Public tenders for internet in Denmark

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

IT services: consulting, software development, Internet and support

Viborg Kommune | Published December 1, 2017
Winner
Fujitsu A/S
cpvs
72000000, 72200000

Delivery and operation of an integrated IT solution that supports the need for a comprehensive group solution in Viborg Municipality.

The solution will support the municipality's efforts to gather and integrate all data relating to finance, salary, schedule, procurement, resource management and debtor management.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Sundhedsdatastyrelsen | Published December 1, 2017
Winner
Trifork A/S
cpvs
72000000

Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen udbyder en Rammeaftale om IT-konsulentbistand med 9 Delaftaler. IT-konsulentydelserne dækker såvel rådgivnings- som udviklingsopgaver, samt løbende ydelser i forbindelse hermed. Driftsydelser indgår ikke i rammeaftalen. Nærmere beskrivelse af udbuddets genstand findes i udbudsmaterialets bilag 1. Sundhedsdatastyrelsen er koncern it-funktion i Sundheds- og Ældreministeriet så samtlige institutioner i Koncernen er dækket af rammeaftalen. Koncernindkøb i Sundheds- og Ældreministeriet er kontaktpunkt i forbindelse med udbudsforretningen.

Delaftale 1, generel rådgivning, benyttes primært til afklaring af, hvad der kræves af en løsning, for at denne kan benyttes til forretningsunderstøttelse, indenfor de områder som Kunden understøtter IT-mæssigt i Koncernen.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedrørende løsningsdesign, arkitektur design, udarbejdelse af kravspecifikationer og review af tilbud samt projekt- og procesopgaver.

Arbejdsopgaver omfatter:

— Sparring/inspiration

— Udarbejdelse og review af kravspecifikationer

— Review af tilbud

— Review af dokumentation

— Program- og projektledelse og støtte til samme

— Analyse og dokumentation af processer, herunder tværgående arbejdsgange

— Gennemførsel af procesforandringer, herunder facilitering af workshops

— Enterprisearkitektur og løsningsarkitektur

— Kvalitetssikring

— Forretnings-, forandringsprocesser og procesoptimering.

Delaftale 2, generel udvikling, benyttes til generel udvikling, videreudvikling, vedligehold og support af de løsninger, der skal laves til forretningsunderstøttelse, indenfor de områder som Kunden understøtter i Koncernen.

Denne delaftale dækker således alle generelle opgaver vedrørende udvikling, videreudvikling, vedligehold og support samt tilpasning af ordregivers forretningsunderstøttende IT-systemportefølje.

Arbejdsopgaver omfatter:

— Analyseopgaver

— Udviklingsopgaver, både af forretningsunderstøttende applikationer, front-end og back-end

— Databasedesign og database-modellering

— Fejlsøgning og problemidentifikation

— Vedligehold og support af systemer

— Vedligehold og support i relation til den eksisterende systemportefølje

— Videreudvikling af den eksisterende systemportefølje

— Tilpasning af systemer på baggrund af nye lovkrav

— Udvikling af nye systemer der ikke kræver et særligt aftalegrundlag

— Udarbejdelse af dokumentation på eksisterende systemer, fx til brug ved genudbud.

Denne delaftale dækker alle opgaver vedrørende rådgivning og opfølgning i relation til infor-mationssikkerhed, dvs. ydelser, der skal understøtte implementeringen af organisatoriske og tekniske sikringstiltag, herunder rådgivning i forbindelse med at etablerede sikringstiltag er effektive eller gennemføre analyser af indtrådte sikkerhedshændelser.

Arbejdsopgaverne omfatter således:

— Sparring/inspiration

— Udarbejdelse og review, herunder retningslinjer og kravspecifikationer

— Review af tilbud

— Review af dokumentation

— Projektledelse og –støtte

— Sikkerhedsvurderinger af it-projekter

— Rådgivning vedr. sikkerhedsarkitektur

— Rådgivning vedrørende governance og styring af informationssikkerhed (ISMS).

