Public tenders for business in Bydgoszcz Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Business and management consultancy and related services

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. | Published November 11, 2015  -  Deadline December 17, 2015
cpvs
79400000

Description of the order subject of the contract are consulting services in the following areas: - Technical - Business. These services relate to the activities of the Department of Municipal Waste Thermal Processing in Bydgoszcz. The aim to achieve anticipated by the Employer is: 1) Maintaining high reliability and availability ZTPOK. 2) Optimize the cost of repairs and maintenance. 3) Optimization of reagent consumption. 4) Minimize the cost of managing waste from flue gas purification process. 5) Minimizing development costs slags and bottom ash. 6) Optimize revenue from the sale of heat. 7) Optimize revenue from sales of electricity. 8) optimization of purchase costs of materials and energy. This will be done through ongoing advice to key management personnel ZTPOK employed by the Employer. The order must be carried out in accordance with current Employer laws.

Business and management consultancy and related services

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. | Published December 2, 2015  -  Deadline December 17, 2015
cpvs
79400000

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Technical consultancy services and business in the management of the Department of Municipal Solid Waste Incineration for Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. | Published March 19, 2016
Winner
TME.E S.p.A. Teromeccanica Ecologia
cpvs
79400000

order description

The contract is consulting services in the following segments:

- Technical,

- Business.

These services relate to activities of the Department of Thermal Processing Municipal Waste in Bydgoszcz. The aim to achieve expected by the Employer is:

1) Maintaining a high reliability and availability ZTPOK,

2) optimization of the cost of repairs and maintenance,

3) Optimization of reagent consumption,

4) Minimize the cost of managing waste from flue gas purification process,

5) I Am minimizing development costs of slag and bottom ash,

6) Optimize revenue from the sale of heat,

7) Optimize revenue from sales of electricity,

8) Optimization of purchases of materials and energy.

These tasks will be implemented through ongoing advice for key management personnel ZTPOK employed by the Employer. The order must be carried out in accordance with current Employer law.

Bydgoszcz: Delivery biocides and cleaning agents as well as selected equipment and supplies business, a sign of things 16 / Dkw / 2016

Areszt Śledczy | Published July 14, 2016  -  Deadline July 13, 2016
Winner
Agencja Handlowa MILENA, ul. Sanatiryjna 63, 85-474 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
cpvs
33631600, 39830000, 39224300, 18424000

