Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Warsaw Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Warsaw: Provision of printing (with the luminaire) periodicals: 13 issues of the journal Gazeta SGH, 5 issues of the journal e-mentor, 4 issues of the journal Quarterly of Business Administration, with the use of offset printing materials and custom printing, for the School of Economics in Warsaw al. independence 162

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Published July 26, 2016  -  Deadline December 31, 2017
Provision of services in the field of printing (including housing) periodicals: 13 issues of the journal Gazeta SGH, 5 issues of the journal e-mentor, 4 issues of the journal Quarterly of Business Administration, with the use of offset printing materials and custom printing, for the School of Economics in Warsaw, al . Independence 162.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Narodowy Bank Polski | Published January 7, 2017

The promotional campaign NBP Money Centre.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Published January 17, 2017  -  Deadline February 15, 2017

The contract is to provide the Employer within the framework of constant maintenance services for:

a) a comprehensive preparation, handling, and execution of marketing campaigns on the Internet (ie. digital campaign) and other means of communication;

b) any activities in support of campaigns on the Internet and other means of communication;

c) custom actions in space, in the public space, which may be part of a campaign on the Internet or other means of communication;

d) other services of a similar nature.

According to the art. 37 para. 3 of the PPA, the Contracting Authority placed on the website http://www.gkpge.pl/bip/przetargi description of the needs of the Employer in the subject procurement.

Electricity distribution

„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o. | Published December 30, 2016  -  Deadline February 7, 2017

The contract is for the supply of electric traction energy and service distribution of electric traction energy in the context of a comprehensive agreement for the needs of business transport electric traction by the Company "Railways Mazowieckie-KM" Sp. z oo

A detailed description of the contract is the contract documents (Terms of Reference).

Electricity, heating, solar and nuclear energy

„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o. | Published December 28, 2016  -  Deadline February 2, 2017

The contract is for the supply of electric traction energy and service distribution of electric traction energy in the context of a comprehensive agreement for the needs of business transport electric traction by the Company "Railways Mazowieckie-KM" Sp. z oo

A detailed description of the contract is the contract documents (Terms of Reference).

Warsaw: purchase of services and equipment telekomunikacyjnych- fixed and mobile telephony

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | Published July 27, 2016  -  Deadline February 14, 2019
The contract is: a) a statement joins PRA and combines analog and telecommunication services b) the supply of mobile phones and accessories; c) the supply of SIM cards for mobile phones and modems, along with the provision of telecommunications services based on them. d) the creation of a business group for all phone numbers Employer e) warranty support for the supplied equipment and services. A detailed description of the contract described in the draft Agreement attached as Appendix 2 to the ToR ..

Insurance services

Instytut Psychiatrii i Neurologii | Published December 16, 2016  -  Deadline January 23, 2017

The contract was divided into the following sections (packets). Ordering a possibility of a bid for any number of packages.

Matters relating to:

PACKAGE AND

1. Compulsory insurance of liability of performing medical activities

2. Voluntary insurance of civil liability of medical activities

3. Voluntary insurance of civil liability of business and property

PACKAGE II

1. Property insurance against all risks

2. Insurance of electronic equipment in the system all risks

PACKAGE III

1. Motor insurance.

Warsaw: Delivery of working gloves and disposable

Komenda Stołeczna Policji | Published July 27, 2016  -  Deadline December 31, 2018
1. The purpose of this procedure is to conclude a framework agreement for the supply of work gloves and disposable gloves hereinafter. 2. A detailed description of the contract, which will be purchased within the framework of public procurement carried out under the framework agreements is contained in Annex 2 to the tender documentation posted on the website of the Employer. Purchaser intends to purchase: 1), 980 pairs of gloves Rbi +; 2) 895 pairs of gloves coated with polyurethane; 3) 1000 pairs of gloves coated with latex; 4) 1000 pairs of cotton gloves coated with latex szorstkowym; 5) 1000 pairs of gloves RSPL +; 6) 1000 pairs of rubber gloves business; 7) 1,500 pairs of winter gloves insulated; 8) 9000 packaging nitrile gloves (Op. 100 pcs.).

