Public tenders for architect, architecture in Lappeenranta Finland

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Market Research for Commercialization of LWLC Electrical Drive Architecture

Lappeenranta University of Technology | Published September 16, 2016  -  Deadline September 30, 2016
cpvs
73210000

The Lappeenranta University of Technology has developed a proprietary machine architecture based on direct liquid-cooled tooth-coil windings combined with unique and substantially less massive rotor and stator structures. The innovative architecture makes it possible to produce compact and lightweight electrical machine drives offering high torque at low operating speeds. The new electrical machine architecture is referred to as LWLC. The LWLC team is now seeking assistance in the commercialization of the new electrical machine architecture. Interested party may request the Invitation to tender material from hankinnat@lut.fi

relating to the construction of K-hospital Alterations position in the hospital: the changes of dialysis water system and D1-wing architect and principal

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published January 18, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
71000000

Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan K-sairaalan rakentamiseen liittyvien muutostöiden tekeminen kantasairaalassa ja tarkemmin dialyysin vesijärjestelmän ja D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ARK- JA pääsuunnittelu. Dialyysin vesijärjestelmä rakennetaan käsittämään tehovalvonnan ja teho-osaston sekä D1-siiven tilat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla. D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ala on noin 1 425 htm2 + 575 htm2. Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta. Suunnitteluvaiheen aluksi tutkitaan mahdollisuus uusia hankkeen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä sairaalan sisäilmalaatuvaatimukset takaavaksi ja energiatehokkaaksi. Osana tarjousta annetaan tarjoukseen sisältyvä osahinta tästä työkokonaisuudesta, jota käyttäen mahdollinen hyvityshinta määritellään, mikäli ilmanvaihtojärjestelmää ei hankkeen yhteydessä suunnitella ja toteuteta. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy kohdasta tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan K-sairaalan rakentamiseen liittyvien muutostöiden tekeminen kantasairaalassa ja tarkemmin dialyysin vesijärjestelmän ja D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ARK- JA pääsuunnittelu. Dialyysin vesijärjestelmä rakennetaan käsittämään tehovalvonnan ja teho-osaston sekä D1-siiven tilat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla. D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ala on noin 1 425 htm2 + 575 htm2. Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta. Suunnitteluvaiheen aluksi tutkitaan mahdollisuus uusia hankkeen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä sairaalan sisäilmalaatuvaatimukset takaavaksi ja energiatehokkaaksi. Osana tarjousta annetaan tarjoukseen sisältyvä osahinta tästä työkokonaisuudesta, jota käyttäen mahdollinen hyvityshinta määritellään, mikäli ilmanvaihtojärjestelmää ei hankkeen yhteydessä suunnitella ja toteuteta. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy kohdasta tarjouspyyntöasiakirjat. käyttäjätunnus on: dialyysiD1 salasana on: Eksote2017 Tarjoukset jätetään sähköisesti osoitteeseen tekniset@eksote.fi Sähköpostin aihekenttään tulee kirjoittaa Dialyysiveden ja D1-siiven muutos ARK suunnittelu Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan K-sairaalan rakentamiseen liittyvien muutostöiden tekeminen kantasairaalassa ja tarkemmin dialyysin vesijärjestelmän ja D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ARK- JA pääsuunnittelu. Dialyysin vesijärjestelmä rakennetaan käsittämään tehovalvonnan ja teho-osaston sekä D1-siiven tilat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla. D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ala on noin 1 425 htm2 + 575 htm2. Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta. Suunnitteluvaiheen aluksi tutkitaan mahdollisuus uusia hankkeen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä sairaalan sisäilmalaatuvaatimukset takaavaksi ja energiatehokkaaksi. Osana tarjousta annetaan tarjoukseen sisältyvä osahinta tästä työkokonaisuudesta, jota käyttäen mahdollinen hyvityshinta määritellään, mikäli ilmanvaihtojärjestelmää ei hankkeen yhteydessä suunnitella ja toteuteta. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy kohdasta tarjouspyyntöasiakirjat.

Health Care Federation of Municipalities of South Karelia social and related construction of the K-hospital alteration: Changes in dialysis, the water system and the D1-wing architect and principal

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published February 1, 2017
cpvs
71000000

in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal. Dialysis, the water system will be built to include power monitoring and power department, as well as D1-wing spaces in the contract documents indicated below. D1-wing modification and repair work, an area of ​​about 1425 HTM2 + 575 HTM2. Site address is Valto Käkelän street 1 53130 Lappeenranta. in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal. Dialysis, the water system will be built to include power monitoring and power department, as well as D1-wing spaces in the contract documents indicated below. D1-wing modification and repair work, an area of ​​about 1425 HTM2 + 575 HTM2. Site address is Valto Käkelän street 1 53130 Lappeenranta.

Architectural Design

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published December 30, 2016  -  Deadline February 8, 2017
cpvs
71000000

A more accurate value excluding VAT: EUR 1000000.00 Variants will be accepted (alternative tenders): no

Architectural design services

Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus | Published May 4, 2017
Winner
Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy,Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy,Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy,Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy,Wise Group Finland Oy,Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy
cpvs
71000000

Hankinnan tavoitteena on luoda kaupungin käyttöön yksilöimättömiin talonrakennukseen ja korjauksiin liittyvä arkkitehtisuunnittelupalvelun puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita tilaajien tarpeisiin. Toimeksiannon kohteena ovat pääosin kaupungin omistamien julkisten rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöiden sekä investointihankkeiden suunnittelutehtävät tilaajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Painopistealueena ovat kunnossapidon suunnittelutehtävät. Tämän vuoksi tarjoajan tulee sitoutua mahdollisten toimeksiantojen suorittamiseen tilaajan ilmoittamassa aikataulussa, mikä edellyttää tarjoajalta lyhyttä vasteaikaa. Lpr kaupungin Tilakeskus hankkii sopimuskaudella rakennusalan suunnittelu- ja konsulttipalveluita sekä muuta asiantuntijatyötä kaupunkikonsernin eri kokoisiin julkisiin rakennushankkeisiin ja muihin tarkoituksiin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. Kaikilla Lpr kaupunkikonsernin yksiköillä sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamalla Saimaan Tukipalvelut Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tehdä hankintoja saman sopimuksen perusteella. Palveluita hankitaan sopimuskaudella vain todellisen tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Hankintaan kuuluvat sellaiset suunnittelutyöt, jotka kohteen laajuuden tai luonteen vuoksi eivät sovellu tehtäväksi perinteistä suunnittelukilpailumenettelyä käyttäen. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden teettää suurimmat suunnittelukohteet erillisten urakkatarjous- tai suunnittelukilpailujen kautta. Hankinnan tavoitteena on luoda kaupungin käyttöön yksilöimättömiin talonrakennukseen ja korjauksiin liittyvä arkkitehtisuunnittelupalvelun puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita tilaajien tarpeisiin. Toimeksiannon kohteena ovat pääosin kaupungin omistamien julkisten rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöiden sekä investointihankkeiden suunnittelutehtävät tilaajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Painopistealueena ovat kunnossapidon suunnittelutehtävät. Tämän vuoksi tarjoajan tulee sitoutua mahdollisten toimeksiantojen suorittamiseen tilaajan ilmoittamassa aikataulussa, mikä edellyttää tarjoajalta lyhyttä vasteaikaa.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published February 5, 2015
cpvs
71000000, 44000000

Rakennuttajakonsultti.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published February 24, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
71000000, 71300000

Lappeenranta city will renovate and expand the Lappeenranta sports hall and bowling alley. This invitation to tender relates to the renovation and expansion planning.

In addition to the functionality of premises in the project pays special attention to the design stage achieving a healthy and safe spaces.

The design task is described in the tender documents and any supporting documents.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published January 21, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
71000000

in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal.

Dialysis, the water system will be built to include power monitoring and power department, as well as D1-wing spaces in the contract documents indicated below. D1-wing modification and repair work, an area of ​​about 1 425 + 575 htm² htm². Site address is Valto Käkelän Street 1, FI-53130 Lappeenranta.

The design phase to begin exploring the possibility of rendering and energy-efficient new ventilation system under the project hospital indoor air quality standards. As part of the offer given the cost The modestly in the bid for this work entity by using a potential compensation price is determined, if the ventilation system is not in connection with a project to design and implement.

Link to the tender documents can be found in the tender documents.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published December 31, 2016  -  Deadline February 8, 2017
cpvs
71000000

This acquisition aims to create a city for unspecified for construction of houses and arkkitehtisuunnitelupalvelun framework agreement related to repairs, which can be used during the contract period to buy a high-quality and cost-effective professional services to the needs of subscribers.

As a result, the tenderer must undertake to carry out any orders subscriber reporting schedule, which requires a provider of a short response time.

A more detailed description and requirements are described in the tender points Description sourcing and procurement background.

All of Lappeenranta kaupunkinkonsernin units, as well as the city's majority share owned by Saimaa Support Services Ltd has the right but not the obligation to award contracts on the basis of the same agreement.

The client undertakes no obligation to purchase certain amounts.

In addition, the subscriber reserves the right to carry out the major design targets a distinct urakkatarjous- or design contests through.

Chief designer names above must be at least 5 years of experience in engineering and project management.

Provider contract contact person responsible for the organization, operation and management of resources consultant cooperation framework agreement, as well as the representative of the tendering company operates a contact person in matters related to the framework agreement.

Contract includes tailor-mm. assessments required by the task, the design of tasks, communication design in terms of appropriate authorities, any licensing preparations, during the construction of consultations, the reception phase of tasks as well as any other tasks ordered by the subscriber.

The response time of the mandate of the receipt / opening of work and from the work site / customer's office is 1 day at the invitation of the subscriber (weekdays during office hours).

The consultant must be approved by the subscriber to be followed in the project commissioned plans, specification and guidelines, or the like.

Drawing and service instructions can be found in the town of Lappeenranta's website www.lappeenranta.fi (Construction and land development - Health Centre).

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published February 1, 2017  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
71000000

This acquisition aims to create a city for itemized for the building AND CONSULTING framework agreement related to repairs, which can be used during the contract period to buy a high-quality and cost-effective structural design expert services to the needs of subscribers.

As a result, the tenderer must undertake to carry out any orders subscriber reporting schedule, which requires a provider of a short response time.

A more detailed description and requirements are described in the tender points Description sourcing and procurement background.

All of Lappeenranta kaupunkinkonsernin units, as well as the city's majority share owned by Saimaa Support Services Ltd has the right but not the obligation to award contracts on the basis of the same agreement.

The client undertakes no obligation to purchase certain amounts.

In addition, the subscriber reserves the right to carry out the major design targets a distinct urakkatarjous- or design contests through.

Responsibility Coordinator designated should be at least 5 years of experience in engineering and project management.

Provider contract contact person responsible for the organization, operation and management of resources consultant cooperation framework agreement, as well as the representative of the tendering company operates a contact person in matters related to the framework agreement.

Contract includes tailor-mm. assessments required by the task, the design of tasks, communication design in terms of appropriate authorities, any licensing preparations, during the construction of consultations, the reception phase of tasks as well as any other tasks ordered by the subscriber.

The response time of the mandate of the receipt / opening of work and from the work site / customer's office is 1 day at the invitation of the subscriber (weekdays during office hours).

The consultant must be approved by the subscriber to be followed in the project commissioned plans, specification and guidelines, or the like.

Drawing and service instructions can be found in the town of Lappeenranta's website www.lappeenranta.fi (Construction and land development - Health Centre).

of the content of design services is determined by the individual orders in the order.

Structural Design Tasks include, for example, all the usual related to the project of building construction or repair of the planning tasks and structure of the design task list RAK12 (RT 10-11128), the main design task list PS 12 in accordance with the structural design tasks.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published March 15, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
71000000, 71300000

Lappeenranta city will renovate and expand the Lappeenranta sports hall and bowling alley. This invitation to tender concerns the renovation and expansion planning.

In addition to the functionality of premises in the project pays special attention to the design stage achieving a healthy and safe spaces.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published January 19, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
71000000

in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal.

Site address is Valto Käkelän Street 1, FI-53130 Lappeenranta.

As part of the offer given the cost The modestly in the bid for this work entity by using a potential compensation price is determined, if the ventilation system is not in connection with a project to design and implement.

Link to the tender documents can be found in the tender documents.

in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal.

Site address is Valto Käkelän Street 1, FI-53130 Lappeenranta.

As part of the offer given the cost The modestly in the bid for this work entity by using a potential compensation price is determined, if the ventilation system is not in connection with a project to design and implement.

Link to the tender documents can be found in the tender documents.

Username is: dialyysiD1.

The password is: Eksote2017.

Tenders shall be submitted electronically to: tekniset@eksote.fi

E-mail subject field will write the change Dialyysiveden and D1-wing ARK design.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published January 19, 2017  -  Deadline February 15, 2017
cpvs
71000000

This acquisition aims to create a city for itemized for the building AND CONSULTING framework agreement related to repairs, which can be used during the contract period to buy a high-quality and cost-effective HVAC design expert services to the needs of subscribers.

As a result, the tenderer must undertake to carry out any orders subscriber reporting schedule, which requires a provider of a short response time.

A more detailed description and requirements are described in the tender points Description sourcing and procurement background.

All of Lappeenranta kaupunkinkonsernin units, as well as the city's majority share owned by Saimaa Support Services Ltd has the right but not the obligation to award contracts on the basis of the same agreement.

The client undertakes no obligation to purchase certain amounts.

In addition, the subscriber reserves the right to carry out the major design targets a distinct urakkatarjous- or design contests through.

Responsibility Coordinator designated should be at least 5 years of experience in engineering and project management.

Provider contract contact person responsible for the organization, operation and management of resources consultant cooperation framework agreement, as well as the representative of the tendering company operates a contact person in matters related to the framework agreement.

Contract includes tailor-mm. assessments required by the task, the design of tasks, communication design in terms of appropriate authorities, any licensing preparations, during the construction of consultations, the reception phase of tasks as well as any other tasks ordered by the subscriber.

The response time of the mandate of the receipt / opening of work and from the work site / customer's office is 1 day at the invitation of the subscriber (weekdays during office hours).

