Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Finland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessFinland

Professional Services "New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiber product business ecosystem" project

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy | Published March 20, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs

South-East Finland University of Applied Sciences Ltd invites tenders from Savonlinna Fibre Laboratory ongoing "New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiber product business ecosystem" required expert service project (abbreviation NewPro) in accordance with the terms of this invitation to tender. The project receives funding from Tekes. The acquisition of selecting one of the Service Provider ', with which the tasks agreed upon in more detail. Xamk undertakes to subscribe to the expert work in accordance with the project plan approved by the sponsor up to 40 000 euros (VAT 0%) of the value of the acquired service must meet the following conditions: 1. The service provider is able to produce the following measurement methods: o High-performance thermal imaging very small scale No Multispektraalinen fluoresenssikuvaus 2. The service provider undertakes to supply the equipment desired measurement of interest, as a rule Kuitulaboratoriolle. 3. Service Provider to develop a method for measuring and together with the client. 4. The service provider participates in the design of the measuring operation. 5. The service provider participates in the meetings or the like. Meetings, which deal with measurements, if the service subscriber so desires 6. The service provider then reports the results. South-East Finland University of Applied Sciences Ltd invites tenders from Savonlinna Fibre Laboratory ongoing "New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiber product business ecosystem" required expert service project (abbreviation NewPro) in accordance with the terms of this invitation to tender. The project receives funding from Tekes. The acquisition of selecting one of the Service Provider ', with which the tasks agreed upon in more detail. Xamk undertakes to subscribe to the expert work in accordance with the project plan approved by the sponsor up to 40 000 euros (VAT 0%) of the value of the acquired service must meet the following conditions: 1. The service provider is able to produce the following measurement methods: o High-performance heat-Not

Use the car sharing business parking ID system

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, | Published July 1, 2016  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
63712400

The City of Helsinki has in 2014 taken by the joint use of car parking business logo. The symbol can be parked in the inner city zones all resident and business parking lots. The zones are shown in Annex 3 on the map. In addition, Helsinki has only about 90 reserved for shared use car parking spaces for companies. These sites can be parked car sharing parking with the symbol just by using the reservation system locations. The symbol value is based on the valid residents' parking price equal to the symbol. the introduction of the logo aims to improve the car sharing companies operating in the field, as well as to treat existing and future businesses there equally. City Planning Transport Planning Division to request interested in providing car sharing services operators to submit an application in accordance with this manual search. Any interested companies that meet this call for applications and the eligibility criteria set out in the Annexes and are willing to commit to parking badge issuing conditions may submit an application. Permits granted for a maximum of 600 vehicles, however, no more than 120 to recognize the service package or per company.

Technical work / business space

Kannonkosken kunta | Published March 22, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs

the municipality of Kannonkoski school facilities and the technical work of this company state a total of 1122 m2, the new building contract is carried out divided by the contract. The building contractor is the main implementer and HVAC contractors subordination to page-contractors for the municipality of Kannonkoski school facilities and the technical work of this company state a total of 1122 m2, the new building contract is carried out divided by the contract. The building contractor is the main implementer and HVAC contractors subordination site contractors

The commercial development of the Metro station premises and business premises rental services

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos | Published February 14, 2017  -  Deadline March 29, 2017
cpvs
73220000

-liikelaitos Helsinki City Transport (HKL) will be tendered by the existing subway line subway stations (excluding the University of Helsinki metro station) business premises of commercial development from concept design to this invitation to tender and the service description (Appendix 1). the subject of the contract is sixteen (16) of the current underground line of the subway stations in commercial premises commercial development of a conceptual design. This means the invitation to tender consultant consultant or a consultant group that is responsible for the commercial subway stations, retail space development from concept design. Concept design includes a business premises project and architectural design, the necessary accompanying drawings structural and HVAC drawings and their updates there. In addition, the commercial development of the design of a commercial premises of marketing and vuokraustyö. The chosen consultant will present a short tender a strategic marketing plan. target acquisition, as well as consulting work is defined in the Service Description for tenders annex (Annex 1). -liikelaitos Helsinki City Transport (HKL) will be tendered by the existing subway line subway stations (excluding the University of Helsinki metro station) business premises of commercial development from concept design to this invitation to tender and the service description (Appendix 1). By weighting the quality criterion (if the best price / quality ratio is used): qualifications and Principal Consultant referensit30Laatuperuste (if the best price / quality ratio is used): qualification and referenssit20Laatuperuste architect (if the best price / quality ratio is used): Projektisuunnitelma10Hinta 40 Variants will be accepted (alternative tenders) : no

