Public tenders for business in Helsinki Finland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Expert Services for Information Management and Business Process Development

Vimana Oy | Published July 10, 2018  -  Deadline December 31, 2020
cpvs
72000000

In principle, it is required that the service provider knows and is able to apply the general architecture of the public administration and the JHS recommendations as well as other best practices. Requirements as specified in the procurement documents Official name: Market Court Postal address: Radanrakentajantie 5 Postal code: 00520 Town: Helsinki Country: Finland Phone: +358 295643300 E-mail: marketoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Internet addresshttp: //www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Call for tenders for expert services concerning competitive tendering and financial expertise

The Ministry of Transport and Communications | Published July 20, 2018  -  Deadline September 3, 2018
cpvs
79000000

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti The Government has decided to open passenger rail transport to competition. The Ministry of Transport and Communications is responsible for organising the competitive tendering, including tasks such as the drawing up of the tender documents, the more specific definition of the subject of the procurement and the procurement contracts. The passenger rail transport services will be opened to competition step by step. The competitive tendering will be organised as a public tendering process in compliance with the EU regulation on public transport services by rail and by road (1370/2007/EC). The Ministry of Transport and Communications is now preparing the competitive tendering for the regional rail services in southern Finland and requires experience in organising similar competitive tendering processes particularly from the viewpoint of business and economics. The duties of the specialists will be related to financial consultation in connection with the terms and conditions of the concession contract, tender documents and the comparison of tenders. Expertise will be required in the preparation of the call for tenders. The specialists will assist in the definition of the selection criteria and in the awarding of points. The specialists' main duties will include assistance in designing a model based on which the overall economic advantages of the received tenders are assessed, for example, on the basis of different pricing models and pricing baskets, the need for subvention and the offered service level. The specialists must be able to estimate the financial effects and risk levels of different contract models from the point of view of both contracting parties. Description of the subject of the call for tenders The Government has decided to open passenger rail transport to competition. The Ministry of Transport and Communications is responsible for organising the competitive tendering, including tasks such as the drawing up of the tender documents, the more specific definition of the subject of the procurement and the procurement contracts. The passenger rail transport services will be opened to competition step by step. The Ministry of Transport and Communications is now preparing the competitive tendering for the regional rail services in southern Finland and requires experience in organising similar competitive tendering processes particularly from the viewpoint of business and economics. Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IBM Cognos BI Expertise Services

