Public tenders for business in Helsinki Finland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Expert Services for Information Management and Business Process Development

Vimana Oy | Published July 10, 2018  -  Deadline December 31, 2020
cpvs
72000000

In principle, it is required that the service provider knows and is able to apply the general architecture of the public administration and the JHS recommendations as well as other best practices. Requirements as specified in the procurement documents Official name: Market Court Postal address: Radanrakentajantie 5 Postal code: 00520 Town: Helsinki Country: Finland Phone: +358 295643300 E-mail: marketoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Internet addresshttp: //www.oikeus.fi/markkinaoikeus

IBM Cognos BI Expertise Services

Veikkaus Oy | Published July 3, 2018  -  Deadline August 31, 2018
cpvs
72000000

Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Veikkaus käyttää liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence, jäljempänä BI) välineenä IBM:n Cognos tuotteita (versio 10.2.2). BI –järjestelmiä on ollut käytössä 2000-luvun alusta. Käytössä on vielä useampia Cognos BI-portaaleja, johtuen vuoden 2017 alussa olleesta rahapeliyhtiöiden yhdistymisestä (Raha-automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus Oy). Veikkauksen Cognos-portaaleissa raportoidaan muun muassa pelijärjestelmien tuottamaa tietoa, lisäksi talous-, logistiikka- ja kunnossapidon järjestelmistä on tehty raportointia. Portaaleja käyttää iso osa henkilöstöstä. Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Tavoitteena on löytää yksi (1) toimittaja, jolla on tarjota yksi tai useampi monitoimiosaaja, joka vastaa tai, jos kyseessä useampi henkilö, jotka vastaavat yhdessä seuraavista tehtäväkokonaisuuksista: - Tehtäväalue 1: IBM Cognos pienkehitys, ongelmanselvitykset, ylläpito- ja tuotannon tukitehtävät sekä IBM Cognos ohjelmistoihin liittyvä muu konsultointi- ja asiantuntijatyö tarpeen mukaan projekteihin ja esim. liiketoimintatarpeista johtuvaan raportointimäärittelyyn - Tehtäväalue 2: IBM Cognos ympäristön kehitys sekä asennukset ja versionpäivitykset - Tehtäväalue 3: Koulutukset Cognos ympäristöön, tuotteiden käyttöön ja sisältöön liittyen - Tehtäväalue 4: IBM Cognos ohjelmistoihin liittyvä päivystysluontoinen työ esim. henkilöstön loma-ajoille (työajoista ja - jaksoista sovitaan aina etukäteen erikseen; erittäin harvoin edellyttää ilta- tai yötyötä, mikäli ilta- ja yötyötä tulee, voidaan ilta- ja yötyön korotuksista sopia erikseen, huom. riippumatta hankintayksikön maksamista korotusten suuruuksista, toimittaja on velvollinen maksamaan asiantuntijalle lain/työehto-/työsopimuksen mukaiset korotukset. Asiantuntijat työskentelevät pääsääntöisesti Veikkauksen toimitiloissa. Nimettyjen asiantuntijoiden työtehtävät ja asiantuntijoiden tarve vaihtelevat, eikä hankintayksikkö sitoudu ostamaan mitään vähimmäismäärää tunteja, vaan tarpeensa mukaisesti sopii työskentelyn kestosta ja jaksosta aina erikseen; työskentely voi olla kokoaikaista, puolipäivästä tai tunneittain tehtyä. Tyypillinen työmäärän tarve on 2-4 työpäivää per viikko (arvio on sitomaton). Tilaajan tarpeen mukaan Toimittajan kanssa voidaan sopia myös suuremmasta resurssoinnista. Tällöin Tilaaja ilmoittaa tarpeen suuremmalle resurssille hyvissä ajoin etukäteen (viimeistään noin kuukautta ennen tarpeen realisoitumista). Työmuodot ovat moninaiset ja asiantuntijoiden on tehtävä yhteistyössä Veikkauksen omien asiantuntijoiden lisäksi Veikkauksen muiden toimittajien ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyö- ja työkielenä on suomi. Asiantuntijoille tulee olla erinomainen suomenkielentaito. IBM Cognos -lisenssit kilpailutetaan erikseen ja ne eivät kuulu tämän hankinnan kohteeseen. Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Veikkaus käyttää liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence, jäljempänä BI) välineenä IBM:n Cognos tuotteita (versio 10.2.2). BI –järjestelmiä on ollut käytössä 2000-luvun alusta. Käytössä on vielä useampia Cognos BI-portaaleja, johtuen vuoden 2017 alussa olleesta rahapeliyhtiöiden yhdistymisestä (Raha-automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus Oy). Veikkauksen Cognos-portaaleissa raportoidaan muun muassa pelijärjestelmien tuottamaa tietoa, lisäksi talous-, logistiikka- ja kunnossapidon järjestelmistä on tehty raportointia. Portaaleja käyttää iso osa henkilöstöstä.

