Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Belgium

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessBelgium

UCA 16/076 — Business continuity planning (BCP) consultancy services

Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat | Published February 7, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
79410000, 79430000

UCA 16/076 — Business continuity planning (BCP) consultancy services

Business and management consultancy services

De Lijn — Techniek | Published January 28, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
79410000

Advice on business and management

Business and management consultancy and related services

Région de Bruxelles-Capitale, Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published January 21, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
79400000

Business and management consultancy and related services

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Intercommunale Leiedal | Published February 2, 2017  -  Deadline March 21, 2017
cpvs
79000000, 79140000, 71000000, 90700000, 73100000, 79100000

Multilateral framework for various assignments within the framework of projects "Biseps" and "Heatnet NWE".

Lot 1: technical studies, heat, renewable energy and energy efficiency.

Lot 2: program director heating network Kortrijk.

Lot 3: legal expertise.

Lot 4: process / intermediate in terms of preparation and implementation of business cases on sustainable energy in companies.

Remodeling and operation of a catering business in the Hanssen Park

stad Vilvoorde | Published October 31, 2016  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
45212420

Remodeling and operation of a catering business in the Hanssen Park.

Marché de services relatif à de la consultance pour le business process reengineering RH

ACTIRIS - Office régional bruxellois de l'emploi | Published January 31, 2017  -  Deadline February 23, 2017
cpvs

Actiris souhaite faire appel à une consultance pour le business process reengineering de la Direction des Ressources Humaines et les implications IT y afférentes: Actiris souhaite faire appel à une consultance pour le business process reengineering de la Direction des Ressources Humaines et les implications IT y afférentesTechnical capacity: Voir Csc Technical capacity minimal level: Classe: N/A, Catégorie: N/A

A000513 - BUSINESS ANALIST TER ONDERSTEUNING IT PROJECTEN VOOR VERSCHILLENDE BEDRIJFSEENHEDEN VAN STAD ANTWERPEN

Digipolis | Published February 15, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs

De business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen
organisatie en de ICT-markt.
De business analist wordt ingeschakeld in diverse IT-projecten rond thema’s als
Mobiliteit, Openbaar Domein & Ruimte.
Om dit te kunnen realiseren beschikt de kandidaat over een gedegen marktkennis
en een ruime ICT- gerelateerde ervaring in zowel ontwikkelingstrajecten van
back-office applicaties als in websites.
Ook dient hij de nodige ervaring te hebben met overheidsaanbestedingen.: De business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen
organisatie en de ICT-markt.
De business analist wordt ingeschakeld in diverse IT-projecten rond thema’s als
Mobiliteit, Openbaar Domein & Ruimte.
Om dit te kunnen realiseren beschikt de kandidaat over een gedegen marktkennis
en een ruime ICT- gerelateerde ervaring in zowel ontwikkelingstrajecten van
back-office applicaties als in websites.
Ook dient hij de nodige ervaring te hebben met overheidsaanbestedingen.Technical capacity: Om de technische bekwaamheid van de Opdrachtnemer na te gaan wordt voor de
kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
★ een verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Nederlandstalige
medewerkers in te zetten.
★ In het kader van de selectie van kandidaten is het mogelijk dat een
kandidaat-inschrijver zich beroept op de bekwaamheid/draagkracht van
onderaannemers. De inschrijver moet dan aantonen dat hij voor deze opdracht
over een verbintenis met de andere bedrijven /onderaannemers beschikt.
★ de technische en beroepsbekwaamheid aan te tonen om de diensten te
verstrekken. worden beoordeeld aan de hand van hun knowhow, efficiëntie,
ervaring en betrouwbaarheid . Technical capacity minimal level: Klasse: N/A, Categorie: N/A

Miscellaneous business and business-related services

Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department | Published February 22, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
79900000

maintenance workshops move to a new maintenance workshop in Haren (MCH)

This contract involves the removal of several bus maintenance workshops and trams located in the Brussels region to a new central maintenance workshop in Haren (MCH).

The move includes the following:

1) Office furniture

2) stores mechanical spare parts, electrical and electronic (fragile)

3) Workshops welds

4) Mechanical and electrical workshops including various industrial machinery (including the disconnection of these machines, transportation and reconnection)

5) Numerous handling systems

6) Etc.

Optional provision of cabling machines in the new workshop

This contract notice relates in a first phase a call for applications.