Veikkaus Oy | Published July 3, 2018  -  Deadline August 31, 2018
cpvs
72000000

Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Veikkaus käyttää liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence, jäljempänä BI) välineenä IBM:n Cognos tuotteita (versio 10.2.2). BI –järjestelmiä on ollut käytössä 2000-luvun alusta. Käytössä on vielä useampia Cognos BI-portaaleja, johtuen vuoden 2017 alussa olleesta rahapeliyhtiöiden yhdistymisestä (Raha-automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus Oy). Veikkauksen Cognos-portaaleissa raportoidaan muun muassa pelijärjestelmien tuottamaa tietoa, lisäksi talous-, logistiikka- ja kunnossapidon järjestelmistä on tehty raportointia. Portaaleja käyttää iso osa henkilöstöstä. Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Tavoitteena on löytää yksi (1) toimittaja, jolla on tarjota yksi tai useampi monitoimiosaaja, joka vastaa tai, jos kyseessä useampi henkilö, jotka vastaavat yhdessä seuraavista tehtäväkokonaisuuksista: - Tehtäväalue 1: IBM Cognos pienkehitys, ongelmanselvitykset, ylläpito- ja tuotannon tukitehtävät sekä IBM Cognos ohjelmistoihin liittyvä muu konsultointi- ja asiantuntijatyö tarpeen mukaan projekteihin ja esim. liiketoimintatarpeista johtuvaan raportointimäärittelyyn - Tehtäväalue 2: IBM Cognos ympäristön kehitys sekä asennukset ja versionpäivitykset - Tehtäväalue 3: Koulutukset Cognos ympäristöön, tuotteiden käyttöön ja sisältöön liittyen - Tehtäväalue 4: IBM Cognos ohjelmistoihin liittyvä päivystysluontoinen työ esim. henkilöstön loma-ajoille (työajoista ja - jaksoista sovitaan aina etukäteen erikseen; erittäin harvoin edellyttää ilta- tai yötyötä, mikäli ilta- ja yötyötä tulee, voidaan ilta- ja yötyön korotuksista sopia erikseen, huom. riippumatta hankintayksikön maksamista korotusten suuruuksista, toimittaja on velvollinen maksamaan asiantuntijalle lain/työehto-/työsopimuksen mukaiset korotukset. Asiantuntijat työskentelevät pääsääntöisesti Veikkauksen toimitiloissa. Nimettyjen asiantuntijoiden työtehtävät ja asiantuntijoiden tarve vaihtelevat, eikä hankintayksikkö sitoudu ostamaan mitään vähimmäismäärää tunteja, vaan tarpeensa mukaisesti sopii työskentelyn kestosta ja jaksosta aina erikseen; työskentely voi olla kokoaikaista, puolipäivästä tai tunneittain tehtyä. Tyypillinen työmäärän tarve on 2-4 työpäivää per viikko (arvio on sitomaton). Tilaajan tarpeen mukaan Toimittajan kanssa voidaan sopia myös suuremmasta resurssoinnista. Tällöin Tilaaja ilmoittaa tarpeen suuremmalle resurssille hyvissä ajoin etukäteen (viimeistään noin kuukautta ennen tarpeen realisoitumista). Työmuodot ovat moninaiset ja asiantuntijoiden on tehtävä yhteistyössä Veikkauksen omien asiantuntijoiden lisäksi Veikkauksen muiden toimittajien ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyö- ja työkielenä on suomi. Asiantuntijoille tulee olla erinomainen suomenkielentaito. IBM Cognos -lisenssit kilpailutetaan erikseen ja ne eivät kuulu tämän hankinnan kohteeseen. Hankinnan kohteena on IBM Cognos BI-alueen asiantuntijapalvelut. Veikkaus käyttää liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence, jäljempänä BI) välineenä IBM:n Cognos tuotteita (versio 10.2.2). BI –järjestelmiä on ollut käytössä 2000-luvun alusta. Käytössä on vielä useampia Cognos BI-portaaleja, johtuen vuoden 2017 alussa olleesta rahapeliyhtiöiden yhdistymisestä (Raha-automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus Oy). Veikkauksen Cognos-portaaleissa raportoidaan muun muassa pelijärjestelmien tuottamaa tietoa, lisäksi talous-, logistiikka- ja kunnossapidon järjestelmistä on tehty raportointia. Portaaleja käyttää iso osa henkilöstöstä.

Electronic payment instruments for staff benefits TP 29/18

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Published July 19, 2018  -  Deadline August 31, 2018
cpvs
30199770

The subject of the acquisition is the Helsinki Region Environmental Services Authority HSY's electronic payment instruments for the following employee benefits: mobile, lunch, work, and sport / cultural benefits. Helsinki Region Environmental Services HSY (HSY) bids electronic payment instruments for the following human resources benefits as mobile services: lunch, work, and sport / cultural benefits. The contract period is 1.10.2018 - 30.9.2020. The acquisition encompasses around 750 employees of the entire HSY personnel in the Helsinki metropolitan area. The acquisition covers the procurement of the described services throughout HSY's organization in HSY's business area. The amounts given by the subscriber are estimates of the future use of the services. The subscriber does not commit to any order quantity, nor to the price limit based on subscription volumes or minimum pricing based on the order quantity accepted. The job breakthrough concerns the benefit to employees of banknotes in the form of banknotes. The subject of the acquisition is the Helsinki Region Environmental Services Authority HSY's electronic payment instruments for the following employee benefits: mobile, lunch, work, and sport / cultural benefits. Different alternatives are accepted (alternative offers): no

Outdoor trash bin

Kaupunkiympäristön toimiala | Published June 20, 2018  -  Deadline August 31, 2018
cpvs
39224340

Selection criteria as defined in the procurement dossiers The volume of disposable waste containers is 60 and 140 liters. Roska containers have been developed based on the Helsinki model that has been in use since the beginning of the 1990s in Helsinki. A 60 l trash can is covered with stainless steel. The product always includes one of the specified fixing options (wall or pole mounts). The 140 liter trash bin is covered with stainless steel. The product is either on a surface foot or on a ground fastening stand. The products come in three different colors and a stainless steel design. The overcoats are RAL 6012, RAL 7021 and RAL 9011. The garbage containers are part of the waste container product family, which also includes deep container casings and event / season-sized containers. All products are model-protected. Project descriptions are related to the Helsingin kaupunginosoituksen käsikirja-aineisto-kortit Steel, Stainless Steel and Concrete, as well as the garbage product product card H1. The urban furniture guide can be downloaded from: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/en/english/details/designers/calendar furniture guide The Helsinki Urban Environment business unit will organize a bidding with the City of Helsinki City Construction Services Agency, Starka, for outdoor garbage containers as defined in the invitation to tender. The volume of debris containers is 60 and 140 liters. Roska containers have been developed based on the Helsinki model that has been in use since the beginning of the 1990s in Helsinki. Different alternatives are accepted (alternative tenders): no List of selection criteria and their short selection criteria as specified in the procurement documents

growth Engines

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland | Published June 15, 2018  -  Deadline August 30, 2018
cpvs
66000000

Competitive Bidding Competitive: - Business Finland: Reconstructing and Developing Businesses through Technology and Innovation, Increasing International Networking, Raising Value Added, Strengthening Business Growth and International Competitiveness, Exporting, Traveling to Finland, Foreign Investments and Venture Capital Investments, and Productivity, Employment and increasing welfare. - The above-stated effectiveness targets are expected to arise as a result of the development of the initial companies or operators of the growth engine ecosystems. This effect is expected to appear particularly in the actors of the growth engine ecosystem. The operation of the underlying company or operator must generate at least EUR 1 billion worth of innovations-based new business and / or exports and / or investments in Finland to the growth engine ecosystem operators annually. In addition, the effects of a subsidiary or operator may be reflected in the number of jobs, the increase in tax revenue and indirect welfare effects in Finland. For more information, see the attached request to participate. Competitiveness is estimated by the Procurement Unit as a total value above the EU threshold. Although this is not a public procurement, we will compete for financing items in accordance with the competitive bidding procedure in Sections 36 and 37 of the Procurement Act (1397/2016). Business Finland's funding for competition does not include State aid if there are more than one eligible offers. For more information, please see the attached Invitation to Participation and www.businessfinland.fi/heavy engines. List of Selection Criteria and Their Short Concerted Negotiating Procedure

Evaluation of programmes changing practices for innovation by means of public procurements, collaboration and co-creation 16/25/2018

Innovation Funding Agency Business Finland | Published June 26, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
73000000

In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of three programmes of former Tekes, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of three programmes that are “Smart Procurement”, “Built Environment” and “Witty City” of Former Tekes. Although different in terms of substance, promotion of practices related to innovative procurement, co-creation, end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation are common features of these programmes. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. Related to Witty City programme, these are the INKA-programme and the 6aika-activity of the Ministry of Economic Affairs and Employment. Related to Smart Procurement programme, there is the recent “Keino”, the networked Competence Centre founded to increase sustainable and innovative public procurement (http://www.hankintakeino.fi). Additionally, the former Sustainable Community programme (2007-2012) of Tekes was dealing with renewing co-operation practices, procurement and interaction between the public and private sector and should thus be taken into account by reading the relevant parts of the evaluation report “Boost to the sector – Evaluation of real estate and construction programmes” (Tekes report 6/2014). More information in the Annex Procurement Description. In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of three programmes of former Tekes, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of three programmes that are “Smart Procurement”, “Built Environment” and “Witty City” of Former Tekes. Although different in terms of substance, promotion of practices related to innovative procurement, co-creation, end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation are common features of these programmes. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. Related to Witty City programme, these are the INKA-programme and the 6aika-activity of the Ministry of Economic Affairs and Employment. Related to Smart Procurement programme, there is the recent “Keino”, the networked Competence Centre founded to increase sustainable and innovative public procurement (http://www.hankintakeino.fi). Additionally, the former Sustainable Community programme (2007-2012) of Tekes was dealing with renewing co-operation practices, procurement and interaction between the public and private sector and should thus be taken into account by reading the relevant parts of the evaluation report “Boost to the sector – Evaluation of real estate and construction programmes” (Tekes report 6/2014). More information in the Annex Procurement Description.

