Public tenders for auditing in Czech Republic

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessauditingCzech Republic

Auditing services

Krajská zdravotní, a.s. | Published March 10, 2012  -  Deadline November 28, 2011
cpvs
79212000

Auditing services

auditing services

Krajská zdravotní, a.s. | Published March 10, 2012  -  Deadline November 28, 2011
cpvs
79212000

auditing services

Accounting and auditing services

Univerzita Palackého v Olomouci | Published March 27, 2013  -  Deadline April 22, 2013
cpvs
79210000, 79212100

Accounting and auditing services

Financial auditing services

Česká republika - Ministerstvo vnitra | Published September 25, 2012  -  Deadline December 16, 2011
cpvs
79212100

Financial auditing services

financial auditing services

Česká republika - Ministerstvo vnitra | Published September 25, 2012  -  Deadline December 16, 2011
cpvs
79212100

financial auditing services

financial auditing services

Státní fond životního prostředí České republiky | Published October 27, 2012  -  Deadline May 31, 2012
cpvs
79212100

financial auditing services

van auditing software

Uneco optima s.r.o. | Published June 10, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the supply of auditing software

Auditing services from 2016 to 2018.

Mero ČR, a.s. | Published March 18, 2016
cpvs
79212300

Auditing services from 2016 to 2018.

Auditing of electrical equipment lighting in Olomouc

Technické služby města Olomouce, a.s. | Published October 26, 2015
cpvs

Auditing of electrical equipment lighting in Olomouc

UTB - Auditing and tax services for projects of OP

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published June 4, 2013
cpvs
79212300

UTB - Auditing and tax services for projects of OP

Auditing services

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Published January 27, 2016
Winner
Sdružení společností ABC Works a Interexpert Bohemia, vedoucí účastník řízení: ABC Works CZ, s.r.o.
cpvs
79212000, 79212100, 79212500

The subject of public procurement is the development of audit opinions (and the related audit reports) for the years 2015 to 202, ie by 15.3. each year between 2016 and 2021. The implementation of the public procurement Czech Republic will fulfill its obligations arising from the implementation of Erasmus +. The aim of this contract was to conclude a framework agreement with one bidder, as an independent national authority in the field of auditing the knowledge of the relevant EU legislation.

Auditing services

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Published August 15, 2015  -  Deadline October 7, 2015
cpvs
79212000, 79212100, 79212500

The subject of public procurement is the development of audit opinions (and the related audit reports) for the years 2015 to 2020, until 15 March of each year between 2016 and 2021. The implementation of the public procurement Czech Republic will fulfill its obligations arising from the implementation of Erasmus + .Cílem this contract It is to conclude a framework agreement with one tenderer, as an independent national authority in the field of auditing the knowledge of the relevant EU legislation.

auditing services

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (00022985) | Published August 31, 2012
cpvs
79212000

Předmětem veřejné zakázky je postupné provádění externích auditů projektového účetnictví a uznatelnosti výdajů níže vyjmenovaných individuálních projektů národních, realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

auditing services

Krajská zdravotní, a.s. | Published October 9, 2012
Winner
Bohemia Nord s. r. o. Erbenova 111 434 01 Most CZECH REPUBLIC
cpvs
79212000

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 1 000 V včetně revizí a oprav hromosvodů, s jedním vybraným uchazečem, s předpokládanou účinností a započetím plnění ihned po podpisu smlouvy, po dobu 8 let. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 1 000 V včetně revizí a oprav hromosvodů dle aktuálně platných norem s výjimkou přístrojové zdravotnické techniky a spotřebičů s pohyblivými přívody. Součástí předmětu plnění je dohoda o zpracování harmonogramu prováděných činností, manipulace a doprava související se zabezpečovanými činnostmi. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování poradenských služeb, konzultací, zastupování při jednáních s externími orgány apod.

