Call +44 800 9755 164

Public tenders for radio, tv, telecommunications in Antwerpen Belgium

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Television and audio-visual equipment

Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging naar publiek recht | Published June 24, 2015  -  Deadline July 23, 2015
cpvs
32320000, 32324100, 51312000, 92225000

Care Company Antwerp along with many CPAs and other public institutions that have the ability of this framework contract to use a time were acclaimed back by their current provider with the message that by 06.30.2016 no more analog TV will be offered. To cater to this problem would Care Company Antwerp therefore initially for themselves as well as for other potential participants such as the PWC's in the Waasland, Mechelen, ... (whereby Care Company Antwerp serves as command central) to conclude a framework contract so our residents also after 06/30/2016 television to be able to offer, be it digital. In the following further deepened framework contract we wish for the following items to receive a solution proposal: 1. "Digital TV compatible" making the buildings / sites where digital TV will have to be offered and in existing buildings that are equipped with coaxial and new building projects and buildings that just yet but feature IP connections or combinations of both; 2. equip the resident rooms and common areas with flat screens that meet the necessary requirements to offer digital TV according to the concept that will be explained in the technical provisions; 3. Digital TV would be available for our residents; 4. to set its own TV channel / channel available to provide information to our residents, common areas ... as well as additional features that make the use of the television more enjoyable and provide prospective opportunities; 5. offering "Digital Signage" for both the buildings described above when all other possible locations that fall within the portfolio of clients. The project which is the subject of these specifications will be awarded in its entirety to just one bidder without further breakdown.

Call for applications - Framework agreement Digital TV

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht | Published June 18, 2015  -  Deadline July 23, 2015
cpvs
32320000, 32324100, 51312000, 92225000

Care Company Antwerp along with many CPAs and other public institutions that have the ability of this framework contract to use a time were acclaimed back by their current provider with the message that by 30.6.2016 no more analog TV will be offered. To cater to this problem would Care Company Antwerp therefore initially for themselves as well as for other potential participants such as the PWC's in the Waasland, Mechelen, ... (whereby Care Company Antwerp serves as command central) to conclude a framework contract so our residents also after 06/30/2016 television to be able to offer, be it digital. In the following further deepened framework contract we wish for the following items to receive a solution proposal: 1.The "Digital TV compatible" making the buildings / sites where digital TV will have to be offered and in existing buildings that are equipped with coaxial and new building projects and buildings that just yet but feature IP connections or combinations of both. 2.De resident rooms and common areas to rest with flat screens that meet the necessary requirements to offer digital TV according to the concept that will be explained 3.Digitale TV to make available to the technical provisions for our residents. 4. A private TV channel / channel information would be available for our residents, common areas ... as well as to provide additional capabilities that make the use of the television more enjoyable and provide future-oriented capabilities. 5.The offering 'Digital Signage' for both the buildings described above when all other possible locations that fall within the portfolio of clients. The project which is the subject of these specifications will be awarded in its entirety to a single bidder without further breakdown.

Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Published December 18, 2014  -  Deadline January 13, 2015
cpvs
32300000

Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

Framework Contract Digital TV

Zorgbedrijf Antwerpen | Published December 4, 2015
cpvs
32324100

Zorgbedrijf Antwerpen alsook tal van OCMW’s en andere openbare instellingen die de mogelijkheid hebben om van dit raamcontract gebruik te maken werden een tijd terug aangeschreven door hun huidige provider met de boodschap dat er tegen 30/6/2016 geen analoge TV meer zal worden aangeboden. Om aan dit euvel tegemoet te komen wenst Zorgbedrijf Antwerpen dan ook in eerste instantie voor zichzelf, alsook voor mogelijke andere deelnemers zoals de OCMW’s uit het Waasland, Mechelen, … (waarbij Zorgbedrijf Antwerpen fungeert als opdrachtencentrale) een raamcontract af te sluiten teneinde onze residenten ook na 30/6/2016 televisie te kunnen aanbieden, zij het dan digitaal. Binnen het hieronder verder uitgediepte raamcontract wensen we voor volgende onderdelen een oplossingsvoorstel te ontvangen : 1.Het ‘Digitale TV compatibel’ maken van de gebouwen/sites waar digitale TV zal dienen te worden aangeboden en dit in bestaande gebouwen die met coax zijn uitgerust alsook nieuwbouwprojecten en gebouwen die enkel nog maar voorzien zijn van IP aansluitingen of combinaties van beide. 2.De residentenkamers en gemeenschappelijke ruimten uit te rusten met flatscreens die aan de nodige vereisten voldoen om digitale TV aan te bieden volgens het concept dat in de technische bepalingen zal worden toegelicht 3.Digitale TV beschikbaar te stellen voor onze residenten. 4.Een eigen TV kanaal/informatiekanaal beschikbaar te stellen voor onze residenten, gemeenschappelijke ruimtes, …alsook extra mogelijkheden te bieden die het gebruik van de televisie aangenamer maken en toekomstgerichte mogelijkheden kunnen bieden. 5.Het aanbieden van ‘Digital Signage’ voor zowel de hierboven omschreven gebouwen als alle andere mogelijke locaties die binnen het patrimonium vallen van de opdrachtgevers. 6.Tenslotte wensen we dit raamcontract ook te gebruiken om onze personeelsleden de mogelijkheid te geven om privé tegen voordelige condities een beperkt aantal Smart TV modellen te kunnen aanbieden. De opdracht die het voorwerp uitmaakt van dit bestek zal in zijn totaliteit aan slechts één inschrijver worden gegund zonder verdere opsplitsing. De inschrijver is evenwel toegelaten gedeeltes van de opdracht toe te wijzen aan een onderaannemer. De hoofdaannemer blijft in dit geval steeds SPOC.

