Public tenders for marketing-services in Netherlands

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Marketing services

VPRO | Published October 28, 2016  -  Deadline November 25, 2016
cpvs
79342000

The estimated value of the services is expected to be EUR 210 000 per annum for the next few years. The ratio of the two product categories is approximately 55% and 45% media marketing services procurement.

Marketing services

VPRO | Published May 12, 2017
Winner
RaisingResults BV
cpvs
79342000

Client wishes to conclude a framework agreement with regard to online marketing services and media procurement. This in support of the CRM department and the Marketing department.

Client CRM is engaged in recruiting and retaining subscribers, members and donors via newsletters and other leads as well as direct conversion from (online) channels such as preroll, winnings, banners, SEA, social media, display, etc. To contract Online marketing services consist of providing advice, conducting and supporting online marketing activities for CRM, Corporate Campaigns and Program Marketing.

These include the following task areas:

- Conversion optimization of campaigns,

- Set up traffic to conversion via customer routes,

- Optimizing online marketing to respect owned and earned media,

- Purchasing, planning, online media monitoring,

- Create online campaigns.

Marketing Department of O ...

The estimated value of the requested services is expected to be EUR 210 000 per year for the next few years. The mutual relationship between both product categories is about 55% marketing services and 45% media purchases.

Marketing services

VPRO | Published November 18, 2016  -  Deadline December 9, 2016
cpvs
79342000

Client wishes to conclude a framework agreement regarding online marketing services and media buying. This support of the CRM department and the marketing department.

Department CRM client deals with recruitment and retention of subscribers, members and donors through both newsletter subscribers and other leads as a direct conversion of (online) channels such as pre-roll, win promotions, banners, SEA, Social Media, Display, etc. to contract online marketing services include providing advice, conducting and supporting online marketing activities for CRM, corporate campaigns and marketing programs.

These include the following task areas relevant:

- Conversion optimization campaigns,

- Setting up traffic to conversion through customer routes

- Optimizing online marketing with regard to owned and earned media,

- Purchasing, planning, monitoring of online media,

- Create online campaigns.

Marketing department of o ...

Advertising and marketing services

Koninklijke Stichting Defensiemusea | Published May 18, 2017  -  Deadline June 26, 2017
cpvs
79340000

The assignment concerns the implementation of communication and marketing services. The tender is divided into 2 lots.

Contracting authority wishes to contract 1 contractor per lot. The printing process can be part of the assignment.

The tender is divided into the following lots:

1. Marketing and communication agency for the National Military Museum (hereinafter: NMM) and the Marchausseemuseum;

2. Marketing and communication agency for the Naval Museum and the Naval Museum.

Advertising and marketing services

Koninklijke Stichting Defensiemusea | Published May 6, 2017  -  Deadline June 26, 2017
cpvs
79340000

The assignment concerns the implementation of communication and marketing services. The tender is divided into 2 lots.

Contracting authority wishes to contract 1 contractor per lot. The printing process can be part of the assignment.

The tender is divided into the following lots:

1. Marketing and communication agency for the National Military Museum (hereinafter: NMM) and the Marchausseemuseum;

2. Marketing and communication agency for the Naval Museum and the Naval Museum.

For the NMM there is at least 1 big event per year and one large exhibition per year. In addition, there are also at least two small events and some regular workshops per year.

The next major exhibition in the NMM is the exhibition Willem van Oranje, which opens 28.4.2018.

The Marinemuseum has at least 1 large exhibition per year and a number of events per year.

Marketing services

Provincie Zuid-Holland | Published March 26, 2013
Winner
Aegis Media Nederland B.V. Postbus 15905 1013 BC Amsterdam NETHERLANDS
cpvs
79342000, 79413000

Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor de dienstverlening welke verbonden zijn aan het inkopen van mediaruimte ten behoeve van de provincie Zuid-Holland mede namens'de deelnemende organisaties Provincie Gelderland, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant en Regionale Uitvoeringsdiensten: DCMR, West-Holland, Midden-Holland en Haaglanden.

marketing services

Evangelische Omroep | Published July 28, 2012
Winner
Geerts, Nedag en Christal
cpvs
79342000, 79342100, 79342310

De Evangelische Omroep maakt veelvuldig gebruik van de diensten van telemarketingbureaus voor het werven van leden, abonnees en donateurs. De aard en omvang van de inkoop van deze diensten heeft geleid tot een keuze om de inkoop van deze diensten door middel van een Europese aanbesteding onder te brengen in een raamovereenkomst. Deze aanbesteding heeft uitsluitend betrekking op het werven via zogenoemde ‘lauwe’ en ‘warme’ adresbestanden. De werving via ‘koude’ adresbestanden is via een eerdere aanbesteding reeds uitbesteed. Opdrachtgever is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met 3 marktpartijen. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst sluit de EO nadere overeenkomsten af met één of meerdere opdrachtnemers (door middel van een zogenaamde Minicompetitie), conform de regeling zoals opgenomen in het Bao, artikel 32 lid 10, sub b, 1 t/m 4. De wijze waarop dit gebeurt, werkt de EO uit in de offerteaanvraag.

Advertising and marketing services

Stichting INCAS3 | Published April 16, 2013
Winner
Dizain BV Helperpark 274 9723 ZA Groningen NETHERLANDS
cpvs
79340000

INCAS³ is voornemens om een Europese aanbesteding uit te voeren voor het vinden van een partner voor de ontwikkeling en realisatie van een communicatieconcept en marketing en communicatieactiviteiten, waarbij full service wordt geboden bij art (grafische vormgeving, fotografie, video), copy, online, campagnes, evenementen, mediaplanning en inkoop. Het resultaat van deze openbare Europese aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één dienstverlener voor een periode van 18 maanden. Er is de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één keer 18 maanden.

Advertising and marketing services

Gemeente Arnhem p/a Het NIC BV | Published May 2, 2013
Winner
Diep Arnhem BV en Wisse Kommunikatie BV Sickeszplein 5 6821 HV Arnhem NETHERLANDS Internet address: http://www.dieparnhem.nl
cpvs
79340000

Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago als groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureelklimaat. De stadspromotiecampagne „Made in Arnhem” is in 2006 opgezet om dit onderscheidend karaktervan Arnhem te versterken en uit te dragen, met uiteindelijk als doel dat mensen zich prettig voelen in Arnhem.De campagne heeft een succesvolle start gehad, maar na een aantal jaren is er behoefte aan een verdereverdieping en een scherpe afwegingskader. Dat heeft geleid tot een aanscherping van de visie op citymarketing. De aangescherpte citymarketing visie vraagt om een actualisering van de bestaande campagne „Made in Arnhem”. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met een dienstverlener, die de campagne van een nieuwe creatieve invulling en tevens de planning en uitvoering van de campagne zalvoorzien.

Advertising and marketing services

N.V. Nuon Energy | Published April 30, 2013  -  Deadline May 31, 2013
cpvs
79340000, 79342100, 79342200

:Door to Door verkoop van energie & gas consumenten markt

Advertising and marketing services

AOC Terra | Published March 13, 2013
Winner
Groot Haar + Orth Zuidergrachtswal 2 8901 BL Leeuwarden NETHERLANDS E-mail: info@gho.nl Telephone: +31 582991155 Internet address: www.gho.nl Fax: +31 582991814
cpvs
79340000

Het resultaat van deze openbare Europese Aanbesteding is het sluiten van één raamovereenkomst, met één “Opdrachtnemer”. De opdracht betreft het zoeken van een strategisch partner op het terrein van communicatiestrategie en mediaplanning en -inkoop waarbij full service wordt geboden bij strategisch advies en begeleiding, art (grafische vormgeving, fotografie, video), copy, online, mediaplanning en -inkoop. De te sluiten raamovereenkomst kent een contractperiode van 2 jaar en met een optie tot een verlenging van 2 maal 12 maanden.