The application must be submitted by the submission of a dossier containing all the necessary information as described in Section III.2) 'Conditions for participation' of this contract notice.

In the second stage, after the evaluation of applications, the selected candidates will receive the tender documents, so that they can submit their bids.

Verhuis van een nieuwe onderhoudswerkplaatsen naar onderhoudswerkplaats in Haren (MCH)

Deze opdracht betreft van het verhuizen meerdere onderhoudswerk¬plaatsen voor het bussen in trams in Brussels Gewest naar een nieuwe onderhoudswerkplaats in central Haren (MCH).

Die verhuis omvat onder andere:

1) kantoormeubilair;

2) Magazijnen van mechanische, elektronische elektrische in Wisselstukken (Breekbaar);

3) laswerkplaatsen;

4) mechanische in elektrische werkplaatsen puts inbegrip diverse van industriële machine (inclusief het loskoppelen, vervoeren in aankoppelen weer van die machines);

5) tal van verhandelingssystemen;

6) enz.

Als optie: bekabeling voor de nieuwe machines in werkplaats.

Deze aankondiging will ...

Miscellaneous business and business-related services

Direction de la promotion de l'énergie durable | Published February 22, 2017  -  Deadline April 11, 2017
cpvs
79900000

public contract for technical support for the decision in the context of the implementation of a Climate-Energy 2030 action plan.

Business and management consultancy services

Departement Werk en Sociale Economie | Published January 26, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
79410000

Testing grounds for cooperation social economy (SEC) economic sectors from the regular economic circuit (REC). The service experimental designs, which are based on radically new ideas or broadening relevant existing ideas or initiatives. The intention is to elaborate experiment with forms of cooperation between SEC and economic sectors from the REC, assuming everyone's strengths to achieve a win-win and because of this facilitating sustainable flow in the REC.

Business and management consultancy services

De Lijn — Techniek | Published January 27, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
79410000

Call for applications.

Framework contract for support in the workplace of the culture change among employees bus (technology and operations) De Lijn Antwerp. The contract consists of 3 years (3 x 12 months).

Business travel services

Agentschap Facilitair Bedrijf | Published February 18, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
79997000, 63516000

Organizing and foreign missions.

Business and management consultancy and related services

Région de Bruxelles-Capitale, Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published January 19, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
79400000

Failure to comply with these provisions may result in the application of special penalties (see specifications). 

Any replacement must be approved in advance by the contracting authority will receive the full curriculum vitae and reserves the right to organize an evaluation of the new prospective coordinator.

De niet-naleving van deze bepalingen aanleiding kan geven tot bijzondere straffen (zie bestek).

Elke vervanging moet worden vooraf goedgekeurd door of aanbestedende overheid die het moet volledig cv ontvangen van het recht kandidaat zich in om een ​​voorbehoudt evaluatie you organiseren van het personeel aan wie opdracht werd toevertrouwd.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles | Published January 17, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs
72000000

Major projects included: 

- Integration of new materials business in the BI portal

- Methodological support for business intelligence projects,

- Advice on architecture business intelligence system

- Realization of data transformation projects (ETL)

- Completion of implementation of projects hypercubes,

- Achievement report publishing projects, indicators and scorecards,

- Optimization of business intelligence portal,

- Optimization, troubleshooting and maintenance of the data warehouse.

Bastogne - Extension of the business park of Bastogne 1 - Road Infrastructure.

Association intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg | Published August 17, 2016  -  Deadline September 20, 2030
cpvs
45233140