The consultant must be approved by the subscriber to be followed in the project commissioned plans, specification and guidelines, or the like.

Drawing and service instructions can be found in the town of Lappeenranta's website www.lappeenranta.fi (Construction and land development - Health Centre).

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published January 25, 2017  -  Deadline February 22, 2017
cpvs
71000000

This acquisition aims to create a city for itemized for the building AND CONSULTING framework agreement related to repairs, which can be used during the contract period to buy a high-quality and cost-effective electricity, security systems and audio-visual systems design expert services to the needs of subscribers.

As a result, the tenderer must undertake to carry out any orders subscriber reporting schedule, which requires a provider of a short response time.

A more detailed description and requirements are described in the tender points Description sourcing and procurement background.

All of Lappeenranta kaupunkinkonsernin units, as well as the city's majority share owned by Saimaa Support Services Ltd has the right but not the obligation to award contracts on the basis of the same agreement.

The client undertakes no obligation to purchase certain amounts.

In addition, the subscriber reserves the right to carry out the major design targets a distinct urakkatarjous- or design contests through.

Responsibility Coordinator designated should be at least 5 years of experience in engineering and project management.

Provider contract contact person responsible for the organization, operation and management of resources consultant cooperation framework agreement, as well as the representative of the tendering company operates a contact person in matters related to the framework agreement.

Contract includes tailor-mm. assessments required by the task, the design of tasks, communication design in terms of appropriate authorities, any licensing preparations, during the construction of consultations, the reception phase of tasks as well as any other tasks ordered by the subscriber.

The response time of the mandate of the receipt / opening of work and from the work site / customer's office is 1 day at the invitation of the subscriber (weekdays during office hours).

The consultant must be approved by the subscriber to be followed in the project commissioned plans, specification and guidelines, or the like.

Drawing and service instructions can be found in the town of Lappeenranta's website www.lappeenranta.fi (Construction and land development - Health Centre).

of the content of design services is determined by the individual orders in the order.

1.1) Technical Building electrical design tasks include, for example, all the usual tasks of electrical engineering and electrical design tasks KH X4-00519 and Ratu RT 10-11129) in accordance with the technical design of the house in the task list (TATE12, RT 10-11129, related to building construction or repair project.

1.2) Planning for outdoor lighting.

Specification, bill of quantities and cost estimate includes the mandate, regardless of the extent of the object.

They are shown in yleissuunnitelmatasoisesti special lighting objects, lighting methods used and the environment, water and art subjects, or combinations of the above.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Liikennevirasto | Published August 11, 2016
Winner
Road Consulting Oy
cpvs

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan Lämpövoima Oy | Published August 15, 2015  -  Deadline August 21, 2015
cpvs
71000000

Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

Architectural, construction, engineering and inspection services

Lappeenrannan Lämpövoima Oy | Published July 8, 2015  -  Deadline August 21, 2015
cpvs
71000000

Lappeenranta Hyväristönmäen wastewater treatment plant and the transmission line overall design.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Liikennevirasto | Published July 2, 2015  -  Deadline August 14, 2015
cpvs
71000000

The agreement consists of the following tasks: security devices instructions for use of the railway system management, as well as traction grouping diagrams maintenance. Of safety instructions for use of the rail system includes the management of railway interlocking systems, remote control systems and railway level crossing warning establishments operating instructions and accompanying documents belonging to the management. User can include text documents, pictures and diagrams. Drafting, updating and maintenance of safety instructions for use of a third party is responsible, this agreement includes the maintenance of an electronic format, distribution, as well as the identification of codes on the instructions of management. The task includes also maintains a list of detected errors in the instructions for use and repair needs. In the electrified track grouping diagrams maintenance of the grouping are diagrams showing a certain section of line tracks the allocation of overhead line linking groups, as well as traction components in the form of a diagram. Object of the contract includes the maintenance of the grouping diagrams updating of contractors and the condition reported by the controller. Up-to-date instructions for use of railway security devices and traction grouping diagrams are available on the Transport Agency's Track Data extranet. The agreement is valid for three (3) years. In addition, the subscriber reserves the right to subscribe for three (3) option years. Invitation to tender in the material content of the work described in more detail.

Taipalsaaren service apartments, the main and architectural design

KOY Taipalsaaren Asunnot | Published May 19, 2015  -  Deadline May 26, 2015
cpvs
71000000, 71200000

CORRECTION NOTICE: Koy Taipalsaaren Flats ask for an offer in accordance with the attached tender sheltered housing and assisted living housing the main and architectural design. ORIGINAL OFFER REQUEST MISSING ANNEX 3

Architectural, construction, engineering and inspection services

Rautjärven kunta, tekninen keskus | Published November 12, 2014  -  Deadline November 10, 2014
cpvs
71000000

Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut