Public tenders for interior-design in Spain

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Interior Design 2017-10

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published October 12, 2017
cpvs
39500000

Comprehensive reform of interior design and comfort features 4 car metric gauge railway of Ecuador.

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. – G. Área de Control de Gestión y Compras | Published June 11, 2014  -  Deadline June 16, 2014
cpvs
50220000

Comprehensive reform of interior design and comfort features 4 car metric gauge railway of Ecuador Ecuador and technical assistance for implementation.

Providing interior design, chairs and armchairs in hall for equipping Scientific Technical Building at the University of Almería.

Universidad de Almería | Published March 8, 2014  -  Deadline April 25, 2014
cpvs
39100000

Providing interior design, chairs and armchairs in hall for equipping Scientific Technical Building at the University of Almería.

Door mechanisms, interior design

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published September 23, 2017
cpvs
34631000

Interior design and textiles 2017-11

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published December 30, 2017
Winner
Ver detalle de la adjudicación
cpvs
39500000

Project of interior design and equipment of 14 rooms of the third floor of the hotel Vall de Nuria to the building Sant Antoni (Ref. PE03 / 17)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Published May 2, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs

Project of interior design and equipment of 14 rooms of the third floor of the hotel Vall de Nuria to the building Sant Antoni (Ref. PE03 / 17)

Substitution and adaptation of the interior design system of the espais de treball de l'edifici 1 of the Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Consell Comarcal del Vallès Occidental | Published November 16, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
50712000

Realització de tasques de reposició i manteniment consistts in the substitution and adjustment of the interior design system of l'edifici 1 of the Consell Comarcal.

Interior design hardware and equipment 2017-09

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published October 13, 2017
Winner
CAF SIGNALLING, S.L.
cpvs
34631000

Interior design fittings and equipment 2017-05

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published June 10, 2017
Winner
Ver detalle de la adjudicación
cpvs
39500000

Interior design hardware and equipment 2017-06

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published June 29, 2017
Winner
TALLERES RUIZ RODRIGUEZ,S.L.
cpvs
44221000

Reform of interior design in 446 series trains

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published December 6, 2017
Winner
Ver detalle de la adjudicación
cpvs
50222000

Notice of Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, SA notifying the tender dossier number: 2016-00982 for: Reform of Interior Design in Trains Series 446

 | Published April 29, 2017  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
50200000

Notice of Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, SA announcing the tender dossier number: 2016-00982 for: Reform of Interior Design in Trains Series 446.

Maintenance services of bogies, interior design and painting of railway vehicles in the bmi of barcelona

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published December 16, 2017
cpvs
50222000

Maintenance service bogies, interior design and painting interventions "r" in vilanova bmi

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published January 27, 2017  -  Deadline February 7, 2017
Winner
DESARROLLOS TEC AVANZADA S.L.U.
cpvs
50221000, 50222000

Maintenance service bogies, interior design and painting interventions "r" in vilanova bmi

Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Published February 14, 2017  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
50221000, 50222000

comprehensive reform of interior design and comfort equipment 4 metric gauge cars to Ecuador Railways.

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. - G. Área de Control de Gestión y Compras - D. General de Renfe Fabricación y Mto. | Published July 31, 2014
cpvs
50220000

Reforma integral de interiorismo y equipamiento de confort de 4 coches de ancho métrico para Ferrocarriles de Ecuador

Repair and maintenance services of rolling stock

Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. — G. Área de Control de Gestión y Compras | Published April 22, 2017  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
50222000

Reform of the interiors in trains series 446.

Reform of interior design of 62 trains S / 446 in the BMI of Málaga and in the BM of Seville.

Reform of interior design of 41 trains 446 series in the BMI of Madrid.

Reform of interior design of 6 S / 446 trains in the BMI of Valladolid.

Repair and maintenance services of locomotives

Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. — G. Área de Control de Gestión y Compras — D. General de Renfe Fabricación y Mto. | Published January 27, 2016
cpvs
50221000, 50222000

Additional maintenance activities for testing and electrical works and interior design in BMI V

Writing Project and address work ¿¿¿s interior to the Meier building and architecture and interior design at the Convent of the Angels. Interventions included in the new plan uses ¿¿Museum of Contemporary Art Barcelona

 | Published May 15, 2014
cpvs

Redacció del projecte i la direcció d¿obra d¿interiorisme a l¿edifici Meier, i Arquitectura i interiorisme al Convent dels Àngels. Intervencions incloses al nou pla d¿usos del Museu d¿Art Contemporani de Barcelona

Writing technical specifications, measurements, prices and budget descomposats, ¿and study health and safety projects ¿Architecture, Interior Design, Signage and Urban Development, the building ¿Meier, Convent of the Angels and adjacent public spaces and control quality of the projects and their management ¿s work and safety

 | Published May 15, 2014
cpvs

Redacció de plecs de condicions tècniques, amidaments, pressupost i preus descomposats, i l¿estudi de seguretat i salut dels projectes d¿Arquitectura, Interiorisme, Senyalització i Urbanisme, a l¿edifici Meier, Convent dels Àngels i Espais públics adjacents, i el control de qualitat dels mateixos projectes, així com la seva direcció d¿obra i seguretat