The commercial development of the Metro station premises and business premises rental services

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos | Published March 17, 2017  -  Deadline April 14, 2017
cpvs
73220000

Part number: II.2.5 section to be amended: Quality-based (where the best price / quality ratio is used) corrected information: 30 Correction: 15 Helsinki City Transport -liikelaitos (HKL) will be tendered by the existing subway line subway stations (excluding the University of Helsinki metro station) business premises of commercial development from concept design this invitation to tender and the service description (appendix 1). Part number: II.2.5 section to be amended: Quality Criterion (where the best price / quality ratio is used) corrected information: 30 Correction: 15

Niva BUSINESS AREA yard RENOVATION

Kiuruveden kaupunki | Published March 16, 2017  -  Deadline April 10, 2017
cpvs

Niva's business district, renovation of the courtyard ADDRESS-Tamassa extent of the tender documents as attachments. Niva's business district, renovation of the courtyard ADDRESS-Tamassa extent of the tender documents as attachments.

Use the car sharing business parking ID system

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto | Published March 8, 2017
cpvs

Helsingin kaupunki on vuonna 2014 ottanut käyttöönsä yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen. Tunnuksella voi pysäköidä kantakaupungin kaikkien vyöhykkeiden asukas- ja yrityspysäköintipaikoilla. Vyöhykkeet on esitetty liitteessä 3 olevassa kartassa. Lisäksi Helsingissä on noin 90 pelkästään yhteiskäyttöautoyrityksille varattua pysäköintipaikkaa. Näille paikoille voi pysäköidä yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksella vain käyttämällä paikkojen varausjärjestelmää. Tunnuksen hinta on kulloinkin voimassa olevan asukaspysäköintitunnuksen hinnan suuruinen. Tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on parantaa yhteiskäyttöautoyritysten toimintaedellytyksiä sekä kohdella alalla olevia ja sinne tulevia yrityksiä tasapuolisesti. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto pyytää kiinnostuneita yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavia toimijoita jättämään hakemuksen tämän hakuohjeen mukaisesti. Kaikki halukkaat yritykset, jotka täyttävät tässä hakuilmoituksessa ja liitteissä esitetyt kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutumaan pysäköintitunnuksen myöntämisehtoihin voivat jättää hakemuksen. Lupia myönnetään enintään 3 000 ajoneuvolle kuitenkin enintään 500 tunnusta palvelukokonaisuutta tai yritystä kohden. Helsingin kaupunki on vuonna 2014 ottanut käyttöönsä yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen. Tunnuksella voi pysäköidä kantakaupungin kaikkien vyöhykkeiden asukas- ja yrityspysäköintipaikoilla. Vyöhykkeet on esitetty liitteessä 3 olevassa kartassa. Lisäksi Helsingissä on noin 90 pelkästään yhteiskäyttöautoyrityksille varattua pysäköintipaikkaa. Näille paikoille voi pysäköidä yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksella vain käyttämällä paikkojen varausjärjestelmää. Tunnuksen hinta on kulloinkin voimassa olevan asukaspysäköintitunnuksen hinnan suuruinen. Tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on parantaa yhteiskäyttöautoyritysten toimintaedellytyksiä sekä kohdella alalla olevia ja sinne tulevia yrityksiä tasapuolisesti. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto pyytää kiinnostuneita yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavia toimijoita jättämään hakemuksen tämän hakuohjeen mukaisesti. Kaikki halukkaat yritykset, jotka täyttävät tässä hakuilmoituksessa ja liitteissä esitetyt kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutumaan pysäköintitunnuksen myöntämisehtoihin voivat jättää hakemuksen. Lupia myönnetään enintään 3 000 ajoneuvolle kuitenkin enintään 500 tunnusta palvelukokonaisuutta tai yritystä kohden. Jatkuva avoin haku 31.5.2017 asti Hakemus tulee tehdä suomen kielellä ja kirjallisena ja siihen tulee sisällyttää hakuilmoituksessa vaaditut tiedot ja selvitykset. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää tämän hakuilmoituksen liitteenä oleva vastauslomake. Jättämällä hakemuksen hakija alihankkijoineen ja palveluntuottajineen sitoutuu noudattamaan liitteenä olevia yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintitunnuksen myöntämisehtoja. Päätös pysäköintitunnusten myöntämiseksi ja sen liitteet ovat lähtökohtaisesti julkisia julkisuuslain mukaisesti. Jos hakijan mielestä jokin osa hakemusta sisältää liikesalaisuuksia, hakijan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Jos hakija ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää osallistumishakemusta kokonaisuudessaan julkisena. Sovellettava laki on Suomen laki. Mahdolliset erimielisyydet, joita ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

