo za pripravo medijskega plana v tiskanih in radijskih medijih. Želeni termin oglaševanja je prva polovica meseca oktobra. Sklop 2: Za zakup medijev, ki niso predmet Sklopa 1, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo oddale ponudbe in bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije za Sklop 1. Okvirni sporazum se sklene za obdobje treh let. Za Sklop 2 bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo oddali ponudbe in bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije za Sklop 1. V primeru potreb za opravljanje zakupov v medijih, ki niso zajete v Sklopu 1, bo naročnik posredoval povpraševanje po elektronski pošti vsem ponudnikom, s katerimi je sklenjen okvirni sporazum za Sklop 2. Rok za oddajo ponudbe je 3 delovne dni od dneva, ko naročnik pošlje povpraševanje. V primeru prejema identičnih ponudb bo naročnik izvedel dodatno pisno (po elektronski pošti) povpraševanje, na osnovi katerega lahko izvajalci v roku 1 delovnega dne pošljejo novo ponudbo. Naročnik bo o izboru izvajalca obvestil vse ponudnike po elektronski pošti v roku dodatnih 2 delovnih dni. Izbran izvajalec bo pogodbene storitve realiziral na dva načina: a. zakup z delnim načrtovanjem: naročnik pošlje pisno naročilo, ki ne vsebuje vseh podatkov, izvajalec določi datum oglaševanja, velikosti objav ipd. ter opravi zakup v medijih; Primer naročila: objava oglasa za storitev LX-telegrami v reviji XY. b. zakup z načrtovanjem: naročnik pošlje izhodišča za pripravo medijskega načrta, izvajalec pripravi izbiro medijev, terminski in finančni načrt oglaševanja ter opravi zakup v medijih. Primer naročila: pripravljamo akcijo pospeševanja prodaje sveč na poštah. V ta namen želimo akcijo tudi medijsko podpreti. Prosimo za pripravo medijskega plana v tiskanih in radijskih medijih. Želeni termin oglaševanja je prva polovica meseca oktobra.

Miscellaneous business and business-related services

IzVRS | Published January 8, 2013
Winner
Alianta d.o.o. Verovškova ulica 60 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
79900000

Strokovna podpora pri vodenju evropskega projekta.

business transaction and personal business software package

RTV Slovenija | Published February 29, 2012
Winner
S&T Slovenija d.d. Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
48400000

Nakup in vzdrževanje programske opreme Microsoft za podporo poslovanju.

Technical support technology-business process.

NEK d.o.o. | Published October 2, 2013  -  Deadline October 28, 2013
cpvs
79900000, 90910000, 63100000

Technical support technology for business processes in the years 2014 and 2015

Business Incubator Kostel 1 phase.

Občina Kostel | Published December 31, 2013  -  Deadline February 6, 2014
cpvs
45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000

Kostel municipality plans to the existing building and its surroundings reconstruct and establish the functioning of a business incubator Kostel 2 phase.

Business and management consultancy and related services

Premogovnik Velenje, d.d. | Published June 2, 2016  -  Deadline June 29, 2016
cpvs

Business and management consultancy and related services

Business and management consultancy and related services

 | Published February 15, 2016  -  Deadline March 4, 2016
cpvs

Business and management consultancy and related services

Census terms of business and professions and to prepare proposals for the improvement of the business environment (11 lots).

Ministrstvo za finance | Published September 4, 2014
Winner
Zelen in partnerji d.o.o.Erjavčeva ulica 18Nova Gorica 5000
cpvs
73000000, 73200000

Census terms of business and professions and to prepare proposals for improving the business environment. This contract is divided into 11 lots.

Maintenance and development of the NPP EBS business applications.

NEK d.o.o. | Published March 21, 2014  -  Deadline April 16, 2014
cpvs
72000000, 72600000

Maintenance and development of the NPP EBS business applications.

Environmentally friendly cleaning services business premises.

Ministrstvo za finance | Published May 24, 2014  -  Deadline July 2, 2014
cpvs
90910000

Object of the contract are environmentally friendly cleaning services business premises. Sanitary-hygiene supplies and cleaning supplies provider.

office and business machines

AJN | Published January 31, 2012
Winner
Konica Minolta Slovenija, d.o.o. Letališka cesta 29 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA E-mail: info@konicaminolta.si Telephone: +386 15680500 Fax: +386 15680521
cpvs
30123000

Predmet javnega naročila je nakup fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav (v nadaljevanju naprave), ki za vsako od naprav obsega dobavo, dostavo na določeno lokacijo in priklop na lokaciji posameznega naročnika, ki ga bo določil posamezni naročnik oz. uporabnik, predložitev 2 kosov polnil, tehnične specifikacije in garancijskega lista in vzdrževanje v času garancijskega roka.

business and management consultancy services

KZPS, d.o.o. | Published March 1, 2012
Winner
Mileridge Limited 5 Cully View, Hampshire SO24 9PD Alresford UNITED KINGDOM
cpvs
79410000

:Izbrani izvajalec bo vodil projekt ADQ in pripravil nekaj ključnih dokumentov potrebnih za njegovo izvedbo.

Business transaction and personal business software development services

SID banka, d.d., Ljubljana | Published March 5, 2015
Winner
Analitica d.o.o.
cpvs
72212400, 72267100

Object of the contract the maintenance and support of software Taurus.