Public tenders for business in Helsinki Finland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Service contract for access to a database for acquisition of detailed business information.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) | Published March 17, 2016  -  Deadline April 20, 2016
cpvs

Service contract for access to a database for acquisition of detailed business information

Globally competitive Business and Industry - Impact Study

Innovaatiorahoituskeskus Tekes | Published May 19, 2015  -  Deadline June 15, 2015
cpvs
73000000

It has been agreed between Tekes and the Ministry of Employment and the Economy (TEM) that Tekes impact and the achievement of objectives will primarily be monitored through impact analyses and studies of individual target areas. Tekes has two main target areas, which are 1) Globally competitive business and industry; 2) Top-level innovation environment. Assessments implemented in each target area and impact studies presenting their results comprise the actual and official method for monitoring Tekes success and impact. The purpose of this procurement is to produce a combined forward looking (ex ante) evaluation analysis of how Tekes and Team Finland collaborators with Tekes will succeed in reaching its objectives related to global competitiveness.

Service deliveries for the Solutions Business Manager technology platform

2M-IT Oy | Published June 1, 2018  -  Deadline July 3, 2018
cpvs
48331000, 72212331

Tämä tarjouspyyntö koskee Solutions Business Manager - teknologiaa hyödyntävien hankkeiden asiantuntijapalveluiden hankintaa kokonaispalveluna. Solutions Business Manager - teknologia on valittu Tilaajan yhdeksi räätälöityjen ohjelmistojen kehittämisalustaksi. Palvelun tulee sisältää kaikki projektinkokonaisvaltaiseen toimittamiseen tarvittavat vaiheet (projektinhallinta,määrittely, suunnittelu, toteutus, integrointi, testaus, dokumentointi,käyttöönotto jne.) ja käytön aikaisen tukipalvelun sopimuskautena. Myös yksittäisiä vaiheita voidaan hankkia erillisinä kokonaisuuksina. Palvelupyyntö voi koskea asiantuntijapalveluiden, projektien tai jatkuvien palveluiden hankintaa. Lisäksi palveluhankintaan voi sisältyä Solutions Business Manager -lisenssejä. Hankittava palvelu voi olla tietyn toiminta-alueen kehittämishanke tai -tietojärjestelmän kehittämis-tai käyttöönottoprojekti, käyttäen Solutions Business Manager-teknologia-alustaa. Palveluntuottaja vastaa projektin toimittamisesta ja kehitetyn ratkaisun toimivuudesta sekä palvelulle asetettujentavoitteiden toteutumisesta, Tilaajan palvelupyyntöjen / tilausten mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö koskee Solutions Business Manager - teknologiaa hyödyntävien hankkeiden asiantuntijapalveluiden hankintaa kokonaispalveluna. Solutions Business Manager - teknologia on valittu Tilaajan yhdeksi räätälöityjen ohjelmistojen kehittämisalustaksi. Palvelun tulee sisältää kaikki projektinkokonaisvaltaiseen toimittamiseen tarvittavat vaiheet (projektinhallinta,määrittely, suunnittelu, toteutus, integrointi, testaus, dokumentointi,käyttöönotto jne.) ja käytön aikaisen tukipalvelun sopimuskautena. Myös yksittäisiä vaiheita voidaan hankkia erillisinä kokonaisuuksina. Palvelupyyntö voi koskea asiantuntijapalveluiden, projektien tai jatkuvien palveluiden hankintaa. Lisäksi palveluhankintaan voi sisältyä Solutions Business Manager -lisenssejä. Hankittava palvelu voi olla tietyn toiminta-alueen kehittämishanke tai -tietojärjestelmän kehittämis-tai käyttöönottoprojekti, käyttäen Solutions Business Manager-teknologia-alustaa. Palveluntuottaja vastaa projektin toimittamisesta ja kehitetyn ratkaisun toimivuudesta sekä palvelulle asetettujentavoitteiden toteutumisesta, Tilaajan palvelupyyntöjen / tilausten mukaisesti.

Benefits of carbon-neutrality in rapidly changing business environment

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra | Published January 29, 2015  -  Deadline February 12, 2015
cpvs
73200000, 90700000, 71314000

The purpose of the procurement is to produce an analysis about how carbon-neutrality and using and producing low-carbon solutions can help in adapting to and benefiting from the global megatrends that affect industrial companies´business environment over the period to 2050. Furthermore, the purpose of the study is to identify how carbon-neutrality and low-carbon solutions influence and change Transportation-, Bioeconomy-, Buildings-, Waste management and Water-, Industrial processes- and Energy systems-sectors. The aim is to also provide an analysis about the markets where carbon-neutral and low-carbon solutions and offerings provide the largest potential gains and how these gains can be achieved in the future.

Request for information (RFI) _Tullin Business Intelligence & Analytics application

Tulli | Published July 6, 2016
cpvs
48000000

NB! This is not a contract notice or in the contract, but rather a request for information. The information request process is not binding on the undertakings concerned and the customs duty and responding to a request for information reimbursed. Customs may use the information request process, the things that came advantage of the acquisition stage, however, the undertakings involved in the business and professional secrets to disclose. Customs' objective is to obtain efficient, effective, easy to use and modern business intelligence and analytiikkasovellus into a new knowledge management architecture. A tool should be introduced across the whole of Customs at different hierarchical levels of the organizational boundaries and so an operational, tactical than strategic leadership for the organization. We are looking ready for the software, you do not need to be customized and set it up, or does not require any programming.

INFORMATION INVITATION: Event organizing services for Business Finland

Innovaatiorahoituskeskus Tekes | Published October 3, 2017  -  Deadline October 10, 2017
cpvs
79950000

Tämä tietopyyntö ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitus, jolla on tarkoitus selventää hankintaan liittyviä mahdollisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa kilpailutus loppuvuoden 2017 aikana, mutta tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Mikäli tietopyynnön kohteena kuvattu kilpailutus toteutetaan, se saattaa olla sisällöltään tässä tietopyynnössä esitetystä poikkeava. Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Finpro Oy yhdistyvät Business Finland -nimiseksi organisaatioksi 1.1.2018. Nyt valmisteilla on tapahtumajärjestelykumppanin kilpailutus uuden organisaation tarpeisiin. Tavoitteena on luoda vuorovaikutuksellisia ja asiakkaille merkittäviä tapahtumia, joissa asiakkaamme voivat kohdata ja jakaa kokemuksiaan riippumatta siitä, tapahtuuko kohtaaminen kasvotusten vai verkossa. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinatarjontaa ja saada ideoita tarjouspyynnön valmisteluun. Kahdenkeskiset markkinakartoitustilaisuudet pidetään Ruoholahdessa Team Finland -talossa (Porkkalankatu 1, Helsinki). Tekniseen vuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneilla ei ole oikeutta saada korvausta antamistaan tiedoista eikä osallistumisesta tietopyyntöön saa aiheutua kustannuksia hankintayksikölle. Markkinakartoitustilaisuudet järjestetään viikon 43 aikana myöhemmin sovittavalla tavalla, esim. kahdenkeskisinä keskusteluina, puhelinkeskusteluina tai sähköpostitse. Ilmoittautumiset tietopyyntöön liittyviin markkinakartoitus-/tietopyyntökeskusteluihin pyydetään lähettämään 10.10.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen kilpailutus@tekes.fi otsikoituna "Osallistuminen markkinakartoitukseen 28/25/2017". Ilmoittautumiseen pyydetään liittämään markkinakartoitukseen osallistuvan henkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite ja organisaation nimi. Tämä tietopyyntö ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitus, jolla on tarkoitus selventää hankintaan liittyviä mahdollisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa kilpailutus loppuvuoden 2017 aikana, mutta tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Mikäli tietopyynnön kohteena kuvattu kilpailutus toteutetaan, se saattaa olla sisällöltään tässä tietopyynnössä esitetystä poikkeava. Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Finpro Oy yhdistyvät Business Finland -nimiseksi organisaatioksi 1.1.2018. Nyt valmisteilla on tapahtumajärjestelykumppanin kilpailutus uuden organisaation tarpeisiin. Tavoitteena on luoda vuorovaikutuksellisia ja asiakkaille merkittäviä tapahtumia, joissa asiakkaamme voivat kohdata ja jakaa kokemuksiaan riippumatta siitä, tapahtuuko kohtaaminen kasvotusten vai verkossa. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinatarjontaa ja saada ideoita tarjouspyynnön valmisteluun. Kahdenkeskiset markkinakartoitustilaisuudet pidetään Ruoholahdessa Team Finland -talossa (Porkkalankatu 1, Helsinki). Tekniseen vuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneilla ei ole oikeutta saada korvausta antamistaan tiedoista eikä osallistumisesta tietopyyntöön saa aiheutua kustannuksia hankintayksikölle. Markkinakartoitustilaisuudet järjestetään viikon 43 aikana myöhemmin sovittavalla tavalla, esim. kahdenkeskisinä keskusteluina, puhelinkeskusteluina tai sähköpostitse. Ilmoittautumiset tietopyyntöön liittyviin markkinakartoitus-/tietopyyntökeskusteluihin pyydetään lähettämään 10.10.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen kilpailutus@tekes.fi otsikoituna "Osallistuminen markkinakartoitukseen 28/25/2017". Ilmoittautumiseen pyydetään liittämään markkinakartoitukseen osallistuvan henkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite ja organisaation nimi.

