Public tenders for radio, tv, telecommunications in Kotka Finland

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Radio and television services

Kotkan Asunnot Oy | Published July 8, 2016
Winner
Elisa Oyj
cpvs

Radio and television services

Radio and television services

Kotkan Asunnot Oy | Published December 9, 2015  -  Deadline January 19, 2016
cpvs
92200000, 72400000

Kotka Housing Ltd to request an offer real estate for broadband internet connections for residents and building automation, as well as the use of cable TV subscriptions and services. The subject of the contract the services are implemented in a total of approximately 2 600 apartment. The complex is acquired from one total supplier of service. A consultant for the procurement of works Learnpoint Oy. Invitation to tender documents must be requested by e-mail at: laskenta@learnpoint.fi

Kotka Housing Ltd's cable TV and broadband subscriptions

Kotkan Asunnot Oy | Published December 4, 2015  -  Deadline January 19, 2016
cpvs
92200000, 72400000

Kotka Housing Ltd to request an offer real estate for broadband internet connections for residents and building automation, as well as the use of cable TV subscriptions and services. The subject of the contract the services are implemented in a total of approximately 2 600 apartment. The complex is acquired from one total supplier of service. A consultant for the procurement of works Learnpoint Oy. Invitation to tender documents must be requested by e-mail at: laskenta@learnpoint.fi

The acquisition of telecommunications services

Kunnan Taitoa Oy/Hankinta Taitoa | Published June 15, 2017
Winner
Elisa Oyj
cpvs
72700000

the acquisition of telecommunications services to municipalities and local government in South Kymenlaakso. the acquisition of telecommunications services to municipalities and local government in South Kymenlaakso. the acquisition of telecommunications services to municipalities and local government in South Kymenlaakso.

Markkinoinnin- and communication services

Cursor Oy | Published October 10, 2014
Winner
Zeeland Oyj
cpvs
79400000

Cursor LTD has asked 16/09/2013 promotions listed below Markkinoinnin- and communications services 1 text production (eg. Printed and online text, Writing) 2nd 3rd Proofreading and editing Graphic design and visual communication 4th of digital communications design, implementation and production of a. Network ml. web pages, search engine optimization, search engine marketing and online advertising b. Mobile Services c. Social Media 5th Multimedia Design and Production (including. Electronic presentations, videos, TV commercials, sound production, animation) 6 Marketing Planning and Consulting (mm. Campaigns, annual plans, concepts) 7 Media Agency Services (Media planning and buying) 8. Photo and Imaging Production Studio 9 Description procurement, it is observed the public procurement law (348/2007), the acquisition setting (Political Council Regulation 614/2007 on public procurement), and the law Openness of Government Activities (621/1999). The acquisition contract notice was published in Hilmar 16/09/2013. The acquisition is the EU more than the threshold service contracts. Procurement, it is used in a framework agreement. The partners a framework agreement has been selected in an open procurement process. Each sub-area (1 to 9) is selected from at least three (3) suppliers subject to meeting the eligibility requirements of suppliers and acceptable offers have been less. The contract period has begun agreements signature, and the signature is valid for the moment until 31.12.2015 or until an agreement relating to the tasks have been completed. Tender on the basis of contracts on do not produce the exclusive right to service agreements for the definition. The agreement also should not include the amount of the purchase obligation.

Pyhtää and Kotka.Pyhtää telecommunication purchase agreement

Kotkan kaupunki Tekniset palvelut | Published September 18, 2015  -  Deadline October 30, 2015
cpvs
60112000

Pyhtää and Kotka-Pyhtää public purchase agreement for the period 1.1.2016 - 31.12.2017 pl. paragraph 3 period August 2016 - 31.12.2017. In addition, a possible 1 year up to 31.12.2018 option.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Carea-sairaalat Oy | Published June 13, 2015  -  Deadline July 24, 2015
cpvs
71000000, 71300000, 71500000

Kymenlaakso Central Hospital renovation and expansion project-related Carea hospitals Oy / Ltd Kastek ask for fixed-price engineering offers the following design areas: - Structural Design - LVIJ design, - electrical and telecommunications engineering. Note: Notice Additional information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification: https://tarjouspalvelu.fi/carea/?id=42966&tpk=a624112c-132c-40e4-b91a-2f03fff5345c

Markkinoinnin- and communications services.

Cursor Oy | Published October 15, 2014
Winner
Zeeland Oyj2018481-2Eteläinen Rautatiekatu 6Helsinki 00100
cpvs
79400000

Cursor Oy on pyytänyt 16.9.2013 tarjouksia alla luetelluista Markkinoinnin- ja viestinnänpalveluista. 1. Tekstin tuotanto (mm. painettu ja verkkoteksti, käsikirjoittaminen); 2. Oikoluku ja editointi; 3. Graafinen suunnittelu ja visuaalinen viestintä; 4. Digitaalisen viestinnän suunnittelu, toteutus ja tuotanto: a. verkkopalvelut ml. www-sivut, hakukoneoptimointi, haku-konemarkkinointi ja verkkomainonta; b. mobiilipalvelut; c. sosiaalinen media; 5. Multimedian suunnitteleminen ja tuottaminen (mm. sähköiset esitykset, videot, tv-mainokset, äänituotanto, animaatiot); 6. Markkinoinnin suunnittelu ja konsultointi (mm. kampanjat, vuosisuunnitelmat, konseptit); 7. Mediatoimistopalvelut (mediasuunnittelu ja -ostaminen); 8. Valokuvien tuottaminen ja kuvankäsittely; 9. Studiokuvaus. Hankinnassa on noudatettu lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa 16.9.2013. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa on käytetty puitejärjestelyä. Sopimuskumppanit puitejärjestelyyn on valittu avoimella hankintamenettelyllä. Jokaiseen osa-alueeseen (1–9) on valittu vähintään kolme (3) toimittajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole ollut vähemmän. Sopimuskausi on alkanut sopimusten allekirjoituksesta ja on voimassa allekirjoitushetkestä 31.12.2015 asti, tai kunnes sopimukseen liittyvät tehtävät on suoritettu loppuun. Tarjouskilpailun perusteella solmittavat sopimukset eivät tuota yksinoikeutta sopimuksissa määriteltäviin palveluihin. Sopimus ei myöskään tule sisältämään määräostovelvoitetta.

CORRECTION NOTICE: Carea hospital design

Carea-sairaalat Oy | Published June 18, 2015  -  Deadline July 24, 2015
cpvs
71000000, 71300000, 71500000

Kymenlaakso Central Hospital renovation and expansion project related to Carea-Hospitals Ltd / Kastek Oy ask for fixed-price engineering offers the following design areas: - Structural Design - LVIJ design - electrical and telecommunications engineering *** REPAIRS 06/17/2015: The invitation to tender has been added the following new appendices: 1. Carea Hospitals Ltd. Additional Letter 16/05/2015; 2. Carea RAK-do list RAK12 05,062,015 3. Carea TATE-do list TATE12 05,062,015 4. The blocking of the building 5. Tender form following a call for tenders attachments have been UPDATED: 1. Carea_laatupisteytystaulukko_LVI updated 16.6 2. Carea_laatupisteytystaulukko_RAK updated 16.6 3. Carea_laatupisteytystaulukko_SÄH updated 16.6 4. Carea_Vähimmäiskelpoisuusehdot_2015-06- 16 The updated appendices shall supersede the earlier versions of similar documents. *** PLEASE NOTE! Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification. https://tarjouspalvelu.fi/carea/?id=42966&tpk=a624112c-132c-40e4-b91a-2f03fff5345c
  • 1