Public tenders for architectural-design in Denmark

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Architectural design services

Region Hovedstaden, Herlev and Gentofte Hospital, Herlev-matriklen | Published April 13, 2016  -  Deadline May 10, 2016
cpvs

Architectural design services

Architectural design services

Region Hovedstaden, Herlev and Gentofte Hospital, Herlev-matriklen | Published April 19, 2016  -  Deadline May 10, 2016
cpvs

Architectural design services

Architectural design services

Naturstyrelsen | Published April 25, 2013  -  Deadline May 14, 2013
cpvs
71220000

Architectural design services

Architectural design services

Naturstyrelsen | Published April 13, 2013  -  Deadline May 14, 2013
cpvs
71220000

Architectural design services

architectural design services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme | Published October 16, 2012
cpvs
71220000, 71240000, 71320000, 71421000

architectural design services

Architectural design services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme | Published February 4, 2012  -  Deadline February 21, 2012
cpvs
71220000, 71240000, 71320000, 71421000

Architectural design services

architectural design services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme | Published February 4, 2012  -  Deadline February 21, 2012
cpvs
71220000, 71240000, 71320000, 71421000

architectural design services

architectural design services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme | Published January 25, 2012  -  Deadline February 21, 2012
cpvs
71220000, 71240000, 71320000, 71421000

architectural design services

Architectural design services

Region Hovedstaden, Herlev and Gentofte Hospital, Herlev-matriklen | Published January 10, 2017
Winner
COWI A/S
cpvs
71220000

Region Hovedstaden and Novo Nordisk Fonden have a common vision to ensure patients with diabetes can be offered a treatment of international class. Steno Diabetes Center Copenhagen is preliminary estimated to a gross area of approx. 18 000 m2 plus a basement parking, and should be able to embrace approx. 11-13 000 patients plus 330 full time employees in 2020. The centre should contain clinics to patients in all ages, research facilities, plus health promoting and education activities addressed to the entire Region Hovedstaden. Through a design contest a winner has been found and the contracting authority has entered into a full-service contract regarding design of the project, pursuant to § 82 in the Danish Procurement Act.

The contract is awarded to the winner of the Design Contest. The full-service contract comprise all necessary design related services to complete the project.

Architectural design services 2014 / S 167-297850

Frederikssund Kommune | Published September 2, 2014  -  Deadline September 15, 2014
cpvs
71220000, 71320000

Architectural design

architectural design services

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Published October 31, 2012
Winner
Erik Møller Arkitekter A/S København V 1711 København DENMARK Telephone: +45 42147000 Internet address: www.ema.dk Fax: +45 42147099
cpvs
71220000, 71520000

Anstalten for Domfældte i Ilulissat, Grønland, skal om- og tilbygges fra de nuværende 9 pladser til i alt 19 pladser. Samtidig skal der ske etablering af beskæftigelses- og fritidsfaciliteter. Der skal etableres to nye bygninger A og B på henholdsvis 530 m2 og 85 m2 i forlængelse af eksisterende bygning C på 483 m2. Bygning C skal samtidig ombygges. Byggeriet forventes færdiggjort i medio 2014. De anslåede byggeudgifter vurderes til i alt ca. 15 000 000 DKK. Beløbet er kun et overslag og er eksklusiv rådgiveromkostninger. Entrepriseopgaverne ønskes udbudt i fagentrepriser. Der foreligger allerede godkendt projektforslag, ligesom der er udarbejdet forprojekt (dateret 3.1.2012). Totalrådgiveropgaven omfatter indhentning af myndighedsgodkendelse (byggetilladelse og arealtildeling). Ordregiver har i samarbejde med rådgiver om byggeriets indledende faser opstartet udarbejdelse af hovedprojekt. Dette arbejde er dog stoppet inden endelig afslutning. Eksisterende materiale inkl. referater, registreringer af eksisterende forhold, projektering m.v. fra den tidligere rådgiver stilles til rådighed for ansøgerne. Materialet kan således anvendes af den vindende tilbudsgiver i den videre proces, ligesom ansøgere og tilbudsgivere kan anvende materialet ved forberedelse af ansøgning om prækvalifikation og i forbindelse med tilbudsafgivelse. Der kan pr. mail rettes henvendelse til. Kriminalforsorgen med anmodning om fremsendelse af disse oplysninger, jf. kontaktoplysningerne i punkt I.1 - email: frederikke.siert@kriminalforsorgen.dk. I forbindelse med det videre arbejde med ovennævnte om-/tilbygning, ønsker ordregiver at indgå aftale om totalrådgivning for blandt andet de resterende dele af projekteringen, bistand til udbud af entrepriseopgaverne. (fagentreprise) samt bistand under udførelsen og frem til og med 1 års gennemgang. Totalrådgivers ydelser følger i det væsentligste FRI og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning (2012) og vil primært bistå af følgende ydelser: — udarbejdelse af hovedprojekt, — udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af tilbud på fagentreprise, — gennemførelse af udbud, herunder indstilling af vinder til ordregiver, — overordnet tilsyn i form af opfølgning på projektering og udførelse af byggeriet (byggeledelse og fagtilsyn), herunder fremdrift, økonomi, risici og kvalitet, — aflevering og 1 års gennemgang. Totalrådgiveren skal i samarbejde med bygherrens projektleder bistå med at realisere bygherrens intention med projektet inden for de givne økonomiske rammer. Der skal rådgives om proces-, tids- og økonomistyring samt sikring af projektets kvalitet og funktion. Totalrådgiveren skal tilsvarende udarbejde heraf afledte såvel tekniske som administrative dokumenter og statusopgørelser. Totalrådgiveren skal desuden sikre koordinering og tværgående samarbejde mellem sagens aktører. Rådgivningen forventes påbegyndt umiddelbart efter kontraktindgåelse (forventet efteråret 2012) og frem til byggeriets endelige aflevering (forventet medio 2014).

Architectural design services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme | Published January 25, 2012  -  Deadline February 21, 2012
cpvs
71220000, 71240000, 71320000, 71421000

Opgaven omfatter opførelse af to nye daginstitutioner med tilhørende udearealer ved henholdsvis Møllegade og Edith Rodes Vej i De gamles By i København. Institutionen ved Edith Rodes Vej placeres i den nordlige del af De Gamles By, den vil huse 10 vuggestue- og børnehavegrupper. Konkurrenceområdet har en størrelse på 2 430 m 2 og der bygges ca. 1 600 m 2 . Institutionen ved Møllegade vil ligge i den sydlige del af De Gamles By, den vil huse 6 vuggestue- og børnehavegrupper. Konkurrenceområdet har en størrelse på ca. 1 660 m 2 og der bygges ca. 960 m 2 . De præcise arealforhold for områderne vil fremgå af udbudsmaterialet. Ved etablering af institutionerne tilstræbes det at udforme gode rammer for børn med udgangspunkt i den italienske pædagogik Reggio Emilia, som ser de fysiske rammer som et pædagogisk værkstøj ('en ekstra pædagog'), og som bygger på opfattelsen af viden, som noget børn aktivt skaber og konstruerer i samarbejde med andre. Ligeledes tilstræbes det at etablere to institutioner med en velfungerende organisering, herunder med en god kontakt mellem institutionernes indre og udvendige rum. Der er også fokus på at etablere institutioner med udearealer, der tilbyder gode rammer for børnenes udendørs leg og udfoldelse. Bygningen skal opføres som lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10. Der vil være fokus på at tilvejebringe en hensigtsmæssig fremtidig drift og vedligeholdelse af institutionerne. Ordregiveren agter at indgå særskilte aftaler om totalrådgivning for de 2 institutioner, idet det dog vil være muligt for den samme tilbudsgiver at blive tildelt begge aftaler.

Architectural design services 2014 / S 038-062997

FREDERIKSBERG KOMMUNE | Published February 22, 2014  -  Deadline March 25, 2014
cpvs
71220000, 71210000, 71240000, 71300000, 71400000, 71500000

Architectural design complete advice in connection with the establishment of extension to Lindevang School in Frederiksberg. The extension should reflect the need for the establishment of a 4 track at the school. The new building is expected to be approx. 1 000 m2 for 4 to 5 storeys. Lead consultant to carry out the planning and monitoring of the Frederiksberg coarse programming and vision for the future extension. Total consultant shall in addition be responsible for the design of conceptual design, project proposals, preliminary and detailed design, following EU procurement, construction management and technical supervision and implementation of the demolition of the existing SFO-building. As part of Frederiksberg Strategy desired extension is designed with a focus on energy and climate friendly initiatives.

Architectural design services 2014 / S 176-311238

FREDERIKSBERG KOMMUNE | Published September 13, 2014  -  Deadline October 15, 2014
cpvs
71220000, 71210000, 71240000, 71300000, 71400000, 71500000

Architectural design school at Duevej expanded and reconfigured to meet current capacity needs. The expansion is expected to accommodate the establishment of the congregation rooms, class rooms, practical rooms and staff facilities. The renovation is expected to accommodate basic premises, subject rooms and project rooms. Establish addition, new outdoor areas for the extension, here we will focus on climate change adaptation and management of rainwater. Overall construction costs are 19 million to 25 million DKK. Total Advisor must perform the design and execution from conceptual design through delivery and 1-year review. Involvement of school progress by building consultant, who will in addition by the lead consultant be continuous involvement of the school in design and execution. Option for the described task will be to manage the design and execution of the renovation of the entire schoolyard.

Architectural design services 2013 / S 225-391946

FREDERIKSBERG KOMMUNE | Published November 20, 2013  -  Deadline December 20, 2013
cpvs
71220000, 71210000, 71240000, 71300000, 71400000, 71500000

Architectural design complete advice in connection with the establishment of new 3 track school on Grundtvig vigsvej in Frederiksberg. The school established partly in existing building which is currently used by UCC and a new extension. The existing building is approx. 6 300 m2 divided into 3/4 floors with basement. The new building is expected to be approx. 1 800 m2. Lead consultant to carry out planning and follow-up in Frederiksberg Municipality serious programming and vision for the future school. Total consultant shall in addition be responsible for the design of conceptual design, project proposals, preliminary and detailed design, as well as subsequent EU procurement, construction management and technical supervision, and implementation of environmental sanitation project. Lead consultant must also have attached a landscape architect for the job as the design of roads, traffic logistics and establishment schoolyard.

Organisation of architectural design contests

Boligforeningen 3B | Published December 11, 2014
Winner
Kant ArkitekterRyesgade 19CKøbenhavn N 2200 info@kant.dk +45 77325700 www.kant.dk
cpvs
71230000, 71210000

Totalrådgiveraftale.

Architectural design services

Forsyning Helsingør Service A/S | Published December 12, 2014
Winner
Christensen & CO Arkitekter A/SBragesgade 10 BKøbenhavn N. 2200
cpvs
71220000

Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca. 5 800 m².

Architectural design services

Frederiksberg Kommune | Published September 3, 2015
Winner
AART Architects
cpvs
71220000, 71210000, 71240000, 71300000, 71400000, 71500000

School on Duevej expanded and rebuilt to meet current capacity requirements. The expansion is expected to accommodate the establishment of commonroom, basic rooms, classrooms and staff facilities. The renovation is expected to accommodate basic facilities, classrooms and project rooms. Establish addition, new outdoor areas in connection with the expansion, which will have a focus on climate adaptation and rainwater management. Overall construction costs are 19 to 25,000,000 DKK. Total Adviser to perform the design and execution from the conceptual design through delivery and 1 year's review. Involvement of school progress by building consultant who will moreover by the lead consultant be continuous involvement of the school in design and execution. Option for the described task will be to manage the design and execution of the renovation of the entire schoolyard.

Architectural design services

Frederikssund Kommune | Published July 5, 2014  -  Deadline August 18, 2014
cpvs
71220000, 71320000

Rådgiverkontrakt for projektering af seks storparceller samt et deltaområde i den nye by, Vinge, syd for Frederikssund.

Architectural design services

Frederiksberg Kommune | Published July 5, 2014
Winner
Gottlieb Paludan ArchitectsKalvebod Brygge 30, 5. salKøbenhavn V 1560 gp@gottliebpaludan.com +45 41718200 www.gottliebpaludan.com
cpvs
71220000, 71210000, 71240000, 71300000, 71400000, 71500000

Totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny 3 sporet skole på Grundtvigsvej på Frederiksberg. Skolen etableres delvist i eksisterende bygning som i øjeblikket anvendes af UCC og i en ny tilbygning. Den eksisterende bygning er ca. 6 300 m² fordelt på 3/4 etager med kælder. Den nye tilbygning forventes at være på ca. 1 800 m². Totalrådgiveren skal varetage planlægning og opfølgning på Frederiksberg kommunes grovprogrammering og vision for den kommende skole. Totalrådgiveren skal der ud over stå for projektering af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt, samt efterfølgende EU-udbud, byggeledelse og fagtilsyn, samt gennemførelse af miljøsanerings projekt. Totalrådgiveren skal desuden have tilknyttet en landskabsarkitekt til opgaven som projektering af veje, trafik logistik og etablering skolegård.