Public tenders for recruiting in Croatia

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Recruitment services

Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova | Published May 3, 2017  -  Deadline June 19, 2017
cpvs
79600000

Agency Services for Temporary Employment.

20. CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF THE TARNO-IVANIĆ-GRAD RECYCLING HOUSE; Groups - BUILDING THE RECONNECTION OF TARNO - IVANIĆ-GRAD, RECRUITING THE RECONNECTION OF TARNO - IVANIĆ-GRAD,

Grad Ivanić-Grad | Published May 20, 2019  -  Deadline July 6, 2019
cpvs
42914000

Recruitment services

Hrvatska radiotelevizija, Javna ustanova | Published June 13, 2015
Winner
Electus DGS d.o.o.
cpvs
79600000

Agency services for temporary employment.

35. Personnel recruitment services

Hrvatska elektroprivreda d.d. | Published July 22, 2018
cpvs
79600000

8. Personnel recruitment services

Hrvatska elektroprivreda d.d. | Published April 18, 2018
cpvs
79600000

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

KD Vodovod i kanalizacija d. o. o., Rijeka | Published November 26, 2016
cpvs
79000000

Acquisition of business services

8. Agency staff recruitment services

Hrvatska elektroprivreda d.d. | Published June 10, 2019  -  Deadline August 7, 2019
cpvs
79600000

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. | Published April 26, 2016  -  Deadline May 10, 2016
cpvs
79000000

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka | Published April 29, 2015
cpvs
79000000

Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka | Published January 2, 2015  -  Deadline January 20, 2015
cpvs
79000000

Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Financijska agencija | Published May 26, 2017  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
79000000

Print, copy and scan services.

11. Mediation services for the recruitment of auxiliary office staff

Hrvatska elektroprivreda d.d. | Published June 28, 2017  -  Deadline November 5, 2017
cpvs
79612000

44. ENERGY RECRUITMENT OF CULTURAL SOCIALLY-DESIGNED GUESTS

Općina Ston | Published June 10, 2019  -  Deadline February 7, 2019
cpvs
45262600

1. Procurement of medical and sanitary services for unemployed persons who will be involved in vocational training in the period up to 31.12.2017. For the purposes of the Regional Office Osijek; Groups- Overview of employment, training, retraining and training for ordinary jobs (auxiliary and chefs, auxiliary and waiter, auxiliary and pastry shop, pizza master, bartender, valet ..., Overview for Recruitment, retraining, and recruitment for jobs with special working conditions (dumper welder, welder-welder with MIG-MAG, welder, welder ..., recruitment, training, re-qualification and recruiting for jobs with special working conditions for job performance Security officers and the acquisition of knowledge and skills for guardianship jobs ..., a recruitment, training, retraining and training for job-specific jobs for

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Published July 14, 2017  -  Deadline March 5, 2017
cpvs
85121000

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Energo d.o.o. | Published December 11, 2015  -  Deadline January 18, 2016
cpvs
79000000

The subject of procurement is providing consolidated billing housing costs during 2016 and 2017 and for the City of Rijeka, KD Water and Sewage Company, KD Purity and Energy Ltd., all of the river.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka | Published December 13, 2014  -  Deadline January 20, 2015
cpvs
79000000

Sklapa se Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na rok od 24 mjeseca za nabavu Poslovnih usluga sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku u kojem je naznačen naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi predmet nabave na način da isti odgovara svim tehničkim i ostalim uvjetima koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. U Okvirnom sporazumu bit će definirane okvirne količine predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina na temelju sklopljenih pojedinačnih Ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine.Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. S obzirom na opsežnost predmeta nabave, nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora, Naručitelj pojašnjava da će se ugovori sklopiti na temelju pisanog zahtjeva kojeg javni naručitelj može dostaviti gospodarskom subjektu da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu. Pisani zahtjev će sadržavati preciznije definirane uvjete te druge nebitne izmjene i dopune uvjeta okvirnog sporazuma koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma. Ovaj okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju tog okvirnog sporazuma.

36. RECRUITMENT AND SAFEGUARD OF THE EXISTENCE ON THE BUILDING APPROACH TO GJURE DEŽELIĆA 51

Grad Zagreb | Published May 3, 2018
cpvs
45400000

63. RECRUITMENT AND REFUGEES OF THE URBAN AND LANDSCAPE OF THE DALMATIAN CONGRESS 6

Grad Zagreb | Published December 29, 2017
cpvs
45454000

7. RECRUITMENT AND REFUGEE FOR THE DIFFUSION AND LANDSCAPE OF THE DALMATIAN CONGRESS 6

Grad Zagreb | Published June 14, 2018
cpvs
45454000

7. WORKS ON THE CONSTRUCTION OF THE SPORTS RECRUITMENT CENTER OF ESTABLISHMENT IN KARLOVC

GRAD KARLOVAC | Published May 20, 2019
cpvs
45211350