Evaluation of Programmes on education and gaming 15/25/2018

Innovation Funding Agency Business Finland | Published June 26, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
73000000

In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of four programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of four programmes aiming to increase exports and of which education-related programmes make the substantial part. The programmes of this set are “Skene” and “Learning Solutions” of Former Tekes, and the “Future Learning Finland” and “Education Export Finland” programmes of former Finpro. Although fundamentally different in terms of substance, gamification as a solution combines Skene to the education programmes, in addition that all these programmes were strongly aiming for increasing exports. Typically, they were also featuring changes of practices regarding co-creation and end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation. More information can be found in the Annex Procurement Description. In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of four programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of four programmes aiming to increase exports and of which education-related programmes make the substantial part. The programmes of this set are “Skene” and “Learning Solutions” of Former Tekes, and the “Future Learning Finland” and “Education Export Finland” programmes of former Finpro. Although fundamentally different in terms of substance, gamification as a solution combines Skene to the education programmes, in addition that all these programmes were strongly aiming for increasing exports. Typically, they were also featuring changes of practices regarding co-creation and end-user involvement, demand-driven innovation, public-private collaboration and/or partnership formation. More information can be found in the Annex Procurement Description.

Evaluation of programmes changing practices at the health sector 14/25/2018

Innovation Funding Agency Business Finland | Published June 26, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
73000000

In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of six programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of six health and wellness related programmes that are “FinnWell”, “Pharma” and “Innovations in Social and Healthcare Services” programmes of former Tekes, and the growth programmes “FinlandCare”, “Digital Hospitals” and “Team Finland Health” of former Finpro. Typically, these programmes were changing practices at the health and wellbeing sector regarding collaboration, partnership formation, customer-orientation and/or public-private collaboration. Of the programmes, FinnWell and Pharma have already been once evaluated for their immediate results, whereas this evaluation is to get an understanding of their long-term impacts on the area especially taking into consideration that the health programmes form a continuation of efforts. The rest of the programmes have ended relatively recently. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. In this evaluation, this means the iWell-programme of Tekes, and the current Bits of Health –programme that has had collaboration with the mentioned Finpro programmes. More information can be found in the Annex Procurement Description. In 2018, Tekes and Finpro merged forming the current Business Finland. This evaluation is to produce a forward-looking analysis of the results, relevance, efficiency, effectiveness and impacts of six programmes of former Tekes and Finpro, and to help in forming and running programmes in Business Finland. The procurement involves the evaluation of six health and wellness related programmes that are “FinnWell”, “Pharma” and “Innovations in Social and Healthcare Services” programmes of former Tekes, and the growth programmes “FinlandCare”, “Digital Hospitals” and “Team Finland Health” of former Finpro. Typically, these programmes were changing practices at the health and wellbeing sector regarding collaboration, partnership formation, customer-orientation and/or public-private collaboration. Of the programmes, FinnWell and Pharma have already been once evaluated for their immediate results, whereas this evaluation is to get an understanding of their long-term impacts on the area especially taking into consideration that the health programmes form a continuation of efforts. The rest of the programmes have ended relatively recently. Furthermore, there are related programmes/activities that need to be taken into account when doing the analysis. In this evaluation, this means the iWell-programme of Tekes, and the current Bits of Health –programme that has had collaboration with the mentioned Finpro programmes. More information can be found in the Annex Procurement Description.

Competition for the telecommunications network (Game Network)

Veikkaus Oy | Published June 18, 2018  -  Deadline August 24, 2018
cpvs
32400000

The service includes: • Scalable fixed and mobile network interfaces, according to Veikkaus' proficiency requirement 4M / 1M - 10Gbit o The choice of interface type that best suits your needs can be selected for each Veikkaus slot and the machine room. • Local network service LAN and WLAN service • Internet service (Internet-VRF) connected to a web service • Access control service • IP addresses and network address management • Duplication or backup as required • Scalable additional network features • End-to-end managed service • Required Provider Expert Services and resources are a strategic and critical part of Veikkaus' business, therefore they must be: • reliable and reliable • high availability • cost-effective and productized • flexible, agile and scalable to future development needs • available in a wide geographic area of ​​Finland • committed and proactive supplier produced and Current state and the subject of the invitation to tender This contract is divided into: no Price is not the only award criterion and all the grounds are mentioned in in the procurement documents

