Public tenders for urban-planning in Denmark

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Urban planning services

Esbjerg Kommune | Published March 22, 2013  -  Deadline April 25, 2013
cpvs
71410000, 71420000

Urban planning services

Urban planning and landscape architectural services

Hillerød Kommune | Published February 23, 2013  -  Deadline May 16, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Svendborg Kommune | Published March 22, 2012  -  Deadline April 20, 2012
cpvs
71400000

urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | Published June 29, 2016  -  Deadline September 12, 2016
cpvs

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling | Published July 9, 2016  -  Deadline September 26, 2016
cpvs

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | Published April 29, 2016  -  Deadline August 11, 2016
cpvs

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Slagelse Kommune | Published July 22, 2016
cpvs

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | Published April 6, 2016
cpvs

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Silkeborg Kommune | Published February 26, 2016  -  Deadline April 6, 2016
cpvs

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services 2014 / S 181-319360

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Udførelse af Anlæg | Published September 20, 2014  -  Deadline September 26, 2014
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg (DK) | Published November 1, 2012
Winner
Schønherr A/S Esplanaden 8C, 4.tv. 1263 København K DENMARK E-mail: nj@schonherr.dk Telephone: +45 33186180 Internet address: www.schonherr.dk
cpvs
71322500, 71400000

Opgaven omfatter landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af anlægsprojekt for fire grønne cykelruter beliggende i forskellige geografiske områder i Københavns kommune. De fire cykelruter udgør selvstændige projekter med hver deres projektøkonomi. Cykelruterne indgår i kommunens øvrige net af grønne cykelruter, og vil være med til at skabe sammenhæng og forbindelse imellem disse. Cykelruterne forløber gennem grønne rekreative parkarealer, og gennem byrum på eksisterende vejarealer. I løsning af opgaven indgår håndtering af forurenet jord, trafikale forhold, belysning samt kreative forbedringer af forløb og oplevelser og ikke mindst en kreativ håndtering af grænseflader til park- og byrum.

Urban planning and landscape architectural services

Svendborg Kommune | Published March 22, 2012  -  Deadline April 20, 2012
cpvs
71400000

Svendborg bymidte og havn er nært forbundne og betinger hinandens udvikling, men de to kvarterer er ikke velforbundet og det er vanskeligt at aflæse sammenhængen. Opgaven omhandler et forløb af syv byrum mellem Svendborg bymidte og havn. Formålet er at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter ved at etablere en ny forbindelse mellem bymidte og havn og tilføre en række eksisterende byrum nye kvaliteter af æstetisk og oplevelsesmæssig karakter. Målet er at gennemføre en helhedsplanlægning for en række af bymidtens centrale rum: Krøyers Have, del af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille torv og del af Møllergade fra overvejende trafikarealer til byrum, hvor fodgængere og cyklisters færden prioriteres højest samt tilføje en ny rumlig struktur, ’trappen’, fra Møllergade ned over byskrænten med videre forbindelse til havnen.

Urban planning services

Roskilde Kommune | Published February 12, 2015
cpvs
71410000

Skousbo.

Urban planning and landscape architectural services 2013 / S 196-339323

BALLERUP KOMMUNE | Published October 9, 2013  -  Deadline November 25, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services assignment consists of 2 parts: 1 Proposal for a robust and realistic master plan that manages to bring together the established propositions and offhand from a catalog, published in conjunction with the competition program, in a single grip adapted to the context. 2 By the same catalog of ideas to make the overall response of six themes: Venues, Densification, Connections, connections and important places, Back to front, Safety and Green in the city. Town center extends from the S-train station in the north to Bybjergvej in the south, across the Ballerup Boulevard.

Urban planning and landscape architectural services 2015 / S 060-105454

Udviklingsselskabet By & Havn I/S | Published March 26, 2015  -  Deadline April 23, 2015
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services It is therefore with great expectations and ambitions that this contest will be printed. Because of Christian Holm's prominent location there is great public interest in the island's future use and the expectation that there will be a significant public function. By & Havn want on the basis that the expansion is based on the area's attractive location and in the life that place temporary activities have created. Additionally desired in the contest proposals for the incorporation of a significant public function, consistent interaction between building and urban life and provide the framework for an original, exciting new destination in Copenhagen. The design contest is as follows: The Contracting Authority prækvalificerer 5-7 participants to take part in the contest. After the prequalification implemented the contest with the selected teams. The jury will select 1-2 winners of the contest. Implementation of a subsequent negotiated procedure without prior publication with the participation of the designated winner (s) of the contest.

Urban planning and landscape architectural services 2013 / S 198-342552

Københavns Kommune | Published October 11, 2013  -  Deadline November 10, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services Copenhagen Municipality is responsible for the construction of new courtyard projects carried out in accordance with Legislative Decree 504 of 16 May 2013 on urban renewal and development of cities (the urban renewal law). Assignment: Copenhagen provider business management task and technical advice for the administration, management, sketching, design and implementation of a number of common courtyards. The project is comprises four common courtyards, which has a total subsidy framework of approx. 13-15000000 DKK ex. VAT. The winner of the tender must perform all tasks related to business management and advisory services in accordance with the Urban Renewal Act framework for each common courtyard from start to all four courtyards is established.

Urban planning and landscape architectural services 2013 / S 209-362423

Københavns Kommune | Published October 26, 2013  -  Deadline November 25, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services Copenhagen Municipality is responsible for the construction of new courtyard projects carried out in accordance with Legislative Decree 504 of 16 May 2013 on urban renewal and development of cities (the urban renewal law). Assignment: Copenhagen provider business management task and technical advice for the administration, management, sketching, design and implementation of a number of common courtyards. The project is consists of four common courtyards, which has a total subsidy framework of 13-15 000 000 DKK excl. VAT. The winner of the tender must perform all tasks related to business management and advisory services in accordance with the Urban Renewal Act framework for each common courtyard from start to all four courtyards is established.

Urban planning and landscape architectural services

Campus Service — Danmarks Tekniske Universitet (DTU) | Published March 16, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs
71400000, 71410000, 71421000

With this framework agreement would DTU CAS to enter into long-term cooperation with a frame counselor who can help DTU's development. The aim is to DTU CAS with the framework agreement has a partner who can assist with the right expertise at the right time. Essential for that purpose is that DTU in collaboration with frame adviser experiencing high delivery reliability and knowledge of DTU collected and recovered by persons who are associated with the Framework Agreement and the order portfolio. It offered a framework agreement includes planning advice incl. landscape professional advice.

Please refer to tender documents are freely available via IBinder.

Urban planning and landscape architectural services

Horsens Kommune | Published March 25, 2017  -  Deadline April 24, 2017
cpvs
71400000, 71300000

Horsens Municipality hereby invites interested landscape architects to undertake the design of three spaces in Horsens, Jessen Street, the main pedestrian street Søndergade incl. The Square. Competition area is approximately 15 500 m² with a construction cost of approximately 60 million DKK excl. VAT. The competition is a design compelling bid for pedestrian and urban design with a focus on creating the best possible framework for a vibrant city life and active business life. Some work experience activities in continuation of the measures, Horsens Municipality has already done. The center must, in beautiful surroundings, offering activities that surprises and inspires and encourages long-term stays, meeting places, movement, play and an inspiring shopping. Activities will contribute to lifting the overall experience of a modern "be street '. The urban spaces should be designed with high availability, service features and security. Participants must work process that reduces the generation of trade and commissioning holiday season 2018.

Urban planning and landscape architectural services

Svendborg Kommune | Published April 6, 2017  -  Deadline June 6, 2017
cpvs
71400000

Are hereby invited to an ambitious project competition for the development of urban spaces along the Svendborg harbor with a focus on urban development and climate protection in close interaction. The vision of the Blue Edge is that the port of the future must invite and inspire the townspeople and visitors for physical exercise, contemplation and creative activities in the public space. The competition is organized as a contest followed by a negotiated procedure.

In phase 1, the contest invited four interdisciplinary teams to participate and anonymously submit their competition entries. It is intended to appoint two equal winners of the contest and invite them to debate. Phase 2, the negotiation will take place individually with the 2 teams, and there will be negotiation sessions and between passes of the adjusted competition entry. After the delivery of the final competition proposals appointed a final winner of the contest.