Public tenders for radio, tv, telecommunications in Beijing China

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Security services for the Delegation of the European Union to China — ref. No EEAS-359-DELCHNP-SER-FWC

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Den Europæiske Unions delegation i Kina | Published November 25, 2015
Winner
Beijing RiskControl Co. Ltd
cpvs
79710000

Cilj je ovog nadmetanja sklapanje okvirnog sporazuma s poduzećem specijaliziranim za zaštitu osoba i dobara. Opseg usluga uključuje, ali nije ograničen na: (1) održavanje 2 uredske zgrade Delegacije i rezidencije voditelja Delegacije pod općim nadzorom kako bi se spriječile provale ili napadi na osobe i/ili imovinu; (2) kontrolu pristupa posjetitelja u prostore koje koristi Delegacija i njezino osoblje, uključujući urede, nadogradnje i rezidenciju; (3) uspostavu redovitih veza između 2 uredske zgrade Delegacije pod nadzorom kroz redovne ophodnje i povremene radio provjere između središnjeg kontrolnog ureda (SKU) i osoblja zaduženog za nadzor različitih mjesta; (4) održavanje sigurnosne opreme i materijala (uključujući radijsku mrežu) kako bi se osiguralo da stalno ispravno rade; (5) pružanje radijske mreže (UHF/VHF) za urede Delegacije, rezidenciju i smještajne objekte djelatnika Delegacije upućenih na rad u inozemstvo i osiguravanje njihova održavanja; (6) provedbu djelovanja snaga za brze intervencije u slučaju nesreća ili izgreda; (7) pružanje pomoći osobama u opasnosti; (8) ugradnju protuprovalnog alarmnog sustava, pružanje „alarmnih tipki” koje automatski prenose signale u uredskim zgradama Delegacije, njezinim nadogradnjama, rezidenciji i smještajnim objektima djelatnika Delegacije upućenih na rad u inozemstvo i omogućavanje snaga za brze intervencije u slučaju aktivacije alarma; (9) pružanje usluga pozivnog centra na engleskom jeziku, dostupnog 24 sata/7 dana; (10) uspostavu sustava za praćenje izvođenja ugovora (praćenje prisutnosti osoblja i neprekidnosti usluga, osmišljavanje postupaka za rješavanje pojedinih situacija itd.), kvalitetu pruženih usluga te ispravno i sveobuhvatno izvještavanje o provedbi ugovora (uključujući izvješća o izgredima). Sve podatke treba dostaviti pisanim putem na tečnom engleskom jeziku. Okvirni sporazum u trajanju od najviše 4 godine provest će se putem posebnih ugovora i/ili narudžbenica.
  • 1