Denne delaftale dækker alle opgaver vedrørende sikkerhedstests og opfølgning på sikkerhedshændelser i relation til informationssikkerhed, dvs. ydelser, herunder også Løbende Ydelser, der skal understøtte implementeringen af organisatoriske og tekniske sikringstiltag, herunder teste, at etablerede sikringstiltag er effektive eller gennemføre analyser af indtrådte sikkerhedshændelser.

Arbejdsopgaver omfatter således:

— Sparring/inspiration

— Sikkerhedstests af etablerede sikringstiltag

— Opfølgning på sikkerhedshændelser, herunder cyberangreb

— Sikring af beviser i forbindelse med f.eks. cyberangreb.

Indholdsmæssige standarder omfatter indholdet i systemer, herunder sundheds-it-systemer. Indholdsmæssige standarder kan være de klassifikationer, terminologier, vokabularer etc. som systemerne anvender.

Formålet med at anvende standarderne er at sikre størst mulig interoperabilitet, ved at øge en fælles forståelse ved udveksling og tolkning af fælles data. Kvaliteten af indholdsmæssige standarder har også betydning for et systems funktionalitet og faciliteter optimal brugeroperabilitet.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedrørende rådgivning om, udvikling og vedligehold af indholdsmæssige standarder samt anvendelse indholdsmæssig standardisering og klassifikation.

Arbejdsopgaverne omfatter:

— Nyudvikling af indholdsmæssige standarder

— Løbende udvikling, support og vedligehold

— Revision og kvalitetsudvikling af indholdsmæssige standarder

— Adoption og oversættelse af udenlandske standarder

— Udvikling af synonymer ifm. arbejde med indholdsmæssige standarder

— Mapning mellem indholdsmæssige standarder

— Publicering ifm. arbejde med indholdsmæssige standarder

— Udvikling af strategier for bl.a. udvælgelse af indholdsmæssige standarder og implementering af standarder.

— Dokumentation af processer i relation til indholdsmæssige standarder

— Rådgivning om gældende indholdsmæssige standarder, terminologi og metrologi

— Rådgivning om standardiseret kodning, registrering og indberetning

— Projektledelse og –støtte ifm. arbejde med indholdsmæssige standarder

— Kvalitetssikring ifm. arbejde med indholdsmæssige standarder.

Delaftale 6, støtte til IT- infrastruktur, drift, support og udvikling indenfor Microsoft området, der skal udføres til forretningsunderstøttelse, indenfor de områder som Kunden udfører i Koncernen.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedr. driftsstøtte til vedligehold og udvikling af IT-infrastruktur, indenfor Microsoft området.

Støtten kan finde sted både på komponenter der driftes internt og eksternt.

Arbejdsopgaver:

— Analyseopgaver

— Rådgivningsopgaver

— Udviklingsopgaver

— Fejlsøgning og problemidentifikation

— Databasedesign og database-modellering

— Vedligehold og support af infrastruktur

— Vedligehold og support i relation til den eksisterende it infrastruktur

— Videreudvikling af den eksisterende it infrastruktur

— Tilpasning og ændring af IT- infrastruktur.

Delaftale 7, støtte til IT- infrastruktur, drift, support og udvikling indenfor Linux og DB2 området, der skal udføres til forretningsunderstøttelse, indenfor de områder som Kunden udfører i Koncernen.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedr. driftsstøtte til vedligehold og udvikling af IT-infrastruktur, indenfor Linux og DB2 området.

Støtten kan finde sted både på komponenter der driftes internt og eksternt.

Arbejdsopgaver:

— Analyseopgaver

— Rådgivningsopgaver

— Udviklingsopgaver

— Fejlsøgning og problemidentifikation

— Databasedesign og database-modellering

— Vedligehold og support af infrastruktur

— Vedligehold og support i relation til den eksisterende it infrastruktur

— Videreudvikling af den eksisterende it infrastruktur

— Tilpasning og ændring af it infrastruktur.

Den nationale infrastruktur, herunder Den Nationale Service Platform (NSP), det Fælles Medicin Kort (FMK), og Det Centrale Tilskuds Register (CTR) er vigtige for både SDS og samfun-det.

