Public tenders for architect, architecture in Grodzisk-mazowiecki Poland

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!
ArchitecturePolandgrodzisk-mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki: Arrangement room on the needs of multifunctional art gallery in the building of the railway station in Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki | Published July 19, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
39000000, 31000000, 45212310, 45311200, 32320000, 72212000, 45212310

The subject of this contract is: Arrangement room on the needs of multifunctional art gallery in the building of the railway station in Grodzisk Mazowiecki address: ul. May 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki The work will be carried out on the basis of a draft arrangement hall in the building of the railway station in Grodzisk Mazowiecki made by the design studio Anna Popławska - Szilder SHOQ STUDIO architecture and interior design, ul. Chodowieckiego 24, 30-065 Kraków detailed order includes the Terms of Reference ..

Reinforced-concrete structures

Gmina Grodzisk Mazowiecki | Published November 9, 2016  -  Deadline December 19, 2016
cpvs
45223500, 45443000, 45421000, 45432100, 45421146, 45430000, 45442120, 45410000, 45260000, 45262210, 45262350, 45111200, 45100000, 45262120, 45317200, 45314300, 45315700, 45310000, 45311200, 45316100, 45312310, 45312100, 45312200, 35123500, 35125300, 45314320, 32415000, 32423000, 32510000, 45317300, 45311100, 35121700, 45316200, 45315100, 32340000, 32424000, 45312330, 45312320, 45231300, 45000000, 45300000, 45233220

Construction Activation Centre and the Social Integration of shaping and disposal for the purposes of cultural, educational, sports and recreational public space brownfields Street. Sports in Grodzisk Mazowiecki with obtaining a decision on the permit to use.

Object of the contract includes the construction Activation Centre and the Social Integration of the link to the building of the Primary School No. 6 with technical infrastructure and land development at ul. Sports in Grodzisk Mazowiecki.

The investment includes:

1.1. construction of a multifunctional sports hall located with stands, sports halls with accompanying facilities and part of the teaching and research "Small Copernicus" with a small observatory on the observation tower.

1.2. land use within the development including, inter alia the organization of the necessary transport routes, squares, switch communications from the school building, skate park, the device parking spaces for cars and school buses, and the surrounding greenery and small architecture.

1.3. implementation of the necessary construction equipment, connections and installations to ensure the possibility of use of the building for its intended purpose,

A detailed description of the contract includes the Terms of Reference.

Architectural design services

Gmina Grodzisk Mazowiecki | Published July 14, 2015
cpvs
71220000

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

Architectural design services

Gmina Grodzisk Mazowiecki | Published March 10, 2015  -  Deadline March 27, 2015
cpvs
71220000

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

Architectural design services

Gmina Grodzisk Mazowiecki | Published October 14, 2015
Winner
Paweł Tiepłow – Pracownia Projektowa
cpvs
71220000, 71200000

1. Zakres prac niezbędnych do realizacji dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: a) wykonanie badań i ekspertyz technicznych na potrzeby projektu; b) wykonanie analizy porównawczej źródeł ciepła i chłodu dla systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji obiektu oraz zapotrzebowania na energię elektryczną; c) zaprojektowanie wspomagającego efektywnego energetycznie systemu instalacji zapotrzebowania w ciepło i energię elektryczną opartego na odnawialnych źródłach energii i wysokosprawnych źródłach energii; d) opracowanie ostatecznej koncepcji przedprojektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym; e) opracowanie projektów budowlanych dla poszczególnych branż i uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń; f) opracowanie projektów wykonawczych obejmujących wszystkie potrzebne branże do prawidłowego funkcjonowania obiektu w tym min.: — plan zagospodarowania terenu, — projekt zieleni, — architektura, a w tym rysunki budowlane i niezbędne detale architektoniczne, — konstrukcje wraz z projektem rozbiórek i koniecznych zabezpieczeń, — projekty budowlane i wykonawcze przebudowy i adaptacji budynku szkoły w zakresie niezbędnym dla połączenia funkcjonalnego obiektów — instalacje grzewcze, — instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, — instalacje gazowe, — instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, — instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych /w tym instalacji zasilania komputerów, telefonów/, — instalacje „centralnego klucza”, — inne instalacje elektryczne, w tym niskoprądowe, — monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny, — projekty przyłączy do sieci zewnętrznych, — projekt drogowy w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu, — oświetlenie terenu i iluminacja świetlna obiektu oraz instalacja odgromowa, — projekt aranżacji wnętrz wraz ze specyfikacją wyposażenia obiektu /w tym min. meble, komputery, sprzęt sportowy, itp./ — uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, wszelkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, opinii, uzgodnień, pozwoleń itp.), — wizualizację obiektu z przygotowaniem do prezentacji na tablicy o wymiarach min. 2,0 m x 1,0 m g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, h) opracowanie przedmiarów robót w oparciu o KNR odrębnie dla poszczególnych branż, i) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o metody określone w przepisach o zamówieniach publicznych, j) uzyskanie decyzji – Pozwolenie na budowę, k) opracowanie projektów związanych z alternatywnymi i odnawialnymi źródłami energii.

Planting and maintenance services of green areas

Gmina Grodzisk Mazowiecki | Published November 28, 2017  -  Deadline January 5, 2018
cpvs
77310000, 45111291, 45000000, 45233200, 45310000, 45231400, 45317300, 45232300, 45314000, 45112700, 45112710, 77211400, 77211500, 77211600

A detailed description of the object of the order is contained in SIWZ.

General scope of work:

Construction of concrete pavement.

Construction of mineral surfaces of walking and cycling paths.

Installation of terraces with wooden boards.

Arrangement of the recreational and sport zone -

installation of outdoor sports and fitness equipment.

Arranging sensory and educational play area for children "artificial beach"

Arranging the natural thematic path.

Installation of small architectural elements.

Installation of ground lighting and complementary elements.

Monitoring installation.

Sanitary sections and maintenance work related to the stand.

New design and arrangement of greenery using native species, characteristic of the ecosystem of the river Mrowna.

Necessary care and maintenance during the warranty period indicated in the offer form, ensuring proper development of planted plant material

16/22; 55 Grodzisk Mazowiecki.

A detailed description of the object of the order is contained in SIWZ.

General scope of work:

Construction of a polyurethane pavement (badminton field + volleyball court)

Construction of a playground for children at school age (aged 6+) with safe polyurethane surface

Construction of hardened pavement footpaths.

4.Building of mineral track paths and walkways.

Installation of a pumptrack bicycle-roller track

6.Installation of sports equipment and small architecture.

Sanitary sections and maintenance work related to the stand.

New design and arrangement of greenery

Necessary care and maintenance during the warranty period indicated in the offer form, ensuring proper development of planted plant material

10. dismantling of existing playground equipment and transportation up to 5 km in the place indicated by the Ordering Party in case of their considerable consumption

60/2 and 33; 57 Grodzisk Mazowiecki.

A detailed description of the object of the order is contained in SIWZ.

Architectural, engineering and surveying services

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | Published June 7, 2016  -  Deadline June 10, 2016
cpvs
71250000, 71520000

Architectural, engineering and surveying services

Czosnów: the construction of the track and jump into the distance, multifunctional court and the assembly of the exercises on the territory of the School of Public Sowia Wola Czosnów Municipality.

Gmina Czosnów | Published August 19, 2016  -  Deadline August 18, 2016
Winner
Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
45212200, 45212220

To perform a 4-lane running track and cross-country ski jump with a jump (run up zeskocznia) and construction of multifunctional court about the polyurethane surface with a fence at the School of Public Owl Wola Czosnów Municipality (plot No. 206/3). The range also includes equipment square scholastic elements to weight training, elements of small architecture - park benches and sports equipment (goals, baskets for basketball, posts for volleyball and tennis) ..

Ożarów Mazowiecki: Expansion and reconstruction of the building of the Primary School in the Municipality Umiastowie Ożarów Mazowiecki, along with the necessary infrastructure Municipality Ożarów.

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki | Published July 18, 2016  -  Deadline July 15, 2016
Winner
ART Global Sp. z o.o., Ul. Zwoleńska 60 D, 04-765 Warszawa, 04-765 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
45100000, 45210000, 45310000

1. The contract is for the expansion and reconstruction of the primary school in the Municipality Umiastowie Ożarów Mazowiecki, along with the necessary infrastructure. 2. The scope of the contract includes the reconstruction of the existing facilities in order to perform the necessary elements for the operation of the facility, ie.: Director room, staff room, extending the locker room for the children, the removal of existing sanitation facilities in order to obtain the lobby, construction of new toilets in the new part of the building, the construction of new functional classrooms and the construction of a gymnasium. 3. A detailed description of the scope of the order, is contained in Annex 1 to the Terms of Reference, which consists of: Building design - architecture, design - TOM AND, construction project - Sanitary - VOLUME II construction project - electrical industry - VOLUME III , construction project extended with design elements executive - telecommunication installations, formal documents - VOLUME IV, Geotechnical, technical specifications for execution and acceptance of works, Bills of quantities. The Employer provides a link to the project documentation: http://ozarow-mazowiecki.pl/pliki-na-bip/rzp-271-16-2016_dokumentacja_projektowa.zip.

Architectural, engineering and surveying services

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | Published September 2, 2016
cpvs

Agreement on the Implementation of the project renovation of taxiways DK-A1 and DK-A2 and apron and the construction of new aprons

Architectural, engineering and surveying services

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | Published April 29, 2016  -  Deadline June 6, 2016
cpvs
71250000, 71520000

25 thousand. m 2 .

d) sewage rainwater from the extension of an existing plot the drainage or construction of a new,

e) vertical illuminated signs, lighting, edge and axial and light running on parking spaces, reconstruction of existing and construction of new floodlighting aprons,

f) power supply system designed with the reconstruction of CCR-s station St-8 and integration with existing systems, lighting management.

