Public tenders for architect, architecture in Croatia

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Elaboration of the urban and architectural design for decorating the Delta and Baros port of Rijeka.

Lučka uprava Rijeka | Published July 10, 2013  -  Deadline October 22, 2013
cpvs
71000000

Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci.

The open, anonymous, for the realization in one of the survey, in one instance, to produce architectural and urban solutions. Reg. number of tender 168-13-LC-UA

Fakultet organizacije i informatike Varaždin | Published July 20, 2013  -  Deadline September 19, 2013
cpvs
71200000

Otvoreni, anonimni, za realizaciju i u jednom dijelu anketni, u jednom stupnju, za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Reg. broj natječaja: 168-13-VŽ-UA

The open, anonymous, for the realization in one part of the survey, in one instance, to produce architectural and urban solutions. Reg. Number of tenders: 168-13-LC-UA.

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu | Published December 4, 2013
cpvs
71200000

Otvoreni, anonimni, za realizaciju i u jednom dijelu anketni, u jednom stupnju, za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Reg. broj natječaja: 168-13-VŽ-UA.

Development of preliminary urban and architectural design for decorating the Delta and Baros port of Rijeka.

Lučka uprava Rijeka | Published December 4, 2013
cpvs
71000000

Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci.

The tender for the creation of architectural and urban design of the Art Gallery of the Academy of Fine Arts ALUARTFORUM - interpolation between objects Ilic Ilic 83 and 87, Zagreb

Udruženje hrvatskih arhitekata | Published January 28, 2014  -  Deadline March 31, 2014
cpvs
71200000

Natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM – interpolacija između objekata Ilica 83 i Ilica 87, Zagreb

Design in Architecture - University Campus Varazdin, Phase III, dorm with supporting facilities.

Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin | Published April 9, 2014
Winner
SANGRAD d.o.o.02470361359Babonićeva 21Zagreb 10000 vedran.pedisic@sangrad.hr +385 14613052 +385 14636202
cpvs
71220000

Design in Architecture.

Competition for designing architectural - urban design of the Art Gallery of the Academy of Fine Arts ALUARTFORUM Interpolation between objects Ilic Ilic 83 and 87, Zagreb.

Udruženje hrvatskih arhitekata | Published April 25, 2014
cpvs
71200000

Natječaj za izradu arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM Interpolacija između objekata Ilica 83 i Ilica 87, Zagreb.

Design in Architecture - University Campus Varazdin Phase III, Dormitory with supporting facilities.

Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin | Published May 28, 2014
Winner
Sangrad d.o.o.02470361359Babonićeva 21Zagreb 10000 vedran.pedisic@sangrad.hr +385 14613052 +385 14636202
cpvs
71220000

Design in Architecture.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Grad Zagreb | Published June 7, 2014  -  Deadline July 17, 2014
cpvs
71000000

Procurement subject is the creation of technical documentation for the construction of the square Franjo Tudjman to obtaining a building permit, according to the location permit no. 128/2013, Category: UP/I-350-05/2013-01/54, Reg 251-13-21/122-13-22 of 04/26/2013. and project tasks relevant companies, and includes: - Planning of park green space with pedestrian areas, the design and positioning of the kiosks at the site of the existing solution park pavilion, defining the position of the monument, Franjo Tudjman, with the retention of existing parking spaces, - pavement reconstruction and Talovac RELJKOVIĆEVA streets and parts of Ilica Street and the Republic of Austria, - AREA circumferential reconstruction of the pedestrian street - Ilica, Streets of Austria, Talovca RELJKOVIĆEVA Street and the French Republic Square, planning and defining positions covered eaves on the bus and tram stations - construction and reconstruction of municipal infrastructure - public channels, water supply pipelines, gas pipelines, EEN network and DTI.

Architectural, engineering and surveying services

Hrvatske ceste d.o.o. | Published June 13, 2014
Winner
Institut IGH d.d.79766124714Janka Rakuše 1Zagreb 10000 ivan.krstanovic@igh.hr +385 16125333 +385 16125334
cpvs
71250000

Dodatne usluge na izradi svih potrebnih geodetskih i geotehničkih istražnih radova, svih potrebnih vrsta glavnih projekata i elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja za pristupne ceste mostu Pelješac te kompletnog upravnog postupka radi ishođenja građevne dozvole.

Architectural and related services

Klinička bolnica Dubrava | Published June 20, 2014
Winner
Pronad d.o.o.III. Vrbik 17Zagreb 10000 pronad@inet.hr +385 16198167 +385 16198636
cpvs
71200000

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade hitnog prijema, DB, ginekologije i opstetricije u sklopu KBD.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Nacionalni park Plitvička jezera | Published July 4, 2014  -  Deadline August 13, 2014
cpvs
71000000

Predmet nabave je izrada scenarija i izvedbenog projekta za multimedijski postav prezentacijskog centra sukladno tehničkoj specifikaciji predmeta nabave koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Grad Zagreb | Published July 5, 2014  -  Deadline August 13, 2014
cpvs
71000000

Predmet nabave je arhitektonsko i fotogrametrijsko snimanje arkada na Groblju Mirogoj.

Organisation of architectural design contests

Sveučilište u Zagrebu | Published July 10, 2014
Winner
Društvo arhitekata Zagreba87490332083Trg bana J.Jelačića 3/1Zagreb 10000 daz@zg.htnet.hr +385 14816151 +385 14816197
cpvs
71230000

Usluga organizacije i provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Grad Zagreb | Published July 19, 2014
cpvs
71000000

Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

Architectural, construction, engineering and inspection services

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. | Published July 22, 2014  -  Deadline September 3, 2014
cpvs
71000000

Glavni pregledi objekata.

Architecture, public, anonymous, for the implementation, the general, in one step. The competition for the preliminary architectural design for the constituents of the University of Zagreb: Faculty of Science (Science) - Construction of the complex: Biology, Geography and Geology Department of the location Horvatovac, North Campus, University of Zagreb client.

Društvo arhitekata Zagreba | Published August 19, 2014  -  Deadline October 30, 2014
cpvs
71200000

Arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju. Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF-a) – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever, naručitelja Sveučilišta u Zagrebu.

The public, international, open-ended, to realize, in one instance and an anonymous competition for architectural and urban design of the pastoral center, sports halls and swimming pools in the Parish of Dubrovnik.

Udruženje hrvatskih arhitekata | Published August 29, 2014  -  Deadline November 24, 2014
cpvs
71200000

Javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi dubrovačkoj.

Architecture and urban competition for architectural and urban design of the new building technology park Varazdin competence center for renewable energy (TPV - CKOIE).

Tehnološki park Varaždin d.o.o. | Published September 3, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
71200000

Arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu tehnološkog parka Varaždin-centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV - CKOIE).

Public, open to the realization, at one stage the anonymous competition for architectural and urban design construction building of Pharmacy and Biochemistry at the location Zmajevac 5, Campus North, for the purposes of the University of Zagreb (FBF) ev.br.nabave : 9c / 2014 MV.

Udruženje hrvatskih arhitekata | Published September 10, 2014  -  Deadline December 2, 2014
cpvs
71200000

Javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a) ev.br.nabave:9c/2014 MV-U.