Outdoor trash bin

Kaupunkiympäristön toimiala | Published June 20, 2018  -  Deadline August 31, 2018
cpvs
39224340

Selection criteria as defined in the procurement dossiers The volume of disposable waste containers is 60 and 140 liters. Roska containers have been developed based on the Helsinki model that has been in use since the beginning of the 1990s in Helsinki. A 60 l trash can is covered with stainless steel. The product always includes one of the specified fixing options (wall or pole mounts). The 140 liter trash bin is covered with stainless steel. The product is either on a surface foot or on a ground fastening stand. The products come in three different colors and a stainless steel design. The overcoats are RAL 6012, RAL 7021 and RAL 9011. The garbage containers are part of the waste container product family, which also includes deep container casings and event / season-sized containers. All products are model-protected. Project descriptions are related to the Helsingin kaupunginosoituksen käsikirja-aineisto-kortit Steel, Stainless Steel and Concrete, as well as the garbage product product card H1. The urban furniture guide can be downloaded from: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/en/english/details/designers/calendar furniture guide The Helsinki Urban Environment business unit will organize a bidding with the City of Helsinki City Construction Services Agency, Starka, for outdoor garbage containers as defined in the invitation to tender. The volume of debris containers is 60 and 140 liters. Roska containers have been developed based on the Helsinki model that has been in use since the beginning of the 1990s in Helsinki. Different alternatives are accepted (alternative tenders): no List of selection criteria and their short selection criteria as specified in the procurement documents

growth Engines

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland | Published June 15, 2018  -  Deadline August 30, 2018
cpvs
66000000

Competitive Bidding Competitive: - Business Finland: Reconstructing and Developing Businesses through Technology and Innovation, Increasing International Networking, Raising Value Added, Strengthening Business Growth and International Competitiveness, Exporting, Traveling to Finland, Foreign Investments and Venture Capital Investments, and Productivity, Employment and increasing welfare. - The above-stated effectiveness targets are expected to arise as a result of the development of the initial companies or operators of the growth engine ecosystems. This effect is expected to appear particularly in the actors of the growth engine ecosystem. The operation of the underlying company or operator must generate at least EUR 1 billion worth of innovations-based new business and / or exports and / or investments in Finland to the growth engine ecosystem operators annually. In addition, the effects of a subsidiary or operator may be reflected in the number of jobs, the increase in tax revenue and indirect welfare effects in Finland. For more information, see the attached request to participate. Competitiveness is estimated by the Procurement Unit as a total value above the EU threshold. Although this is not a public procurement, we will compete for financing items in accordance with the competitive bidding procedure in Sections 36 and 37 of the Procurement Act (1397/2016). Business Finland's funding for competition does not include State aid if there are more than one eligible offers. For more information, please see the attached Invitation to Participation and www.businessfinland.fi/heavy engines. List of Selection Criteria and Their Short Concerted Negotiating Procedure

