Public tenders for radio, tv, telecommunications in Warsaw Poland

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | Published August 20, 2016  -  Deadline September 5, 2016
cpvs

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie | Published July 20, 2016
Winner
MM Market Małgorzata Małecka
cpvs

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie | Published April 29, 2016  -  Deadline May 25, 2016
cpvs

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie | Published April 14, 2016  -  Deadline May 25, 2016
cpvs

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Instytut Lotnictwa | Published April 14, 2016  -  Deadline April 14, 2016
cpvs
32000000, 38500000

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie | Published June 2, 2016  -  Deadline June 7, 2016
cpvs

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Instytut Lotnictwa | Published April 21, 2016  -  Deadline May 8, 2016
cpvs
32000000, 38500000

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 266 596 500 PLN | Published January 27, 2016  -  Deadline February 8, 2016
cpvs
32000000, 32324300, 32323000, 32420000

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 266 596 500 PLN | Published February 2, 2016  -  Deadline February 15, 2016
cpvs
32000000, 32324300, 32323000, 32420000

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 266 596 500 PLN | Published February 12, 2016  -  Deadline February 22, 2016
cpvs
32000000, 32324300, 32323000, 32420000

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Published December 11, 2015
cpvs
32000000, 30200000, 32250000, 30231320, 32412120

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie | Published May 11, 2016  -  Deadline June 1, 2016
cpvs

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Warsaw: Development of the project of modernization TV studios Parliament

Kancelaria Sejmu RP | Published October 11, 2016  -  Deadline September 28, 2016
Winner
PW ESAL mgr inż. Jerzy Fredowicz, 02-935, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
cpvs
71320000

Development of the project of modernization TV studios Parliament.

Warsaw: Development of the project of modernization TV studios Parliament

Kancelaria Sejmu RP | Published July 15, 2016  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
71320000

Development of the project of modernization TV studios Parliament.

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 | Published March 7, 2015  -  Deadline April 14, 2015
cpvs
32000000, 32324300

A modernization of the Television Studies Information Agency.

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 | Published November 2, 2016  -  Deadline December 15, 2016
cpvs
32000000, 32324300

The contract is to modernize the Television Studies C News Agency

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, Regon: 010418973 | Published June 3, 2015
Winner
4Visions Sp. z o.o. Sp. k.
cpvs
32000000, 32324300

The contract is for the modernization of the Television Studies And Information Agency.

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973 | Published May 13, 2017  -  Deadline June 26, 2017
cpvs
32000000, 32324300

The subject of the order is the modernization of the TV studio S7 at the Main Department of TVP SA in Warsaw.

Detailed description of the object of the order for the part of the order is enclosed in Appendix No. 2 to SIWZ.

The subject of the contract is the modernization of the television studio S7. Detailed description of the subject of the order for lot 1 of the order is enclosed in Appendix No. 2 to SIWZ.

The subject of the order is the delivery of cameras and lenses. Detailed description of the subject of the order for lot 2 of the order is enclosed in Appendix No. 2 to SIWZ.

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapitał zakładowy wpłacony w cał.: 286 596 500 zł | Published September 23, 2017  -  Deadline October 3, 2017
cpvs
32000000

The subject of the contract is the modernization of television studios S4 and S5 at the Head Office of TVP SA in Warsaw.

Detailed description of the subject of the order is enclosed in Appendix No. 1 to the Specification of Essential Terms of Contract (constituting, at the same time, Appendix No. 1 to the Contract Specification for the Contract Object).

Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie | Published April 14, 2016  -  Deadline May 5, 2016
cpvs

Television and radio receivers and apparatus for sound or video recording or reproducing apparatus