Business Intelligence software acquisition

Business Intelligence -ohjelmiston hankinta | Published April 11, 2017
Winner
Evolvit Oy
cpvs
48000000

The acquisition is the cube browser software acquisition is a cube browser software acquisition is a cube browser software

Provision of business and IT services in the field of enterprise content management (ECM) and management information systems (MIS)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) | Published April 15, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs

Provision of business and IT services in the field of enterprise content management (ECM) and management information systems (MIS)

IT services: consulting, software development, Internet and support

Fingrid Oyj | Published August 15, 2015  -  Deadline August 31, 2015
cpvs
72000000

The project is based competitive bidding for public procurement by negotiated procedure in Fingrid's business intelligence data warehouse and business intelligence reporting system development and maintenance services.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Fingrid | Published February 6, 2016
cpvs
72000000

The agreement business intelligence system development and maintenance services

Circular economy business models in manufacturing industries: Global perspective

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto | Published December 10, 2017  -  Deadline January 30, 2018
cpvs
73000000

Requirements as specified in the procurement documents

Helsinki Business Hub: investing in ICT Partner tendering

Helsinki Business Hub Ltd Oy | Published November 28, 2016  -  Deadline December 16, 2016
cpvs
79000000

Tällä hankintailmoituksella ja sen liitteillä kilpailutetaan Helsinki Business Hubin (HBH) ICT-ohjelman invest in -toiminnan kumppani Intia-aktiviteeteille. Invest in –toiminnalla tarkoitetaan ulkomaisten yritysten houkuttelua Helsingin seudulle. Toiminta suunnataan sellaisten ulkomaisten investointien hakemiseen, jotka luovat seudulle työpaikkoja. Tämän hankinnan yhteydessä haetaan Helsingin seudulle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintoja sekä alueellisia pääkonttoreita. Nyt kilpailutettavien aktiviteettien maantieteellisenä fokuksena on Intia, erityisesti Bangaloren, Hyderabadin, Mumbain ja Punen alueet. Myyntitoimet tullaan keskittämään tuoteyrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tuotteitaan ja digitalisoimaan liiketoimintaansa Helsingin seudulla. Täysin palvelusektorilla toimivat yritykset eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. Tällä kilpailutuksella hankittava kumppani tulee tekemään tulosvastuullista myyntityötä tiiviissä yhteistyössä HBH:n asiantuntijatiimin kanssa. Työ on luonteeltaan pääosin käytännön myynti- ja asiakastyötä. Kumppani tulee osallistumaan aktiivisesti myyntitoiminnan suunnitteluun, uusasiakashankintaan Intiassa sekä suhteiden rakentamiseen ja asiakkuuksien hoitoon. Tällä hankintailmoituksella ja sen liitteillä kilpailutetaan Helsinki Business Hubin (HBH) ICT-ohjelman invest in -toiminnan kumppani Intia-aktiviteeteille. Invest in –toiminnalla tarkoitetaan ulkomaisten yritysten houkuttelua Helsingin seudulle. Toiminta suunnataan sellaisten ulkomaisten investointien hakemiseen, jotka luovat seudulle työpaikkoja. Tämän hankinnan yhteydessä haetaan Helsingin seudulle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintoja sekä alueellisia pääkonttoreita. Nyt kilpailutettavien aktiviteettien maantieteellisenä fokuksena on Intia, erityisesti Bangaloren, Hyderabadin, Mumbain ja Punen alueet. Myyntitoimet tullaan keskittämään tuoteyrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tuotteitaan ja digitalisoimaan liiketoimintaansa Helsingin seudulla. Täysin palvelusektorilla toimivat yritykset eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. Tällä kilpailutuksella hankittava kumppani tulee tekemään tulosvastuullista myyntityötä tiiviissä yhteistyössä HBH:n asiantuntijatiimin kanssa. Työ on luonteeltaan pääosin käytännön myynti- ja asiakastyötä. Kumppani tulee osallistumaan aktiivisesti myyntitoiminnan suunnitteluun, uusasiakashankintaan Intiassa sekä suhteiden rakentamiseen ja asiakkuuksien hoitoon.

