Public tenders for marketing-services in Hungary

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Advertising and marketing services

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat | Published May 11, 2013  -  Deadline May 31, 2013
cpvs
79320000, 79340000, 79821000, 79822500, 79952000

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. | Published April 3, 2013  -  Deadline April 19, 2013
cpvs
79340000, 79341200, 79342200

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Magyar Nemzeti Bank | Published January 25, 2013  -  Deadline February 18, 2013
cpvs
79340000

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal | Published January 18, 2013
cpvs
79340000

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft | Published April 13, 2012  -  Deadline May 2, 2012
cpvs
79340000

Advertising and marketing services

advertising and marketing services

Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft | Published April 13, 2012  -  Deadline May 2, 2012
cpvs
79340000

advertising and marketing services

advertising and marketing services

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | Published November 28, 2012  -  Deadline December 19, 2012
cpvs
79340000, 79822500

advertising and marketing services

Advertising and marketing services

MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published July 15, 2016
Winner
ALX Hungarian-Turkish Trade Center Ltd.
cpvs

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Müpa Budapest Nonprofit Kft. | Published July 19, 2016
Winner
Target Media Sales Kft.
cpvs

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published April 12, 2016  -  Deadline May 13, 2016
cpvs

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published June 4, 2016
cpvs

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published May 11, 2016  -  Deadline May 23, 2016
cpvs

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published March 9, 2016  -  Deadline March 16, 2016
cpvs
79340000, 79342200, 79341000, 79341100, 79341200, 79341400

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published March 19, 2016  -  Deadline April 3, 2016
cpvs
79340000, 79342200, 79341000, 79341100, 79341200, 79341400

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | Published June 8, 2013  -  Deadline July 15, 2013
cpvs
79340000, 79952000, 79950000, 79416000

Advertising and marketing services

marketing services

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. | Published June 7, 2012
Winner
Issues Management Tanácsadó Kft. Madách tér 3. 1075 Budapest HUNGARY Internet address: www.issues.hu
cpvs
79342000, 90500000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513000

KKB/2/2012 Vállalkozási szerződés a "Te szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! - 2012" országos kampány tervezése, kivitelezése, lebonyolítása beleértve a szemét elszállítását és lerakását is.

and applications development, server-side web development orders related to Marketing Services

Reporter Community Korlátolt Felelősségű Társaság | Published September 7, 2016
Winner
Hammer MS Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
79342000

and applications development, server-side web development orders related to Marketing Services

Advertising and marketing services

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. (AK17924) | Published March 26, 2013  -  Deadline April 19, 2013
cpvs
79340000, 79341200, 79342200

:Vállalkozási keretszerződés: Médiatervezési és médiavásárlási szolgáltatási feladatok ellátása, 220 000 000 HUF keretösszegig

Advertising and marketing services

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (AK02431) | Published February 26, 2013
Winner
Miga Film Reklámügynökség Kft. Soroksári út 5. VIII/44. 1095 Budapest HUNGARY E-mail: elekes.maria@migafilm.hu Telephone: +36 12158589 Fax: +36 12158589
cpvs
79340000, 79822500

Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére ellátása vállalkozási keretszerződés keretében. A szolgáltatás tartalma: 1. Általános kommunikációs, kreatív illetve médiaügynökségi feladatok ellátása: 1.1 Részvétel az éves vállalati kommunikációs stratégia végrehajtásában: A Kommunikációs stratégia tartalmazza: - A vállalat hosszú és rövid távú céljait, - Azokat a szűkebb és tágabb környezetben lévő szereplőket (szervezeteket, személyeket), akiket befolyásolni kíván (célcsoport), - A szervezet vagy a projekt üzeneteit, - A felhasználandó marketing és/vagy kommunikációs eszközöket és csatornákat, - Az arculati kommunikációs koncepciót, - A várható eredményeket, - A várható befektetést (anyagi illetve emberi erőforrás), - Az ütemtervet, - A felelősök meghatározását, - A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 1.2 Sajtókapcsolatok, sajtómegjelenések szervezése (PR kommunikáció): A feladat tartalmazza egy teljes, mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiára kiterjedő sajtólista létrehozását Ajánlatkérő már meglévő sajtókapcsolataira, illetve az Ügynökség saját erőforrásaira támaszkodva. Ezen felül Ajánlatkérő elvárja, hogy Ügynökség javaslatot tegyen a megkeresendő médiumok körére, illetve a Budapesti Városüzemeltetési Központtal, mint döntéshozó szervvel történő egyeztetést követően a jóváhagyott médiumokban történő megjelenéssel kapcsolatos koordinációt, beleértve a médium megkeresését, illetve az elkészült cikk/interjú Ajánlatkérő által történő jóváhagyásának biztosítását. 1.3 Médiatréningek: A vállalat nyilatkozóinak professzionális felkészítése a nyilvános szereplésekre a testbeszédtől a hatékony kommunikációs megoldásokon át az általános stratégiáig, igény szerint a tréning helyszínéül valódi televíziós/rádiós környezetet, trénerként pedig gyakorló újságírót biztosítva Ajánlatkérő számára. 1.4 A döntéshozatal szakértői támogatása (marketingkommunikációs tanácsadás, szupervízió, általános kapcsolattartás): A vállalati kommunikációs és/vagy marketing kérdéskörben felmerülő, akár előre tervezett, akár váratlan, és azonnali döntést igénylő helyzetek szakmai támogatása konzultációs formában. 1.5 A kríziskommunikáció szakértői támogatása: Az esetleges válsághelyzetekben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgáló tevékenység szakmai támogatása, beleértve a kríziskezelési kommunikációs terv elkészítését, az üzenetek megfogalmazását, az esetleges nyilatkozók felkészítését, illetve a folyamatos rendelkezésre állást, konzultációs lehetőség biztosítását. 2. Az egyes kampányokhoz kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása: 2.1 A kampányok integrált kommunikációs stratégiájának végrehajtása (szegmentált - azaz vmilyen demográfiai, földrajzi és/vagy pszchiográfiai szempontok szerint jellemezhető - fogyasztói csoporttal rendelkező megrendelő számára, meghatározott fogyasztói csoport elérését célzó, integrált kommunikációs tevékenység; médiatervezés és vásárlás): A Kommunikációs stratégia az egyes projectekre lebontva tartalmazza: - A project céljait, - A célcsoportok specifikációját, - Az üzeneteket, - A felhasznált marketingkommunikációs eszközöket és csatornákat, - Az arculati elemeket, - A várható eredményeket, - A várható befektetést (anyagi illetve emberi erőforrás), - Az ütemtervet, - A felelősök meghatározását, - A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 2.2 Az egyes kampányokhoz kapcsolódó kreatív anyagok elkészítése (kreatív szolgáltatás, grafikai feladatok ellátása): Az adott kampánnyal kapcsolatos szórólapok, on-line és offline hirdetések, spotok illetve egyéb arculati anyagok grafikai tervezése Ajánlatkérő által biztosított arculati elemek alapján, a meglévő Arculati Kézikönyv előírásait messzemenőkig figyelembe véve. A feladat a nyomdai munkálatokra nem terjed ki. 2.3 Médiatervezés/vásárlás: Az adott kampánnyal kapcsolatos hirdetések (fizetett média megjelenések) professzionális, célcsoport specifikus megtervezése, illetve az Ajánlatkérő által jóváhagyott terv alapján a médiavásárlás az ügynökség és az adott médium között meglévő médiaügynökségi szerződés alapján. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kampánykommunikációja során csak nem „Társadalmi Célú Reklám” típusú hirdetést alkalmaz. 