Public tenders for management-consulting in Czech Republic

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Consulting services

ČEZ, a. s. | Published February 5, 2015
cpvs

The subject of the tender is a framework contract with a maximum of 20 suppliers for the provision of consultancy services for CEZ Group in the field: a) management consulting; strategic advice; management support in creating a strategic agenda; support for the management of selected teams and projects; support in the implementation of the strategic agenda; consultancy for integration into CEZ Group; b) providing benchmarks, case studies and examples of best practice; analytical support in solving specific tasks, place of performance of public procurement is particularly Europe, eventually. Other countries where the relevant transaction will be carried out, where they will be provided with relevant consulting services. The subject of performance under this contract are not consulting services, where their provision are essential personal skills and the specific reference persons who are not transferable ie. Especially Coaching, Mentoring, External management or other highly specialized services.

Advisory services.

ČEZ, a.s. | Published April 4, 2014  -  Deadline May 12, 2014
cpvs
79400000

The subject of the public contract is a framework agreement with a maximum of 20 suppliers for the provision of consultancy services for CEZ Group in the area of: a) management consulting; strategic advice; support management in making strategic agenda; support in the management of selected teams and projects; support for the implementation of the strategic agenda; advice on the integration of CEZ Group; b) providing benchmarks, case studies and examples of best practice; analytical support in solving specific tasks. The place of performance of the public contract is particularly Europe, eventually. other countries where the relevant transaction will be carried out, where they will be provided appropriate counseling services. The deliverable under this contract are not consulting services, where their provision is essential personal skills, specific reference persons who are non-transferable ie mainly Coaching, Mentoring, and external management or other highly specialized services.

Project management consultancy services

Česká republika – Ministerstvo dopravy (66003008) | Published April 16, 2013
Winner
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha CZECH REPUBLIC E-mail: jaroslav.muzik@telefonica.com Telephone: +420 271481843 Internet address: http://www.telefonica.cz/ Fax: +420 271461391
cpvs
48800000, 48810000, 72220000, 72222300, 72224000

Služba technického provozua) Služba provozu infrastruktury aplikací ERP a HR – TP/KL002b) Služba provozu CRV na virtuální infrastruktuře Poskytovatele – TP/KL003c) Služba provozu STK – TP/KL004d) Služba provozu eTesty – TP/KL005e) Služba provozu DT – TP/KL007f) Služba provozu CRD – TP/KL008g) Služba provozu CRR – TP/KL009 Řízení a provoz ICT Služebh) Služby řízení provozu IT služeb – MA/KL001i) Služba provozu Service Desk – MA/KL002

Project management consultancy services

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu | Published February 5, 2013
cpvs
72224000

Project management consultancy services

project management consultancy services

ČR - Česká správa sociálního zabezpečení (00006963) | Published August 7, 2012
Winner
KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 CZECH REPUBLIC
cpvs
72224000

Poskytování metodické, konzultační a poradenské podpory v rámci projektu Projektová kancelář ČSSZ.

financial management consultancy services

Město Znojmo (00293881) | Published November 20, 2012
Winner
GEODIS BRNO, spol. s r.o. Brno, Lazaretní 4298/11a 615 00 Brno CZECH REPUBLIC E-mail: geodis@geodis.cz Telephone: +420 538702040 Internet address: http://www.geodis.cz Fax: +420 538702061
cpvs
48440000, 71250000, 79412000

Předmětem veřejné zakázky je zmapování hmotných, finančních a lidských zdrojů, jakož i celkové ekonomické stability zadavatele za účelem řešení problémů zadavatele s rozsáhlým fondem jím spravovaného majetku. Realizace Projektu a předmětné veřejné zakázky byla vyvolána problémy s majetkem ve své správě zadavatele, který disponuje velkým množstvím a rozsahem majetku a v důsledku zastaralých podkladů nemá dostatečné informace o jeho aktuálním stavu. Účelem Projektu je tedy optimalizace využití zdrojů zadavatele prostřednictvím výsledků finančních analýz, zpracování kompetenčního modelu mapujícího zařazení zaměstnanců zadavatele dle jejich dispozic a využití jejich kapacit a pasportizace a zpracování databáze majetku spravovaného zadavatelem. Finanční analýzy mají rovněž za účelem zmapovat nakládání s finančními prostředky zadavatele v porovnání s jejich rozpočtovým určením. Konečným cílem pak je zvýšení využitelnosti hmotných, nehmotných, finančních i personálních zdrojů zadavatele.

project management consultancy services

Česká republika - Český statistický úřad | Published October 10, 2012  -  Deadline May 28, 2012
cpvs
72224000

project management consultancy services

project management consultancy services

Česká republika - Ministerstvo vnitra | Published July 13, 2012  -  Deadline September 29, 2011
cpvs
72224000

project management consultancy services

general management consultancy services

ČEZ, a. s. | Published November 1, 2012
cpvs
79411000

:Poradenské služby při budování jednotného centra pro poskytování podpůrných a administrativních služeb ve Skupině ČEZ.

financial management consultancy services

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (66002222) | Published March 14, 2012
Winner
Ernst & Young Audit, s.r.o. Karlovo náměstí 10 120 00 Praha 2 CZECH REPUBLIC
cpvs
71319000, 79412000, 79416200

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti kontrol projektů podporovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti prostřednictvím zajištění odborné a administrativní asistence při výkonu těchto kontrol. Součástí plnění je rovněž zpracování analytických dokumentů a doporučení na základě podkladů získaných v průběhu realizace veřejné zakázky.

project management consultancy services

Statutární město Ostrava | Published March 7, 2012
Winner
GrantHelp s.r.o. Vinohradská 183 130 00 Praha 3 CZECH REPUBLIC
cpvs
71241000, 72224000, 79400000

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi uchazeči na poskytnutí poradenských služeb při přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektů spolufinancovaných z dotačních programů v oblasti životního prostředí.

general management consultancy services

MERO ČR, a.s. (60193468) | Published March 16, 2012
Winner
Deloitte Advisory s.r.o. Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 CZECH REPUBLIC E-mail: recepcioncz@deloittece.com Telephone: +420 246042500 Internet address: www.deloitte.cz Fax: +420 246042555
cpvs
79411000

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství.

project management consultancy services

Statutární město Hradec Králové | Published February 3, 2012
Winner
EPK, s.r.o. Kutnohorská 17 280 02 Kolín CZECH REPUBLIC E-mail: uhrova@eukancelar.eu Telephone: +420 774650029 Internet address: www.eukancelar.eu Fax: +420 326533604
cpvs
72224000, 75112100

Předmětem plnění zakázky je zajištění zpracování a kompletace žádosti o dotaci a zajištění realizační fáze vzhledem k dotaci k projektu Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S.K. Neumanna a Dukelská.

Financial management consultancy services

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest | Published April 14, 2012  -  Deadline March 2, 2012
cpvs
79412000

Financial management consultancy services

financial management consultancy services

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest | Published April 14, 2012  -  Deadline March 2, 2012
cpvs
79412000

financial management consultancy services

financial management consultancy services

Město Český Krumlov | Published May 11, 2012
cpvs
48810000, 79412000, 79430000, 92521100

Expertní poradenské služby v realizační fázi projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov.

project management consultancy services

Česká republika - Ministerstvo dopravy | Published October 4, 2012  -  Deadline November 1, 2012
cpvs
72000000, 72224000

project management consultancy services

Human resources management consultancy services

Kraj Vysočina (70890749) | Published April 17, 2013
Winner
Augur Consulting s.r.o. Rovniny 1460/102a 748 01 Hlučín CZECH REPUBLIC E-mail: svoboda@augur-consulting.cz Telephone: +420 543242595 Internet address: http://www.augur-consulting.cz
cpvs
71355000, 79414000

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Analýzy lidských zdrojů ve zdravotnictví v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko.

Business and management consultancy services

Státní fond životního prostředí České republiky | Published March 21, 2013  -  Deadline May 6, 2013
cpvs
66171000, 71318000, 79100000, 79410000, 90492000

Business and management consultancy services

Business and management consultancy services

Státní fond životního prostředí České republiky | Published March 7, 2013  -  Deadline April 29, 2013
cpvs
66171000, 71318000, 79100000, 79410000, 90492000

Business and management consultancy services