The Contracting Authority reserves the right to resign from the purchase of parts of articles or reduce the demand for the product range. Changes in the quantity of a given product may be subject to the contract value is not exceeded. Part 1 - Preparations for cleaning, disinfecting, and hand care. LP description of the contract Unit Estimated amount of 1.1 to 800ml packaging complete with a compatible non-contact dispenser equipped with a pump with adjustable amount of dispensed inside a liter 256 1.2 Preparation in the form of a gel. Packing for 800ml complete with a compatible non-contact dispenser equipped with a pump with adjustable amount of dispensed center 144 1.3 liters of emulsion designed for skin exposed to the destruction of disinfectants. 500ml bottle to 10 liters Attention! - The Contractor shall provide free of charge for the duration of the agreement metering systems that will be compatible with the position of 1.1 and 1.2 of the contract - Part 1 applies to orders in the amount of 170 pieces. The website will include the duration of the contract. - The contractor will provide free training offered health system within 30 days from the date of signing the contract. Part 2 - Preparations for disinfecting the skin and mucous membranes. LP description of the contract Unit Estimated 2.1 do not affect negatively the process of wound healing. Broad spectrum of activity: B (including MRSA), F, and V TBC (HBV, HCV, HIV), Rota, Adeno, Herpes Each bottle washer bottle 350ml liter 7 2.2 not affecting negatively the process of wound healing. Broad spectrum of activity: B (including MRSA), F, and V TBC (HBV, HCV, HIV), Rota, Adeno, Herpes. Canister 5 liters per liter of 75 2.3 The activity against bacteria (including MRSA, Tbc) .grzyby, viruses (HIV, HBV HCV, Rota, polio), a prolonged action. Each bottle with the spray bottle 350 ml per liter 1.5 2.4 Activity against bacteria (including MRSA, Tbc), fungi, viruses (HIV, HBV HCV, Rota, polio), a prolonged action. Canister 5 liters per liter of 25 2..5 wide range of functions: B (including MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV) The bottle 1 liter 2.6 liter 6 formulation ready for use for the disinfection of oral cavity, soft, contains no iodine. The activity against bacteria and fungi. Bottle 0.3 liter 1.5 liter 2.7 broad an antimicrobial spectrum in a short time B (including MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV), 500ml bottle of 10 liter disposable sponge impregnated with 2.8 ml of substance 25 washing does not contain soap. 12cmx8 cmx2,5 cm, soaked with 4% chlorhexidine solution. Packaging foil individually packaged pieces 600 Part 3 - Preparations for cleaning and disinfecting tools, anesthetic equipment LP description of the contract Unit 3.1 Estimated number of strips required to control the activity of the solution. It has a broad spectrum of B (including MRSA), F, TBC and V (Polio) (HBV, HIV), S. package to 6 kg. 72 3.2 kilogram bars required to control the activity of the solution. It has a broad spectrum of B (including MRSA), F, TBC and V (Polio) (HBV, HIV), S. package to 1.5 kg 3.3 kg 3 for disinfecting formulation, alcoholic chlorcheksydyny ready for use in the form of a liquid. It has a broad spectrum of B, F, TBC and V (HBV, HCV, HIV). 250ml bottle of 2.5 liter 3.4 formulation intended for disinfecting formulation ready to use liquid form without aldehydes, chlorine and QAV based on potassium hydroxide. . It has a broad spectrum of B (including MRSA), F, TBC and V (Polio) (HBV, HIV), S. bottle of 2 liters. 2 3.5 liter of preparation ready for use without aldehydes and chlorine. It has a broad spectrum of activity: bacteria, fungi and viruses HBV, HCV, HIV bottle 6 liters. liter 6 Part 4 - Preparations for washing and disinfection of surfaces and medical equipment. LP description of the contract Estimated Unit / Unit 4.1 Fast-acting formulation for surface hard to reach places and wherever it is necessary preparation ready for use on the basis of alcohols, aldehydes and without chlorine. It has a broad spectrum of activity: B (including MRSA), F, and V TBC (Polio) (HBV, HIV), S. Each bottle washer bottle 650ml 15.6 4.2 liter preparation ready for use without chlorine and aldehydes. Operating time 5 min Canister 5 liters liter 250 4.3 Preparation based on chlorine has a wide spectrum of activities involving B, F, and V TBC (Polio) (HBV, HIV, HCV), S. Packing 300 pieces of art 14 400 4.4 Preparation for disinfecting and cleaning large areas in the medical area. The product ready for use contains no chlorine and aldehydes. It has a broad spectrum of B (including MRSA), F, TBC and V (HBV, HIV). Each bottle with dispenser. A bottle of 2 liters per liter 40 4.5 P

Bydgoszcz: Protection of persons and property in buildings Bydgoszcz Industrial and Technological Park: 1. Idea - Space Business Street. Bydgoszcz Industrialists 6 2. Bydgoskie Trade Fair - Exhibition Street. Gdansk 187

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o. | Published August 29, 2016  -  Deadline August 24, 2016
Winner
Biuro Ochrony Vigor sp. z o.o., Ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
79710000, 79715000, 92521100

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1099),w obiektach będących własnością Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o.,tj. I. w obiekcie IDEA -PRZESTRZEŃ BIZNESU (IDEA) - Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 w Bydgoszczy, II. obiektu Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego (BCTW) przy ul. Gdańskiej 187 w Bydgoszczy. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 - ochrona obiektu IDEA -PRZESTRZEŃ BIZNESU - Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 w Bydgoszczy, przedmiotem której jest w szczególności: 1) Ochrona stała, bezpośrednia, świadczona: - w dni robocze w godzinach od 17.30 - 7.30 realizowana na zmianie przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony, - w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo, realizowana na zmianie przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony; 2) Usługa działań interwencyjnych - patrol interwencyjny - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - obsada co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony, podejmująca działania w zakresie ochrony osób i mienia, z zastrzeżeniem, że czas reakcji (dotarcie do obiektu) na wezwanie nie przekroczy 15 minut; 3) Monitorowanie sygnałów i obsługa systemu alarmowego sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, CCTV; 4) Realizacja zadań określonych w wewnętrznych zarządzeniach i regulaminach obowiązujących na terenie zamawiającego; 5) Świadczenie dodatkowej usługi w postaci ochrony stałej w budynku IDEA -Przestrzeń Biznesu w dni robocze świadczone przez 1 pracownika w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby Zamawiającego. Z Część 2 - ochrona obiektu Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego przy ul. Gdańskiej 187 w Bydgoszczy przedmiotem której jest w szczególności: 1) ochrona stała: a) w dni robocze w godzinach od 17:00 - 7:00 realizowana na zmianie przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony, b) w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy całodobowo realizowana na zmianie przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony. c) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia naruszenia porządku na terenie chronionego obiektu, d) ochrona doraźna w postaci grupy interwencyjnej, e) całodobowy nadzór sygnałów alarmowych przez stację monitorowania, f) nadzorowanie telewizji przemysłowej, monitorowanie sygnałów i obsługa systemów alarmowych (w tym także sygnalizacji pożaru, włamania i napadu), g) dokonywanie obchodów, h) udzielanie informacji i pomocy przez personel ochrony, i) realizacja zadań określonych w wewnętrznych zarządzeniach i regulaminach obowiązujących na terenie zamawiającego lub na polecenie Dyrektora BCTW. 2) ochrona imprez: a) ochrona wykonywana wyłącznie na osobne zlecenie Zamawiającego; b) zgłoszenie Zamawiającego nastąpi na co najmniej 14 dni przed planowaną imprezą w jakiejkolwiek z form kontaktu wskazanych w umowie; c) ochrona może dotyczyć zarówno imprez masowych określonych w § 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (nazywanej dalej ustawą BIM - tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 611), jak i innych imprez, w tym imprez targowo-wystawienniczych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. 3) Świadczenie dodatkowej usługi w postaci ochrony stałej w budynku BCTW w dni robocze świadczone przez 1 pracownika w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby Zamawiającego...

Repair and maintenance services of cooler groups

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Published October 26, 2016
Winner
ZAKŁAD INSTALACJI I WENTYLACJI STALWENT SP. Z O.O.
cpvs
50730000

SERVICE INSTALLATION AND EQUIPMENT HVAC complexes MILITARY administered by 11 MILITARY BRANCH BUSINESS BYDGOSZCZ.

Travel agency and similar services

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Published January 5, 2016
Winner
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k.
cpvs
63510000

Services for the booking, ticketing foreign travelers on routes to the needs of business trips for 11 of the Military Department of Economics.

Travel agency and similar services

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Published December 2, 2015  -  Deadline December 14, 2015
cpvs
63510000

"Provision of the reservation, ticketing foreign travelers on routes to the needs of business trips for 11 of the Military Department of Economics.".

Personal computers

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. | Published November 12, 2015
Winner
Trias AVI Sp. z o.o.
cpvs
30213000, 48000000, 32420000, 30237280, 48620000, 48920000, 48820000, 30232100, 30232110, 32581200, 38652100, 38653400, 32342000, 42960000, 38651600

The contract is for the supply of IT equipment and video system: 1) for the project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator"; 2) The project entitled. "Building Bydgoszcz Fair and Exhibition Centre in Bydgoszcz". The contract is divided into 3 parts: Part 1) - Supply of IT equipment for the project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator". Part 2) - Supply of audiovisual system for the project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator". Part 3) - Supply of IT equipment and video system for the project entitled. "Building Bydgoszcz Fair and Exhibition Centre in Bydgoszcz". For Part 1) as a whole, and those elements of the contract, which are co-financed under section 2) and Part 3) - the absolute deadline for completion of the subject of the contract may not be later than 27.11.2015. The Contractor shall issue an invoice on the day of signing the acceptance protocol part of the contract (part of lots). Protocols and invoices (or attachments to invoices) must comply with the specifications of the equipment bought in as under: - project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator" (based on a document annexed No. 11 hereto) or - N project. "Building Bydgoszcz Fair and Exhibition Centre in Bydgoszcz" (relevant document will be submitted to the Contractor prior to the issuance of the invoice and the protocol).

Personal computers

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. | Published September 26, 2015  -  Deadline November 2, 2015
cpvs
30213000, 48000000, 32420000, 30237280, 48620000, 48920000, 48820000, 30232100

The contract is for the supply of IT equipment and video system: 1) for the project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator"; 2) The project entitled. "Building Bydgoszcz Fair and Exhibition Centre in Bydgoszcz". The contract is divided into 3 parts: Part 1) - Supply of IT equipment for the project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator". Part 2) - Supply of audiovisual system for the project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator". Part 3) - Supply of IT equipment and video system for the project entitled. "Building Bydgoszcz Fair and Exhibition Centre in Bydgoszcz". For Part 1) as a whole, and those elements of the contract, which are co-financed under section 2) and Part 3) - the absolute deadline for completion of the subject of the contract may not be later than 11.27.2015 r., The Contractor shall issue an invoice on signing the acceptance of the contract (part of lots), protocols and invoices (or attachments to invoices) must comply with the specifications of the equipment bought in as under: - project entitled. "Construction of an office building under the working name Business Incubator" (based on a document annexed No. 11 hereto) or - N project. "Building Bydgoszcz Fair and Exhibition Centre in Bydgoszcz" (relevant document will be submitted to the Contractor prior to the issuance of the invoice and the protocol).

Insurance services

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | Published November 25, 2016
Winner
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
cpvs
66510000

The contract is a comprehensive insurance University Hospital No 2 dr. John Biziela in Bydgoszcz.

Part I - Insurance of property and liability:

- Property insurance against all risks;

- Insurance of electronic equipment against all risks;

- The insurance of liability of business and property

Detailed information on the subject of the contract can be found in Appendix 1 to SIWZ- Description of the order.

The successive purchase of fuel for the needs of the University Hospital No. 2. Dr. J. Biziela in Bydgoszcz

 | Published November 27, 2014  -  Deadline December 5, 2014
cpvs
09132100, 09134100, 30163100

The contract is for the purchase of fuel for successive ambulances, cars (business) and for equipment (working machines) held by the Purchaser. In the period of the contract provides for the purchase of fuel Purchaser for a total of 37 400 liters, including: unleaded petrol - SP95 - 2 000 liters of diesel - ON - 35 400 liters. The contract includes a non-cash purchase of Pb 95 unleaded petrol and diesel ON on the twenty-four hour service stations throughout the country, in a period of 12 months from the date of signing the contract.

Financial and insurance services

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. | Published September 27, 2016  -  Deadline November 4, 2016
cpvs
66000000, 66516000, 66513200, 66515000, 66516100

The contract is a service within the meaning of art. 2 Section 10 of the Act of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2015. Item. 2164, as amended. D.) Involving the acquisition of the insurance cover in respect of:

1) insurance liability in tort and contract with the ownership of property and business activity (voluntary insurance, compulsory under the Acts);

2) liability insurance members of the Company (the Purchaser);

3) property insurance: buildings and structures, fixed (all machinery, equipment, inventory, other assets), electronic equipment, cash and other securities.

Insurance services

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | Published September 8, 2016  -  Deadline October 13, 2016
cpvs

The contract is a comprehensive insurance University Hospital No 2 dr. John Biziela in Bydgoszcz.

Object of the contract was divided into 2 parts:

Part I - Insurance of property and liability:

- Property insurance against all risks;

- Insurance of electronic equipment against all risks;

- The insurance of liability of business and property

Part II - Motor insurance

- Compulsory insurance of civil liability of vehicle owners (OC ppm);

- Autocasco vehicles (AC);

- Accident insurance (Personal accident insurance for drivers and passengers of the vehicle)

- Insurance of electronic equipment against all risks - equipped ambulances.

Detailed information on the subject of the contract can be found in Appendix 1 to SIWZ- Description of the order.

Insurance services

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. | Published December 26, 2015  -  Deadline February 3, 2016
cpvs
66510000

The contract is a comprehensive insurance services intercommunal Waste Disposal Complex ProNatura Sp. z oo in the following areas: Task 1 - Personal Liability Insurance: 1 / Liability in respect of business and possession of property 2 / Liability arising from environmental pollution 3 / Liability Members of the Board (D & O) 4 / Liability of road traffic National Task 2 - Insurance assets: 1 / property insurance against all risks 2 / insurance loss of profit as a result of fire and other elements 3 / insurance loss of profit as a result of damage to equipment 4 / Insurance machines after the accident damage and damage to electrical 5 / Insurance of electronic equipment all risks 6 / Insurance windows and other objects from bruises Task 3 - Insurance fleet of vehicles: 1 / Compulsory civil liability insurance of vehicle owners 2 / Comprehensive insurance 3 / Personal accident insurance for drivers and passengers of a motor vehicle.

Security services

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy | Published December 14, 2016  -  Deadline December 20, 2016
cpvs
79710000, 79711000, 79713000, 79715000

1. Object of the contract includes:

The contract is for the provision of services to protect people and property implemented

in the form of direct physical protection by the Special Armed Formations Protection (SUFO) by the Contractor holding a license to conduct business in the field of protection of persons and property, in accordance with the Law of 08.22.1997 on the protection of persons and property (OJ 2016 pos. 1432 )

These services will be implemented in the period from 11/01/2017 to 10/01/2018.

in military complexes:

a) Street. Szubinska 2 in Bydgoszcz,

b) Street. Szubinska 32 in Bydgoszcz,

c) Street. Szubinska 105 in Bydgoszcz,

in the field and on the terms detailed in the tender documents and in accordance

with the applicable provisions, in particular on the basis of:

- Act of 22.08.1997 on the protection of persons and property;

- Act of 5.8.2010 on the protection of classified information (OJ 2016 pos. 1167);

- Regulation of the Minister of National Defence of 19.6.1999 on the protection of the specialist armed security areas and organizational units of the Ministry of National Defence, along with other secondary legislation in force in this field;

- "Instruction on the protection of military facilities" sig. OIN 5/2011;

2. A detailed description of the order together with a list of complexes to be protected is attached as Appendix 1 hereto.

Security services

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy | Published February 4, 2017
Winner
Konsorcjum firm: Impel Security Polska Sp. z o.o. – lider konsorcjum; Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. – partner
cpvs
79710000

1.Przedmiot order includes:

The contract is for the provision of services to protect people and property implemented

in the form of direct physical protection by the Special Armed Formations Protection (SUFO) by the Contractor holding a license to conduct business in the field of protection of persons and property, in accordance with the Law of 08.22.1997 on the protection of persons and property (OJ 2016 pos. 1432 )

These services will be implemented in the period from 11/01/2017 to 10/01/2018 in military complexes:

a) Street. Szubinska 2 in Bydgoszcz,

b) Street. Szubinska 32 in Bydgoszcz,

c) Street. Szubinska 105 in Bydgoszcz,

the extent and on terms specifically set out herein and in accordance with applicable regulations, in particular on the basis of:

- Act of 22.08.1997 on the protection of persons and property;

- Act of 5.8.2010 on the protection of classified information (OJ 2016 pos. 1167);

- Regulation of the Minister of National Defence of 19.6.1999 on the protection of the specialist armed security areas and organizational units of the Ministry of National Defence, along with other secondary legislation in force in this field;

- "Instruction on the protection of military facilities" sig. OIN 5/2011;

2. A detailed description of the order together with a list of complexes to be protected is attached as Appendix 1 hereto.