Warsaw: Physical protection of persons and property facility owned by the City of Warsaw at ul. Przyczółkowa 27 A in Warsaw

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów | Published July 14, 2016  -  Deadline December 11, 2017
Przyczółkowa 27A in Warsaw. A detailed description of the order - Total number of hours is not more than 11 928 h - Number of security personnel - 1 person in 24 hours - Contractor undertakes to Przyczółkowa 27A in Warsaw, hereinafter referred to as a protected object. 2. Protection of the protected object and its utility rooms from the access of unauthorized persons. 3. Protection of property located on the premises protected against theft, destruction or damage and devastation. 4. Prevention of disorder in the protected object, and promptly notify the Department of Property Management for the District of Wilanow event causing nuisance. 5. To immediately notify law enforcement of the activities of the leap occurred on the property protected and secure place of the offenses until the arrival of law enforcement. 6. Keeping a journal changes including data on start and end times change, cast personnel changes and the performance of security personnel tasks, and keep up to date report changes containing all relevant information on the adoption process and the transfer of protective services. 7. The issue of keys to authorized employees of the Facility upon receipt on the list of issues and the adoption of the keys. 8. Provide transmit an alarm signal issued by security facility or system signaling robbery and burglary of a protected object to the intervention group, throughout the duration of the contract. The Contracting Authority reserves the right to a free trial to alert the intervention group 1 once a month. 10. Provide the following equipment to protect employees: mobile phone - 1 pc., Pilot panic - 2 pcs., Costume business - for each employee protection object identifier - for each employee facility security. 11. Provide constant supervision and control over the execution of the security personnel in Contractor's facility protected so that continuously were able to give the employees responsible for the administration of the protected object of information on the conservation status of physical object.

Warsaw: Renewal of support for license MS Dynamics AX 2012 (BREP)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | Published July 26, 2016  -  Deadline June 27, 2017
Przedmiotem zamówienia jest odnowienie do dnia 27.06.2017 r. wsparcia na usługę Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane przez UKNF licencje Microsoft Dynamics AX 2012, używane w systemie finansowo-księgowym (FK) Zamawiającego.

Zakres usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) obejmuje m.in.:
1.	Dostęp do, niezbędnych dla bieżącego utrzymania systemu FK,  aktualizacji 
do najnowszej wersji oprogramowania, do możliwości rozbudowy rozwiązania 
o dodatkowych użytkowników oraz nową funkcjonalność.
2.	Dostęp do poprawek i aktualizacji dostosowanych do wymogów prawnych 
i podatkowych, między innymi do poprawki dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego.
3.	Dostęp do pomocy technicznej Microsoft. 
4.	Dostęp do portalu Customer Source:
a.	Dostęp do najświeższych informacji na temat użytkowanego rozwiązania Microsoft Dynamics oraz planów wsparcia technicznego gwarantujących optymalne działanie oprogramowania.
b.	Całodobowy dostęp do szkoleń on-line, takich jak E-learning w zakresie Microsoft Dynamics, szkolenia on-line na określone tematy, materiały szkoleniowe lub podręczne informatory, plany i mapy szkoleniowe 
z wyszczególnieniem wszystkich szkoleń i możliwości uzyskania certyfikatów dostępnych w każdym module.
c.	Przeglądanie harmonogramów szkoleń stacjonarnych, uzyskanie dostępu do szkoleń on-line oraz informacji o możliwościach zdobycia certyfikatów i przystąpienia do egzaminów, przeglądanie listy materiałów szkoleniowych oraz wyszukiwanie Certyfikowanego Partnera Microsoft zajmującego się rozwiązaniami szkoleniowymi.
d.	Grupy dyskusyjne pozwalające dzielić się z innymi użytkownikami cennymi wskazówkami, uzyskiwać odpowiedzi na trudne pytania lub poszerzać wiedzę na temat oprogramowania do zarządzania biznesowego.
e.	Dostęp do dokumentacji: 
i.	Pobieranie przewodników instalacyjnych i konfiguracyjnych, przewodników użytkownika, wymagań systemowych oraz oficjalnej dokumentacji technicznej i zaktualizowanych plików pomocy.
ii.	Dostęp do regularnie publikowanych map produktów oraz informacji 
o innowacjach wprowadzanych w wydaniach głównych wersji produktu.
iii.	Dostęp do społeczności on-line umożliwia nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami podczas wydarzeń lokalnych, regionalnych i światowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp..
  • 1