Call +44 800 9755 164

Public tenders for agriculture in Poland

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

Olsztyn: Maintenance courses relevant to agriculture and basic drainage task XXIV, gm. Lubomino, Dobre Miasto, Purda, Świątki, Dywity, Olsztyn, woj. Warmia-Mazury

 | Published July 12, 2016  -  Deadline December 15, 2016
The scope of work to be performed includes the maintenance of watercourses important for agriculture and basic drainage in municipalities Lubomino, Dobre Miasto, Purda, Świątki, Dywity, Olsztyn. The scope of work set out in Annex 1 - information relating to partial offers.

Olsztyn: Maintenance courses relevant to agriculture and basic drainage task XXIX, gm. Grunwald, Dąbrówno, Olsztynek, Nidzica, Kozłowo, Janowiec Koscielny, province. Warmia-Mazury.

Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie | Published July 14, 2016  -  Deadline December 16, 2016
The scope of work to be performed includes the maintenance of watercourses important for agriculture and basic drainage in the municipalities of Grunwald, Dąbrówno, Olsztynek, Nidzica, Kozłowo, Janowiec Church. The scope of work set out in Annex 1 - information relating to partial offers ..

Specialist agricultural or forestry machinery

Skarb Państwa, Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim | Published November 2, 2016  -  Deadline December 5, 2016
Special machines used in agriculture or forestry

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Okonek | Published November 3, 2016  -  Deadline December 6, 2016
The contract services in the field of forest management as defined in Article. 6 paragraph. 1 point. 1 of the Act of 28.9.1991 on Forests (consolidated text .: OJ 2015 item. 2100, as amended. D. - Hereinafter: "Forest Act") including the work in the field of breeding and forest protection, fire protection, acquisition, skidding and podwozu wood, hunting economy and economy aerator agriculture to perform at the Forestry Commission Okonek in 2017.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Okonek | Published October 28, 2016  -  Deadline December 6, 2016
The contract services in the field of forest management as defined in Article. 6 paragraph. 1 point. 1 of the Act of 28.9.1991 on Forests (consolidated text .: OJ 2015 item. 2100, as amended. D. - Hereinafter: "Forest Act") including the work in the field of wildlife management and economy aerator agriculture to perform in Okonek forest district in 2017.

Agricultural and horticultural products

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice | Published October 29, 2016  -  Deadline December 12, 2016
Rapeseed meal. The size of the order of 50 tons.

Agricultural and horticultural products

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice | Published November 23, 2016  -  Deadline January 4, 2017

Rapeseed meal. The size of the order of 150 tons.

Quality parameters:

minimum protein content - 34%

The maximum humidity of 14%

Content anaerobic absent in 0.1 g

Content salmonella absent in 0.1 g

the calcium content <1%

color and odor specific.

We declare that we are a taxpayer of agricultural tax and the goods purchased is intended for their own use.

Rapeseed meal. The size of the order of 50 tons.

Quality parameters:

minimum protein content - 34%

The maximum humidity of 14%

Content anaerobic absent in 0.1 g

Content salmonella absent in 0.1 g

the calcium content <1%

color and odor specific.

We declare that we are a taxpayer of agricultural tax and the goods purchased is intended for their own use.

Ordered merchandise is intended for production for the customer who is not a taxpayer of agricultural tax.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno | Published November 10, 2016  -  Deadline December 20, 2016

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, szkółkarstwa oraz odśnieżanie dróg leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2017.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1.I.B – 1.IV.B i w załączniku nr 1.I.C – 1.IV.C do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.I.B i w załączniku nr 1.I.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.I.B do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.II.B i w załączniku nr 1.II.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.II.B do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.III.B i w załączniku nr 1.III.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.III.B do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.IV.B i w załączniku nr 1.IV.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa wynikające z załącznika nr 1.IV.B do SIWZ.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki | Published November 8, 2016  -  Deadline December 19, 2016
Forestry services.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki | Published November 15, 2016  -  Deadline December 19, 2016

Forestry work, ie. Obtaining and hauling wood, the work of conservation and breeding of forest, mowing meadows, cultivation plots hunting. It is anticipated procurement in accordance with art. 67 paragraph. 1, item 6 of up to 20% of the basic contract - acquiring and hauling wood, forest regeneration, protection of crops - on terms as the main contract.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kłobuck | Published November 16, 2016  -  Deadline December 23, 2016

The contract services in the field of forest management as defined in Article. 6 paragraph. 1 point. 1 of the Act of 09.28.1991 r. On forests (consolidated text .: OJ 2015 item. 2100, as amended. D.) Including the work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and works at the nursery forest management and collection of cones and seeds, to perform in Kłobuck forest District in 2017.

The material scope of the contract includes the aggregate amount of work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and work on forest nursery and a set of cones and seeds under Annex 1B to the ToR.

A detailed description of the work (operations) included in the object of the contract, and a detailed description of the technology, the performance of individual works (actions) included in the object of the contract was included in Annex No. 1B, 1C in the Annex hereto and directory of effort in terms of managing the forest.

The material scope of the contract includes the aggregate amount of work on forest nursery and a set of cones and seeds under Annex 1B to the ToR.

A detailed description of the work (operations) included in the object of the contract, and a detailed description of the technology, the performance of individual works (actions) included in the object of the contract was included in Annex No. 1B, 1C in the Annex hereto and directory of effort in terms of managing the forest.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck | Published November 29, 2016  -  Deadline December 29, 2016

The contract services in the field of forest management as defined in Article. 6 paragraph. 1 point. 1 of the Act of 09.28.1991 r. On forests (consolidated text .: OJ 2015 item. 2100, as amended. D.) Including the work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and works at the nursery forest management and collection of cones and seeds, to perform in Kłobuck forest District in 2017.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursus | Published November 30, 2016  -  Deadline January 5, 2017

The subject of this contract is:

a) maintenance of green spaces lanes consisting of:

- Cleaning 13 hectares of green areas,

- Work such as gardening .; renovation, raking, fertilizing, mowing lawns, cutting maintenance shrubs;

- Mowing chwastowisk with the removal of contaminants of size

and

b) the maintenance of roads, parking bays, sidewalks, bicycle paths

consisting of the maintenance work of roads, parking bays, sidewalks, bicycle paths.

A) maintenance of green spaces lanes consisting of:

- Cleaning 13 hectares of green areas,

- Work such as gardening .; -renowacji, raking, fertilizing, mowing lawns, cutting maintenance shrubs;

- Mowing chwastowisk with the removal of contaminants of size

and

b) the maintenance of roads, parking bays, sidewalks, bicycle paths

consisting of the maintenance work of roads, parking bays, sidewalks, bicycle paths.

Agricultural, farming, fishing, forestry and related products

Szkoła Policji w Słupsku | Published November 2, 2016  -  Deadline December 12, 2016

Fresh vegetables and cabbage and pickled cucumbers

Potatoes peeled

Fresh fruits (apples consumer, pears)

Citrus fruits (oranges, tangerines, bananas, nectarines, lemons).

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Zakład Zieleni Miejskiej | Published November 3, 2016  -  Deadline December 6, 2016

1. This contract services for maintaining lanes and urban areas in the city of Katowice in 2017.

2. Employer divided the order into nine parts.

3. Description of the order given in Annexes:

1) Annex 1 to the Terms of Reference - Part I - Maintenance of green areas and paved roads

in the city of Katowice in 2017r.,

2) Annex 2 to the Terms of Reference - Part II - three times mowing in areas of the city Katowice

with an area of ​​632 417 m2 in 2017,

3) Annex No. 3 hereto - Part III - three times mowing in areas of the city Katowice

with an area of ​​688 754 m2 in 2017,

4) Annex 4 to the Terms of Reference - Part IV - Mowing the lanes in the city of Katowice

Number 1 in the land area of ​​464 346 m 2 in 2017

5) Annex 5 to the Terms of Reference - Part V - Mowing the lanes in the city of Katowice

the land 2 on the surface of 410 854 m 2 in 2017

6) Annex 6 to the Terms of Reference - Part VI - Mowing the lanes in the city of Katowice

3 the land area of ​​492 955 m 2 in 2017

7) Annex 7 to SIWZ - Part VII - Mowing the lanes in the city of Katowice

area 4 of the area of ​​389 076 m 2 in 2017

8) Annex No. 8 to the Terms of Reference - Part VIII - Mowing the lanes in the city of Katowice

No. 5 in the land area of ​​457 984 m 2 in 2017

9) Annex No. 9 to the SETC - Part IX - Cleaning works in the area of ​​the seat of the National Polish Radio Symphony Orchestra (NOSPR) and the International Convention Centre (ICC)

with footbridge (connecting NOSPR MCC) in Katowice in 2017.

Siemiatycze: Reconstruction multifunctional court at the School of Agricultural Czartajewie

Powiat Siemiatycki | Published July 22, 2016  -  Deadline May 15, 2017
The subject of the contract is works related to the reconstruction of the multifunctional court at the School of Agricultural Czartajewie, 130 Long Street, on plot No. 319/1, section 008 Czartajew. Indirection investment includes: 1. preparatory works, demolition and excavation: - demolition of the multifunctional court with an asphalt surface with existing flanges and fittings pitch - dismantling the existing light poles and electrical installation, 2. construction of multifunctional court (foundation, polyurethane surface, edge equipment) with dimensions of 29.00 x 59,7m with a polyurethane surface with an area of ​​1731.30 m2, with fields for playing handball, basketball and volleyball. Usable surface layer is characterized by a smooth jointless invoice. Minimum surface parameters: - Tensile strength (MPa) min.0,41 - Tensile elongation (%) Min.54 1.60 - vertical deformation at 230 C (mm) max.2,60 51 - Coefficient of friction: on dry 83 wet 57 - Change the colors - the gray scale level min.4 polyurethane surface must meet the requirements of BS EN14877: 2014-02. Before signing the contract the contractor whose tender has been selected as the best is obliged to provide: Labosport or ISA - Sport or Sports Labs) or equivalent document confirming compliance with the requirements contained in the surface BS EN14877: 2014-02 - technical card offered to the surface, - approved the NIH or equivalent document for offered pavement - authorizations manufacturer polyurethane surface, exposed to the Contractor for realized investment with confirmation manufacturer warranty. 3. development of the area - the area paved with cobblestones of the area. of 150,80 m2 - construction of the fence off of the system of steel panels with a height of 4.0 m and piłkochwytu - landscaping elements (two baskets and two benches) and green. Fixtures installed on light poles with a height of 10 m type of crossbeam B1 / 350/60 on the foundation B150 SX10.3 / F25 5. performance of the cable connection LV-0,4kv- power complex fields detailed scope of work to complete project documentation, specifications Technical execution and acceptance of works and elements, which are given to take into account when calculating the offer price. Additionally, in the case of these certificates contracting permits the use of certificates równoważnych.Uwaga! Purchaser informs that it is applying for a grant program of the task the development of regional sports infrastructure - edition in 2016.

Specialist agricultural or forestry machinery

Skarb Państwa, Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim | Published October 28, 2016  -  Deadline December 5, 2016

The contract is for the supply of new machines wielooperacyjnych type of harvester and forwarder type, year not older than 2016 with warranty and post-warranty service, consisting in the provision of services from the scope of repairs and renovations and execution services.

Object of the contract was divided into 2 parts:

Lot 1 - supply of new machines multioperational type harvester - pcs. 1 along with warranty and post-warranty service;

Lot 2 - supply of new machines multioperational type forwarder - pcs. 1 along with warranty and post-warranty service,

Steers: Reconstruction of access road to agricultural land in m. Krzydlina United - Road No 15

Urząd Miejski w Wołowie | Published July 15, 2016  -  Deadline January 27, 2017
The contract to design and build the system are: Development of design documentation and execution of construction works on the reconstruction of the existing road located on plot No. 663, precinct Krzydlina United, property of the commune Oxen. The new lane access road to agricultural land after the procedure uniting has a width of approximately 12.0 meters. It is expected jednopasową road with a width of 3.50 m shoulders on both sides with a width of 2 x 1.0 m poszerzeniami on mijankach with a total roadway width of 6.0 m . the project is located plot No. 663, precinct Krzydlina United. The scope of the contract covers the development of project documentation and obtaining the necessary approvals, permits and decisions for the present task on behalf of the Employer, the demolition of the existing road surface or the removal of a layer of fertile soil and the removal and disposal of demolished material, removing shrubs from humusowaniem and sow ditches and embankments, execution new construction of roads, passing places and gatherings, dehydration lane by performing roadside ditches, reservoirs rozsączająco-reservoirs, culverts, performing constant traffic organization (the vertical label) and protect the construction site during construction work. Specifications investment: The planned construction of roads and passing places (KR1): wearing course of asphalt concrete AC 8S gr. 4 cm, tie layer of asphalt concrete AC 11W gr. 4 cm, an essential foundation stone aggregate of broken grain size 0 sixty-thirds continuous single-layer mechanically stabilized gr. 20 cm, the substrate improved the soil stabilized with hydraulic Rm = 2.5 MPa gr. 15 cm. The proposed design verge layer of stone aggregate of broken grain size 0 sixty-thirds continuous single-layer mechanically stabilized gr. 20 cm from the drainage ditch an additional layer of filtering sand gr. 20 cm. The length of the stretch of road 1.3 km.

Pruszcz Gdanski: Conclusion of framework contracts for services valuation of agricultural property within the meaning of the Act of 11 April 2003. Shaping the agricultural system - II

 | Published July 13, 2016  -  Deadline December 31, 2016
Slupsk, lęborski, bytowski, człuchowski, chojnicki - according to Annex 1A 1.2.2 Part 2 - Partial Task No. 2 consisting of: the valuation of agricultural property undeveloped and built-up area of ​​not less than 0.3000 ha,

Suwalki: Exports, together with the acquisition of land for agricultural purposes sludge (waste code 19 08 05) from the sewage treatment plant in Suwalki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | Published July 27, 2016  -  Deadline May 15, 2018
1. The contract is: a) the export understood as the loading, transport and unloading and bringing to spread on the surface and plowing stabilized municipal sewage sludge (waste code 19 08 05) from the sewage treatment plant in Suwalki, ul. Sejneńska 86, b) acquiring the land (plot than 1 ha) of agricultural land for deposits within our province the size necessary for the exported quantity envisaged deposits. 2. The amount of deposits for export: a) provides for the following quantities of sediment to be exported: - in 2016 (until 11.30.2016 r.) - Approx. 6 000 tons - in 2017 (until 15.05.2017 r.), And (to 30.11.2017 r.) - a total of approx. 10 000 tons - in 2018 (until 05.15.2018 r.) - approx. 4 000 tons b) the quantity of sludge to be exported can be reduced, c) due to weather conditions / the periods may be extended ..