Public tenders for advertising-services in Czech Republic

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Advertising services

Česká společnost pro jakost, Národní informační středisko podpory kvality | Published March 8, 2013
cpvs
79341000

Advertising services

Advertising services

Statutární město Prostějov | Published April 23, 2016
cpvs
79341000, 79342200

Advertising services

Advertising services

Statutární město Prostějov | Published April 9, 2016
cpvs
79341000, 79342200

Advertising services for the City of Prostejov within the game of basketball A-team Eagles Prostejov.

Advertising services

Statutární město Prostějov | Published July 29, 2015
Winner
LHK Jestřábi s.r.o.
cpvs
79341000, 79342200

The subject of performance of this contract is to provide advertising services companies Hawks LHK, sro, ID 28931181, during the hockey matches of the club, to the extent and under the conditions laid down in the draft Treaty on advertising. Expected financial scope of services is a total of 3,630,000 CZK with VAT. Advertising services will be provided throughout the term of the agreement on advertising, ie., Starting its conclusion, to April 30, 2016.

Advertising services

Statutární město Prostějov | Published February 23, 2016
cpvs
79341000, 79342200

Advertising services for the City of Prostejov under the ice hockey club LHK Prostějov Hawks A-team sro

Advertising services

Statutární město Prostějov | Published April 22, 2016
Winner
LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
cpvs
79341000, 79342200

The subject of performance of this contract is to provide advertising services companies LHK Prostějov Hawks A-team, sro, ID 28931181, during the hockey matches of the club in season 2016/2017, the extent and under the conditions laid down in the Treaty on advertising. The financial scope of services is a total of 4 132 231.40 CZK without VAT, ie 5,000,000 CZK with VAT. Advertising services will be provided throughout the term of the agreement on advertising, ie. Starting on May 1, 2016 to December 31, 2016.

Advertising services

Statutární město Prostějov | Published May 25, 2016
Winner
Basket Group s.r.o.
cpvs
79341000, 79342200

The subject of performance of this contract is to provide advertising services companies Basket Group Ltd., ID 02084864, during the game and other activities within the A-Team ARIETE Prostejov, the extent and under the conditions laid down in the Treaty on advertising. The financial scope of services is a total of 1 074 380.17 CZK without VAT, ie 1,300,000 CZK with VAT. Advertising services will be provided throughout the term of the agreement on advertising, ie. Starting on 16 May 2016 to 31 December 2016.

Advertising services

ČEZ, a. s. (45274649) | Published April 25, 2013
cpvs
79341000

:Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb reklamních agentur pro Zadavatele, tedy zajištění veškerých reklamních, propagačních a komunikačních činností Zadavatele ke všem jeho reklamním kampaním. Služby reklamních agentur přitom zahrnují koncepční, kreativní a produkční činnosti dodavatele v následujících 4 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům.

advertising services

Česká republika-Ministerstvo vnitra (00007064) | Published August 10, 2012
Winner
Bison & Rose, s.r.o. Ovenecká 9 170 00 Praha 7 Letná CZECH REPUBLIC E-mail: roman.smid@bisonrose.cz Telephone: +420 777202373 Fax: +420 233352591
cpvs
79341000

Základní registry jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu (elektronické veřejné správy). Základním cílem je ulehčit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou, tj. minimalizovat počet návštěv na úřadech a využít možností technologií 21. století pro on-line přístupy odkudkoli a kdykoli. Současně musí veřejná správa zajistit bezpečnou, efektivní a transparentní výměnu přesných a aktuálních (tzv. referenčních) údajů. Z pohledu běžného občana přinese zavedení základních registrů např. tato pozitiva: Občanům odpadne povinnost hlásit a dokládat úřadům údaje, které jsou již vedeny v registru. Údaje, jež občan poskytuje při různých úkonech, budou úřady, které je využívají a na něž se občan při vyřizování svých záležitostí běžně obrací, povinny získat ze základních registrů. Pokud se některý z údajů změní, občan změnu ohlásí jen jednou a na jediném místě, úřady si příslušné údaje vymění mezi sebou. Při změně některých údajů úřad na žádost občana také upozorní další organizace (např. při přestěhování úřad oznámí změnu adresy jeho finančnímu ústavu, zdravotní pojišťovně, distributorům energií, telekomunikačním operátorům...). Zároveň bude mít každý možnost požádat o výpis dokládající, kdo, kdy a proč nakládal s jeho údaji. Přístup k referenčním údajům bude umožněn pouze tomu, kdo k tomu bude mít zákonné oprávnění. Nejenom že údaje bude moci získat pouze úředník, který na to bude mít právo, ale vznikne zcela nový způsob identifikace a jediný, kdo bude moci konkrétní údaje propojit s konkrétní osobou, bude díky zdánlivě nic neříkajícím identifikátorům informační systém ORG, který vytváří Úřad na ochranu osobních údajů. Nikdo, ani správci registrů bez příslušného oprávnění, nebude moci údaje zneužít. Úředník se tedy dostane jen k agendě, o kterou se stará. V každém registru bude občan veden pod jiným číslem. Ve čtyřech základních registrech (registr osob, základní registr obyvatel, registr práv a povinností, registr územní identifikace, adres a nemovitostí) budou bezpečně uložena a sdílena data o občanech, zmizí tak mnohé roztříštěné databáze údajů.