NSP er den infrastruktur, som gør gøre det muligt, at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved, at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet. Ud over at give adgang til nationale services er NSP'en også en teknisk infrastruktur, der har indbygget en række komponenter, som understøtter de tilkoblede services. For eksempel sikres den fornødne robusthed og svartid på platformen ved, at der distribueres NSP instan-ser ud over hele landet.

FMK er en central database hos SDS, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og medicinkøb igennem de seneste to år samt en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. FMK består af en borgervendt adgang, der udstilles via www.sundhed.dk, og af en sundhedsfaglig adgang, der primært tilgås gennem lokale it-systemers tekniske integration med FMK, sekundært gennem en browserløsning, www.fmk-online.dk.

CTR er et landsdækkende elektronisk register, hvis formål er at sikre, at apoteket trækker det rigtige tilskudsbeløb fra prisen på den medicin, borgerne køber. Apoteket indberetter tilskudsprisen på din medicin, når borgeren køber medicin med tilskud. Registeret indeholder borgerens opdaterede saldo over de tilskudspriser, apoteket har indberettet. Ud fra din saldos størrelse ved apoteket, hvor meget borgeren skal have i tilskud, når denne køber tilskudsberettiget medicin.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedrørende rådgivning i forbindelse med udvik-ling, tilpasning og vedligehold af NSP, FMK og CTR, som beskrevet i dette bilag.

Arbejdsopgaverne indenfor rådgivning indenfor National Infrastruktur, herunder NSP, FMK og CTR, omfatter:

— Rådgivningsopgaver, herunder sparring/inspiration

— Program- og projektledelse og støtte til samme

— Analyse og dokumentation af processer

— Gennemførsel af procesforandringer,

— Enterprisearkitektur og løsningsarkitektur

— Kvalitetssikring og test

— Forretnings-, forandringsprocesser og procesoptimering

— »Operatør rolle«, der hjælper Kunden med leverandørstyring og løbende opfølgning ifm. udviklingstiltag og drift samt specifikke services og support på af platforme indenfor fællesoffentlig sundheds-it.

Den nationale infrastruktur, herunder Den Nationale Service Platform (NSP), det Fælles Medicin Kort (FMK), og Det Centrale Tilskuds Register (CTR) er vigtige for både SDS og samfundet.

NSP er den infrastruktur, som gør det muligt, at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved, at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet. Ud over at give adgang til nationale services er NSP'en også en teknisk infrastruktur, der har indbygget en række komponenter, som understøtter de tilkoblede services. For eksempel sikres den fornødne robusthed og svartid på platformen ved, at der distribueres NSP instanser ud over hele landet.

FMK er en central database hos SDS, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og medicinkøb igennem de seneste to år samt en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. FMK består af en borgervendt adgang, der ud-stilles via www.sundhed.dk, og af en sundhedsfaglig adgang, der primært tilgås gennem lokale it-systemers tekniske integration med FMK, sekundært gennem en browserløsning, www.fmk-online.dk.

CTR er et landsdækkende elektronisk register, hvis formål er at sikre, at apoteket trækker det rigtige tilskudsbeløb fra prisen på den medicin, borgerne køber. Apoteket indberetter tilskudsprisen på din medicin, når borgeren køber medicin med tilskud. Registeret indeholder borgerens opdaterede saldo over de tilskudspriser, apoteket har indberettet. Ud fra din saldos størrelse ved apoteket, hvor meget borgeren skal have i tilskud, når denne køber tilskudsberettiget medicin.

Denne delaftale dækker således alle opgaver vedrørende udvikling, videreudvikling, vedlige-hold og support indenfor National Infrastruktur, herunder NSP, FMK og CTR, som beskrevet i dette bilag.

Arbejdsopgaverne indenfor udvikling, videreudvikling, vedligehold og support indenfor Nati-onal Infrastruktur, herunder NSP, FMK og CTR, omfatter:

— Analyseopgaver

— Udviklingsopgaver

— Systemintegration

— Kvalitetskontrol af projekt- og ændringsleverancer

— Testopgaver i forbindelse med kvalitetskontrol

— Databasedesign og database-modellering

— Fejlsøgning og problemidentifikation

— Vedligehold og support af systemer

— Vedligehold og support i relation til den eksisterende systemportefølje

— Videreudvikling af den eksisterende systemportefølje

— Tilpasning af systemer på baggrund af nye lovkrav ifm. nationale infrastruktur.