3) Obtain any consents, approvals, permits (including construction permit), which are necessary to obtain the Employer's decision on the construction permit;

4) The duties of the author's supervision during the building to obtain the Employer's final decision on the permit to use - in accordance with the Construction Law, including the additional work, follow-up and resulting from a change in construction contracts;

5) A detailed description of the agreement is contained in Annex 1 to the Terms of Reference - Description of the contract and Annex 2 to the Terms of Reference - Technical documentation on CD.

Tomaszów Mazowiecki: Developing functional program with the calculation of the planned costs: design work, construction and any other activities set out in the functional and operational program, for the project .: The development of the socio-economic area of ​​the revitalized street dyer in Tomaszow by creating Centre of Social Animation

Powiat Tomaszowski | Published July 26, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs
71000000, 79315000

1. The contract is to develop a functional program with the calculation of the planned costs: design work, construction and any other activities set out in the functional and operational program, for the project .: The development of the socio-economic area of ​​the revitalized street dyer in Tomaszow through the creation of the Centre of Social Animation (the object of the contract hereinafter: PFU). PFU will be a description of the order and the basis for implementation of the project under design and build, so it is very important sound and prudent development of all components of PFU and concluding it only deliberate, proven assumptions, including the very important is a careful estimate of planned costs. The contractor is responsible for their own actions and omissions, and for the actions of persons and entities with which the order executes and-or involved in this contract. 9 - Follow this map with the exception of building A, but taking into account the environment of building A and demolition of all objects that are currently in the building A. The basis for the development of PFU is a land development concept developed by the Laboratory of Architectural Design PRO-ARCHI Tadeusz Kędziak, it being to incorporate the changes made to the following documents and in any way arising out of the documents, ie. with attached documents Fri. A) allocation and specification of rooms - Sports Hall b) allocation of rooms and specification associations - Building B c) allocation of space and specification associations - Building C d) allocation of rooms and specification associations - Building D accompanying visuals are part illustrative. Contractor must develop PFU meets optimally expectations of the Purchaser (as defined above including / documents) for urban solutions, architecture, construction, installation, other industry, outfitting, the quality, utility, and any other subject PFU, while maintaining the reality solutions.

Nowy Dwor Mazowiecki: SVA / NDM / 4625-99 / 16 Construction of multifamily residential building (30 apartments) / Turnkey / accompanying infrastructure (stage I) Street. Hubalczyków in Słupsku- rump. GD Q37.

SINEVIA Sp. z o.o. | Published September 23, 2016
cpvs
45000000, 45200000, 45300000, 45400000

The contract is for construction work involving the construction of multifamily residential building at ul. Hubalczyków (30 apartments) in Slupsk in the following areas: 1. the construction materials and using tools and equipment Contractor in accordance with the final decision on the construction permit and building design, regulations, guidelines of the President of the Military Housing Agency, the program functional - utility building together internal installations and technical devices, network area lighting and telecommunication in the field of stage I, a) the execution of accompanying infrastructure, road and landscape architecture, land development in the area covered by the project construction and project management of the site, the device green with planting rekompensacyjnymi according to the obtained permits; b) maintenance of green in the period of three years, in accordance with Decision No. 236/2015 dated. 08.03.2016 r. On the authorization for the removal of trees and shrubs; c) obtaining all necessary consents, approvals, permits necessary to conduct the work, d) security for the duration of all existing investments in underground infrastructure and ground and existing greenery. e) after the completion of the works to bring the site to its original state. Purchaser done on their own excavation and foundation work the raw state to state / 0 / building. The scope of the order is included in the project documentation.

Nowy Dwor Mazowiecki: SVA / NDM / 4625-109 / 16 Construction of multifamily residential building (30 apartments) / Turnkey / accompanying infrastructure (stage I) Street. Hubalczyków in Słupsku- rump. GD Q37

SINEVIA Sp. z o.o. | Published October 28, 2016  -  Deadline October 25, 2016
Winner
MERX Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 1/40, 15-066 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
cpvs
45000000, 45200000, 45300000, 45400000

The contract is for construction work involving the construction of multifamily residential building at ul. Hubalczyków (30 apartments) in Slupsk in the following areas: 1. the construction materials and using tools and equipment Contractor in accordance with the final decision on the construction permit and building design, regulations, guidelines of the President of the Military Housing Agency, the program functional - utility building together internal installations and technical devices, network area lighting and telecommunication in the field of stage I, a) the execution of accompanying infrastructure, road and landscape architecture, land development in the area covered by the project construction and project management of the site, the device green with planting rekompensacyjnymi according to the obtained permits; b) maintenance of green in the period of three years, in accordance with Decision No. 236/2015 dated. 08.03.2016 r. On the authorization for the removal of trees and shrubs; c) obtaining all necessary consents, approvals, permits necessary to conduct the work, d) security for the duration of all existing investments in underground infrastructure and ground and existing greenery. e) after the completion of the works to bring the site to its original state. Purchaser done on their own excavation and foundation work the raw state to state / 0 / building.
  • 1