advertising services

ČEZ, a. s. (45274649) | Published November 20, 2012  -  Deadline December 20, 2012
cpvs
79341000

:Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb reklamních agentur pro Zadavatele, tedy zajištění veškerých reklamních, propagačních a komunikačních činností Zadavatele ke všem jeho reklamním kampaním. Služby reklamních agentur přitom zahrnují koncepční, kreativní a produkční činnosti dodavatele v následujících 4 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům.

advertising services

Lesy České republiky, s.p. (42196451) | Published September 7, 2012
Winner
CZECH TELEAXIS, spol. s r.o. Václavské náměstí 802/56 110 00 Praha 1 CZECH REPUBLIC
cpvs
79341000

Předmětem veřejné zakázky je prezentace a zviditelnění objednatele u příležitosti mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie, která se koná ve dnech 8. - 9.10.2012 v Praze.

advertising services

Statutární město Brno (44992785) | Published July 5, 2012
Winner
Automotodrom Brno, a.s. Automotodrom Brno 201 664 81 Ostrovačice, okres Brno CZECH REPUBLIC E-mail: svobodova@brno-circuit.com Telephone: +420 546123349 Internet address: www.brno-circuit.com Fax: +420 546123377
cpvs
79341000

Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2012.

aeral advertising services

Moravskoslezský kraj (70890692) | Published September 4, 2012
Winner
Travel Service, a.s., K Letišti 1068/30 160 08 Praha 6 CZECH REPUBLIC
cpvs
79341500

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí marketingových a reklamních služeb se zaměřením na propagaci zadavatele prostřednictvím reklamy ve vazbě na leteckou dopravu.

Advertising services for the City of Prostejov within the basketball game, Eagles Club Prostejov.

Statutární město Prostějov | Published February 23, 2016
cpvs
79341000, 79342200

Advertising services for the City of Prostejov within the basketball game, Eagles Club Prostejov.

Advertising services

Potravinářská komora České republiky | Published February 22, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
79341000

The subject of the tender is the design and ensure effective communication campaign, which will strengthen the awareness of quality schemes of the European Union, represented by the signs Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI) and traditional specialty guaranteed (TSG) for consumers in the Czech Republic to the Slovak Republic. The campaign will run from 2018 to 2021.

Advertising services

Potravinářská komora České republiky | Published March 4, 2017
Winner
Omnimedia s.r.o.
cpvs
79341000

The subject of the public contract is a framework agreement, based on which will lead to the provision of services for media buying campaign, "Natural cheese foundation of a healthy diet." Procurement under the framework agreement will be conducted as described in § 92 paragraph. 1 point. a) the PPA. It is the buying of media space in print media, the Internet and outdoor, and according to the specifications set out in a binding contract.

Procured the purchase of media space in print and online media in the campaign, entitled "Natural cheese foundation of a healthy diet."

Advertising services

ČEZ, a.s. | Published December 29, 2016  -  Deadline January 30, 2017
cpvs
79341000

The subject of the tender is securing the services of advertising agencies Sponsor, thus ensuring all advertising, promotional and communication activities Sponsor to all of its advertising campaigns. Services include advertising agencies while conceptual, creative and production activities Supplier.

Precise definition of the public contract and other requirements for its implementation, including information, conditions, specifications and other data are specified in detail in the draft contract, which forms Annex. 2 tender documentation.

The subject of the tender is the conclusion of the Framework Agreement contains the terms and conditions for fulfilling individual partial service contracts advertising agencies.

Advertising services

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna | Published October 10, 2013  -  Deadline November 7, 2013
cpvs
79341000, 79341400, 79340000, 79800000

Reklamní služby

Advertising services

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism | Published February 21, 2014  -  Deadline April 7, 2014
cpvs
79341000

Reklamní služby

Advertising services

Statutární město České Budějovice | Published October 20, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
79341000, 80110000, 80570000, 92621000

The subject of this public contract is the conclusion of service contracts within the meaning of Section 124 et seq. the purpose of which is to provide advertising and promotional services for the contracting authority consisting of the presentation of the contracting authority in a particular sporting environment and the promotion of sport among children and young people.

See the tender dossier.

1 of the tender dossier.

1 of the tender dossier.

1 of the tender dossier.