Travaux comprenant :-	Travaux préparatoires (débroussaillement, démontage des clôtures, etc.)-	Terrassement en déblais -- remblais (y compris terres de retroussement) pour réalisation des voiries, piétonniers, bassin(s) de gestion des eaux de ruissellement, plates-formes et accotements suivant indications reprises aux plans. -	Construction des voiries et piétonniers :•	Terrassement en déblais et remblais suivant profils repris aux plans•	Drainage•	Géotextile, sous-fondation, fondation, éléments linéaires (bordures) et revêtement (hydrocarboné ou en béton).•	Réseaux d'égouttage pour les eaux de ruissellement et usées (chambres de visite, canalisations, etc.)-	Construction des ouvrages d'entrée (séparateur à hydrocarbures) et de sortie en béton armé (y compris équipements) du bassin d'orage.-	Eclairage public à réaliser (alimentation à partir du réseau existant) y compris tranchées, câbles, candélabres et raccordements :•	Le long des nouvelles voiries •	Le long de la N85.-	Alimentation en basse tension des parcelles, câble téléphonique et gaines pour fibres optiques.-	Alimentation en eau et protection incendie (bornes) à réaliser et à raccorder sur réseau existant.-	Alimentation en gaz des parcelles et à raccorder sur réseau existant.-	La mise en oeuvre des terres de retroussement sur les plates-formes, accotements (y compris talus) ainsi que de l'ensemencement et des plantations.-	Aménagements paysagers.-	La signalisation du chantier.Rem. :Le bassin d'orage et tous les ouvrages annexes (ouvrages en béton armé, chambres de visite, etc.) devront être construits avant de commencer les travaux d'infrastructures sur le PAE de BASTOGNE 1 suivant indications des plans et du C.S.C..Par conséquent (y compris en phase travaux), toutes les eaux de ruissellement en provenance du PAE devront obligatoirement passées par le bassin avant d'être rejetées vers le ruisseau.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

VRT | Published February 14, 2017  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
79000000, 79413000

VRT is looking for a marketing consultant with the following tasks:

- Substantive strategic challenge for network and brand management,

- Positioning all "brands" including VRT and digital.

- Guidance branding strategies into clear marketing (year) plans,

- Counseling co-creation with external agencies for strategic projects

- Coaching / inspiring "marketers" over the networks,

- Transparent management marketing budget in consultation with brands and external partners.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

SPF Personnel et organisation | Published February 18, 2017  -  Deadline April 25, 2017
cpvs
79000000

Open tender for the execution of support services within the descriptions and classification functions of all levels in the administration part of the Federal Administration on behalf of the Federal Public Service Personnel and Organisation (see special specifications on https://enot.publicprocurement.be seek FOD PO-MOD65septies).

Open offerteaanvraag voor het van uitvoeren ondersteuningsdiensten in het raam van beschrijvingen into classificatie van functies van alle niveaus van administraties behorende tot de Federale Overheid voor rekening van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (zie bestek op https: //enot.publicprocurement. be - PO-MOD65septies zoeken FOD).

Trainers image Trades

Technocite | Published December 3, 2016  -  Deadline December 20, 2019
cpvs
80530000

This Contract is in fact a group of four training markets. 4 These markets are: 1 Market: Office Tools. Includes introduction to computers, Office and Internet use. Market 2: Business solutions. Discusses the collaborative tools and social media, e-business, marketing, management tools and management of business processes. Market 3: IT Professionals. Includes both operating systems and network services, telecommunications and development languages. The department also uses the tools of Corporate Governance of ICT. Market 4: Image Métiers. Includes trades of computer graphics and computer graphics, photography, audio-visual, virtual shelf, with specific and innovative approaches to gaming and transmedia. Each market is composed of several Lots called themes.

IT professional trainers

Technocite | Published December 3, 2016  -  Deadline December 20, 2019
cpvs
80530000

This Contract is in fact a group of four training markets. 4 These markets are: 1 Market: Office Tools. Includes introduction to computers, Office and Internet use. Market 2: Business solutions. Discusses the collaborative tools and social media, e-business, marketing, management tools and management of business processes. Market 3: IT Professionals. Includes both operating systems and network services, telecommunications and development languages. The department also uses the tools of Corporate Governance of ICT. Market 4: Image Métiers. Includes trades of computer graphics and computer graphics, photography, audio-visual, virtual shelf, with specific and innovative approaches to gaming and transmedia. Each market is composed of several Lots called themes.

Trainers office tools

Technocite | Published December 4, 2016  -  Deadline December 20, 2019
cpvs
80530000

This Contract is in fact a group of four training markets. 4 These markets are: 1 Market: Office Tools. Includes introduction to computers, Office and Internet use. Market 2: Business solutions. Discusses the collaborative tools and social media, e-business, marketing, management tools and management of business processes. Market 3: IT Professionals. Includes both operating systems and network services, telecommunications and development languages. The department also uses the tools of Corporate Governance of ICT. Market 4: Image Métiers. Includes trades of computer graphics and computer graphics, photography, audio-visual, virtual shelf, with specific and innovative approaches to gaming and transmedia. Each market is composed of several Lots called themes.