Call +44 800 9755 164

Public tenders for architect, architecture in Finland

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

A13325 Hämeenlinna women's prison, Project Planning, architect and principal

Senaatti-kiinteistöt | Published January 18, 2017  -  Deadline February 17, 2017
The requirements in the contract documents in accordance with the specified Hämeenlinna women's prison new building project planning (planning and stock options) and the main architectural design of the Hämeenlinna prison campus. The extent of the building is approx. 6,500 gross m2, the project design will start immediately after the selection of designers. Completion of the project v. Towards the end of 2019. Hämeenlinna women's prison new building project planning (planning and stock options) and the main architectural design of the Hämeenlinna prison campus. The extent of the building is approx. 6,500 gross m2, the project design will start immediately after the selection of designers. Completion of the project v. Towards the end of 2019. Variants will be accepted (alternative tenders): no requirements in the contract documents in accordance with the specified

relating to the construction of K-hospital Alterations position in the hospital: the changes of dialysis water system and D1-wing architect and principal

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published January 18, 2017  -  Deadline February 24, 2017
Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan K-sairaalan rakentamiseen liittyvien muutostöiden tekeminen kantasairaalassa ja tarkemmin dialyysin vesijärjestelmän ja D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ARK- JA pääsuunnittelu. Dialyysin vesijärjestelmä rakennetaan käsittämään tehovalvonnan ja teho-osaston sekä D1-siiven tilat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla. D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ala on noin 1 425 htm2 + 575 htm2. Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta. Suunnitteluvaiheen aluksi tutkitaan mahdollisuus uusia hankkeen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä sairaalan sisäilmalaatuvaatimukset takaavaksi ja energiatehokkaaksi. Osana tarjousta annetaan tarjoukseen sisältyvä osahinta tästä työkokonaisuudesta, jota käyttäen mahdollinen hyvityshinta määritellään, mikäli ilmanvaihtojärjestelmää ei hankkeen yhteydessä suunnitella ja toteuteta. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy kohdasta tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan K-sairaalan rakentamiseen liittyvien muutostöiden tekeminen kantasairaalassa ja tarkemmin dialyysin vesijärjestelmän ja D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ARK- JA pääsuunnittelu. Dialyysin vesijärjestelmä rakennetaan käsittämään tehovalvonnan ja teho-osaston sekä D1-siiven tilat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla. D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ala on noin 1 425 htm2 + 575 htm2. Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta. Suunnitteluvaiheen aluksi tutkitaan mahdollisuus uusia hankkeen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä sairaalan sisäilmalaatuvaatimukset takaavaksi ja energiatehokkaaksi. Osana tarjousta annetaan tarjoukseen sisältyvä osahinta tästä työkokonaisuudesta, jota käyttäen mahdollinen hyvityshinta määritellään, mikäli ilmanvaihtojärjestelmää ei hankkeen yhteydessä suunnitella ja toteuteta. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy kohdasta tarjouspyyntöasiakirjat. käyttäjätunnus on: dialyysiD1 salasana on: Eksote2017 Tarjoukset jätetään sähköisesti osoitteeseen tekniset@eksote.fi Sähköpostin aihekenttään tulee kirjoittaa Dialyysiveden ja D1-siiven muutos ARK suunnittelu Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan K-sairaalan rakentamiseen liittyvien muutostöiden tekeminen kantasairaalassa ja tarkemmin dialyysin vesijärjestelmän ja D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ARK- JA pääsuunnittelu. Dialyysin vesijärjestelmä rakennetaan käsittämään tehovalvonnan ja teho-osaston sekä D1-siiven tilat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla. D1-siiven muutos- ja korjaustöiden ala on noin 1 425 htm2 + 575 htm2. Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta. Suunnitteluvaiheen aluksi tutkitaan mahdollisuus uusia hankkeen yhteydessä ilmanvaihtojärjestelmä sairaalan sisäilmalaatuvaatimukset takaavaksi ja energiatehokkaaksi. Osana tarjousta annetaan tarjoukseen sisältyvä osahinta tästä työkokonaisuudesta, jota käyttäen mahdollinen hyvityshinta määritellään, mikäli ilmanvaihtojärjestelmää ei hankkeen yhteydessä suunnitella ja toteuteta. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin löytyy kohdasta tarjouspyyntöasiakirjat.

Health Care Federation of Municipalities of South Karelia social and related construction of the K-hospital alteration: Changes in dialysis, the water system and the D1-wing architect and principal

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä | Published January 20, 2017
in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal. Dialysis, the water system will be built to include power monitoring and power department, as well as D1-wing spaces in the contract documents indicated below. D1-wing modification and repair work, an area of ​​about 1425 HTM2 + 575 HTM2. Site address is Valto Käkelän street 1 53130 Lappeenranta. in the invitation to tender is a modification of the construction of the South Karelia Central Hospital K-making position in the hospital and in more detail in dialysis water system and D1-wing modifications and repairs ARK- and principal. Dialysis, the water system will be built to include power monitoring and power department, as well as D1-wing spaces in the contract documents indicated below. D1-wing modification and repair work, an area of ​​about 1425 HTM2 + 575 HTM2. Site address is Valto Käkelän street 1 53130 Lappeenranta.

Architectural Competition

Turun Ylioppilaskyläsäätiö | Published January 18, 2017
Turku Student Village Foundation organizes two student housing blocks of the design of the architectural competition. The competition is organized architecture of an invited competition in accordance with the principles of the construction design competition in which participants of competition are selected from among the minimum requirements to eligible registered. Design solutions will be the urban landscape, architecturally and functionally high-quality and viable. The design of the solution must meet the technical and economic, energy-saving and life-cycle financial goals in a fair, appropriate and feasible. The final amount of the construction takes shape further planning and change the formula of competition. assessed the extent of the competition new construction projects shall not exceed: 1. of 8 000 - 12 000 m² October 2 000 20 000kem² area 2 is pending before the town plan change / 9/2010 formula ID "Silence of the hill," diario number 13664-2009. The results of the contest will serve as the basis for the status change in the formula are prepared. Architecture complain about the competition, participants are invited to participate in the contest in the two regions, but the restoration of areas design competitions are held and settled in parallel separate competition. Turku Student Village Foundation organizes two student housing blocks of the design of the architectural competition. The competition is organized architecture of an invited competition in accordance with the principles of the construction design competition in which participants of competition are selected from among the minimum requirements to eligible registered.

Architectural and related services

City of Vantaa, Land Use, Building and Environmental Department | Published January 18, 2017  -  Deadline April 28, 2017

The City of Vantaa is organising, together with private landowners, an open international ideas competition for the design of urban blocks in the Aviapolis area in the city district of Veromies. Housing, workplaces, green areas as well as public and private services are planned for the competition area.

The objective of the architecture competition is to generate an ideas-level plan that will form the basis for the land use and detailed planning of the area, support the Aviapolis vision and create a unique urban identity for the area.

The organisers of the competition are the City of Vantaa together with the private landowners YIT Rakennus Oy, Kiinteistö Oy Rälssitie 16, Kiinteistö Oy Vantaan Paavontalo, L-House Oy and DBC Systems Oy. The competition is being arranged in cooperation with the Finnish Association of Architects (SAFA).

Vantaan kaupunki järjestää yhdessä yksityisten maanomistajien kanssa avoimen kansainvälisen ideakilpailun Veromiehen kaupunginosaan Aviapoliksen alueelle sijoittuvien korttelialueiden suunnittelusta. Kilpailualueelle kaavaillaan asumista, työpaikkoja, viheralueita sekä julkisia ja yksityisiä palveluja.

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena on tuottaa alueen maankäytön ja asemakaavoituksen pohjaksi ideatasoinen suunnitelma, joka tukee Aviapoliksen visiota ja luo alueelle omaleimaista kaupunkikuvaa.

Kilpailun järjestäjät ovat Vantaan kaupunki sekä yksityiset maanomistajat, YIT Rakennus Oy, Kiinteistö Oy Rälssitie 16, Kiinteistö Oy Vantaan Paavontalo, L-House Oy sekä DBC Systems Oy. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Organisation of architectural design contests

Turun Ylioppilaskyläsäätiö | Published January 19, 2017

Turku Student Village Foundation organizes two student housing blocks of the design of the architectural competition.

The competition is organized architecture of an invited competition in accordance with the principles of the construction design competition in which participants of competition are selected from among the minimum requirements to eligible registered.