Advertising and marketing services

Stichting Deltion College | Published March 30, 2013
Winner
JOUW B.V. Badhuiswal 7 8011 VZ Zwolle NETHERLANDS Telephone: +31 384231111 Internet address: wwww.jouw.nl
cpvs
79340000, 79553000

Deze aanbesteding zal moeten leiden tot een sterke en professionele dienstverlening voor de dienst Marketing & Communicatie en alle locaties van Deltion College. Het doel is één raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met MAXIMAAL 1 maal twee jaar. Deltion College zal voor het gehele perceel (1 perceel) één inschrijver contracteren. De aanbesteder zoekt een minimaal gelijkwaardige dienstverlening en een reductie van kosten.

Advertising and marketing services

NS Groep N.V. | Published April 3, 2013  -  Deadline April 24, 2013
cpvs
79340000, 79341000, 79341100, 79341200, 79341400

:De scope van deze Europese aanbesteding Reclamediensten betreft de gehele range van reclameactiviteiten van zowel merk, thema als actiecommunicatie (Direct Marketing (DM) / Actie Marketing (AM)). De Europese aanbesteding van de reclame activiteiten heeft tot doel het meest geschikte bureau te selecteren (en vervolgens contracteren) voor advisering, ontwikkeling en realisatie van strategische en tactische reclame activiteiten. De aanbesteding betreft de externe communicatie van NS, al kan deze uiteraard van invloed zijn op de interne communicatie. Vanuit „overall” verantwoordelijkheid zal ook corporate communicatie betrokken worden in het proces. Van het te selecteren bureau wordt het volgende verwacht: — Merk en communicatiestrategie: advisering bij lange en korte termijn strategie, — Communicatieformat: strategie en ontwikkeling van communicatieformat, — Ontwikkeling thema en AM/DM communicatie, — Creatieve uitwerking van concept naar middelen (off- en online), — Regie communicatieconcept en activiteiten, — Coördinerend samenwerken met andere bureaus / toeleveranciers. Het bureau moet strategisch sterk zijn zodat het een sparringpartner voor NS is. Daarnaast moet het bureau regie kunnen voeren. Ook op het gebied van creatie en uitvoering dient het bureaus fris en vernieuwend te zijn. Het dient een bureau te zijn dat luistert naar de klant (wat wil NS, waar vragen wij om) maar dat ook gevraagd en ongevraagd advies geeft. Tot slot dient het bureau een goede prijs/kwaliteit verhouding te hanteren/offreren. Het bureau fungeert naast strategische partner van NS, ook als regisseur op campagnes. Naast de eigen disciplines betekent dit dat zij ook nauw moet samenwerken met de bureaus die zijn gecontracteerd voor de disciplines: Marketing PR, Social Media, Webontwikking, Vormgeving en Media. Onderwerpen welke expliciet buiten de reikwijdte van de aanbesteding vallen: De specifieke communicatiedisciplines die door NS ondergebracht zijn bij gespecialiseerde bureaus: — Marketingstrategie, merkvisie en globale merk strategische uitgangspunten, — (Web)design,* — Conceptontwikkeling en creatie van social media middelen,* — Vormgeving en DTP,* — Media-advies en -inkoop. De bureaus dienen wel ervaring te hebben op deze disciplines. * Tenzij dit onderdeel uitmaakt van de campagne. Maximaal 3 Gegadigden worden uitgenodigd tot het indienen van een Inschrijving (RFP fase). Gunning zal plaatsvinden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De criteria hiervoor zullen worden vermeld in de Offerteaanvraag (RFP).

advertising and marketing services

VVV Zuid-Limburg, represented by Het NIC BV | Published August 7, 2012
Winner
COMPASS GmbH Luxemburger Stra?e 150 D-50937 K?ln GERMANY
cpvs
79340000

The aim of this Tender was to contract one supplier for the successful implementation of a strategic marketing plan for the promotion of tourism within the Euregio Meuse-Rhine (EMR). Meuse-Rhine takes in the Belgian provinces of Limburg, Li?ge and Belgium?s German-speaking community, Dutch South Limburg, the German districts of Aachen, D?ren, Euskirchen and Heinsberg, and the cities of Aachen, Li?ge and Maastricht.