Auditing services

Statutární město Ostrava | Published October 3, 2015
Winner
Ernst & Young Audit, s.r.o.
cpvs
79212000, 79212110, 79212500, 79212400

Performing a forensic audit for the period from 1.1.2011 to 31.12.2013 with corporate Ostrava Transportation Company; CEZ Arena, as; OVA !!! CLOUD.net as; Organization Ostrava - Zábřeh, sro; Ostrava House of Culture, as; Sports and recreational facilities in Ostrava, sro; Ostrava Communications, Inc.; OVANET as; Ekova Electric as forensic audit will focus on the audit of management and disposition of assets, audit, procurement audit corrupt practices and accounting audit.

Auditing services

Statutární město Ostrava | Published March 11, 2015
cpvs
79212000, 79212110, 79212500, 79212400

Forenzní audit.

Auditing services

Statutární město Ostrava | Published May 16, 2015  -  Deadline July 8, 2015
cpvs
79212000, 79212110, 79212500, 79212400

Performing a forensic audit for the period from 1.1.2011 to 31.12.2013 for commercial companies as Ostrava Transportation Company; Vítkovice Arena, as; OVA !!! CLOUD.net as; Organization Ostrava-Zábřeh, sro; Ostrava House of Culture, as; Sports and recreation facility in Ostrava, sro; Communications Ostrava, as; OVANET as; Ekova Electric as forensic audit will focus on the audit of management and disposition of assets, audit, procurement audit corrupt practices and accounting audit.

Auditing accounting Czech Railways and Selected Subsidiaries

České dráhy, a.s. | Published October 7, 2015
cpvs
79212300

Czech Railways (hereinafter ČD) are based on the provisions of § 20-22 of Act no. 563/1991 Coll., On Accounting, as amended, established the obligation to have audited the annual financial statements, consolidated financial statements and annual report. In connection with the termination of the contract on "Auditing Accounting Czech Railways and selected subsidiaries" on 30 June 2016, the need to ensure legal obligation of auditing in the coming years. Competition for ČD and selected subsidiaries (ČD-Telematika as ČD - Information Systems, Inc., DPOV, Inc., Research Institute of Railroad, Inc., Traffic Education Institute as ČD Cargo and its subsidiaries Dormition Czeskie Sp. z oo, ČD Logistics, CD Generalvertretung GmbH) will be for years, the period 2016-2018 is organized jointly by § 2 para. 9 and 10 of the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended . Czech Railways (hereinafter ČD) are based on the provisions of § 20-22 of Act no. 563/1991 Coll., On Accounting, as amended, established the obligation to have audited the annual financial statements, consolidated financial statements and annual report. In connection with the termination of the contract on "Auditing Accounting Czech Railways and selected subsidiaries" on 30 June 2016, the need to ensure legal obligation of auditing in the coming years. Competition for ČD and selected subsidiaries (ČD-Telematika as ČD - Information Systems, Inc., DPOV, Inc., Research Institute of Railroad, Inc., Traffic Education Institute as ČD Cargo and its subsidiaries Dormition Czeskie Sp. z oo, ČD Logistics, CD Generalvertretung GmbH) will be for years, the period 2016-2018 is organized jointly by § 2 para. 9 and 10 of the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended .

Financial auditing services

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí (00551023) | Published April 18, 2013
Winner
Expirit, s.r.o. Francouzská 172/30 120 00 Praha 2 CZECH REPUBLIC
cpvs
79212100, 79412000, 79951000

Předmětem plnění VZ jsou služby spočívající v asistenci při provádění veřejnosprávních kontrol individuálních a grantových projektů na místě vč. zajištění odborného poradenství, konzultací v rozsahu a souladu se zadávaícmi podmínkami.

accounting and auditing services

Univerzita Palackého v Olomouci (61989592) | Published June 23, 2012
Winner
AUDIT DANĚ CZ s.r.o. Velké Kunratické 1318/37 148 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
79210000, 79212100

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení povinných externích auditů vybraných projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vydání auditorských zpráv dle požadavků příslušné Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK – verze č. 2 ze dne 15.4.2009, verze 3 ze dne 21.10.2009 a verze 4 ze dne 30.6.2010, které budou obsahovat výrok auditora podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná o projekty, jenž končí v roce 2012 a 2013.