Public tenders for audiometer in Slovenia

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Medical equipments

UM, MF | Published March 30, 2013
Winner
Tehnooptika Smolnikar d.o.o. Brnčičeva ulica 13 SI-1231 Ljubljana - Črnuče SLOVENIA
cpvs
33100000

Nabavlja se laboratorijska oprema za potrebe pedagoškega procesa. Naročilo je bilo razdeljeno na 19 sklopov, in sicer. Sklop 1 - INstrument za hitro prirezovanje z uporabo wolframovega frezala Sklop 2 - instrument za hitro in enostavno pripravo steklenih nožev za ultramikrotom po metodi balansiranega lomljenja Sklop 3 - Mikroskop z stereolupo Sklop 4 - Operacijski mikroskop Sklop 5 - Diagnostični avdiometer s prenosnim kovčkom +audiocups-om Sklop 6 - Univerzalna preskusna očala (probni okvir) in Kovček z 260 preizkusnimi stekli s plastično obrobo Sklop 7 - Nadgradnja obstoječega konfokalnega mikroskopa Leica TCS SP5 z GaAsP hibridnim detektorskim sistemom LeicaHyD Sklop 8 - Ultrazvočni merilni sistem za demonstracijo uporabe ultrazvoka v medicini Sklop 9 - Tehnična oprema za izvajanje fizikalnih in biofizikalnih meritev v medicini Sklop 10 - Pulzni oksimeter Sklop 11 - Hidravlični voziček Sklop 12 - Diagnostični svetlobni mikroskop Sklop 13 - Oprema za seciranje Sklop 14 - Set avtomatska pipeta Sklop 15 - Namizni avtoklav Sklop 16 - Inkubator Sklop 17 - Vibracijski mešalnik Sklop 18 - Anaerobni lonec Sklop 19 - Mikroskop

Laboratorijska oprema za potrebe pedagoškega procesa.

UM, MF | Published December 8, 2012  -  Deadline January 10, 2013
cpvs
33100000

Laboratorijska oprema za potrebe pedagoškega procesa. Oprema se bo izključno uporavljala za pedagoško raziskovalni namen, katera je razdeljena na 19 sklopov. Sklop 1 - instrument za hitro prirezovanje z uporabo wolframovega frezala. Sklop 2 - instrument za hitro in enostavno pripravo steklenih nožev za ultramikrotom po metodi balansiranega lomljenja. Sklop 3 - mikroskop z stereolupo. Sklop 4 - operacijski mikroskop. Sklop 5 - diagnostični avdiometer s prenosnim kovčkom +audiocups-om. Sklop 6 - univerzalna preskusna očala (probni okvir) in Kovček z 260 preizkusnimi stekli s plastično obrobo. Sklop 7 - nadgradnja obstoječega konfokalnega mikroskopa Leica TCS SP5 z GaAsP hibridnim detektorskim sistemom LeicaHyD. Sklop 8 - ultrazvočni merilni sistem za demonstracijo uporabe ultrazvoka v medicini. Sklop 9 - tehnična oprema za izvajanje fizikalnih in biofizikalnih meritev v medicini. Sklop 10 - pulzni oksimeter. Sklop 11 - hidravlični voziček. Sklop 12 - diagnostični svetlobni mikroskop. Sklop 13 - oprema za seciranje. Sklop 14 - set avtomatska pipeta. Sklop 15 - namizni avtoklav. Sklop 16 - inkubator. Sklop 17 - vibracijski mešalnik. Sklop 18 - anaerobni lonec. Sklop 19 - mikroskop.
  • 1