2.4 Sajtókapcsolatok, sajtómegjelenések szervezése: A sajtókapcsolat magába foglalja az egyes kampányokhoz kapcsolódó sajtótájékoztatók megszervezését, valamint sajtómegjelenések szervezését. Sajtómegjelenések proaktív szervezése: javaslat a megkeresendő médiumok körére, illetve a Budapesti Városüzemeltetési Központtal, mint döntéshozó szervvel történő egyeztetést követően a jóváhagyott médiumokban történő megjelenéssel kapcsolatos koordináció, beleértve a médium megkeresését, illetve az elkészült cikk/interjú Ajánlatkérő által történő jóváhagyásának biztosítását. 2.5 A kampányértékelések elkészítése: Az adott kampány lezárását követően teljes körű kampányértékelés elkészítése az alábbi, mérhető, illetve eszmei szempontok alapján: - fizetett média megjelenések értékelése az ár illetve a célcsoport(ok), - nézettségi/olvasottsági mutatóinak tekintetében (cost/GRP és cost/TRP), - pr (szerkesztői, azaz ingyenes) megjelenések értékelése a nézettség/olvasottság illetve, - a célcsoport(ok) elérése tekintetében, - pr (szerkesztői, azaz ingyenes) megjelenések értékelése szubjektív szempontok, - alapján (az adott cikkek hangvétele, az üzenet megjelenik-e benne), - szakértői vélemények, jövőre vonatkozó javaslatok a kampány során tapasztalt erősségekkel valamint hiányosságokkal kapcsolatban. Ajánlatkérő rendelkezik saját médiafigyelési szolgáltatással, a feladatok ellátásához szükséges nyersanyagot át tudja adni a nyertes vállalkozónak. Tehát sajtófigyelés nem tárgya jelen közbeszerzésnek. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az egyedi megrendelésekben szereplő tevékenységekhez kapcsolódó egy-egy feladat ellátása tekintetében a maximális munkaóraszámot 10 órában jelöli meg. Egy-egy tevékenységhez kapcsolódó feladatok pontos meghatározására az adott feladat eseti megrendelésében kerül majd sor, ennek alapján egy tevékenységhez több feladat is tartozhat majd. A vállalkozási keretszerződés 4.8. pontja szerint a megbeszélésekre delegált szakemberek óradíja elszámolható, és az nem számít bele a szerződés 2.3-as pontban megjelölt 10 órás időkorlátozásba. A keretszerződés teljesítésével kapcsolatosan rendelkezésre álló keretösszeg nettó 37 350 000 HUF, azaz Harminchétmillió-háromszázötvenezer forint. A keretszerződés az aláírás napjától a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb a Keretszerződés aláírásától 2013. december 31-ig hatályos azzal, hogy az utolsó vállalkozói teljesítésre eddig az időpontig kerülhet sor. Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg lehívására. Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, felelősség, minőség kérdése), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. Ajánlatkérő 240 000 fős szegmentált - azaz vmilyen demográfiai, földrajzi és/vagy pszchiográfiai szempontok szerint jellemezhető - fogyasztói csoporttal rendelkező ajánlatkérő. Ajánlatkérő a következő kereskedelmi típusú hirdetéseket, azaz kommunikáció-típusokat tervezi megvalósítani: PR, CSR, értékesítés-támogatás, lobbi, termék-kommunikáció. Ajánlatkérő Társadalmi Célú Hirdetést nem kíván jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerezni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az 5. számú bírálati résszemponttal és al-szempontokkal kapcsolatban, hogy az ügyfélárak megadásához a Médiumoktól bekért kedvezmények tekintetében azzal a kedvezmény kategóriával kalkuláljanak, amely a fent felsoroltak szerinti valamennyi, Ajánlatkérő által megvalósítani kívánt hirdetés típusra érvényes. (Például: Amennyiben egy Médium különbséget tesz a kedvezmény típusok esetén TCR (70% kedvezmény), PR (50% kedvezmény) és Kereskedelmi (20% kedvezmény) típusú hirdetésekre vonatkozóan, úgy Ajánlattevő a Kereskedelmi típusú hirdetésre vonatkozó kedvezményt vegye figyelembe.) A megajánlott ügyfélárak kiszámításakor, a csak és kizárólag PR hirdetésre és/vagy a csak és kizárólag Társadalmi Célú Hirdetésre és/vagy a csak és kizárólag imázs típusú hirdetésre vonatkozó kedvezmény megjelölést, illetve ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el.

advertising and marketing services

Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Published October 11, 2012
Winner
Mediaedge:cia Hungary Kft. Lajos u. 80. 1037 Budapest HUNGARY
cpvs
79340000, 79342200

Vállalkozási szerződés alapján a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kommunikációs tevékenységét támogató médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása.