Public tenders for architect, architecture in Lithuania

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!
ArchitectureLithuania

Expert in architecture, history, philosophy, theology and cultural studies programs in fields of studies assessing Kaunas University of Technology

Studijų kokybės vertinimo centras | Published August 11, 2014  -  Deadline August 18, 2014
cpvs

Ekspertų paslaugos architektūros, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių vykdomų studijų programų vertinimui Kauno technologijos universitete

Klaipeda city small architecture, landscaping equipment layout and no aesthetic design, landscaping miestiškojo special plan services

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Published December 2, 2013
cpvs

Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimo paslaugos

Public relations services

Kauno miesto savivaldybės administracija | Published March 1, 2017
cpvs
79416000

Project "Lithuanian interwar period (1918-1940 m.) Architecture e. marketing tools and Deployment Services.

„Šilalės r.Kaltinėnų ir Požerės kad.viet.Ašvijos,Akmenos,Raudžio ir Nakačios upelių baseinų griovių ir statinių juose rek.“ tyrinėjimo,projektavimo,architektūros ir konsultacinių paslaugų pirkima

 | Published July 22, 2015
cpvs
71000000, 71200000

Šilalės r.Kaltinėnų and devours kad.viet.Ašvijos, stone, Raudžio Nakačios streams and ditches, pools and buildings they Rec. "Exploration, engineering, architecture and consultancy services CONTRACT

Architectural and related services

Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Published April 24, 2013
cpvs
48000000, 71200000, 79632000

Architectural and related services

Architectural design services

Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Published April 24, 2013  -  Deadline June 4, 2013
cpvs
71220000, 71248000

Architectural design services

Architectural and related services

Visagino savivaldybės administracija (188711925) | Published April 24, 2013
Winner
UAB „Projektų ekspertizė“ 120091161 A. Vienuolio g. 6 LT-01104 Vilnius LITHUANIA E-mail: office@proex.lt Telephone: +370 52121887 Fax: +370 52122912
cpvs
71200000

Techninio projekto „Visagino kultūros centro „Banga“ pastato atnaujinimo ir jo aplinkos kompkleksiško sutvarkymas“ bendrosios ekspertizės atlikimas.

Architectural design services

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (167371234) | Published April 17, 2013
Winner
Akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“ 144084894 Aušros al. 29a LT-76300 Šiaulių m. LITHUANIA E-mail: siauliuhidroprojektas@takas.lt Telephone: +370 41523603 Fax: +370 41523605
cpvs
71220000, 71248000

Savivaldybės administracija perka projekto „Respublikos gatvės dalies, autobusų stoties fasado, prieigų sutvarkymas“ 2 (dviejų) techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugą. Perkama paslauga apima techninių projektų parengimą, įskaitant topografinės nuotraukos parengimą ir projektų vykdymo priežiūrą.

Architectural design services

Tauragės rajono savivaldybės administracija (188737457) | Published April 19, 2013
Winner
UAB „Mobitakas“ 179905532 Kranto g. 10a LT-72212 Tauragė LITHUANIA E-mail: vytautas.zaukevicius@gmail.com Telephone: +370 65790968
cpvs
71220000, 71354300

Pirkimo tikslas – kadastrinių matavimų bylų, išpildomųjų nuotraukų (kontrolinių geodezinių nuotraukų) parengimo paslaugos.

Architectural design services

Biržų rajono savivaldybės administracija | Published February 28, 2013  -  Deadline March 28, 2013
cpvs
71220000

Architectural design services

Architectural design services

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Published February 28, 2013
cpvs
71220000, 71248000

Architectural design services

Architectural and related services

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Published March 9, 2013  -  Deadline April 26, 2013
cpvs
71200000

Architectural and related services

Architectural design services

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (188771865) | Published May 15, 2013
Winner
UAB „COWI Lietuva“ 111550441 Lukiškių g. 3 LT-12142 Vilnius LITHUANIA Telephone: +370 52107610
cpvs
71220000

Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo projektavimo paslauga. Perkamų paslaugų savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

Architectural design services

Biržų rajono savivaldybės administracija (188642660) | Published May 11, 2013
Winner
Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio miestprojektas“ 147693352 Respublikos g. 15 LT-35185 Panevėžys LITHUANIA E-mail: administracija@pmp.lt Telephone: +370 45582667 Fax: +370 45582855
cpvs
71220000

Techninio projekto Nr. P/6753 „Patrauklios viešosios erdvės sukūrimas Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio miestelyje. Naujo statinio statybos projektas“ keitimo paslauga. Reikalinga pakeisti techninio projekto Lietaus nuotekų šalinimo dalį (LN) bei Susisiekimo dalį (SP).

Architectural design services

Visagino savivaldybės administracija | Published March 22, 2013  -  Deadline March 27, 2013
cpvs
71220000

Architectural design services

Architectural design services

Anykščių rajono savivaldybės administracija | Published March 21, 2013  -  Deadline April 30, 2013
cpvs
71220000, 71248000

Architectural design services

Architectural design services

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (288779560) | Published March 21, 2013
Winner
UAB "Patvanka" 133364425 Savanorių pr. 192 LT-Kaunas LITHUANIA Telephone: +370 37323805
cpvs
71220000

teritorijų planavimo dokumentų rengimas, projektinių pasiūlymų ir techninių projektų bei pirkimo dokumentų rengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas.

Architectural services for buildings

Lietuvos jūrų muziejus (190464695) | Published February 14, 2013
cpvs
71221000

Atlikti delfinariumo rekonstrukcijos, Smiltynės g. 4, Klaipėda, II etapo statybos statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugą (II etapo I poetapis ir II etapo II poetapis)

Architectural design services

Visagino savivaldybės administracija | Published February 22, 2013  -  Deadline March 19, 2013
cpvs
71220000

Architectural design services

Architectural design services

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (110053842) | Published January 24, 2013  -  Deadline March 5, 2013
cpvs
71220000, 71248000

:Projekto "Antrojo kelio statyba ruože Livintai – Gaižiūnai" projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.