Evaluation of programmes changing practices for innovation by means of public procurements, collaboration and co-creation 16/25/2018

Innovation Funding Agency Business Finland | Published June 26, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
73000000

In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of three programmes of former Tekes, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of three programmes that are “Smart Procurement”, “Built Environment” and “Witty City” of Former Tekes. Although different in terms of substance, promotion of practices related to innovative procurement, co-creation, end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation are common features of these programmes. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. Related to Witty City programme, these are the INKA-programme and the 6aika-activity of the Ministry of Economic Affairs and Employment. Related to Smart Procurement programme, there is the recent “Keino”, the networked Competence Centre founded to increase sustainable and innovative public procurement (http://www.hankintakeino.fi). Additionally, the former Sustainable Community programme (2007-2012) of Tekes was dealing with renewing co-operation practices, procurement and interaction between the public and private sector and should thus be taken into account by reading the relevant parts of the evaluation report “Boost to the sector – Evaluation of real estate and construction programmes” (Tekes report 6/2014). More information in the Annex Procurement Description. In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of three programmes of former Tekes, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of three programmes that are “Smart Procurement”, “Built Environment” and “Witty City” of Former Tekes. Although different in terms of substance, promotion of practices related to innovative procurement, co-creation, end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation are common features of these programmes. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. Related to Witty City programme, these are the INKA-programme and the 6aika-activity of the Ministry of Economic Affairs and Employment. Related to Smart Procurement programme, there is the recent “Keino”, the networked Competence Centre founded to increase sustainable and innovative public procurement (http://www.hankintakeino.fi). Additionally, the former Sustainable Community programme (2007-2012) of Tekes was dealing with renewing co-operation practices, procurement and interaction between the public and private sector and should thus be taken into account by reading the relevant parts of the evaluation report “Boost to the sector – Evaluation of real estate and construction programmes” (Tekes report 6/2014). More information in the Annex Procurement Description.

Evaluation of Programmes on education and gaming 15/25/2018

Innovation Funding Agency Business Finland | Published June 26, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
73000000

In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of four programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of four programmes aiming to increase exports and of which education-related programmes make the substantial part. The programmes of this set are “Skene” and “Learning Solutions” of Former Tekes, and the “Future Learning Finland” and “Education Export Finland” programmes of former Finpro. Although fundamentally different in terms of substance, gamification as a solution combines Skene to the education programmes, in addition that all these programmes were strongly aiming for increasing exports. Typically, they were also featuring changes of practices regarding co-creation and end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation. More information can be found in the Annex Procurement Description. In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of four programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of four programmes aiming to increase exports and of which education-related programmes make the substantial part. The programmes of this set are “Skene” and “Learning Solutions” of Former Tekes, and the “Future Learning Finland” and “Education Export Finland” programmes of former Finpro. Although fundamentally different in terms of substance, gamification as a solution combines Skene to the education programmes, in addition that all these programmes were strongly aiming for increasing exports. Typically, they were also featuring changes of practices regarding co-creation and end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation. More information can be found in the Annex Procurement Description.

Evaluation of programmes changing practices at the health sector 14/25/2018

Innovation Funding Agency Business Finland | Published June 26, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
73000000