Window cleaning in Toftegård and Toftegård Tag, Herlev

Boligforeningen 3B | Published November 30, 2017  -  Deadline December 13, 2017
cpvs
90910000, 90911000, 90911300

To ensure a good quality - combined with competitive prices for the benefit of our residents, window shading is offered. on the basis of a 2-year agreement, with option of 2 x 1 year extension with expected contract start-up Thursday 1 February 2018.
Procedure:
To participate in the assignment, this link will be inserted into your internet browser: https://permalink.mercell.com/76353819.aspx Here you sign up for the task by pressing the blue line at the bottom: "Report your interest". If you are not a licensee at Mercell Danmark A / S, you must complete a registration of your company. This registration is required for your further participation and is free of charge.
After sending the registration you have access to all files and information about the task. You will receive login codes for www.mercell.dk within normal working hours and may then submit your offer / application.

Invitation to Contract for Evaluation of the Nordic Arena for Public Health Cooperation Nordic Council of Ministers

Nordisk Ministerråd - Sekretariatet | Published November 30, 2017  -  Deadline January 18, 2018
cpvs
75110000

You will receive login codes for www.mercell.dk within normal working hours and may then submit your offer / application.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Rigsadvokaten | Published November 29, 2017  -  Deadline January 16, 2018
cpvs
72000000, 72230000, 72240000, 72250000, 72253000, 72253200, 72254000, 72260000, 72261000, 72262000, 72267000, 72267100, 72268000

Development, implementation, further development, support and maintenance of system support for electronic operations management in an existing ESDH system in relation to transition to full electronic case processing in the Central Prosecutor's Office (3 offices distributed 2 state lawyers and 1 lawyer and also in the office of the Ministry of Justice's Legal Psychiatric Clinic) . Thus, electronic operating management reels will be developed and implemented that provide a visual overview of the case portfolio based on relevant master data / metadata from the existing ESDH system. The offer also includes maintenance and support of the solution as well as possibly. further development of this.

Development including needs analysis, implementation including teaching, further development, support and maintenance of system support for electronic operations management in an existing ESDH system in relation to transition to full electronic case processing in the Central Public Prosecutor's Office (3 offices distributed 2 state lawyers and 1 lawyer and, in the long term, Ministry of Justice's Legal Psychiatric Clinic). Thus, electronic operating management reels will be developed and implemented that provide a visual overview of the case portfolio based on relevant master data / metadata from the existing ESDH system. The offer also includes maintenance and support of the solution as well as possibly. further development of this.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Region Midtjylland | Published November 29, 2017  -  Deadline January 8, 2018
cpvs
72000000

The second offer is a set of two framework agreements on telemedicine solutions that will use a telemedicine infrastructure.

The telemedicine infrastructure must also support municipalities and regions' own choices of other suppliers, for example. in connection with service, support and logistics in relation to handling physical devices of citizens and providing support services.

The framework agreement focuses solely on support for telemedicine for citizens with COPD and includes only the acquisition of IT solutions. Why (tele) medical devices are not covered.

The second offer is a set of two framework agreements on telemedicine solutions that will use a telemedicine infrastructure.

The telemedicine infrastructure must also support municipalities and regions' own choices of other suppliers, for example. in connection with service, support and logistics in relation to handling physical devices of citizens and providing support services.

The individual customer or more clients in common can purchase telemedicine solutions for IT support for telemedicine offers to the nation's citizens.

The need for functionality in the common telemedicine infrastructure to other areas of intervention / clinical areas is included only to a very low degree or not at all.

The framework agreement also includes the acquisition of IT solutions as well as maintenance, operation and further development thereof, why (telecommunications) medical devices, such as measuring devices not included.

Networking, Internet and intranet software development services

Albertslund Kommune | Published November 29, 2017
Winner
TDC Erhverv
cpvs
72212200, 32412110, 72000000, 50312300, 50312310, 64221000, 72315100, 72315200, 48210000

The contract includes the Supplier's development, delivery and operation of a solution for upgrading Albertslund Municipality's existing network by implementing and rolling out the solution throughout the municipality as well as providing operating services both in connection with implementation and in a subsequent operational phase. Delivery is delivered in phases in the form of a clarification phase, a planning phase, an implementation phase and a subsequent operational phase.

The solution consists of a solution design and networking elements for upgrading the existing network of Albertslund Municipality, and in doing so, all the Supplier's activities with delivery and installation of network components and rolling out of the Solution to Albertslund Municipality, so that an overall upgrade of the municipality network is made in order to increase overall capacity and quality of the network.

The delivery consists of design and implementation of the Solution and delivery of operating services, including any options.

The Services represent the Supplier's Services under Appendix 4 (Operation Agreement), including Operation, Support, Monitoring, Debugging, Backup, Maintenance, Service Delivery Management and Development of the Solution.

The contracting entity does not divide the contract into several subcontracts, cf. Section II.1.6), as close cooperation between the supplier and the contracting entity is expected on the project concerned and since it is not meaningful to break down the individual tasks as this entails a risk in relation to the distribution of responsibilities between suppliers.

Furthermore, economical considerations reflect an overall solution, as savings are expected in the actual procurement process as well as in subsequent contract management.

Devices for the elderly

Aarhus Kommune, Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg | Published November 29, 2017
Winner
Arjohuntleigh A/S
cpvs
33196100

The offer includes a framework agreement for the delivery of brand new Multihygiene bathing chairs incl. accessories, spare parts and introductory and consulting services. A framework agreement is concluded with one supplier. The framework agreement is primarily aimed at the Magistrates Division for Health and Care. However, the framework agreement applies to the entire municipality of Aarhus to the extent that there is a need for purchasing within the area. The offered solution should be able to be used as an APV device in connection with the personal care of citizens without a walking function and with significantly reduced functioning, unable to go to the toilet independently, perform upper and lower hygiene, take a shower, dry, take clothes on and off. The solution should be able to be used by one or more assistants in connection with the above ADL activities. A tool is needed that supports daily personal care and ensures that the helper or helper will use the least possible resources and workflows.

The purchase of a Multihygiejne chair is carried out as a function offer. The tender is negotiated.

It is desirable that the offered solution can be quickly ready for use, preferably in autumn 2017, but Aarhus Municipality is also aware that this can be a major challenge, so the date of contract start is a negotiation point. The actual implementation of the offered solution in the care homes is done in a regional manner. It is understood that the delivery of the offered solution is ongoing.

The need is estimated at present to be approx. 400 pcs.

Further information about the supply and purchase of brand new Multihygiene bathing chairs is shown in the section. I.1). stated internet address.

Sportswear

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) | Published November 29, 2017
cpvs
18412000

The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) is looking for information on how to structure a possible future tender on sportswear, including footwear, and equipment for the general service personnel, the military national teams, and the Danish Invictus Games team. Furthermore DALO is requesting information on internet based supply- and logistics solutions.

Finally DALO is requesting information on whether — and in the affirmative to which extent — the suppliers of sportswear also offer to deliver this via an internet platform as an integrated supply and logistics solution.

The purpose of this RFI is to understand how the best possible tender can be arranged for both DALO and the supplier.

Reference is made to section II.1.4.

consulting, software development, internet and support 2017 / S 229-477525

Rigsadvokaten | Published November 29, 2017  -  Deadline January 16, 2018
cpvs

consultancy, software development, internet and support 2017 / S 229-477527

Region Midtjylland | Published November 29, 2017  -  Deadline January 8, 2018
cpvs

IT services: consulting, software development, Internet and support

Holbæk Kommune | Published November 25, 2017
Winner
J.H. Schultz Information A/S
cpvs
72000000

See. prior notice date 7.10.2017 - 2017 / S 193-396702 for voluntary prior transparency delivery agreement SKI 02.19.02 ASP / Cloud, which includes IT system for the labor market, has been concluded.