Design solutions will be the urban landscape, architecturally and functionally high-quality and viable. The design of the solution must meet the technical and economic, energy-saving and life-cycle financial goals in a fair, appropriate and feasible.

The final amount of the construction takes shape further planning and change the formula of competition. assessed the extent of the competition new construction projects shall not exceed:

August 1 000 - 12 000 m²;

October 2 000 and 20 000 m².

The region 2 is pending before the town plan change / 9/2010 formula ID "Silence of the hill," diario number 13664-2009.

The results of the contest will serve as the basis for the status change in the formula are prepared. Architecture complain about the competition, participants are invited to participate in the contest in the two regions, but the restoration of areas design competitions are held and settled in parallel separate competition.

Organisation of architectural design contests

Vantaan kaupunki | Published December 15, 2016  -  Deadline April 28, 2017

Open international arkkitehtuurikipailu. Competition in Finnish and English.

The City of Vantaa organized in conjunction with private landowners in an open international ideas competition Veromies district are placed in the area Aviapolis block areas planning. The competition is planned in the area housing, jobs and public and private services.

Architecture purpose of the competition is to produce a range of land use and town planning as a basis for the idea-level plan that supports Aviapolis vision and creates a distinctive image and identity.

The organizers are the City of Vantaa, as well as private landowners, YIT Construction Ltd, Real Estate Company Rälssitie 16, Property Oy Vantaa Paavo's house, L-House Oy and Oy DBCSystems. Competition carried out in cooperation with the Finnish Association of Architects (SAFA) in accordance with the Architects' Association of the competition.

Estimated time of the competition is 16.1-26.4.2017.

The competition is open to all and the nature of idea competition, which does not result in the assignment. However, the competition organizers reserve the option to subscribe to our award-winning design work or redeemed from the makers of the proposals.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Jyväskylän kaupunki | Published January 3, 2017  -  Deadline February 3, 2017

The acquisition includes Keljonkangas yhtenäiskoulu new building for the main and architectural design and the need for the report to be attached to the so-called. Triangle Quarter Quarter plan for the region.

The design is implemented BIM.

provisional timetable for the project is as follows:

- The main architect and designer selected in March 2017,

- Other designer choices (love, HEVAC, electrical and geosuunnittelu) carried out in March-April 2017,

- The project plan will be prepared and approved by the City Council in the autumn of 2017,

- Contract calculation plans will be prepared for the calculation of the spring of 2018,

- Construction starts in the summer of 2018,

- The building will be ready to be introduced for the spring term 2020.

The spatial design would reflect the new curriculum and new learning environments.

The acquisition includes Keljonkangas yhtenäiskoulu new building for the main and architectural design (including green spaces, interior design and acoustics).

Architectural, engineering and planning services

Eskoon Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä | Published January 21, 2017  -  Deadline February 17, 2017

Eskoon Social Services Consortium Support and Overall Design of new premises for the Center of Competence.

Status of the program according to the magnitude of the project as a whole is approximately 6 000 m², of which 864 kem² is already existing and the facilities to be renovated.

The overall design includes the following design areas:

- The main architect design,

- Structural engineering,

- HVAC design,

- Sähkösuunittelun,

- Fire extinguisher equipment design,

- Pool equipment design,

- Oxygen and imujärjestelmäsuunnittelut.

Architectural Design / Architectural Planning Office will act as head designer.

Support and Expertise of the total project design.

Status of the program amounting to a total of approximately 6 000 m², of which 864 have already been kem² mass and the facilities to be renovated.

The overall design includes:

- The main architect design,

- Structural engineering,

- HVAC design,

- Sähkösuunittelun,

- Fire extinguisher equipment design,

- Pool equipment design,

- Oxygen and imujärjestelmäsuunnittelut.

Architectural Design / Architectural Planning Office will act as head designer.

Project planning and implementation schedule is tentatively the following (months / years):

- Eskoon joint board selects designers 24.02.2017,

- Planning the initial meeting, reviewing the source information 3/2017,

- L2 Design: 3-4 / 2017

- Structural and engineering design starts: 3/2017,

- Approval of the principal drawings: 16/06/2017 (Board of Directors);

- Building permit procedure 7-8 / 2017

- Työpiirros / contract design calculation 6-8 / 2017

- Construction Accounting period 8-9 / 2017

- Construction 10/2017 - 12/2018.

Invitation to tender documents must be requested electronically kirjaamo@eskoo.fi Documents shall be supplied in PDF.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Helsingin Kaupungin asuntotuotantotoimisto | Published December 21, 2016  -  Deadline February 3, 2017
The overall design is included in the main, architectural, structural, and electrical engineering HEVAC information modeling in accordance with this tender questionnaire. 

coordination of plans pihasuunnittelmiin belongs to the responsibility of the planning team.

Contract tendered as a whole in order to achieve the schedule management and low-cost.

The agreement begins the signature of the contract and will be valid until the contract obligations have been met by accepting the client's way.

The acquisition of the declared value is indicative and not binding on the developer.

Description of the power held:

The architectural planning with regard to the planning group will appoint a chief designer, project architect and data model coordinator.

In addition, each special design industry will rename the project designer.

Conglomerates may be used in particular for large-scale, professional skills, or resources in various fields that require procurement.

However, all members of the group along with the corresponding contractual liability jointly and severally signing of the contract.

The group must undertake to ensure that designated in the tender members of the group are available for the implementation of the contract, if a group is selected.

Purpose of the competition:

The design shall take into account the co-operation, matching and meetings with blocks of 29 041 and 29 040 other designers / developers.

The designers responsible for the boundary conditions set by the town plan and the ATT, residential buildings, parking facility, and related structures cover the cost of the limits required by the design.

In addition, the design of compliance with ATT's mallidetaljeja, as well as the client's instructions.

In this case, a fee be revised as indicated in the invitation to tender for extra charge.

Geotechnical design by: Finnmap Infra Oy.

Patio design by Landscape architects Byman and Ruokonen.

Competition destination:

Patio planned the whole block for joint use, yard design is not part of the acquisition.

Plot of land distribution and forming device to initiate at the beginning of the design, the initial division of land for proposals can be found in the project plan.

The cost calculations makes the developer.

The design goals:

- ATT fit into the limits imposed by the price-cost (Housing Company)

- Good value for money,

- Facades, roof, yards and public spaces long life and easy maintenance,

preliminary ruling body of the building:

- Precast concrete frame,

- Floor essentially hollow-core slabs,

- Balcony Tiles mainly Pillar / pielituettuja.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Espoon kaupunki | Published December 20, 2016  -  Deadline January 30, 2017
The contract is divided into two areas, which are: 

Consulting services related to the development, acquisition and management of ICT services.

Consulting services related to the overall management and development of the ICT architecture.

Descriptive content areas are described in the invitation to tender Annex 1: Service Description.

The acquisition may in addition contain the total value of the framework agreement in relation to reasonable technology and specialized equipment required for the delivery of services, as well as the purchase of each purchase installments linked to complementary services, for example, applications, and software used in the management of a service target area, either as a service or SaaS lisenssihankintoina.

The City of Espoo ask for an offer acquisition sub-area A: Consulting services related to the development, acquisition and management of ICT services.

The City of Espoo will acquire an experienced top expert team who are capable on their own initiative and actively support primarily in information technology, Espoo (later ETT) procurement of ICT services, development and management.

His tender, the tenderer must appoint four experienced experts (core team):

- Leading consultant.

- Specialist consultant.

- Expert Project Manager.

- Project manager.

Regular mandates for other experts can be used in addition to the core team in accordance with the Client's needs.

A more detailed description of the service is a call for tenders in the Annex 1.

The City of Espoo can not commit itself to certain purchase volumes during the contract period.

Of the framework agreement have been described in the invitation to tender Annex 5: Framework agreement.

The City of Espoo consolidated entities can join the tender to be drawn up on the basis of this contract invitation to tender in the Annex 2 of the main terms of the contract accordingly.

The City of Espoo ask for an offer acquisition sub-area B: Consulting services related to the overall management and development of the ICT architecture

The tenderer is expected to experience very strong and the overall development of the ICT architecture and photography, as well as the overall management and ICT architecture, especially in public administration and local government sector.

The tenderer must nominate two senior experts (core team):

- The leading architect,

- An experienced ICT architect.

Regular mandates for other experts can be used in addition to these architects appointed in accordance with the Client's needs.

A more detailed description of the service is a call for tenders in the Annex 1.

The City of Espoo can not commit itself to certain purchase volumes during the contract period.

Of the framework agreement have been described in the invitation to tender Annex 5: Framework agreement.

The City of Espoo consolidated entities can join the tender to be drawn up on the basis of this contract invitation to tender in the Annex 2 of the main terms of the contract accordingly.

Architectural Design

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published December 30, 2016  -  Deadline February 8, 2017
A more accurate value excluding VAT: EUR 1000000.00 Variants will be accepted (alternative tenders): no

Architectural Planning Framework 2017

Tohmajärven kunta/tekninen toimi | Published December 27, 2016  -  Deadline January 31, 2017
Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry. Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry.

Architectural and pääsuunnittelupalvelut puitejärjestelynä

Uudenkaupungin kaupunki | Published December 23, 2016  -  Deadline February 6, 2017
the subject of the contract is in Uusikaupunki itemized for the building and repair of architectural and pääsuunnittelupalvelut two (2) year contract period. The acquisition includes the contracting entity the option to continue the contract period of two (2) one (1) year of additional options. The repurchases will be framework agreements and individual assignments will be purchased from selected suppliers that agreement in accordance with the terms of the framework agreement. Framework agreement does not apply to the contracting entity large projects identified, which will invite tenders separately. Chief designer includes individual mandates for the Land Use and Building Act and other legislation in force and the authorities of the regulations and instructions issued tasks and responsibilities of the chief designer. The assignments will be based on individual projects related to architectural and pääsuunnittelijapalveluista and tasks will be specified in accordance with the respective project plan. The supplier must commit to providing orders immediately at the beginning of the contract period. The aim is for the contract period begins on 3.1.2017. the subject of the contract is in Uusikaupunki itemized for the building and repair of architectural and pääsuunnittelupalvelut two (2) year contract period. The acquisition includes the contracting entity the option to continue the contract period of two (2) one (1) year of additional options. The repurchases will be framework agreements and individual assignments will be purchased from selected suppliers that agreement in accordance with the terms of the framework agreement. Framework agreement does not apply to the contracting entity large projects identified, which will invite tenders separately. Variants will be accepted (alternative tenders): no

Organisation of architectural design contests

Ylivieskan seurakunta | Published January 19, 2017

Ylivieskan seurakunta järjestää yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa yleisen ideakilpailun Ylivieskan uuden kirkon ja seurakuntasalin sekä kirkon lähiympäristön suunnittelusta.

Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kilpailuna.

Kilpailutehtävänä on suunnitella tulipalossa menetetyn tilalle Ylivieskan seurakunnalle uusi kirkko, jonka odotetaan myönteisellä tavalla liittyvän kristilliseen kirkkorakennusperinteeseen.

Kilpailun tulos tulee toimimaan lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle.

Architectural, engineering and planning services

Helsingin kaupungin rakennusvirasto | Published December 14, 2016  -  Deadline February 1, 2017

The City of Helsinki Public Works Department will be tendered as defined in the invitation to tender for the design and expert services, parks and other green areas (Appendix 8):

1. Cross-cutting environmental planning assignments, general and building design;

2. Conventional green space planning missions;

3. Cross-cutting strategic-level environmental plans and reports;

4. Reference of plans relating to town planning, as well as the general idea and design;

5. Cultural and historical environmental reports.

The purpose of the invitation to tender is to conclude a framework agreement 1 - 4 of subsets of five (5) with the selected contractor and sub-totality five three (3) with the selected contractor.

The client reserves the right to choose to tender a separate purchase also projects a framework agreement within the district.

The task includes the green and the general sports areas and construction planning, as well as street environments, universal design. Assignments are new construction or refurbishment projects engineering tasks.

Conventional design assignments are typically in the park and the building plans for green space and improvements to the treatment planning.

The task includes the urban environment, the strategic level of preparation of studies and plans, management and development plans, product and service policies and programming measures (eg. Regional plan, network plan, hulevesiselvitys, property management, etc.).

The task includes a reference of public land plots, as well as outdoor areas or draft-design or explanations. These tasks are essentially planning assignments zoned areas.

The task includes various scaled, particularly culturally and historically valuable environments (buildings) reports, as well as common areas that plot regions.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Liikennevirasto | Published December 20, 2016  -  Deadline January 31, 2017

The new Saimaa Canal railway bridge (a composite betonikantinen box-girder bridge) and Pontus underpass (3-span pre-stressed concrete continuous slab bridge) building design, as well as the old bridges similar demolition designing, course correction design kmv 293 + 200 - 295 + 200, track geometry design kmv 293 + 200 - 295 200, taking into account the requirements of safety equipment and electrical track geometry structures kmv 291 + 500 - 296 + 000.

The building design includes. the following measures and osatehtä-design of the relevant evidence:

- The design of the new double-rail bridges,

- Saimaa Canal Railway Bridge (betonikantinen a composite box beam bridge)

- Pontus underpass bridge (3-span pre-stressed concrete continuous slab bridge)

- Preparation of the Saimaa Canal Railway Bridge Km 294 + 164 demolition plan,

- Pontus aks 294 + 594 demolition plan drafting,

- Track the adjustment design kmv 293 + 200 - 295 + 200,

- Geotechnical design,

- Track geometry design kmv 293 + 200 - 295 + 200, taking into account the requirements of safety equipment and electrical track geometry structures kmv 291 + 500 - 296 + 000,

- The establishment of supplementary soil research and measurement program,

- Checking and replenishment of source data, the output data model update,

- The building plan is drawn up by modeling the goal of high-quality compatible plans, which can be utilized in the implementation phase, as well as utilization of data models and project management of design progress,

- Work flow design,

- Design work term traffic arrangements,

- Disposal of the material in the archives of the subscriber according to the definition of the task,

Site launch the service and to subscribe to the final will be determined after the project funding decision no later than 30.01.2018 (option).

In addition, the customer notifies that at this stage, that this tender winning company, involved in the assignment or sub-contracting with another company within the same group will potentially be disqualified later in this construction project put out to tender for contracts for works, etc. Competitions.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus | Published December 20, 2016  -  Deadline February 2, 2017

Real estate company Seinäjoki Technology Centre of Health to request an offer M-house electrical engineering in accordance with the overall design of the invitation to tender. The offer is requested electrical engineering phases (L2-T2 stages) and the term of the implementation phase tasks of the designer.

Unfortunately there is a proposal for design of the L1 level of architectural plans. with regard to the health of the technology center on the implementation of the project decision making for health technology the government.

Before the designer has access to the call for tenders shall return the attached notice of this document signed and filled in contact by e-mail ari.hietaharju@epshp.fi

Electrical engineering design expertise includes the Provider on the basis of work program through detailed design, design directions based on the starting points, and TATE12 liiteasiakirja- material. The planning guidelines of design made the content is presented. Planning Guide is an integral part of the invitation to tender.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto | Published January 4, 2017  -  Deadline February 16, 2017

related to construction project management services for infrastructure projects (street, park and other green areas) east of Helsinki in the area. The project management service includes infrastructure construction, project management, cost and quality management, specialist and ancillary tasks related to construction.

The City of Helsinki Public Works Department to request a quotation, the period 1.3.2017-31.5.2018 are scheduled infrastructure projects (street, park and other green areas) related to construction management, project management services. The project management service includes infrastructure construction, project management, cost and quality management, to make statements and related construction management expertise and operational support.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Published December 30, 2016  -  Deadline February 9, 2017

South Ostrobothnia Hospital District to request an offer renovation projects in electrical engineering in accordance with the invitation to tender in the period 01.01.2017 - 31.12.2018 and the option period 01.01.2019 - 31.12.2020. Design projects that have been initiated before the start of the contract are not covered by this invitation to tender. initiated during the contract design projects are managed to the end.

The tendering documentation are available at https://palse.fi

annexed to the invitation to tender in the draft timetable occur repair and alteration construction projects in the coming years. projects set out in the Annex and declarations of areas not binding. Renovation Destinations carried out in accordance with the South Ostrobothnia Hospital District of circuit each year of the council's decisions.

Routine Maintenance possibly related, minor design need is included in the scope of the tender.

The client reserves the right to tender bigger renovations Planning is urakkakohtaisesti.