In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of six programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of six health and wellness related programmes that are “FinnWell”, “Pharma” and “Innovations in Social and Healthcare Services” programmes of former Tekes, and the growth programmes “FinlandCare”, “Digital Hospitals” and “Team Finland Health” of former Finpro. Typically, these programmes were changing practices at the health and wellbeing sector regarding collaboration, partnership formation, customer-orientation and/or public-private collaboration. Of the programmes, FinnWell and Pharma have already been once evaluated for their immediate results, whereas this evaluation is to get an understanding of their long-term impacts on the area especially taking into consideration that the health programmes form a continuation of efforts. The rest of the programmes have ended relatively recently. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. In this evaluation, this means the iWell-programme of Tekes, and the current Bits of Health –programme that has had collaboration with the mentioned Finpro programmes. More information can be found in the Annex Procurement Description. In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of six programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of six health and wellness related programmes that are “FinnWell”, “Pharma” and “Innovations in Social and Healthcare Services” programmes of former Tekes, and the growth programmes “FinlandCare”, “Digital Hospitals” and “Team Finland Health” of former Finpro. Typically, these programmes were changing practices at the health and wellbeing sector regarding collaboration, partnership formation, customer-orientation and/or public-private collaboration. Of the programmes, FinnWell and Pharma have already been once evaluated for their immediate results, whereas this evaluation is to get an understanding of their long-term impacts on the area especially taking into consideration that the health programmes form a continuation of efforts. The rest of the programmes have ended relatively recently. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. In this evaluation, this means the iWell-programme of Tekes, and the current Bits of Health –programme that has had collaboration with the mentioned Finpro programmes. More information can be found in the Annex Procurement Description.

Competition for the telecommunications network (Game Network)

Veikkaus Oy | Published June 18, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
32400000

The service includes: • Scalable fixed and mobile network interfaces, according to Veikkaus' proficiency requirement 4M / 1M - 10Gbit o The choice of interface type that best suits your needs can be selected for each Veikkaus slot and the machine room. • Local network service LAN and WLAN service • Internet service (Internet-VRF) connected to a web service • Access control service • IP addresses and network address management • Duplication or backup as required • Scalable additional network features • End-to-end managed service • Required Provider Expert Services and resources are a strategic and critical part of Veikkaus' business, therefore they must be: • reliable and reliable • high availability • cost-effective and productized • flexible, agile and scalable to future development needs • available in a wide geographic area of ​​Finland • committed and proactive supplier produced and Current state and the subject of the invitation to tender This contract is divided into: no Price is not the only award criterion and all the grounds are mentioned in in the procurement documents

Job Trail and Career Trail Training Services

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published July 18, 2018  -  Deadline August 22, 2018
cpvs
79611000

Open Procedure The acquisition includes two service packages: Job Path and Career Path. Both include both a fixed group service and a free-form service. The length of the service is 90-120 days. See. details of the tender documents. For both services, the fixed service section is defined to match the definition of unemployment benefit law and the Public Employment and Business Services Act as an employment promotion service. The performance of the service entity will be considered at the end of the implementation period agreed upon in accordance with the agreed criteria. The estimated volume of the first acquisition period (about 11 / 2018-3 / 2020) is estimated at about 3,000 to 5,360 customers. 3 service providers are selected for each of the seven (7) areas, (3 Job Paths, 4 Career Paths). The acquisition includes two options. The option option does not impose a buyer's obligation on the buyer. The option may be of value and amount equal to or less than the original purchase. Acquisition is a service entity consisting of a duration and content-defined training period and the following content-free service section. After the end of the service, the performance of the service provider is examined in accordance with the agreed criteria. A service provider is expected to have simultaneous performance both for the entire team being trained and for the individual customer. The acquisition includes two separate training packages: Työnpolku ja Urapolku. Open procedure

PET / TT shooting service with mobile imaging equipment, PET / TT truck

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka | Published June 25, 2018  -  Deadline August 18, 2018
cpvs
85150000

In the tender procedure the tenders are subject to the following tender dossiers: Tender invitation HUS 143-2018 PET / TT shooting service with mobile imaging equipment, PET / TT truck Appendix 1 Absolute requirements and comparable features Annex 2 Pricing Appendix 3 Draft agreement Annex 4 Exceptions and additional terms JYSE 2014 Terms and Conditions Annex 5 JYSE Services 2014 Predicted Uses for the PET / TT Imaging Service for 2018: South Karelian Central Hospital (Eksote, Lappeenranta): 34 shooting days a year, 6-8 patients per day. Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka National business code: 1567535-0 Mailing address: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) Postal code: 00029Post office: HUS Country: Finland Contact person: Alexandra Ora Telephone: +358 94711 E-mail address : alexandra.ora@hus.fi Fax: +358 947175403 NUTS code: Finland (FI) Main address: (URL) http://www.hus.fi Medical imaging services. (85150000-5) This call for tenders is initiated by PET / TT. This contract is divided into lots: no The contract is related to a project and / or program financed by the European Union: no

Business Management System as a Service (SaaS)

Maakuntien tilakeskus Oy | Published June 8, 2018  -  Deadline August 15, 2018
cpvs
72000000

See purchase documentation. The subject of the acquisition is described in more detail in the tender dossier, and in particular in Annex 1 Description of the Acquisition Item. The aim is to acquire a case management system as a SaaS / cloud solution, its implementation project, system-related maintenance service, and system-related further development covering the needs of the provincial static center. The system to be acquired can later be extended to activities other than those described herein. The price is not the only award criterion, and all the grounds are listed only in the procurement documents. Different alternatives are accepted (alternative tenders): no List of selection criteria and their short list of selection criteria and their shorts See procurement documents.

Conducting leadership

lnnovaatiorahoituskeskus Business Finland | Published June 29, 2018  -  Deadline August 14, 2018
cpvs
73000000

This competition offers a partnership for management coaching in which emphasis is given to Coaching's aim is to support and strengthen the development of a leadership culture in Business Finland, which operates with this competition, is seeking a partner for management coaching with emphasis on training. The main target group for Coaching is Business Finland's Management Team and, furthermore, coaching will be offered team of three (3) persons and appoint a team person in charge / primarily This competition is seeking a partner for management coaching with particular emphasis Coaching aims to support and strengthen the building of a leadership culture in Business Finland

HSL Reversing Pulleys (Framework Agreement)

Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä | Published June 21, 2018  -  Deadline August 13, 2018
cpvs
79530000

The Helsinki Region Transport Commune (Business ID 2274586-3) asks for more information on HSL www.hsl.fi Helsinki Region Transport Commune (Business ID 2274586-3) asks for more information on HSL www.hsl.fi

Development and training of the Lean business model

Valtiovarainministeriö | Published July 2, 2018  -  Deadline August 13, 2018
cpvs
79411100

The objective of the project is to support the Ministry of Finance in support of the introduction and training of the Lean model. Expert work includes, for example, support for the introduction of the operational model, training of personnel, support for the introduction of new working methods and methods, and staff training. The work can also include drafting of different plans or reports. The objective of the project is to support the Ministry of Finance in support of the introduction and training of the Lean model. Expert work includes, for example, support for the introduction of the operational model, training of personnel, support for the introduction of new working methods and methods, and staff training. The work can also include drafting of different plans or reports.

Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa).

Pohjanmaan ELY-keskus | Published June 19, 2018  -  Deadline August 13, 2018
cpvs
80400000

Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät oppimateriaalikustannukset sisällytetään koulutuksen hintaan. Koulutuksen perustiedot löytyvät liitteessä 1. Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät oppimateriaalikustannukset sisällytetään koulutuksen hintaan. Koulutuksen perustiedot löytyvät liitteessä 1.

Designing and developing marketing communications

Finnvera Oyj | Published July 3, 2018  -  Deadline August 10, 2018
cpvs
79342000

The aim of the acquisition is to find the best possible partner in marketing communication with Finnvera's business, providing consulting services for the branding, strategic planning of marketing communication and increased visibility for different stakeholder groups. The objective of the acquisition is to plan and develop Finnvera's marketing activities and, if necessary, to assist in the implementation of the agreed measures. The subject matter and requirements are described in detail in Annex 1, Description of Purchase Item. The aim of the acquisition is to find the best possible partner in marketing communication with Finnvera's business, providing consulting services for the branding, strategic planning of marketing communication and increased visibility for different stakeholder groups. The objective of the acquisition is to plan and develop Finnvera's marketing activities and, if necessary, to assist in the implementation of the agreed measures. BasePage: Quality (if used for the best price / quality ratio): Quality 70 Price 30