CORRECTION NOTICE change of business premises into apartments, Stålarminkatu 3

Turun Osakehuoneistot Oy | Published March 14, 2017
cpvs

CORRECTION / AF architectural plans: All db doors and fire doors should be equipped with appropriate plates to be displayed. Doors mirror can be implemented e.g. a flush, which is glued on top of the mirror structure. The appearance of the door must be such old. Turku Oy condominium ask job offer as regards commercial premises into apartments at Stålarminkatu 3, Turku, Finland. Offer is carrying out the work covered by the object to the work requested according to the attached tender documents. start work at the earliest at the beginning of April 2017 and at the latest by the beginning of August 2017. in connection with the offer the contractor may declare its own proposal for the timetable. CORRECTION / AF architectural plans: All db doors and fire doors should be equipped with appropriate plates to be displayed. Doors mirror can be implemented e.g. a flush, which is glued on top of the mirror structure. The appearance of the door must be such old. Turku Oy condominium ask job offer as regards commercial premises into apartments at Stålarminkatu 3, Turku, Finland. Offer is carrying out the work covered by the object to the work requested according to the attached tender documents. start work at the earliest at the beginning of April 2017 and at the latest by the beginning of August 2017. in connection with the offer the contractor may declare its own proposal for the timetable.

Improvement of Cross Road (MB-145), step 3c and Cross Road business district Step 2

Järvenpään kaupunki | Published March 29, 2017
cpvs

Construction of Cross Road n.plv 1240 to 1540, the bridge S6, Fireweed Arc n.plv 30-250 and 55-220 Diggarinkadun n.plv building construction across the road n.plv 1240 to 1540, the bridge S6, Fireweed Arc n.plv 30-250 and the Diggarinkadun .plv 55-220 construction

Helsinki Business Hub IT Support Services 2017-2019

Helsinki Business Hub Ltd Oy | Published March 13, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan HBH:n IT-järjestelmän hallinta ja IT-ylläpito. HBH:lla on hankintahetkellä palveluksessaan 25 työntekijää, joista yksi Isossa-Britanniassa ja loput Helsingissä. Yhtiöllä on käytössään Applen MacBook ja iOS –laitteet (useita eri malleja). Tällä kilpailutuksella HBH hankkii seuraavat palvelut: Palvelin (MacOsX Server) -Käyttöjärjestelmän hallinta & ylläpito -Käytettävyyden monitorointi -Etätuki ja puhelintuki -Lisenssihallinta Työasemat (MacBook, useita eri malleja) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi (kiintolevy, prosessori, muisti ym.) -Lisenssihallinta (koneelle asennetut ohjelmat) -Työaseman etätuki ja vianselvitys -Puhelintuki Työasemat (PC/Windows, 2 kpl) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi -Tietoturvan monitorointi -Käyttöjärjestelmän hallinta -Lisenssihallinta -Etätuki ja vianselvitys Mobiililaitteet (iPhone iOS, useita eri malleja) -Etähallinta Laiterekisteri Sähköpostipalvelut (Google-pohjaiset palvelut) Lähiverkko -Reitittimen ja hallittavan kytkimen käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta Tulostimet (Kyocera, Xerox) -Suorituskyvyn valvonta -Tuki Raportointi Laitehankinnat eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. Hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan yhdeltä (1) toimittajalta. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan HBH:n IT-järjestelmän hallinta ja IT-ylläpito. HBH:lla on hankintahetkellä palveluksessaan 25 työntekijää, joista yksi Isossa-Britanniassa ja loput Helsingissä. Yhtiöllä on käytössään Applen MacBook ja iOS –laitteet (useita eri malleja). Tällä kilpailutuksella HBH hankkii seuraavat palvelut: Palvelin (MacOsX Server) -Käyttöjärjestelmän hallinta & ylläpito -Käytettävyyden monitorointi -Etätuki ja puhelintuki -Lisenssihallinta Työasemat (MacBook, useita eri malleja) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi (kiintolevy, prosessori, muisti ym.) -Lisenssihallinta (koneelle asennetut ohjelmat) -Työaseman etätuki ja vianselvitys -Puhelintuki Työasemat (PC/Windows, 2 kpl) -Työaseman toimintavarmuuden monitorointi -Tietoturvan monitorointi -Käyttöjärjestelmän hallinta -Lisenssihallinta -Etätuki ja vianselvitys Mobiililaitteet (iPhone iOS, useita eri malleja) -Etähallinta Laiterekisteri Sähköpostipalvelut (Google-pohjaiset palvelut) Lähiverkko -Reitittimen ja hallittavan kytkimen käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta Tulostimet (Kyocera, Xerox) -Suorituskyvyn valvonta -Tuki Raportointi Laitehankinnat eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. Hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan yhdeltä (1) toimittajalta.