Insurance services

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. | Published March 17, 2016
Winner
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
cpvs
66510000

The contract services are comprehensive insurance intercommunal Complex Waste Management ProNatura Sp. z oo in the following areas:

Task 1 - Civil Liability Insurance:

1 / Liability in respect of business and possession of property

2 / Liability arising from environmental pollution

3 / Liability Members of the Board (D & O)

4 / Liability of road transport in domestic traffic

Task 2 - Insurance assets:

1 / Property insurance against all risks

2 / insurance loss of profit as a result of fire and other elements

3 / insurance loss of profit as a result of machine damage

4 / Insurance of machinery breakdown, damage and damage to electrical

5 / Insurance of electronic equipment against all risks

6 / Insurance windows and other items from breakage

Task 3 - Insurance of vehicle fleets:

1 / Compulsory insurance of civil liability of vehicle owners

2 / Comprehensive insurance

3 / Personal accident insurance for drivers and passengers of a motor vehicle.

Construction work

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published October 7, 2015  -  Deadline November 3, 2015
cpvs
45000000

The contract is for the construction of a 6-five sheds light on Leźnicy Great Object of the contract includes the works related to: the development of project documentation for the construction of a 6-five hangars along with land development and achieving on behalf of investors all decisions, opinions and arrangements for the implementation of construction - assembly ., a) the execution of construction - assembly including m.in .: - building 6 hangars for 24 helicopters from a warehouse and social-office, - making connections: water supply, sanitary sewer, storm sewer central heating, electricity and tele-technical and IT. - installation of water, CO and CT, - installation of ventilation and air conditioning, - implementing internal electrical installations, - installation of structured cabling at Intermon - EXPRESS, MILWAN - NO EXPRESS - installation of telephone wiring CA MON - installation of the system TNS SSWiN, SKD, SAP, - landscaping construction. General information about objects: - storing 24 helicopters (4 pcs. For each hangar); - Storing the necessary components to carry out flights - running a business purpose of the organization and realization of direct flights - preparing for flight crew; - Conducting exercises and operations staff officer.

Hotel, restaurant and retail trade services

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Published June 13, 2015
Winner
Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki
cpvs
55000000, 55300000, 55321000, 55322000, 55320000, 70220000

1. Provision of services-clock feeding of patients hospitalized by the Employer implemented in the food distribution system in hospital wards - świadczonym for approx. 144 patients with meals delivered directly to the patient's bed, along with the receipt of vascular and post-consumer waste in rented from the Employer infrastructure. 2. Provision of nutrition-clock approx. 33 infants on the basis of ready-to-eat food for infants and young children, in disposable packaging, in amounts up 1 serving of prepared industrially, and prepared mixes milk, porridge, teas, etc. 3. activities gastronomic food of providing the families of patients and hospital staff in the room rented from the Employer cafeteria from 8:00 to 19:00 every day of the week canteen facilities lies with the Contractor. 4. In order to implement services contractor must provide at its own expense rented rooms to the extent necessary, consistent with the health rules: storage of raw materials, preparing individual ingredients of meals, serving their patients, distribution of food and utensils, transport and storage of consumer waste, washing dishes and equipment used for the preparation and distribution of meals, equip social rooms for staff, maintain cleanliness and service office of the business. Equipment must cover all rented rooms within a period not exceeding 30 days from the date of acquisition of the premises.