IT system for the labor market.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Energinet | Published November 23, 2017  -  Deadline December 1, 2017
cpvs
72000000

Energinet hereby initiates a tender concerning contract for delivery of an infrastructure platform for the DataHub system and associated systems that together cover the Energinet's obligation to operate the DataHub in accordance with the Electricity Supply Act. As Energinet's current Hosting Agreement for DataHub expires Energinet would like to offer a new 4 year Hosting Contract with option for extension of up to two (2) years.

Software development for internet and intranet 2017 / S 225-467991

Skatteministeriet | Published November 23, 2017  -  Deadline January 3, 2018
cpvs

Internet and intranet software development services

Skatteministeriet | Published November 23, 2017  -  Deadline January 3, 2018
cpvs
72212220, 72212200, 72421000, 72222300, 72267000, 72267100, 72267200

1.7.2017 will be divided into 7 new boards in a new joint tax administration: Debt Management, the Assessment Board, the Tax Agency, the Customs Agency, the Motor Board, the Administration and Service Agency and the Danish Development and Simplification Agency.

Each new board will in future be an organizational unit with its own management, director and concrete area of ​​responsibility.

The contract for the development of a new group intranet to the Tax Ministry's group has been launched to support the new internal communication and knowledge sharing needs in the new boards and to ensure continued effective communication, knowledge sharing and cooperation across the new tax administration and the rest of the Ministry of Taxation's departments and boards.

This invitation to tender is offered as a public invitation to tender in accordance with the provisions of the Procurement Act.

1.7.2017 will be divided into 7 new boards in a new joint tax administration: Debt Management, the Assessment Board, the Tax Agency, the Customs Agency, the Motor Board, the Administration and Service Agency and the Danish Development and Simplification Agency.

Each new board will in future be an organizational unit with its own management, director and concrete area of ​​responsibility.

The contract for the development of a new group intranet to the Tax Ministry's group has been launched to support the new internal communication and knowledge sharing needs in the new boards and to ensure continued effective communication, knowledge sharing and cooperation across the new tax administration and the rest of the Ministry of Taxation's departments and boards.

In addition, delivery of consultancy assistance to minor development and maintenance tasks after delivery of Main Delivery 1 and Main Delivery 2 has taken place.

In addition, the Group intranet must support the government-specific needs, both in terms of local web parts, front pages or content pages and in the form of graphical elements, such as special visual features, colors and graphic elements.

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Aarhus Universitet | Published November 23, 2017
Winner
Advanced Research Systems, Inc
cpvs
38000000

In relation to a running Villum grant which allows us to build a highly advanced in-house ‘extreme conditions diffractometer’, we are now at a stage where we need to purchase a closed-cycle cryostat allowing cooling to 4.2 K. At this ultra-low temperature, we will collect single crystal diffraction data on compounds such as singlemolecule magnets and a range of post-perovskites, among other materials. In addition, and integral part of the project is to develop high-pressure cells for use with the cryostat, requiring that it has sufficient cooling. An additional constraint is that we need the cryostat to be directly implementable in our refurbished Huber 512.1 goniometer. This cryostat is thus highly specialized equipment, and through our combined observations atcrystallography conferences and internet searches, we conclude that only Advanced Research Instruments, Incwill be able to provide such a product.

consultancy, software development, internet and support 2017 / S 223-464455

SOLRØD KOMMUNE | Published November 21, 2017
cpvs

consultancy, software development, internet and support 2017 / S 223-464456

SOLRØD KOMMUNE | Published November 21, 2017
cpvs

consultancy, software development, internet and support 2017 / S 223-464457

SOLRØD KOMMUNE | Published November 21, 2017
cpvs

IT services: consulting, software development, Internet and support

Solrød Kommune | Published November 21, 2017
Winner
KMD A/S
cpvs
72000000

Delivery agreement concluded in accordance with SKI Framework Agreement 02.19 ASP / Cloud, Subsection 2 - Municipalities.

The delivery agreement includes the financial system for Solrød Municipality.

Delivery agreement concluded in accordance with SKI Framework Agreement 02.19 ASP / Cloud, Subsection 2 - Municipalities.

The delivery agreement includes the financial system for Solrød Municipality.