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Digipolis | Published July 2, 2016
Winner
FTC BVBA
cpvs
32000000

Delivering on demand and support for used IT equipment such as, but not limited to: desktops, laptops, network equipment and related options based on a quarterly updated price list.

See Appendix.

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Digipolis | Published December 29, 2015  -  Deadline February 8, 2016
cpvs
32000000

Delivering on demand and support for used IT equipment such as, but not limited to: desktops, laptops, network equipment and its options based on quarterly updated price list. See Attachment.

Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

Universiteit Antwerpen | Published February 4, 2017
Winner
Avinti NV
cpvs
32300000

The terms of delivery to be implemented taking out a stock agreement setting out the conditions (including pricing) are recorded, for the following three components:

1.for subsequent orders for the delivery of audiovisual materials;

2. for the installation and operation preparation of this equipment at one of the campuses of the University and in case necessary programming of the equipment and training for its use.

3. for maintenance related to the current lesson recording software and hardware.

Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

Universiteit Antwerpen | Published December 12, 2015  -  Deadline February 2, 2016
cpvs
32300000

To carry out the supply concerns: the closing of a stock agreement setting out the conditions (including pricing) are captured, for the following three components: 1. subsequent orders for the delivery of audiovisual materials; 2. the installation and operation preparation of this equipment at one of the campuses of the University and the necessary programming in case of equipment and training for its use; 3. For the maintenance related to the current lesson recording software and hardware.

Telecommunications services

Provincie Antwerpen — Departement Logistiek — Dienst Overheidsopdrachten | Published March 1, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
64200000, 72700000, 72400000, 32500000

Framework contract for a service provider contract for telecommunications of the province of Antwerp.

Telecommunications services

Digipolis | Published May 21, 2016  -  Deadline July 4, 2016
cpvs
64200000

Framework agreement for the provision of mobile communications.

The task consists primarily manages to mobile 4G to provide data communications in accordance with a perfectly linear "pay-as-you-use" fee structure with an attractive price per megabyte. This necessitates the costs associated with deploying mainly fall applications with high consumption per plant, are more predictable, and more manageable. This includes eg. The use proactive and reactive in mobile camera applications, video communications. In addition, and to fill in the mixed use of the functional requirements, the contract also includes the provision of mobile calls, also on a perfectly linear "pay-as-you-use" cost structure.

Telecommunications services

Digipolis | Published May 6, 2017
Winner
Galaxy Mobile solutions
cpvs
64200000

Framework Agreement for the provision of mobile communications.

The assignment is primarily to offer mobile 4G data communication according to a perfectly linear, pay-as-you-use cost structure with a cost-per-megabyte. As a result, the costs associated with deploying mainly high-usage applications must decrease, become more predictable, and become more manageable. This includes, for example, the proactive and reactive deployment of mobile camera applications, video communication. In addition, and to fully complement the functional needs of mixed use, the assignment also includes offering mobile calls, also according to a perfectly linear "pay-as-you-use" cost structure.

Telecommunications services

Universiteit Antwerpen | Published March 22, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs
64200000

They provide no guarantee for the future.

Telecommunications services

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | Published December 2, 2015  -  Deadline January 4, 2016
cpvs
64200000

The order aims to conclude a contract for the supply of telephony services to the Port Authority. The services offered serve during the term of the agreement to follow the technical and price changes. The parcel services deliver 1 are as follows: - Fixed telephony - mobile telephony and data. The plot for services to be delivered 2 are as follows: - private APN. Concrete will be able to deliver the chosen partner services: - be cost-effective; what the Port Authority should allow a better control of costs; - Are forward-looking; given the rapid developments taking place in technology; - Be reliable; which is reflected in a high availability of the services provided.

Telecommunications facilities

Havenbedrijf Antwerpen | Published January 22, 2016  -  Deadline February 22, 2016
cpvs
32523000

The supply, installation and integration of a prefab technology locally, including at least the following features:

- HVAC,

- UPS,

- Fire detection,

- Distribution panels,

- Cable guides,

- Racks,

- Support for all of the aforementioned techniques.

CDA002479 - Adhoc telecom executive assistance work for a stable and efficient network

Digipolis | Published March 23, 2015  -  Deadline April 7, 2015
cpvs
72000000

Hiring an employee for installation, configuration, installation, testing, inventory and documentation of technical telecommunications issues, mainly switches, routers and APs, in order to continue to ensure a stable and efficient network.
  • 1