Public tenders for management-consulting in Finland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Business and management consultancy and related services

Työ- ja elinkeinoministeriö | Published March 30, 2013
Winner
Deloitte Oyj
cpvs
79400000

Tilaajat kehittävät kukin sarallaan palvelukokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on koota hajanaiset julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi. Palvelukokonaisuuden kehittäminen edellyttää myös yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteisten toimintamallien kehittämistä ja koordinointia. Tämän hankinnan kohteena ovat Tilaajien yhteisten toimintamallien kehittämistä ja koordinointia tukevat johdon konsultointipalvelut siten kuin tarjouspyynnössä on tarkemmin esitetty. Yritys-Suomen palveluiden kehittämisestä vastaa TEM hallinnonalan organisaatioineen ja sidosryhmineen. Maanlaajuisen Yritys-Suomi -verkoston muodostavat mm. TEM, Finnvera Oyj, Finpro ry, Patentti- ja rekisterihallitus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tekes, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Olennaisimmman osan puitejärjestelyn nojalla hankittavista palveluista muodostaa TEMn vastuulla oletvat Yritys-Suomi hankkeeseen liittyvät projektit. Hankinnan yhtenä tavoitteena on myös tukea Aluehallinnon tietopalveluyksikön asiakkaiden sähköisiin tieto- ja asiointipalveluihin liittyvien kehityshankkeiden strategista ja toimeenpanon suunnittelua. Hankinnan kohteena on edellä mainitut mainittujen ja tarjouspyynnössä tarkemmin esitettyihin tilaajien tarpeisiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Palvelut on jaettu seuraavaan kahteen osa-alueeseen: — Osa-alue A: Strategiakonsultointi ("Osa-alue A") ja — Osa-alue B: Prosessikonsultointi ("Osa-alue B").

Business and management consultancy and related services

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) | Published February 27, 2013
Winner
Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. Tampere
cpvs
79400000

Starttirahoiihin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta Pirkanmaan alueella.

Business and management consultancy and related services

Joensuun Tiedepuisto Oy (0840525-6) | Published March 9, 2013
Winner
Nettitieto Oy
cpvs
79400000

Tällä tarjouspyynnöllä haettiin palveluntarjoajia toteuttamaan tietoteknisiä konsultointi- ja / tai asiantuntijapalveluita Pohjois-Karjalan pk-yrityksissä. Kun valintapäätös saatujen tarjousten perusteella tehtiin, valituiksi tulleiden palveluntarjoajien kanssa tehtiin puitesopimus palveluiden toteuttamisesta. Kyseiset palveluntarjoajat muodostavat ns. "poolin", ja koska kysessä on puitemenettely, toteuttaja jokaiseen asiakas-caseen valitaan erikseen minikilpailutuksen perusteella tästä joukosta. Tällä puitejärjestelyllä valittiin pooliin riittävä määrä palveluntarjoajia, jotka täyttävät vaadittavat vähimmäisvaatimukset.

International road transport management consultancy framework agreemen

Liikennevirasto | Published June 7, 2013
Winner
Sito OyTietäjäntie 4Espoo 02130
cpvs
73000000

Road traffic management specialist service provision Transport Agency, so that tasks can containing a variety of road traffic management in the development and implementation of associated labor and other groups, participation in international meetings and events, the preparation of the production of knowledge, as well as international co-operation. The required expertise relates to intelligent transport, road traffic management in different areas such as traffic information, guidance, demand management, information infrastructure, road traffic management functionality, and evaluating the impact of road traffic management, as well as strategic issues. Assignments can be for a fixed scale projects or longer-term service.

business and management consultancy and related services

Varsinais-Suomen ELY-keskus | Published April 5, 2012
Winner
Finpro ry PL 358 FI-00181 Helsinki FINLAND Telephone: +358 2046951 Internet address: www.finpro.fi
cpvs
79400000

Hankinnan kohteena on valtakunnanlaajuisesti toteutettava "Meriteollisuuden pk-yritysten kansainvälistyminen" -valmennusohjelma. Valmennuksen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, joilla on halua ja potentiaalia kansainvälisiin projektehin osallistumiseen ja viennin laajentamiseen ja/tai käynnistämiseen eri alueilla kansainvälisten ja/tai paikallisten toimijoiden kanssa kohdemaan projektimarkkinoille pääsemiseksi. Palvelu tapahtuu osallistuvan yrityksen tarpeen mukaan joko suomen- tai ruotsinkielellä. Valmennusohjelma perustuu moduulirakenteeseen sekä moduulien sisällä tapahtuviin yrityskohtaisiin konsultointeihin ja toteutetaan "nonstopina". Yrityksellä on mahdollisuus valita eri moduuleja ja rakentaa yrityskohtainen valmennusohjelma omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan. Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2012-2013. Tavoiteosallistujamäärä on 30-40 pk-yritystä ja ohjelman tulee olla käynnistettävissä alkaen alkuvuodesta 2012. Hankittava ohjelma ja sen sisällä tapahtuvat yrityskohtaiset toteutusajankohdat määräytyvät asiakasyritysten tarpeista ja toimintaan kohdennetun määrärahatilanteen riittävyydestä.

Research and development services and related consultancy services

Hyvinkään kaupunki | Published February 2, 2017
Winner
NHG Consulting Oy
cpvs
73000000, 79400000, 73200000, 72000000, 79000000

the subject of the contract are professional services that are needed for the Central Uusimaa sote-regional unit of the project.

possibly municipal activities related to the purchase of this transition to the future of Central Uusimaa sote-regional unit unit can take advantage of this acquisition result.

Acquisition establishes a multi-supplier framework agreement, which the subscriber obtains more detail in Appendix 2A "Agreement" down a procedure for expert services in the following areas: management consulting, service design and business logic, social and health care, ICT, social and health care, infrastructure, finance and taxation, as well as human resources.

Management consulting, expert service is designed to enable project managers and the project office of comprehensive professional services sote-territorial unit planning, change management and start-up connection.

The service aims to support the promotion of social and health care-territorial unit in productivity, efficiency, customer orientation and quality, as well as new approaches and processes for the design, analysis and implementation.

Service design expert service aims to bring particular regional unit of the project the project leader, project office, as well as social and health care service group for methods and models to support the operating and service strategy social and health care services renewal service design, establishes the involvement of stakeholders and developed in dialogue practices between the various actors.

The service includes business logic professional services, thus keeping services relating to the establishment of a territorial unit includes a business plan for the boundary conditions brought about by considerations of national solutions.

Sote-ICT expert service is to provide expert service and operational planning of ICT, in particular the use of a regional unit of the project ICT Group and its President.

In addition, the service provider must have expertise in making competitive tendering communication between offices.

Sote-infrastructure expert service is designed to enable the use of real estate, ownership structures, support of generation and sote-regional unit of information on technical solutions related to professional services, in particular the use of Infra-Group and its President.

The service functions may include functions other than those mentioned above.

Economic and fiscal consulting service is designed to enable, in particular regional unit of the project economic group and its Chairman of the design of the project and the necessary start-up finance and taxation area of ​​professional services.

The service required of the producer of local government finances and an unincorporated business skills.

Human resources management consulting service is designed to enable, in particular personnel group-territorial unit of the project and its Chairman of the design of the project and the necessary start-up human resources management consultancy services.

Tasks may be related to coordination of human resources in future regional unit's modus operandi and the way of organizing services.

Treatment of waste transfer and environmental management consultancy services

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri | Published October 28, 2015
Winner
ISS Palvelut Oy
cpvs
90000000

The contract relates to managing a fully waste station and environmental management expert 1.10.2015-30.9.2018 the contract period as well as possible within two (2) year-long option period.

Business and management consultancy and related services

Tuomi Logistiikka Oy | Published February 9, 2017
Winner
Wiltrain Oy
cpvs
79400000

acquisition management consulting services relating to the following target groups:

1. Development of Strategic Management;

2. Development of management and leadership, and change management;

3. Performance Management and Development;

4. operational processes and leadership development activities utilizing the Lean-thinking.

Management consulting services.

Eastern and Northern Finland air transport development project consulting services

Lapin liitto | Published February 2, 2015
Winner
IC Aviation Ltd.
cpvs
71311200

The acquisition is subject to the Eastern and Northern Finland air transport development project management consulting services. The project aims to develop the Eastern and Northern Finland air transport, in particular the regional economy and the international accessibility of perspectives.

Business and management consultancy and related services

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos | Published October 19, 2017
Winner
Valor Partners Oy
cpvs
79400000

Consulting operational efficiency as a framework agreement until 31 December 2019.

Operational efficiency consulting. Framework Agreement until 31 December 2019.

Financial management consultancy services

Aalto-korkeakoulusäätiö | Published April 7, 2017
Winner
Grenzebach Glier & Associates
cpvs
79412000, 79416200

The Aalto University Foundation, operating as Aalto University invited tenders for fundraising consulting service for Aalto University's fundraising activity in accordance with this invitation to tender and its terms and annexes.

Aalto University seeks support with the continuous development of its fundraising strategy, goals and practices, especially in establishing a long-term pool of funds that offer attractive opportunities for donors and support Aalto's strategic goals, and in developing international fundraising. The Contract shall enter into force on the day of its signature by the authorized representatives of the Parties and shall stay valid until further notice, with a one (1)-month mutual termination period.

Aalto is engaged in a major governmental matching funding campaign. Aalto's goal is to raise 20 000 000 EUR by June 2017. Aalto's fundraising team works in close cooperation with the University's corporate relations team, coordinating efforts to build long-term relationships with companies, and at the same time fundraising efforts have expanded towards alumni and foundations. During the past seven years, fundraising efforts have largely concentrated in Finland. The intention is to become global with the help of corporate contacts, alumni abroad, and the appeal of Aalto's combination of competence areas and entrepreneurial profile. Aalto seeks support with the continuous development of its fundraising strategy, goals and practices, especially in establishing a long-term pool of funds that that offer attractive opportunities for donors and support Aalto's strategic goals, and in developing international fundraising.

The key to the acquisition of the partner in management development project

Espoon kaupunki | Published July 9, 2014
Winner
Talent Vectia Oy
cpvs
73220000

City of Espoo avainkumppanista request a bid for leadership development. The acquisition includes management consulting services to three years, the Espoo-based leadership development project. The project is intended to strengthen the interactive, supportive management culture and its benefit is aimed at the improvement of productivity and well-being. The project is based on the strategy of the Espoo Espoo in Espoo story, and leadership values. The project will be a pilot procedure. The project is completed in Espoo management culture has developed a clear direction for interactive and continuous development of management procedures have changed and diversified. Operations management and productivity-enhancing tools have been introduced into the everyday management. Espoo, Finland leads the project itself and the use of the implementation of both internal and external resources. External resources for the development of management consultants and academics. The project will end in the spring of 2017

human resources management consultancy services

Ulkoasiainministeriö | Published January 21, 2012
Winner
Psycon Oy Jaakonkatu 3 A FI-00100 Helsinki FINLAND E-mail: info@psycon.fi Telephone: +358 207101200 Internet address: http://www.psycon.fi Fax: +358 207101201
cpvs
79414000

Sopimuksen kohteena on 14.9.2011 päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan 20.10.2011 päivätyn tarjouksen mukaisen tilaajan 360°-esimiesarviointia koskevan palvelun hankinta.

business and management consultancy and related services

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published October 10, 2012
Winner
Asianajotoimisto Kokko & Vähäsarja Oy Hallituskatu 11 B 25 FI-90100 Oulu FINLAND E-mail: niilo.vahasarja@kokkolex.fi Telephone: +358 407789689
cpvs
79400000

IPR-osaamisen kehittämisen palvelukokonaisuus sisältää IPR-palveluita pk-yrityksille ja julkiselle yrityspalveluverkostolle Lapissa. Sopimukselta hankitaan IPR-palveluja pk-yrityksille tarpeen mukaisesti.

Business and management consultancy and related services

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos | Published September 23, 2017
Winner
Kielo Growth
cpvs
79400000

The objective of the project is to provide an expert service to carry out Oulu a) solid IdeaSprints and (b) longer Innovation Training for non-working professionals.

IdeaSprint is a week-long fasilized workshop that seeks new solutions for the real development targets of client companies. The solutions are intended to be replicable and new developers for their developers. The goal is that the challenging team gets quick feedback from their ideas and can continue to develop after the end of IdeaSprint.

Innovation training takes 4-6 weeks. It brings together ideas, experts, and application areas in different sectors to address customer organizations' challenges in a way that generates new business outcomes, expertise teams, opportunities, and ideas. It is important for the participants of the coaching to have the opportunity to observe the customer in a genuine environment, which contributes to the deeper work of the challenge. A more detailed description in the Annex.

Innovation training takes 4-6 weeks. Coaching combines ideas, know-how and application areas in different sectors to solve the challenges of client companies or organizations in a way that generates new business outcomes, talent teams, opportunities, and ideas. It is important for the participants of the coaching to have the opportunity to observe the customer in a genuine environment, which contributes to the deeper work of the challenge.

A more detailed description in the Annex.

IdeaSprint is a one-week-long, sophisticated workshop where new solutions are sought for the real development targets of customer companies. The solutions are intended to be replicable and new developers for their developers. The goal is that the challenging team gets a quick feedback from their idea and can continue to develop on the basis of the idea behind the idea of ​​IdeaSprint.

A more detailed description in the Annex.

Business and management consultancy services

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | Published November 14, 2017
Winner
Nordic-Baltic China Cooperation Development Oy
cpvs
79410000

Advice and expert services to promote cooperation between academia and the Chinese administration.

Häme University of Applied Sciences develops its relationship with the Chinese educational market and strives to establish contacts with potential customers in the region. To this end, it will buy advisory and consultancy services to establish relations with the Chinese governing bodies. The selected service provider must have experience in establishing relationships between the higher education sector and the Chinese administration.

Business and management consultancy and related services

Säteilyturvakeskus | Published January 23, 2016
Winner
Tmi Nina Koivula
cpvs
79400000, 71356400

Checks on Posiva's activities consist of the design of the checks involvement and participation of checks and reporting of controls as well as the responsibility of the area potentially different parties for planning and maintaining the necessary training.

STUK has made em. Framework Convention on expert services with a single vendor and STUK acquires service as required under the terms of the framework agreement supplier agreement.

research and development services and related consultancy services

Työ- ja elinkeinoministeriö | Published April 5, 2012
Winner
Ramboll Management Consulting Oy Mikonkatu 15 FI-00100 Helsinki FINLAND
cpvs
73000000

Työ- ja elinkeinoministeriön alueosasto on tehnyt palvelusopimuksen Ramboll Management Consulting Oy:n kanssa arvioinnista alueellisten EAKR-ohjelmien rahoituksen vaikutuksista yritystoiminnan uudistumiseen, verkottumiseen ja kansainväliseen parantamiseen.

A11099 Joensuu judicial and police house, puhtauden- and moisture management

Senaatti-kiinteistöt | Published October 6, 2015
Winner
Sisäilmatalo Kärki Oy
cpvs
71000000

Senate Properties published a contract notice in Joensuu, 03.06.2013 Justice and Police Station project, the acquisition of purity of consulting and moisture management consulting. Purity Consulting is not related to the received bids in accordance with the invitation to tender. Acquisition Moisture Management Consulting was suspended, because the bids were significantly budgeting more expensive. Senate Properties has decided to acquire the purity and moisture management consulting Sisäilmatieto House Top Oy, based in Joensuu.

Request for information consultancy services

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Published March 8, 2017  -  Deadline March 29, 2017
cpvs

Hospital operating processes of participatory planning support ICT and technology consulting to management consulting and project management support Freedom of choice brings new challenges in the operating environment, so we ask providers about their possibilities to produce management consulting services to the healthcare market and services, and the production and marketing of health care services. Hospital operating processes of participatory planning support ICT and technology consulting to management consulting and project management support Freedom of choice brings new challenges in the operating environment, so we ask providers about their possibilities to produce management consulting services to the healthcare market and services, and the production and marketing of health care services.