Public tenders for business in Vantaa Finland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Business transaction and personal business software package

Finavia Oyj | Published June 2, 2016
cpvs

Transaction and personal business software package

Business, give-away and procurement staff gifts

Vantaan kaupunki | Published June 21, 2016
cpvs
18530000

On the acquired business are different, give-away gifts and personnel.

Basic Business degree (Diploma in Business Administration) theoretical knowledge instruction and examination sessions acquisition of the City of Vantaa Vocational College of Varian adult education and apprenticeship services

Vantaan kaupunki | Published October 8, 2015  -  Deadline October 29, 2015
cpvs
80400000

In Business (Diploma in Business Administration) as an apprenticeship. The acquisition includes the entire theoretical knowledge instruction and examination sessions.

CORRECTED acquisition CONTRACT NOTICE Basic Business degree (Diploma in Business Administration) theoretical knowledge instruction and examination sessions the City of Vantaa Vocational College of Varian adult education and apprenticeship services

Vantaan kaupunki | Published October 19, 2015  -  Deadline November 5, 2015
cpvs
80400000

Answer to the question had been notified to the wrong internet address. Address harvested in the contract documents. Questions Response schedule changed, and the offer period is extended. In Business (Diploma in Business Administration) as an apprenticeship. The acquisition includes the entire theoretical knowledge instruction and examination sessions.

Metsähallitus incorporated BUSINESS EMPLOYMENT INSURANCE

Metsähallitus | Published February 12, 2016  -  Deadline February 22, 2016
cpvs
66500000

This invitation to tender applies to Metsähallitus subsidiary (100%) of a limited company established by forestry statutory pension and accident insurance and group life insurance and supplementary pension insurance. Metsähallitus to implement competitive bidding for a new company the insurance broker Willis Oy Ab, with the assistance.

the establishment of forestry limited company is treated as part of the reform of the Act on Metsähallitus parliament estimated that during the February-March and currently estimates that the company will launch operations 01.04.2016. The company's establishment and start of operations is based on the decision of the Parliament.

Due to the timetable for tendering carried out in the accelerated restricted procedure. Bidders must submit their application in accordance with this invitation to tender. Metsähallitus selects at least 5 (or, if there are less then the number of applicants) submitted an application for participation in insurance companies towards the species of the competition.

According to selected bidders submitted detailed information on preparation of a tender.

Offer requester selects the most economically advantageous tender with the insurance type and start contract negotiations winners.

Ilmoittautumispyyntö / Vantaa Energy Group's property, business interruption, liability and vehicle insurance

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy | Published May 26, 2015  -  Deadline June 10, 2015
cpvs
66000000

Vantaa Energy Group's property, business interruption, liability and tendering of motor vehicle. Vantaa Energy produces and sells electricity and district heat. In addition, it offers natural gas industry. The company responsible for the construction and maintenance of district heating networks in Vantaa. Vantaa Energy produces electricity and district heat produced by cogeneration for power plant waste and Martinlaakso power plant. Both power plants the efficiency is high, Martinlaakso power plant, 90% and 95% of the WtE plant. Currently, WtE plant produces half of the needed Vantaa district heat and about 30 per cent of Vantaa's annual electricity needs, Martinlaakso the rest of the power plant. As power and heat is mainly used for coal, natural gas and municipal waste. Procurement procedures used for competitive dialogue procedure.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Vantaan kaupunki | Published December 26, 2015
cpvs
79000000

Prior notification and call for social dialogue: the City of Vantaa placements.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Vantaan kaupunki | Published December 26, 2015
cpvs
79000000

Prior notification and call for social dialogue: Communications and acquisition of media agency services.

Procurement of consultancy services for the strategic procurement of Vantaa City's business model

Vantaan kaupunki | Published December 21, 2017  -  Deadline January 11, 2018
cpvs
79418000

Hankinnan kohteena on strategisten hankintojen toimintamallin jalkauttamisen konsultointipalvelu (jäljempänä tarjouspyynnössä 'Palvelu') Vantaan kaupungin tarpeisiin. Sopimukseen sisältyvä konsulttien yhteenlaskettu henkilötyöpäivien määrä sopimuskaudella on noin 160 - 190 htp. Palvelun toimittamisen ehdot ja pakolliset vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sekä liitteenä olevassa palvelukuvauksessa ja sopimusluonnoksessa. Hankintayksikön tavoitteena on saada Palvelua koskeva sopimus voimaan helmikuun 2018 aikana. Sopimuksen kesto on sidottu Tilaajan käytettävissä olevaan määrärahaan. Sopimuksen arvioitu kesto on noin yksi (1) vuosi. Sopimuskausi päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2019. Kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään Vantaalla osoitteessa Kielotie 14 A torstaina 25.1.2018 (varapäivät perjantai 26.1.2018 sekä maanantai 29.1.2018). Haastattelutilaisuuteen osallistuu vähintään tarjouksessa vastuuhenkilön rooliin nimetty asiantuntija. Haastelutilaisuudessa tarjoajat esittelevät tarjousvertailussa pisteytettävän suunnitelmansa siitä, miten tilaajan johtoryhmät vakuutetaan strategisten hankintojen toimintamallin jalkauttamiseksi. Sen lisäksi tarjoajat esittelevät tarjousvertailussa pisteytettävän suunnitelmansa esiselvityksen tekemiseksi, myöhemmin haastattelukutsun yhteydessä ilmoitettavasta aiheesta. Suunnitelmat jätetään haastattelutilaisuuden yhteydessä hankintayksikölle, joka arvioi suunnitelmat osana tarjousten laadullista vertailua. Jokaiselle tarjoajalle varataan haastatteluun aikaa yksi (1) tunti. Hankinnan kohteena on strategisten hankintojen toimintamallin jalkauttamisen konsultointipalvelu (jäljempänä tarjouspyynnössä 'Palvelu') Vantaan kaupungin tarpeisiin. Sopimukseen sisältyvä konsulttien yhteenlaskettu henkilötyöpäivien määrä sopimuskaudella on noin 160 - 190 htp. Palvelun toimittamisen ehdot ja pakolliset vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sekä liitteenä olevassa palvelukuvauksessa ja sopimusluonnoksessa. Hankintayksikön tavoitteena on saada Palvelua koskeva sopimus voimaan helmikuun 2018 aikana. Sopimuksen kesto on sidottu Tilaajan käytettävissä olevaan määrärahaan. Sopimuksen arvioitu kesto on noin yksi (1) vuosi. Sopimuskausi päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2019. Kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään Vantaalla osoitteessa Kielotie 14 A torstaina 25.1.2018 (varapäivät perjantai 26.1.2018 sekä maanantai 29.1.2018). Haastattelutilaisuuteen osallistuu vähintään tarjouksessa vastuuhenkilön rooliin nimetty asiantuntija. Haastelutilaisuudessa tarjoajat esittelevät tarjousvertailussa pisteytettävän suunnitelmansa siitä, miten tilaajan johtoryhmät vakuutetaan strategisten hankintojen toimintamallin jalkauttamiseksi. Sen lisäksi tarjoajat esittelevät tarjousvertailussa pisteytettävän suunnitelmansa esiselvityksen tekemiseksi, myöhemmin haastattelukutsun yhteydessä ilmoitettavasta aiheesta. Suunnitelmat jätetään haastattelutilaisuuden yhteydessä hankintayksikölle, joka arvioi suunnitelmat osana tarjousten laadullista vertailua. Jokaiselle tarjoajalle varataan haastatteluun aikaa yksi (1) tunti.

Foresight exercise and strengthen capacity of National Planning Commissions in Tanzania

TANZICT | Published June 17, 2015  -  Deadline June 23, 2015
cpvs
73000000

The Information Society and ICT Sector Development Project in Tanzania (TANZICT), and the Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH) intend to purchase a service to further develop the national foresight process and strategies in Tanzania. The objective is to plan and implement foresight pilot exercises and to assess their impact on planning processes in key Tanzanian business sectors.