Business students laptops

Helsinki Business College Oy | Published March 16, 2017  -  Deadline April 12, 2017
cpvs

the acquisition of Finnish Business College Diploma in Business Administration students for future laptops. Contract includes 410 pieces of notebook computers in accordance with the invitation to tender. the acquisition of Finnish Business College Diploma in Business Administration students for future laptops. Contract includes 410 pieces of notebook computers in accordance with the invitation to tender.

Repair and maintenance services of building installations

Pohjois-Karjalan hankintatoimi | Published March 8, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
50700000

North Karelia procurement ask you to give the offer of real estate managed by the Joensuu Health Centre electrotechnical work, kodinkonehuolloista and fire alarm works contract for the period 05.01.2017 - 30.04.2019 + two (2) year option the possibility of mutual agreement.

The role of project supervisor will be agreed for each job. The service provider must commit to act in the role of project supervisor.

The offer is binding and must be drawn up in the Finnish language.

the subject of the contract are electric-technical works. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria.

the subject of the contract are the home appliance maintenance. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria.

the subject of the contract are the fire alarm works. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Espoon kaupunki | Published March 18, 2017  -  Deadline April 25, 2017
cpvs
79000000, 79940000

The City of Espoo (later also Subscriber) request an offer under the City of Espoo collection services specified in the contract period.

A more detailed description of the service is attached to the invitation to tender 1. "Service Description".

Subscriber consolidated entities can join the tender to be drawn up on the basis of this contract call for tenders in accordance with Annex 2 of the main terms of the contract.

basis of the competition one (1) service provider to produce recovery services Subscriber's needs.

on the basis of competitive tendering, the deputy editor (order in the next provider) with which to enter into the actual contract if the service provider does not comply with the contract at the beginning of the tender terms and conditions, or if the service provider does not comply with these terms and conditions of the contract period chosen.

This invitation is the City of Espoo (later also Subscriber) request an offer under the City of Espoo collection services specified in the contract period.

Tender on the debt recovery service covers inter alia the following measures:

- Voluntary collection of receivables,

- Acting as an intermediary for technical governed by public law as regards transferable output of the claims,

- The second recovery, with the collection of receivables managed to complete the final claims or aging up,

- Via a customer service phone, text messages, e-mail and Internet-based connectivity,

- Reporting and settlements.

A more detailed description of the service purchased is attached to the invitation to tender 1. "Service Description".

Error parking fees and the city library's collections are not included in the scope of this tendering process.

Subscriber Group entities are all entities in which the subscriber has control.

The final acquisition of which may be indicated in larger or smaller.

ensure the smooth running of the service acquisition can not be divided into sub-areas.

More information about Employment obligation is in Annex 2. "The principal terms and conditions" and Annex 8. "Description of the wage subsidized employment".

Imatra Business Premises Ltd, Honkaharju hospital kitchen repair 2017

Imatran YH- Rakennuttaja Oy | Published March 22, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs

The work includes manufacturing Honkaharju hospital kitchen and cafeteria renovation. Piecework area of ​​the surface area of ​​458.5 HTM2. Contract includes construction, HEVAC and electrical works. The work is the main contract. HEVAC and electrical contract is subjected to the main contract. The work includes manufacturing Honkaharju hospital kitchen and cafeteria renovation. Piecework area of ​​the surface area of ​​458.5 HTM2. Contract includes construction, HEVAC and electrical works. The work is the main contract. HEVAC and electrical contract is subjected to the main contract.

Professional Services

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy | Published March 29, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs

Expert services to be procured themes: 1. Profit models 2. Lean -kokeilukulttuuri 3. Scalability of the business idea 4. Valuation, Due Diligence 5. Team 6. Development of service design, productization of immaterial rights management 7. 8. 9. Business Law inbound marketing 10. Hosting a Webinar 11. The increase of funding of different options, how do I do a good contributor to the demonstration? 12. The digital tools for business development 13. Horizon 2020 financial instruments and their utilization in details the invitation to tender. Expert services to be procured themes: 1. Profit models 2. Lean -kokeilukulttuuri 3. Scalability of the business idea 4. Valuation, Due Diligence 5. Team 6. Development of service design, productization of immaterial rights management 7. 8. 9. Business Law inbound marketing 10. Hosting a Webinar 11. The increase of funding of different options, how do I do a good contributor to the demonstration? 12. The digital tools for business development 13. Horizon 2020 financial instruments and their utilization in details the invitation to tender.

Development consultancy services

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos | Published March 18, 2017  -  Deadline April 14, 2017
cpvs
73220000, 71200000, 70200000, 79300000

-liikelaitos Helsinki City Transport (HKL) will be tendered by the existing subway line subway stations (excluding the University of Helsinki metro station) business premises of commercial development from concept design to this invitation to tender and the service description (Appendix 1).

Labio Ltd: Acquisition of non-life insurance

LABIO Oy | Published March 13, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs
66000000

Labio Ltd's non-life insurance acquisition labio Ltd: acquisition of non-life insurance, includes the following types of insurance: accidents at work and occupational disease insurance, travel insurance, voluntary personal insurance, property insurance, business interruption insurance, operational and product liability insurance, administration of liability insurance, legal expenses insurance, car insurance, statutory environmental damage insurance labio Ltd's non-life insurance acquisition variants will be accepted (alternative tenders): no

Financial and insurance services

Labio Oy | Published March 14, 2017  -  Deadline April 17, 2017
cpvs
66000000

The acquisition of non-life insurance: labio Oy.

Labio Ltd: Acquisition of non-life insurance, includes the following types of insurance:

Accidents at work and occupational disease insurance, travel insurance, voluntary personal insurance, property insurance, business interruption insurance, operational and product liability insurance, administration of liability insurance, legal expenses insurance, car insurance, statutory environmental damage insurance.

Joensuu city electrotechnical work, home appliance maintenance and fire alarm works

Pohjois-Karjalan hankintatoimi | Published March 7, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
50700000

North Karelia procurement ask you to give the offer of real estate managed by the Joensuu Health Centre electrotechnical work, kodinkonehuolloista and fire alarm works contract for the period 05.01.2017 - 30.04.2019 + two (2) year option the possibility of mutual agreement. The role of project supervisor will be agreed for each job. The service provider must commit to act in the role of project supervisor. The offer is binding and must be drawn up in the Finnish language. the subject of the contract are electric-technical works. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria. the subject of the contract are the home appliance maintenance. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria. the subject of the contract are the fire alarm works. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria. North Karelia procurement ask you to give the offer of real estate managed by the Joensuu Health Centre electrotechnical work, kodinkonehuolloista and fire alarm works contract for the period 05.01.2017 - 30.04.2019 + two (2) year option the possibility of mutual agreement. The role of project supervisor will be agreed for each job. The service provider must commit to act in the role of project supervisor. The offer is binding and must be drawn up in the Finnish language. Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no

Repair and maintenance services of building installations

Pohjois-Karjalan hankintatoimi | Published March 4, 2017  -  Deadline April 4, 2017
cpvs
50700000

North Karelia procurement ask you to give the offer of real estate managed by the State of Joensuu Finland, ventilation ducts and equipment cleaning work contract period 05/01/2017 - 30/04/2019 + two (2) year option the possibility of mutual agreement.

The role of project supervisor will be agreed for each job. The service provider must commit to act in the role of project supervisor.

The offer is binding and must be drawn up in the Finnish language.

the subject of the contract are the ventilation ducts and equipment cleaning operations. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria.

the subject of the contract are the ventilation works. Object attributes are detailed in the acquired business in the criteria.