Job Trail and Career Trail Training Services

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published July 18, 2018  -  Deadline August 22, 2018
cpvs
79611000

Open Procedure The acquisition includes two service packages: Job Path and Career Path. Both include both a fixed group service and a free-form service. The length of the service is 90-120 days. See. details of the tender documents. For both services, the fixed service section is defined to match the definition of unemployment benefit law and the Public Employment and Business Services Act as an employment promotion service. The performance of the service entity will be considered at the end of the implementation period agreed upon in accordance with the agreed criteria. The estimated volume of the first acquisition period (about 11 / 2018-3 / 2020) is estimated at about 3,000 to 5,360 customers. 3 service providers are selected for each of the seven (7) areas, (3 Job Paths, 4 Career Paths). The acquisition includes two options. The option option does not impose a buyer's obligation on the buyer. The option may be of value and amount equal to or less than the original purchase. Acquisition is a service entity consisting of a duration and content-defined training period and the following content-free service section. After the end of the service, the performance of the service provider is examined in accordance with the agreed criteria. A service provider is expected to have simultaneous performance both for the entire team being trained and for the individual customer. The acquisition includes two separate training packages: Työnpolku ja Urapolku. Open procedure

PET / TT shooting service with mobile imaging equipment, PET / TT truck

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka | Published June 25, 2018  -  Deadline August 18, 2018
cpvs
85150000

In the tender procedure the tenders are subject to the following tender dossiers: Tender invitation HUS 143-2018 PET / TT shooting service with mobile imaging equipment, PET / TT truck Appendix 1 Absolute requirements and comparable features Annex 2 Pricing Appendix 3 Draft agreement Annex 4 Exceptions and additional terms JYSE 2014 Terms and Conditions Annex 5 JYSE Services 2014 Predicted Uses for the PET / TT Imaging Service for 2018: South Karelian Central Hospital (Eksote, Lappeenranta): 34 shooting days a year, 6-8 patients per day. Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka National business code: 1567535-0 Mailing address: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) Postal code: 00029Post office: HUS Country: Finland Contact person: Alexandra Ora Telephone: +358 94711 E-mail address : alexandra.ora@hus.fi Fax: +358 947175403 NUTS code: Finland (FI) Main address: (URL) http://www.hus.fi Medical imaging services. (85150000-5) This call for tenders is initiated by PET / TT. This contract is divided into lots: no The contract is related to a project and / or program financed by the European Union: no

Aerial photography of 2018 and numerical base map 3/2018

Virtain kaupunki | Published July 20, 2018  -  Deadline August 17, 2018
cpvs
79961200, 71354200

The subject of the acquisition is laser scanning and scanning of aerial photography, aerial photography and the creation of a numerical orthophoto, as well as the creation of a base map of a numerical 1: 5000 scale plan in the city plan area of ​​Virtain. More detailed information is given in the tender dossier. Correction Notice Procurement Unit City of Virtain Business ID 0206333-9 Competitive Service or Representative of the Procurement Agency City of Virta / Technical Department Contact Person Landlink Engineer Sami Ylihärsilä Postal Address PL 85 Postal code 34801 City Virrat Country Phone +358447151254 E-mail firstname.surname@virrat.fi Internet address (URL ) http://www.virrat.fi The subject of the acquisition is laser scanning and scanning of the scanning material, air The basic nomenclature of property measurement. (71354300-7) Virrat (K936) Official name Markkinaoikeus Postal address Radanrakentajantie 5 Zip code 00520 City Helsinki Country Finland Telephone +358 295643300 E-mail address markkinaoikeus@oikeus.fi Fax +358 295643314 Internet address http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Business Management System as a Service (SaaS)

Maakuntien tilakeskus Oy | Published June 8, 2018  -  Deadline August 15, 2018
cpvs
72000000

See purchase documentation. The subject of the acquisition is described in more detail in the tender dossier, and in particular in Annex 1 Description of the Acquisition Item. The aim is to acquire a case management system as a SaaS / cloud solution, its implementation project, system-related maintenance service, and system-related further development covering the needs of the provincial static center. The system to be acquired can later be extended to activities other than those described herein. The price is not the only award criterion, and all the grounds are listed only in the procurement documents. Different alternatives are accepted (alternative tenders): no List of selection criteria and their short list of selection criteria and their shorts See procurement documents.

Conducting leadership

lnnovaatiorahoituskeskus Business Finland | Published June 29, 2018  -  Deadline August 14, 2018
cpvs
73000000

This competition offers a partnership for management coaching in which emphasis is given to Coaching's aim is to support and strengthen the development of a leadership culture in Business Finland, which operates with this competition, is seeking a partner for management coaching with emphasis on training. The main target group for Coaching is Business Finland's Management Team and, furthermore, coaching will be offered team of three (3) persons and appoint a team person in charge / primarily This competition is seeking a partner for management coaching with particular emphasis Coaching aims to support and strengthen the building of a leadership culture in Business Finland

HSL Reversing Pulleys (Framework Agreement)

Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä | Published June 21, 2018  -  Deadline August 13, 2018
cpvs
79530000

The Helsinki Region Transport Commune (Business ID 2274586-3) asks for more information on HSL www.hsl.fi Helsinki Region Transport Commune (Business ID 2274586-3) asks for more information on HSL www.hsl.fi

Development and training of the Lean business model

Valtiovarainministeriö | Published July 2, 2018  -  Deadline August 13, 2018
cpvs
79411100

The objective of the project is to support the Ministry of Finance in support of the introduction and training of the Lean model. Expert work includes, for example, support for the introduction of the operational model, training of personnel, support for the introduction of new working methods and methods, and staff training. The work can also include drafting of different plans or reports. The objective of the project is to support the Ministry of Finance in support of the introduction and training of the Lean model. Expert work includes, for example, support for the introduction of the operational model, training of personnel, support for the introduction of new working methods and methods, and staff training. The work can also include drafting of different plans or reports.

Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa).

Pohjanmaan ELY-keskus | Published June 19, 2018  -  Deadline August 13, 2018
cpvs
80400000

Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät oppimateriaalikustannukset sisällytetään koulutuksen hintaan. Koulutuksen perustiedot löytyvät liitteessä 1. Data and Business Intelligence - Analyyttinen tiedonhallinta (Vaasa). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät oppimateriaalikustannukset sisällytetään koulutuksen hintaan. Koulutuksen perustiedot löytyvät liitteessä 1.

Designing and developing marketing communications

Finnvera Oyj | Published July 3, 2018  -  Deadline August 10, 2018
cpvs
79342000

The aim of the acquisition is to find the best possible partner in marketing communication with Finnvera's business, providing consulting services for the branding, strategic planning of marketing communication and increased visibility for different stakeholder groups. The objective of the acquisition is to plan and develop Finnvera's marketing activities and, if necessary, to assist in the implementation of the agreed measures. The subject matter and requirements are described in detail in Annex 1, Description of Purchase Item. The aim of the acquisition is to find the best possible partner in marketing communication with Finnvera's business, providing consulting services for the branding, strategic planning of marketing communication and increased visibility for different stakeholder groups. The objective of the acquisition is to plan and develop Finnvera's marketing activities and, if necessary, to assist in the implementation of the agreed measures. BasePage: Quality (if used for the best price / quality ratio): Quality 70 Price 30

Apprenticeship training as a job advisor specialty qualification

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Published July 16, 2018  -  Deadline August 10, 2018
cpvs
80500000

The object of the acquisition is to provide training and visualization of a specialist admission to the Business Adviser as an apprenticeship training course for working life and apprenticeship services at Stadi Adult Education Center. The purpose of the Business Advisor's Specialist Qualification is to qualify the participants for the required competence. The student's personal learning skills are taken into account in the design of the training. Those who are trained are either working at an apprenticeship, employing an apprenticeship or working as self-employed entrepreneurs. The training should include 12 near-day + part of the examination (3). Qualifications required: 2 compulsory parts - Implementation and development of business consultancy, 60 pp, P - Benefits of business advisory operations, 60 pp, P Optional parts, selected 1 - Development of networking, 60 osp V - Development of business advisory services, 60 osp V - development, 60 osp V Detailed description of the service is provided in Annex 1 to the YNEAT Service Description. The object of the acquisition is to provide training and visualization of a specialist admission to the Business Adviser as an apprenticeship training course for working life and apprenticeship services at Stadi Adult Education Center. This procurement relates to a project and / or program financed by the European Union: no