Vantaa City's Business Services ask for an offer on a draft measure for development clusters

Vantaan kaupunki / Kaupunginjohtajan toimiala | Published March 23, 2018  -  Deadline April 11, 2018
cpvs

Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut pyytää tarjousta toimenpide-ehdotuksesta kehittämisklustereiden muodostamiseksi Vantaalle. Taustaa Vantaan kaupungin elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Vantaan kaupungin uudessa strategiassa ja sen ”Lisäämme kaupungin elinvoimaa” -osiossa on toiminnan fokukseen nostettu aiempaa laajemmat kehittämiskokonaisuudet toiminnan vaikuttavuuden nostamiseksi. Osana tätä tavoitetta on tarkoitus rakentaa yhteistyössä kaupungin, vantaalaisten yritysten ja oppilaitosten kesken kaupunkiin strategisia kehittämisklustereita, joko perinteisempää toimialamallia noudattaen tai strategiselta merkitykseltään nousussa olevia aloja tunnistaen. Toimijoiden yhteistyöllä haetaan laaja-alaisempaa vaikuttavuutta kuin yksittäin toimien olisi mahdollista. Tavoitteena on näiden paikallisten kehittämisklustereiden avulla kehittää yritysten liiketoimintaa ja keskinäistä vuoropuhelua alueellisen kasvun vauhdittamiseksi. Tavoitteena on myös, että Vantaa on jatkossakin pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö. Hankinnan kohde Työn tarkoituksena on saada kokonaiskuva ja toimenpide-ehdotukset sisältöineen Vantaan alueen elinkeinotoiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista, potentiaalisista kehittämisklustereista sekä toimenpiteistä niiden muodostamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi. Selvitystyön ja toimenpide-ehdotuksen tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat ne painopistealueet tai toimialat, joiden ympärille Vantaan kehittämisklustereita olisi mahdollista ja syytä muodostaa? 2. Mihin elinkeinoelämän tarpeisiin niiden tulee vastata? 3. Mitkä ovat eri toimijoiden roolit muodostuvissa kehittämisklustereissa? Miten roolit mahdollisesti poikkeavat nykyisistä toimintamalleista? 4. Kuinka klusteritoimintaa ja rooleja kehitetään niin, että Vantaa on jatkossakin pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö? Selvitystyön ja toimenpide-ehdotuksen tulee ainakin: • tuoda esille Vantaan vahvuudet ja heikkoudet peilattuna Metropoli-alueen kokonaisuuteen • sisältää perustelut alueellisten klustereiden muodostamiselle tavoitteineen • esittää kehittämisklustereiden muodostamisen ja operoinnin toimintamalli(t) • esittää yksittäisten kehittämisklustereiden kokoonpanot, roolit ja tavoiteltavat tulokset • esittää erityisesti yritysten sekä muiden kehittämisklustereihin osallistujien saamat hyödyt • määritellä kehittämisklustereiden vaikuttavuuden ja tavoitteiden mittarit ja mittausmenetelmät Elinkeinopalvelut varaa hankinnan toteuttamiselle enintään 35 000 eur (alv 0%). Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

The Vantaa City Business Services are asking for offers for a digital joint development tool, shared

Vantaan kaupunki / Kaupunginjohtajan toimiala | Published December 21, 2017  -  Deadline January 12, 2018
cpvs

Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut pyytää tarjouksia digitaalisen yhteiskehittämistyökalun, jaetun virtuaalitodellisuusalustan kehittämisestä ja testaamisesta seuraavasti. Tarkoituksena on yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten ja palveluiden tuottajien sekä käyttäjien kanssa kehittää Tikkuraitista ja Asematiestä elinvoimainen ja vetovoimainen ostos- ja kävelykatualue. Tikkuraitti peruskorjataan arviolta vuosina 2019-2020, jolloin yhteistyöalustan tulisi mahdollistaa myös ostos- ja kävelykadun rakennusajan toiminnan ideointia ja kehittämistä. Kunnostussuunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Tavoitteena luoda kaupungin käyttöön monipuolinen yhteiskehittämisen alusta, työkalu minkä sisältöä voidaan tarpeen mukaan muokata uusiin käyttötarkoituksiin. Tärkeä tavoite on että työkalua voidaan käyttää kaupungin yritysympäristöjen kehittämiseen sekä kaupungin alueiden markkinointiin. Alueista halutaan tehdä liiketoiminnan ja hyvän elinympäristön näkökulmasta houkuttelevia ja elinvoimaisia. Alueen käyttäjiä, ja samalla alueen kehittäjiä ovat esimerkiksi yritykset, kaupunkiorganisaation eri yksiköt, alueen asiakkaat, asukkaat, oppilaitokset sekä läpikulkevat tahot sekä kolmas ja neljäs sektori. Kehitettävä jaettu virtuaalitodellisuustila mahdollistaa edellä mainittujen tahojen tarpeiden ja toiveiden keräämisen, yhteisen ideoinnin sekä kadun kehittämisen vaiheista viestinnän. Yritysten ja tulevan suuren kuluttajamassan eli nuorten tavoittaminen on yksi yhteistyöalustan käytön kulmakivistä. Kokeilussa halutaan myös kannustaa kaupungin sisäisiä tahoja sekä sidosryhmiä käyttämään uudenlaisia menetelmiä alueiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Kokeilussa mukana olevilla loppukäyttäjillä tulee olla mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja testaukseen. Tilattava työ pitää sisällään jaetun virtuaalitodellisuusalustan suunnittelun, kehittämisen, toteuttamisen sekä palveluprototyypin testaamisen yhdessä tunnistettujen osallisten kanssa. Lisäksi työ pitää sisällään loppukäyttäjien kokoamisen projektin työpajoihin, osallistaviin prototyyppikatselmointeihin sekä lopputestaukseen yhteistyössä projektin osallisten kanssa. Kokeilu pitää sisällään seuraavat työkokonaisuudet 1) Alustavan prototyypin kehittämisen ja testaamisen (Design-sprint 1: 01, 2018) 2) VR-työkalujen kehitys ja osallistavat testaukset (Design-sprint 2: 02/03, 2018) 3) VR-työkalujen kehitys ja osallistavat testaukset (Design-sprint 3: 04/05, 2018) Jaetun virtuaalitodellisuustilan esitystavan on oltava visuaalisesti ja auditiivisesti houkutteleva sekä luonteeltaan realistinen. Lisäksi jaetun virtuaalitodellisuustilan tulee tukea monikäyttäjätilanteita, joissa fyysisesti eri paikoissa sijaitsevat ihmiset voivat kohdata ja vuorovaikuttaa jaetussa virtuaalitodellisuustilassa. Lisäksi loppukäyttäjien on voitava esittää palautetta ja kehitysehdotuksia virtuaalisten työkalujen avulla. Kehittämistyö tehdään yhteistyössä erityisesti Vantaan elinkeinopalveluiden, tietohallinnon SmartLab muotoilulaboratorion sekä maankäytön toimialan kanssa. Tikkuraitti-kokeilussa SmartLab koordinoi projektin palvelumuotoilua ja jaetun virtuaalitodellisuusalustan kehitystä koskevat osuudet. Jaetun virtuaalitodellisuustilan kehitystyö toteutetaan HTC Vive -järjestelmää ja Unity 3D-pelimoottoria hyödyntäen SmartLabin kehittämien ohjelmistokomponenttien päälle. Tilaajalta odotetaan työskentelyä Vantaan tietohallinnon tiloissa yhdessä SmartLabin muotoilijoiden ja VR-kehittäjien kanssa. Kaikki projektissa tuotetut lähdekoodit jäävät Vantaan tietohallinnon käyttöön. Kilpailutuksen voittaja saa myös hyödyntää tuotoksia omassa kehittämistyössään projektin jälkeen. Jaetussa virtuaalitodellisuusmallissa hyödynnetään Vantaan kaupungin tuottamaa ja ylläpitämää 3D-kaupunkimalliaineistoa (esim. teksturoidut LOD2-rakennukset, maanpintamalli sekä muita rakennetun ympäristön kohteita, esim. puusto). Kokeiluprojektin jälkeen on tarkoitus, että alustaa jatkokehitetään Vantaalla. Tarjousta voi havainnollistaa max 1 minuutin mittaisella videolla tai muulla vastaavalla visuaalisella tavalla. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset lähetetään sähköpostilla kirjallisesti Mirka Järnefeltille: mirka.jarnefelt@vantaa.fi . Kysymykset vastauksineen esitetään sivuilla https://www.businessvantaa.fi/cloudia-kilpailutuksen-ukk/ . Kirjalliset kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaina 9.1.2018 klo 12.00 ja ne ovat nähtävillä perjantaihin 12.1.2018 klo 16.00 asti.

Restaurant and food-serving services

Finavia Oyj | Published October 6, 2017  -  Deadline October 25, 2017
cpvs
55300000

The concession contract to be awarded includes designing and implementing the assigned premises and running successful food & beverage operations covering the defined concept categories. The concept categories are specified in Appendix 2 of the Draft Invitation to Tender.

The procurement concerns rental of three (3) business premises at Helsinki Airport, Non-Schengen terminal. The premises are defined in detail in Appendix 2 of the Draft Invitation to Tender.

Details of the project and process are described in the attached documentation.

The concession contract to be awarded includes designing and implementing the assigned premises and running successful food and beverage operations covering the defined concept categories. The concept categories are specified in Appendix 2 of the Draft Invitation to Tender.

The procurement concerns rental of three (3) business premises at Helsinki Airport, Non-Schengen terminal. The premises are defined in detail in Appendix 2 of the Draft Invitation to Tender.

Details of the project and process are described in the attached documentation.

Unrestricted-clientele restaurant waiter services

Finavia Oyj | Published September 26, 2017
cpvs
55312000

Contract award for possession and operations of certain commercial premises. Operator shall be specialized in conducting food and beverage business to consumers at travelling environment located in Helsinki Airport, Terminal 2 Non-Schengen (Finland). The Contracting Authority awaits the tenderers to offer a portfolio of alternative concepts and brands for 3 premises.

Preliminary time line for tender process:

— Preliminary Invitation to Tender shall be published during week 40,

— Site visit (tender presentation) will be arranged on 12.10.2017 at Helsinki Airport. Pre-enrollment is required,

— Request to Participate 5th November.

Preliminary time line is subject to changes and shall be confirmed in the Preliminary Invitation to Tender.

Contract award for possession and operations of certain commercial premises. Operator shall be specialized in conducting food and beverage business to consumers at travelling environment located in Helsinki Airport, Terminal 2 Non-Schengen (Finland). The Contracting Authority awaits the tenderers to offer a portfolio of alternative concepts and brands for 3 premises.

Preliminary time line for tender process:

— Preliminary Invitation to Tender shall be published during week 40,

— Site visit (tender presentation) will be arranged on 12.10.2017 at Helsinki Airport. Pre-enrollment is required,

— Request to Participate 5th November.

Preliminary time line is subject to changes and shall be confirmed in the Preliminary Invitation to Tender.

Retail trade services

Finavia Oyj | Published October 26, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
55900000

the subject of the contract is a Electronics Shop - shop services related to the license agreement. The agreement applies for one (1) for the retail business in extradition commercial space FOR A Helsinki-Vantaa Airport's business premises.

