Public tenders for radio, tv, telecommunications in Sweden

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television

Sunne kommun | Published January 4, 2012
Winner
C o B Fibreoptics Agency AB Ekholmsvägen 18 B SE-589 25 Linköping SWEDEN E-mail: conny.dahlqvist@cbfibreoptics.se Telephone: +46 7097608-11
cpvs
32200000, 32420000, 44322000, 44322300

Material för fiberoptiska bresbandsnät, främst kabelskyddsrör och tillbehör: Varugrupp 1: kabelskyddsrör PVC; Varugrupp 2: kabelskyddsrör HDPE; Varugrupp 3: tjockväggig mikrokanalisation; Varugrupp 4: mikrorör, subkanalisation; Varugrupp 5: kabelbrunnar; Varugrupp 6: kabelmarkering.

televisions

FMV | Published January 12, 2012
Winner
Allanssons Radio o TV service AB SE-702 13 Örebro SWEDEN
cpvs
32324000

Leverans och installation av TV-apparater.

TV-inspektion i avlopps- och dagvattenledningar.

Luleå kommun | Published January 12, 2012  -  Deadline February 1, 2012
cpvs
71631000, 76600000, 90491000

Inre TV-inspektion och profilmätning av dag och spillvattenledningar. Inspektionen skall användas för projektering av förnyelseåtgärder, lokalisera/spåra akuta driftstörningar och för funktions- och statuskontroll. Inspektionen kommer främst utföras dagtid, samt i begränsad omfattning under helger och nattetid.

364722-AI830489 Leverans och installation av TV-apparater

FMV | Published January 12, 2012
Winner
Allanssons Radio o TV service AB
cpvs
32324000

Leverans och installation av TV-apparater.

TV-inspektion i avlopps- och dagvattenledningar.

Luleå kommun | Published January 12, 2012  -  Deadline February 1, 2012
cpvs
71631000, 76600000, 90491000

Inre TV-inspektion och profilmätning av dag och spillvattenledningar. Inspektionen skall användas för projektering av förnyelseåtgärder, lokalisera/spåra akuta driftstörningar och för funktions- och statuskontroll. Inspektionen kommer främst utföras dagtid, samt i begränsad omfattning under helger och nattetid.

wireless telecommunications system

Rikspolisstyrelsen | Published January 17, 2012
Winner
Audivox AB Upplandsgatan 16 SE-214 29 Malmö SWEDEN
cpvs
18444000, 32510000, 33711510, 35000000, 35113400, 35200000

Upphandlingen avser hörselskydd för bl.a. SPT-verksamhet.

SwAF WAN Transmission Service in Afghanistan.

Försvarets materielverk | Published January 18, 2012  -  Deadline March 15, 2012
cpvs
64200000

The purpose of this acquisition is to acquire transmission connectivity at fixed transmission rates between the Swedish ISAF camps in Afghanistan. The technical specification (Appendix 1 to the ENQUIRY) does not judge the type of connection (radio relay, fibre cables or satellite links) just technical parameters like delay time, availability, electrical connections etc. FMV is contract party. User will be the SwAF.

SwAF WAN Transmission Service in Afghanistan.

Försvarets materielverk | Published January 18, 2012  -  Deadline March 15, 2012
cpvs
64200000

The purpose of this acquisition is to acquire transmission connectivity at fixed transmission rates between the Swedish ISAF camps in Afghanistan. The technical specification (Appendix 1 to the ENQUIRY) does not judge the type of connection (radio relay, fibre cables or satellite links) just technical parameters like delay time, availability, electrical connections etc. FMV is contract party. User will be the SwAF.

Livsmedel TV-SAM 2012 ÖGL-PL.

Trollhättans Stad | Published January 20, 2012
Winner
Se tidigare avsnitt
cpvs
15000000, 60000000

Upphandlingen avser följande upphandlande myndigheter. Kommun Orgnr. Trollhättans Stad 212000-1546. Vänersborgs kommun 212000-1538. Tanums kommun 212000-1348. Lysekils kommun 212000-1389. Sotenäs kommun 212000-1322. Munkedals kommun 212000-1330. Strömstads kommun 212000-1405. Upphandlingen omfattar ovan nämnda upphandlande myndigheternas samlade behov av livsmedel enligt upphandling 2011/S 73-119726 för verksamheter såsom skolverksamhet, servicehus, daghem, m.fl. Upphandlingen omfattar samtliga under perioden aktuella leveransenheter enligt bilaga 5. För avtalet gäller en kortare avtalsperiod som är anpassad i enlightet med Konkurrensvekets rekommendation. Det innebär att en s.k. övergångslösningar skall anpassas till hur lång tid en ny upphandling tar att genomföras. Denna tid ser vi till minst 13 månader. Därav kommer avtalsperioden för detta avtal att vara 13 månader. Avtalet kan förlängas med ytterligare 6 + 6 månader under förutsättningar att nytt avtal ej kommit till stånd. Överprövad upphandling skall göras om. Detta avtal avses gälla tills ny upphandling är klar för kontraktstecknande. Avtalsförlängningar skall ske för att ny antagen producent/leverantör skall ha minst 3 månaders uppstartstid. Övrigt i enlighet med upphandling 2011/S 73-119726 inkl. utvärdering och tilldelningsbeslut för producent/leverantör.

TV, DVD, kamerautrustning mm.

Falu kommun | Published January 25, 2012  -  Deadline March 2, 2012
cpvs
30233152, 30234400, 32300000, 32320000, 32321100, 32321200, 32324000, 38651000

Inom regionsamarbetet Falun-Borlänge genomför Falu Kommun upphandling av TV, DVD, kamerautrustning mm. för de deltagande kommunerna.

TV, DVD, kamerautrustning mm.

Falu kommun | Published January 25, 2012  -  Deadline March 2, 2012
cpvs
30233152, 30234400, 32300000, 32320000, 32321100, 32321200, 32324000, 38651000

Enl. förfrågningsunderlag.

radio-isotopes

Uppsala universitet | Published January 26, 2012
Winner
VWR International AB Fagerstagatan 18A SE-163 94 Stockholm SWEDEN E-mail: birgitta.henriksson@se.vwr.com Telephone: +46 317583911
cpvs
09344000, 18424300, 24000000, 24300000, 24320000, 24322220, 24931250, 33192500, 38000000, 38437110

Ramavtal avseende kemiska produkter, radionuklider och förbrukningsartiklar för laborativ verksamhet, UH2010.72, Uppsala universitet samt 7 andra lärosäten.

Telecommunications services

Lunds universitet | Published January 28, 2012  -  Deadline February 20, 2012
cpvs
64200000

Telecommunications services

telecommunications services

Lunds universitet | Published January 28, 2012  -  Deadline February 20, 2012
cpvs
64200000

telecommunications services

Tvätt- rengöringsmedel, sopsäckar/insatspåsar, torkpapper m.m.

Vellinge kommun | Published January 28, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
19520000, 19640000, 33760000, 39222110, 39831200, 39831250

Upphandling av tvätt- och rengöringsmedel, sopsäckar/insatspåsar, torkpapper m.m. till Vellinge kommun.

televisions

Falu kommun | Published February 1, 2012  -  Deadline March 2, 2012
cpvs
32324000

televisions

Televisions

Falu kommun | Published February 1, 2012  -  Deadline March 2, 2012
cpvs
32324000

Televisions

data storage services

Sveriges Radio AB | Published February 9, 2012
Winner
Broker Business Services BBS Aktiebolag Box 23159 SE-104 35 Stockholm SWEDEN E-mail: bbs@bbs.se Internet address: www.bbs.se
cpvs
72317000, 72910000

Upphandling av SAN med tillbehör, samt tillhörande tjänster, garanti och support. Det är en samordnad upphandling - för Sveriges Radio Förvaltnings AB och Sveriges Television AB som Sveriges Radio genomför.

TV-inspektioner av avloppsnätet, VIVAB.

Vatten och Miljö i Väst AB | Published February 9, 2012  -  Deadline March 15, 2012
cpvs
71631000, 76600000, 90491000

Denna upphandling omfattar tjänster såsom: 1. TV-inspektion av nylagda renspolade ledningar; 2. TV-inspektion av avloppsledningar & självfallsledningar; 3. deformationsmätning med lasermetod.

Tvätt och hyra av sänglinne med mera.

Örnsköldsvik kommun | Published February 9, 2012  -  Deadline March 19, 2012
cpvs
98311000, 98311100

Örnsköldsviks kommuns behov av tvätt och hyra av sänglinne med mera.