Apprenticeship training as a job advisor specialty qualification

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Published July 16, 2018  -  Deadline August 10, 2018
cpvs
80500000

The object of the acquisition is to provide training and visualization of a specialist admission to the Business Adviser as an apprenticeship training course for working life and apprenticeship services at Stadi Adult Education Center. The purpose of the Business Advisor's Specialist Qualification is to qualify the participants for the required competence. The student's personal learning skills are taken into account in the design of the training. Those who are trained are either working at an apprenticeship, employing an apprenticeship or working as self-employed entrepreneurs. The training should include 12 near-day + part of the examination (3). Qualifications required: 2 compulsory parts - Implementation and development of business consultancy, 60 pp, P - Benefits of business advisory operations, 60 pp, P Optional parts, selected 1 - Development of networking, 60 osp V - Development of business advisory services, 60 osp V - development, 60 osp V Detailed description of the service is provided in Annex 1 to the YNEAT Service Description. The object of the acquisition is to provide training and visualization of a specialist admission to the Business Adviser as an apprenticeship training course for working life and apprenticeship services at Stadi Adult Education Center. This procurement relates to a project and / or program financed by the European Union: no

Dubai Expo 2020 Finnish pavilion building design, construction and dismantling

Business Finland Oy | Published July 4, 2018  -  Deadline August 9, 2018
cpvs
79000000

The contents and quality of the service are described in detail in the contract draft. Business Finland is government owned entity promoting business development and internationalization of Finnish enterprises, as well as promotion of tourism and foreign investment to Finland; consequently, Finnish participation in Dubai Expo directly promotes the aims of Business Finland as well. Finnish government has decided that Finland will participate in the Dubai Expo 2020 provided that the funding for the project is secured. The government funding (50 %) has been secured and majority of the corporate funding (50 %) has also been secured. The final decision to participate is pending the completion of the corporate funding commitments. Consequently, the final decision to participate has not yet been made, but it is most likely to be made at the end of the summer. The aim of this tender is to choose a construction partner that will design, build and dismantle the Finnish Pavilion building at the Dubai Expo 2020 (see Attachment 1 – “Connecting Minds, Creating the Future, A short guide to Expo 2020 Dubai”). The tender is limited to the building and does not cover the works on the allocated plot beyond the building. Finland has tentatively reserved a plot in the “Mobility District” – “Option 1: Self-Build Plot on concource”. The plot is 1,550 m2 in size allowing maximum of 1,085 m2 buildable zone. The Building can be maximum of 15 m in height. The building can be in two floors allowing total of 2,170 m2 of built floor space. Expo organization has estimated the cost (based on 2016 prices) for maximum size building to be 4,35 million dollars or 3,69 million euros (see Attachment 3 – Finland Options 201803). The Expo 2020 rules and regulations allow high amount of design freedom for the building and exhibition design. Finland has decided to aim for cost effective building while the exhibition design within the building and in the exterior will be designed with higher level of ambition. Since the Expo participation budget is limited, the aim is to construct a basic building with very cost effective approach, while more ambition will be exercised in the development and construction of the exhibition placed in this building and in the exterior of the building within the allocated plot. The building needs to be planned and built within the construction codes of UAE, be sufficiently sturdy for a temporary half a year utilization, have sufficient insulation for environmentally sound air-conditioning purposes, to provide a flexible base for construction of the exhibition and to provide a safe and an interesting place for Expo visitors to explore. The process for final design of the Pavilion and preparations for construction works should be started immediately after the signing of the contract. Organizer, Expo 2020 Dubai is committed to complete all the building construction (super structures/shell & core) by 20 October 2019. This October 2019 target is set to ensure that all the infrastructure work is completed and that heavy machinery is exiting the site to allow for the commencement and completion of the softer components such as the shading structures, concourses, back of house, landscaping, etc. that will have a major impact on the visitor journey. Organizer, Expo 2020 Dubai, has asked the Self-build Participants to commit to the same deadline in their construction schedules to ensure that we are jointly delivering a complete and operational site for the guests. Finnish government has decided that Finland will participate in the Dubai Expo 2020 provided that the funding for the project is secured. The government funding (50 %) has been secured and majority of the corporate funding (50 %) has also been secured. The final decision to participate is pending the completion of the corporate funding commitments. Consequently, the final decision to participate has not yet been made, but it is most likely to be made at the end of the summer. Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt The contents and quality of the service are described in detail in the contract draft.