COMPANY STATEMENT OF THE CONTRACTING SERVICES

Vantaan kaupunki | Published November 19, 2014  -  Deadline December 10, 2014
cpvs
85000000

Company compilations are adult social entrepreneur clients. The entrepreneur's income, the entrepreneur and the business works, we acquired a total of about 90-120 units per year, with emphasis on the entrepreneur's income statement. In addition, the service provider to train social workers on business-related matters, corporate profitability and business activities to an end. Education is estimated to be once a year. Amounts may vary each year, and the City of Vantaa is not bound to the contract documents presented estimates of the purchasing volumes.

Electronics Store -myymäläpalveluihin related to the license agreement, Finavia Oyj Helsinki-Vantaa Airport

Finavia Oyj | Published January 31, 2017
Winner
Capi-Lux Finland Oy
cpvs
55900000

the subject of the contract was an electronics store - shop services related to the license agreement. The agreement applies for one (1) for the retail business in extradition commercial space FOR A Helsinki-Vantaa Airport's business premises. The agreement includes the introduction of a holiday for retail premises, design, implementation, as well as retail trade of electronic movement happening in the premises. the subject of the contract was an electronics store - shop services related to the license agreement. The agreement applies for one (1) for the retail business in extradition commercial space FOR A Helsinki-Vantaa Airport's business premises. The agreement includes the introduction of a holiday for retail premises, design, implementation, as well as retail trade of electronic movement happening in the premises. the subject of the contract was an electronics store - shop services related to the license agreement. The agreement applies for one (1) for the retail business in extradition commercial space FOR A Helsinki-Vantaa Airport's business premises. The agreement includes the introduction of a holiday for retail premises, design, implementation, as well as retail trade of electronic movement happening in the premises.

Retail trade services

Finavia Oyj | Published February 1, 2017
Winner
Capi-Lux Finland Oy
cpvs
55900000

the subject of the contract was an electronics store - shop services related to the license agreement. The agreement applies for one (1) for the retail business in extradition commercial space FOR A Helsinki-Vantaa Airport's business premises.

The agreement includes the introduction of a holiday for retail premises, design, implementation, as well as retail trade of electronic movement happening in the premises.

Oral health care anesthesia services procurement

Vantaan kaupunki | Published April 24, 2017
Winner
MedFlight Oy
cpvs
85000000

Oral health care enterprise to organize anesthesia services for those patients who need anesthesia to give dental care, but who do not meet the criteria for specialized medical care. Currently, Vantaa oral health care business in an establishment for more than 2 years of age anesthesia care patients. Oral health care enterprise to organize anesthesia services for those patients who need anesthesia to give dental care, but who do not meet the criteria for specialized medical care. Currently, Vantaa oral health care business in an establishment for more than 2 years of age anesthesia care patients. Oral health care enterprise to organize anesthesia services for those patients who need anesthesia to give dental care, but who do not meet the criteria for specialized medical care. Currently, Vantaa oral health care business in an establishment for more than 2 years of age anesthesia care patients.

Länsimäki library, youth club, open preschool and resident facilities; repair and alteration _ rakenusurakka

Länsimäen kirjasto, nuorisotilat, avoin päiväkoti ja asukastilat; korjaus ja muutostyöt - rakennusurakka | Published May 4, 2017  -  Deadline June 2, 2017
cpvs
45211300

The building is made of technical and functional repair. connection with the contract renewal of the real estate company of the business premises windows. Repair The area is about 900 m2 + em. Business premises windows. The building contractor is the main contractor, and the main implementer johtovelvollisena construction site contractor. Pipe and ventilation works are included in the building contract. Electrical and building automation are made of separate subscriber (page-building side) and subjected to the main contract. From the subscriber has drawn up plans. The building is made of technical and functional repair. connection with the contract renewal of the real estate company of the business premises windows. Repair The area is about 900 m2 + em. Business premises windows. The building contractor is the main contractor, and the main implementer johtovelvollisena construction site contractor. Pipe and ventilation works are included in the building contract. Electrical and building automation are made of separate subscriber (page-building side) and subjected to the main contract. From the subscriber has drawn up plans.