Business Finland -rakenneuudistuksen change the program services

Innovaatiorahoituskeskus Tekes | Published April 12, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs
73000000

Information from Team Finland: http://team.finland.fi/etusivu information from Tekes: www.tekes.fi purchased for Change Program services include: - The program Master of tasks - tasks Part-regional project managers Change program includes at least the following areas: - Integration Process Management - Strategy, control, structure and function of culture - Guest Services and information solutions Team Finland from: http://team.finland.fi/etusivu information from Tekes: www.tekes.fi About Finpro: www.finpro.fi Tarjoupyyntödokumentit are available at: https: // acquired .tarjouspalvelu.fi variants will be accepted (alternative offers): no

Formulation of the second phase of the Programme for Agro-Business Induced Growth in the Amhara National Regional State (AGRO-BIG) in Ethiopia

Ulkoasianministeriö | Published February 29, 2016  -  Deadline April 1, 2016
cpvs
73000000

The purpose of the assignment is to design the second phase of the Programme for Agro-Business Induced Growth in the Amhara National Regional State and to produce a draft Programme Document

FRAMEWORK AGREEMENT TENDERING FOR HELSINKI BUSINESS HUB’S BUSINESS INTELLIGENT SERVICES 2018

Helsinki Business Hub Ltd Oy | Published April 17, 2018
cpvs
79000000

Helsinki Business Hub Ltd Oy requests tenders for the competitive bidding concerning business intelligence service production partners according to the request for tenders and its appendices. Helsinki Business Hub Ltd Oy requests tenders for the competitive bidding concerning business intelligence service production partners according to the request for tenders and its appendices.

BUSINESS FINLAND Oy; Business Delegation Visits to the GCC States /Partner arrangements in the GCC States

Business Finland Oy | Published March 27, 2018  -  Deadline April 11, 2018
cpvs
79000000

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com Business Finland Oy is looking for a service provider to carry out business delegation visit program arrangements in the GCC States for Finnish business delegations visiting the area. The service provider will nominate one (1) consultant to take care of the assignment. In addition the Service Provider is expected to arrange high level meetings, especially health industry related ones, in the GCC states between the Finnish companies and local key people, buyers and decision makers . Occasionally it is also needed to bring those decision makers to Finland for benchmarking and further meetings. Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com Business Finland Oy is looking for a service provider to carry out business delegation visit program arrangements in the GCC States for Finnish business delegations visiting the area. The service provider will nominate one (1) consultant to take care of the assignment. In addition the Service Provider is expected to arrange high level meetings, especially health industry related ones, in the GCC states between the Finnish companies and local key people, buyers and decision makers . Occasionally it is also needed to bring those decision makers to Finland for benchmarking and further meetings.

Helsinki Business Hub IT Support Services 2017-2019

Helsinki Business Hub Ltd Oy | Published March 13, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs
72000000

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan HBH:n IT-järjestelmän hallinta ja IT-ylläpito. HBH:lla on hankintahetkellä palveluksessaan 25 työntekijää, joista yksi Isossa-Britanniassa ja loput Helsingissä. Yhtiöllä on käytössään Applen MacBook ja iOS –laitteet (useita eri malleja). Tällä kilpailutuksella HBH hankkii seuraavat palvelut: Palvelin (MacOsX Server) -Käyttöjärjestelmän hallinta & ylläpito -Käytettävyyden monitorointi -Etätuki ja puhelintuki -Lisenssihallinta Työasemat (MacBook, useita eri malleja) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi (kiintolevy, prosessori, muisti ym.) -Lisenssihallinta (koneelle asennetut ohjelmat) -Työaseman etätuki ja vianselvitys -Puhelintuki Työasemat (PC/Windows, 2 kpl) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi -Tietoturvan monitorointi -Käyttöjärjestelmän hallinta -Lisenssihallinta -Etätuki ja vianselvitys Mobiililaitteet (iPhone iOS, useita eri malleja) -Etähallinta Laiterekisteri Sähköpostipalvelut (Google-pohjaiset palvelut) Lähiverkko -Reitittimen ja hallittavan kytkimen käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta Tulostimet (Kyocera, Xerox) -Suorituskyvyn valvonta -Tuki Raportointi Laitehankinnat eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. Hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan yhdeltä (1) toimittajalta. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan HBH:n IT-järjestelmän hallinta ja IT-ylläpito. HBH:lla on hankintahetkellä palveluksessaan 25 työntekijää, joista yksi Isossa-Britanniassa ja loput Helsingissä. Yhtiöllä on käytössään Applen MacBook ja iOS –laitteet (useita eri malleja). Tällä kilpailutuksella HBH hankkii seuraavat palvelut: Palvelin (MacOsX Server) -Käyttöjärjestelmän hallinta & ylläpito -Käytettävyyden monitorointi -Etätuki ja puhelintuki -Lisenssihallinta Työasemat (MacBook, useita eri malleja) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi (kiintolevy, prosessori, muisti ym.) -Lisenssihallinta (koneelle asennetut ohjelmat) -Työaseman etätuki ja vianselvitys -Puhelintuki Työasemat (PC/Windows, 2 kpl) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi -Tietoturvan monitorointi -Käyttöjärjestelmän hallinta -Lisenssihallinta -Etätuki ja vianselvitys Mobiililaitteet (iPhone iOS, useita eri malleja) -Etähallinta Laiterekisteri Sähköpostipalvelut (Google-pohjaiset palvelut) Lähiverkko -Reitittimen ja hallittavan kytkimen käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta Tulostimet (Kyocera, Xerox) -Suorituskyvyn valvonta -Tuki Raportointi Laitehankinnat eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. Hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan yhdeltä (1) toimittajalta.

The agreement business intelligence system development and maintenance services

Fingrid | Published February 4, 2016
Winner
Solita Oy
cpvs
72000000

the scope of the contract includes the BI reporting and data warehouse development and maintenance services.

Helsinki Business Hub auditing services 2016-2017

Helsinki Business Hub Ltd Oy | Published November 25, 2015  -  Deadline December 14, 2015
cpvs
79212000

The subject of the contract is HBH's auditing services. The acquired services include: a) the statutory annual audit; b) Where appropriate, the audit publicly-funded projects (such as the EU. related to the Structural Fund programs and projects funded by Tekes). The tenderer must be noted that the offer price for the statutory audit is understood to include also arose in connection with the findings of the audit work and the preparation of financial statements related to the usual counseling, as well as reporting to the company. The acquired services are purchased from one (1) supplier. More detailed information on the acquisition can be found in this contract notice in the annexes (annexes to the tender tender + 1-7).

Business students laptops

Helsinki Business College Oy | Published March 16, 2017  -  Deadline April 12, 2017
cpvs
30213100

the acquisition of Finnish Business College Diploma in Business Administration students for future laptops. Contract includes 410 pieces of notebook computers in accordance with the invitation to tender. the acquisition of Finnish Business College Diploma in Business Administration students for future laptops. Contract includes 410 pieces of notebook computers in accordance with the invitation to tender.