Expert Services "BIOKASVU - Development of Biotechnology Growth Ecosystem in Savonlinna"

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy | Published July 6, 2018  -  Deadline August 6, 2018
cpvs
73000000

Southeast Finland University of Applied Sciences (later Xamk) will apply for special offers for the "BIOKASVU - Development of Biotechnology Growth Ecosystems in Savonlinna" project. The need for expert work on the terms of this call for proposals is more than 100 consulting days, including the following planning and practical implementation of the following tasks: 1. The Savonlinna Biotechnology Center and its innovation / business ecosystem analysis. 2. A Strategic Plan based on the analysis to strengthen the biotechnology center and its related business / growth ecosystem over a 2-4 year time horizon. 3. Developing a practical development plan for a growth ecosystem to strengthen Savonlinna's national position and launch new business at the center of biotechnology. 4. Strengthening contacts and contacts with national players in the sector (especially in the business sector) and expert support for strengthening user-driven innovation. 5. The positioning of the Savonlinna Biotechnology Center and its research actors (especially Xamk) and development environments as an innovation platform for other strong field areas in Finland (division of labor, specialization, co-operation) - especially VTT and Aalto. 6. Strengthening international business and consortium cooperation and participation in the preparation of 2-3 European consortium projects (HORISONTTI 2020, BIC, ERA-NET) in the biotechnology sector. 7. Guidance and consultation on the practical implementation of the planned plans to achieve the achievements of the BIOKASVU project a) Internationalization of RDI activities; b) Growth of TKI service sales to enterprises; and c) New businesses and jobs in Savonlinna Biotechnology Growth Ecosystem. - from the beginning of August 15, 2018 - the duration of more than 100 expert work days Southeast Finland University of Applied Sciences (later Xamk) will apply for a bid for "BIOKASVU - Development of the Biotechnology Growth Ecosystem in Savonlinna", the requirements of this call for tenders need more than 100 consultancy days. participation in the implementation: 1. Analysis of the Savonlinna Biotechnology Center and its surrounding innovation / business ecosystem. 2. A Strategic Plan based on the analysis to strengthen the biotechnology center and its related business / growth ecosystem over a 2-4 year time horizon. 3. Developing a practical development plan for a growth ecosystem to strengthen Savonlinna's national position and launch new business at the center of biotechnology. 4. Strengthening contacts and contacts with national players in the sector (especially in the business sector) and expert support for strengthening user-driven innovation. 5. The positioning of the Savonlinna Biotechnology Center and its research actors (especially Xamk) and development environments as an innovation platform for other strong field areas in Finland (division of labor, specialization, co-operation) - especially VTT and Aalto. 6. Strengthening international business and consortium cooperation and participation in the preparation of 2-3 European consortium projects (HORISONTTI 2020, BIC, ERA-NET) in the biotechnology sector. 7. Guidance and consultation on the practical implementation of the planned plans to achieve the achievements of the BIOKASVU project a) Internationalization of RDI activities; b) Growth of TKI service sales to enterprises; and c) New businesses and jobs in Savonlinna Biotechnology Growth Ecosystem. - no earlier than August 15, 2018 - lasting more than 100 expert days

Santa Claus assistant performances

Business Finland Oy | Published June 14, 2018  -  Deadline August 3, 2018
cpvs
79000000

The sub-areas are: 1. Finland 2. The rest of the world