Public tenders for auditing in Romania

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Auditing services

Compania Aquaserv S.A | Published April 19, 2013
cpvs
79212000

Auditing services

Auditing services

Compania Aquaserv S.A | Published March 23, 2013  -  Deadline April 22, 2013
cpvs
79212000

Auditing services

auditing services

Apa Serv Valea Jiului S.A. | Published August 24, 2012  -  Deadline May 14, 2012
cpvs
79210000, 79212000, 79212100

auditing services

auditing services

Municipiul Cluj-Napoca | Published March 13, 2012  -  Deadline April 19, 2012
cpvs
79212000, 79212100

auditing services

Auditing services

Municipiul Cluj-Napoca | Published March 13, 2012  -  Deadline April 19, 2012
cpvs
79212000, 79212100

Auditing services

Financial auditing services

Consiliul Judetean Olt | Published April 11, 2012  -  Deadline April 18, 2012
cpvs
79212100

Financial auditing services

financial auditing services

Consiliul Judetean Olt | Published April 11, 2012  -  Deadline April 18, 2012
cpvs
79212100

financial auditing services

Financial auditing services

Primaria Municipiului Targu Mures | Published June 8, 2013  -  Deadline July 3, 2013
cpvs
79212100

Financial auditing services

Financial auditing services

Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati | Published August 1, 2015
Winner
CECCARF
cpvs
79212100

The contract is the purchase of financial auditing services to fully implement POSDRU / 170 / 6.3 / S / 146738.

Financial auditing services

Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati | Published January 3, 2015  -  Deadline February 13, 2015
cpvs
79212100

The object of the contract is the purchase of financial auditing services for the full implementation of POSDRU / 170 / 6.3 / S / 146738.

Auditing services

Compania Aquaserv SA | Published May 2, 2013  -  Deadline June 20, 2013
cpvs
79212000

:Obiectul contractului este: — întocmirea de catre auditor a Rapoartelor privind Constatarile Faptice cu privire la Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Mures”, cu codul CCI 2009 RO 161 PR 019, pe baza efectuarii procedurilor agreate în vederea verificarii conformitatii cu contractul de finantare aferent; — întocmirea de catre auditor a Rapoartelor privind Constatarile Faptice cu privire la Contractul de servicii MS-SER-01 „Asistenta Tehnica pentru pregatirea Documentatiilor de Atribuire pentru contractele de lucrari, publicitate si supervizarea lucrarilor” pe baza efectuarii procedurilor agreate în vederea verificarii conformitatii cu contractul de servicii MS-SER-01 respectiv emiterea Certificatul de Audit final.

Auditing services

Compania Aquaserv S.A | Published March 8, 2013  -  Deadline April 22, 2013
cpvs
79212000

:Obiectul contractului este: - întocmirea de catre auditor a Rapoartelor privind Constatarile Faptice cu privire la Proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Mures”, cu codul CCI 2009 RO 161 PR 019, pe baza efectuarii procedurilor agreate în vederea verificarii conformitatii cu contractul de finantare aferent. - întocmirea de catre auditor a Rapoartelor privind Constatarile Faptice cu privire la Contractul de servicii MS-SER-01 "Asistenta Tehnica pentru pregatirea Documentatiilor de Atribuire pentru contractele de lucrari, publicitate si supervizarea lucrarilor" pe baza efectuarii procedurilor agreate în vederea verificarii conformitatii cu contractul de servicii MS-SER-01 respectiv emiterea Certificatul de Audit final.

Auditing services

Hidroelectrica SA | Published April 5, 2013
Winner
Deloitte Audit SRL Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3 011141 Bucuresti ROMANIA E-mail: dmatei@deloittece.com Internet address: www.deloitte.ro
cpvs
79212000

:Se achizitioneaza Auditul situatiilor financiare ale SC Hidroelectrica SA incheiate la 31.12.2012.

auditing services

Municipiul Focsani | Published August 10, 2012
Winner
Romcontexpert SRL. B-dul Carol,Nr.23,Sc.1,Et.5,Ap.18 030162 Bucuresti ROMANIA E-mail: ionutharlea@romcontexpert.ro
cpvs
79212000

Servicii de audit pentru proiectul “Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud-est a municipiului Focsani din cadrul Planului integrat de dezvoltare urbana a zonei de sud-est a municipiului Focsani”.

auditing services

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit | Published June 23, 2012
Winner
ERNST & YOUNG SRL Str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69 011033 Bucuresti ROMANIA E-mail: camelia.horlaci@ro.ey.com Internet address: www.ey.com
cpvs
79212000, 80511000

Asigurarea de consultanta pentru activitatea si misiunile de audit intern desfasurate de catre Directia Audit Intern si instruirea auditorilor interni ai APDRP prin participarea acestora la cursuri/ seminarii specifice activitatii desfasurate.

Auditing services

Compania de Apa Arad SA | Published December 18, 2012
Winner
SC Prim Audit SRL Str. Dumbrava Noua nr. 9, bl. M 16 A, sc. I, ap. 12, sect. 5 030982 Bucuresti ROMANIA
cpvs
79212000

:Servicii de audit extern (independent) pentru Proiectul finantat prin POS Mediu “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arad”, în conformitate cu Contractul de Finantare nr. 101709/20.5.2010. Auditorul va întocmi Rapoarte anuale, în cadrul carora va prezenta concluziile sale în urma verificarii informatiilor factuale, cu privire la platile efectuate de catre Beneficiar catre Contractori, în conformitate cu clauzele cuprinse în contractele de achizitii publice si includerea acestora în Cererile de Rambursare. Raportul final va fi intocmit de catre Auditor dupa efectuarea ultimei plati catre Contractorii din cadrul Proiectului, în limita duratei de implementare a Contractului de Finantare.

auditing services

Apa Serv Valea Jiului SA | Published November 29, 2012  -  Deadline January 9, 2013
cpvs
79210000, 79212000, 79212100

:Scopul serviciilor este realizarea unui audit independent al Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)" in conformitate cu prevederile contractului de finantare.

auditing services

Municipiul Cluj-Napoca | Published July 28, 2012
Winner
Romcontexpert SRL B-dul Carol, Nr. 23, Sc. 1, Et. 5, Ap. 18 030162 Bucuresti ROMANIA E-mail: ionutharlea@romcontexpert.ro
cpvs
79212000, 79212100

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-Piata Garii- B-dul Muncii din Municipiul Cluj-Napoca".

auditing services

Complexul Energetic Craiova | Published March 7, 2012
Winner
Societatea Civila de Avocati Bostina & Asociatii Str. Silvestru 12, Sector 2 020731 Bucuresti ROMANIA E-mail: iulia.vass@bostinalawyers.eu Internet address: www.bostinalawyers.eu
cpvs
79212000

:Implementarea si managementul proiectului de înfiintare a SC Complexul Energetic Oltenia SA.

auditing services

Apa Serv Valea Jiului S.A. | Published April 6, 2012  -  Deadline May 14, 2012
cpvs
79210000, 79212000, 79212100

:Scopul serviciilor este realizarea unui audit independent al Proiectului,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)" in conformitate cu prevederile contractului de finantare.