Direct marketing services

NV Nuon Energy | Published March 27, 2013
Winner
Cendris Customer Contact B.V. Leeuwarden
cpvs
79342100

:Telefonische acquisitie (Outbound telemarketing).

advertising and marketing services

Gemeenten Amersfoort, Woerden, IJsselstein, Vianen, Montfoort, Woudenberg, Scherpenzeel en Stichtse Vecht | Published October 3, 2012
Winner
ABOVO Media BV Dr. C.J.K. van Aalstweg 8F 401 1625 NV Hoorn NETHERLANDS Telephone: +31 229274006
cpvs
79340000

Het verzorgen van media inkoop van de tegen betaling verkregen ruimte in landelijke, regionale en lokale kranten en vakbladen voor gemeentelijke mededelingen.

advertising and marketing services

Gemeente Amsterdam - Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer | Published May 26, 2012
Winner
Centercom Buitenreclame BV Postbus 9300 1180 MH Amstelveen NETHERLANDS
cpvs
79340000

Het betreft een concessie voor het beheren, onderhouden en exploiteren van Culturele affichage op Driehoeksborden, Verkeersregelkasten en Tramkasten. De gemeente Amsterdam zal tegen een overeengekomen jaarlijkse afdracht het recht aan de Exploitant verlenen om gedurende de looptijd van de overeenkomst de in het Bestek genoemde locaties Driehoeksborden, Verkeersregelkasten en Tramkasten op het grondgebied van de gemeente Amsterdam te exploiteren ten behoeve van reclamedoeleinden.

advertising and marketing services

Cordaid, in deze begeleid door Pro 10 B.V., Partners in Procurement & Tendering | Published June 1, 2012
Winner
Telecom Direct Almere B.V. Postbus 177 Almere NETHERLANDS
cpvs
79340000

Voor u ligt de aanbestedingsleidraad van Cordaid, behorende bij de Europese aanbesteding "Telemarketing". Het betreft hier dienstverlening zoals genoemd in bijlage IIa van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Het volledige regime is hier op van toepassing. De openbare aanbestedingsprocedure is gevolgd, maar doordat alle ontvangen inschrijvingen onregelmatigheden bevatten en/of onaanvaardbaar waren in termen van het Bao (artikel 30 lid 1) wordt de procedure voortgezet via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het doel van deze Europese aanbesteding blijft om een Raamovereenkomst te sluiten met 4 leveranciers voor een periode van drie jaar, met een optie tot verlenging van één jaar voor het verlenen van Telemarketingdiensten. De drie Inschrijvers met het hoogste aantal punten zullen worden aangemerkt als Primaire leverancier. De Inschrijver die daarna het hoogste aantal punten heeft behaald zal als Secundaire leverancier worden gecontracteerd.

advertising and marketing services

NV Nuon Energy | Published June 9, 2012  -  Deadline July 15, 2012
cpvs
79340000, 79342100, 79342320

:Telefonische acquisitie (Outbound Telemarketing) door middel van campagnes gericht op prospects of reeds bestaande klanten.

advertising and marketing services

ROC de Leijgraaf | Published October 17, 2012
Winner
David raakt de groep BV Postbus 489 5460 AL Veghel NETHERLANDS Telephone: +31 413387045 Internet address: http://www.david-raakt.nl
cpvs
79340000

Levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk.