Public tenders for copying in Spain

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Subministrament en la modalitat d'arrendament de les llicències d'ús i futures actualitzacions de sistema operatiu de xarxa i serveis, de sistema de virtualització i de copies de seguretat, aixi¿com de l'extensió de garantia per a equips servidors

Ajuntament de Tortosa | Published July 16, 2019  -  Deadline June 20, 2019
cpvs

Mixed contract for the supply of a photocopying machine and the service of maintenance of the same by the modality of cost per copy.

Presidencia de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto | Published June 14, 2019
cpvs
50000000, 30120000, 50313000

Subministrament in modalitat d'arrendament de les llicències d'ús i futures actualitzacions of operating system of xarxa i serveis, of virtualization system and of copies of seguretat, aixi¿com de l'extensión de garantia per a equips servidors

Ajuntament de Tortosa | Published June 13, 2019  -  Deadline June 20, 2019
cpvs

Copy and replacement services (DVD) of audiovisual productions of the Diputación de Alicante. LOT 1: Copies DVD.

Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | Published June 6, 2019
cpvs
79822500

Copies January

Director de Recursos de NEIKER | Published June 6, 2019
Winner
ricoh españa
cpvs
33696500

CONTRACTE OF DIFERENTS SERVEIS RELATIUS TO THE ORGANIZATION OF THE CIUTAT POPULAR CURSE OF BADALONA, PER ONE DURADA OF TWO ANYS (CURSA 2019 I 2020) AMB POSSIBILITAT OF PROMOTION PEL TERMINI MÀXIM D 'AN ANY MÉS (CURSA 2021), IN CONCRET THE LOT 4: Prestació del servei de lloguer of portable toilets, with the service of installation and removal of the cabins a finalized copy of the activitat, DECLARAT DESERT I PER TANT TO AWARD MITJANÇANT A PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Ajuntament de Badalona | Published June 3, 2019  -  Deadline May 27, 2019
cpvs

Supply, under the modality of leasing and payment by copy, of 26 multifunctional equipment (photocopier, printer, scanner), to adequately equip the Iltre's reprographic park. Town hall [...]

Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora | Published May 26, 2019
Winner
BALMES SISTEMAS, SL
cpvs
30120000

Supply and maintenance of printing and scanning equipment and copy, in the form of renting and payment by copy

Alcaldía del Ayuntamiento de Montroy | Published May 22, 2019
cpvs
30120000, 50313200

Photomechanical service and printing of 4,000 copies in two languages ​​(and a possible reprint) of the exhibition catalog "Bartolomé Bermejo"

Museo Nacional del Prado Difusión S.A.U. | Published July 26, 2018
Winner
BRIZZOLIS, S.A.
cpvs
22000000

Arrendament, amb opció of purchase, of a copying machine per the departament of Projectes Arquitectònics de l'ICUB, amb mesures of sustainable public contracting

Institut de Cultura de Barcelona | Published July 25, 2018  -  Deadline June 12, 2018
cpvs

Arrendament, amb opció of purchase, of a copying machine, nova and multi function, for the Department of Architectural Projects of the Institut of Culture of Barcelona.

Subministrament i instal·lació d'un nou system of seguretat copies

UPCNET SERVEIS D'ACCÈS A INTERNET DE LA UPC, S.L.U. | Published July 19, 2018  -  Deadline August 28, 2018
cpvs
30200000

Subministrament i instal·lació d'un nou system of copies of seguretat.

Contractació of the prestació of serveis d'impressió, inclosos the copiat and digitalització, and the seu pagament mitjançant the modality of payment per còpia per l'Área d'administració d'ICRA.

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) | Published July 2, 2018  -  Deadline June 4, 2018
cpvs
30120000

L'objecte d'aquest contracte es la prestació de serveis d'impressió, inclosos copying and digitalisation, and seu pagament mitjançant the modality of payment per còpia per l'Área d'Administració d'ICRA.

Provision of services to make the printing and, where appropriate, distribution of 74,000 tourist guides in different languages, 41,195 copies in Spanish, 27,030 copies in Portuguese and 5.77 [...]

Secretaría General Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular | Published June 29, 2018
cpvs
79800000, 79810000

Hiring of the municipal magazine. The purpose of the contract is to carry out the edition and printing service of the copies of four municipal magazines and the book with the programming of [...]

Alcaldía del Ayuntamiento de Torres de la Alameda | Published June 18, 2018
cpvs
79823000

L'objecte d'aquest contracte es la prestació de serveis d'impressió, inclosos the copying and digitalization, and the seu pagament mitjançant the modality of payment per còpia per l'Área d'administració d'I [...]

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) | Published May 28, 2018
cpvs
30120000

Contractació of the prestació of serveis d'impressió, inclosos the copiat and digitalització, and the seu pagament mitjançant the modality of payment per còpia per l'Área d'administració d'ICRA.

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) | Published May 28, 2018  -  Deadline June 4, 2018
cpvs
30120000

L'objecte d'aquest contracte es la prestació de serveis d'impressió, inclosos copying and digitalisation, and seu pagament mitjançant the modality of payment per còpia per l'Área d'Administració d'ICRA.

Arrendament, amb opció of purchase, of a copying machine per the departament of Projectes Arquitectònics de l'ICUB, amb mesures of sustainable public contracting

Institut de Cultura de Barcelona | Published May 28, 2018  -  Deadline June 12, 2018
cpvs
30121100

Arrendament, amb opció of purchase, of a copying machine, nova and multi function, for the Department of Architectural Projects of the Institut of Culture of Barcelona.

Contracte de subministrament amb l'objecte del lloguer of 3 copying machines, noves and multi function for the Museu d'Història de Barcelona.

Institut de Cultura de Barcelona | Published May 23, 2018  -  Deadline March 19, 2018
cpvs
30121100

The present contracte of subministrament tea per objecte the lloguer of 3 copying machines, noves and multi function per the Museu d'Història de Barcelona.

L'objecte del present contracte is the copy of the Projecte d'adeptio dels dos edificis del casc antic per a casa del poble to Sant Quirze Safaja.

Ajuntament de Sant Quirze Safaja | Published May 17, 2018
cpvs
71000000

L'objecte del contracte es el servei de la impressió, scanning and copying of documents to the centers and edificis de l'àmbit of the District of Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona, ​​with agreements [...]

Ajuntament de Barcelona | Published May 15, 2018
Winner
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.
cpvs
79800000