Public tenders for aquacultural in Slovakia

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica | Published March 8, 2012
cpvs
77000000

agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica | Published March 8, 2012
cpvs
77000000

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (36038351) | Published April 17, 2013
Winner
Lesopest, s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 981 01 Hnúšťa SLOVAKIA Telephone: +421 000000000
cpvs
77000000

1Jamková sadba - voľnokorenné sadenicePrevzatie adonáška sadeníc na miesto sadby, vyhľadanie miesta sadby, odstránenie pôdneho krytu aburiny na plôške požadovanej veľkosti, vykopanie jamky do požadovanej hĺbky, vloženie sadenice srozloženými koreňmi, zasypanie zeminou, utlačenieVýkonové normy pre umelú obnovu lesa sadbou a sejbou - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.14, 530/90 - 230 2Jamková sadba - krytokorenné sadenicePrevzatie adonáška sadeníc na miesto sadby, vyhľadanie miesta sadby, odstránenie pôdneho krytu aburiny na plôške požadovanej veľkosti, vykopanie jamky do požadovanej hĺbky, vloženie sadenice sneporušeným koreňovým balom, zasypanie zeminou, utlačenieVýkonové normy pre umelú obnovu lesa sadbou a sejbou - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.14, 530/90 - 230 7Manipulácia so sadbovým materiálom Rozvoz auskladňovanie vsnehových jamách resp. miestach na to určených, napĺňanie snehových jám, údržba snehových jámneuvádza10Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia Znášanie, resp. sťahovanie ťažbových zvyškov na určené miesta, rozrezanie dlhších vetiev na kratšie kusy, vytvorenie hromád spriemerom max. 2 m alebo pásov smax. šírkou 1,5 mVýkonové normy pre ostatné pestovné práce -Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č. 17, 230/6721/658/85 - EP11Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením Znášanie, resp. sťahovanie ťažbových zvyškov na určené miesta, rozrezanie dlhších vetiev na kratšie kusy, založenie ohňa, vlastné pálenie aďalšie znášanie ťažbových zvyškov, likvidácia ohňa po ukončení páleniaVýkonové normy pre ostatné pestovné práce -Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č. 17, 230/6721/658/85 - EP17Ochrana sadeníc proti burine vyžínanímVyhľadanie plôšky so sadenicou, vyžatie buriny na plôške požadovanej veľkosti úmerne kvýške sadenice, rozprestretie buriny po vyžatej plocheVýkonové normy na ošetrovanie a ochranu lesa - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.15, 230-423/87 EP 22Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami Príprava aprenos repelentu na miesto náteru, vyhľadanie sadenice, aplikácia repelentu pri ihličnatých drevinách na terminálny výhon avetvy najvrchnejšieho praslena, pri listnatých drevinách na terminálny výhon akmienokVýkonové normy na ošetrovanie a ochranu lesa - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.15, 230-423/87 EP 26Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny akrov mechanicky príprava plochy na obnovu lesa Posúdenie avoľba nežiadúcich jedincov na odstránenie, ich spílenie (vyrezanie, vysekanie) snevyhnutným krátením, uvoľnenie plochy na obnovu lesa ich stiahnutím na zem resp. znášaním na hromadyVýkonové normy pre výchovu mladých lesných porastov a čistenie plôch od nehrúbia - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.16, MLVD SR447/310 - 1989 28Čistky a prerezávky vlesnom poraste Posúdenie avoľba nežiadúcich jedincov na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem. Výkonové normy pre výchovu mladých lesných porastov a čistenie plôch od nehrúbia - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.16, MLVD SR447/310 - 1989 31Plecie ruby a prestrihávkyPosúdenie avoľba nežiadúcich jedincov na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem. Výkonové normy pre výchovu mladých lesných porastov a čistenie plôch od nehrúbia - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.16, MLVD SR447/310 - 1989 32Výrub rozčleňovacích liniek vlesnom porasteVyhľadanie vopred vyznačených rozčleňovacích liniek, spílenie stromov udanej výšky na linke určenej šírky, stiahnutie na zem, krátenie, odpratanie kokraju linky (spriechodnenie linky)Výkonové normy pre výchovu mladých lesných porastov a čistenie plôch od nehrúbia - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.16, MLVD SR447/310 - 1989 42Práce vochrane lesaInštalácia feromonových lapačov (montáž, demontáž, znesenie auskladnenie), ochrana vyznačených jedincov proti ohryzu alúpaniu kôry (náterom repelentmi, obaľovaním vetvami, zakladaním ochranných prostriedkov), preinštalovanie resp. odstraňovanie použitej ochrany, zriaďovanie aúdržba ochranných chodníkov kopaním ačistením, zriaďovanie aúdržba mostíkov alavičiek, ochrana zásob dreva proti škodcom chemickým postrekom, asanácia lapákov, napadnutej drevnej hmoty azvyškov po ťažbe chemickým postrekom, odkôrnením a pálením, zakladanie lapacích kôr achemická ochrana proti škodcom na sadeniciach, nátery fungicídnymi prípravkami, postreky biologickými achemickými prípravkami, oplocovanie proti pastve, likvidácia drobných stavieb azariadení vleseVýkonové normy na ošetrovanie a ochranu lesa - Zborník Ministerstva pôdohospárstva SR č.15, 230-423/87 EP 43Ostatné pestovateľské práceVyznačovanie stromov určených kťažbe, udržiavanie priesekov apásov spiľovaním azrezávaním, úprava nárastov po ťažbe tvarovým orezom avyrezávaním, budovanie aúdržba hospodárskych kopcov, udržiavanie lesnej rozdeľovacej siete značením na stromochneuvádza

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica (36038351) | Published February 21, 2013
cpvs
77000000

Lesnícke činnosti v ťažbovej činnosti v kombinácii uvedených technológií.

agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lesy Slovenskej republiky, š.p (36038351) | Published July 20, 2012
Winner
Bukma, s.r.o. Záhradná 63/5 991 25 Čebovce SLOVAKIA
cpvs
77000000, 77211600, 77230000, 77231200, 77231600

Pestovatelská cinnost zahrna výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesnovaním starostlivostou o obnovené lesné porasty za úcelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (tažbovej cinnosti).

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Forstimber, s.r.o. | Published February 23, 2016
Winner
HLSG, s.r.o.
cpvs
77000000

Contracts constitute one unit. Forestry services to restore the potential of forest cover.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Nižný Sliač – Laziská dolina | Published November 10, 2015
Winner
Agro Ladzany s.r.o.
cpvs
77000000

The project is primarily aimed at restoring the production potential of forests damaged by biotic, abiotic and anthropogenic stress factors which manages the contracting authority through the implementation of appropriate preventive measures such as restoration of forests, their care and protection.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

SlovakiaWood, s.r.o. | Published July 4, 2015  -  Deadline August 17, 2015
cpvs
77000000

Restoring production potential of forests damaged by biotic, abiotic and anthropogenic stress factors which manages the contracting authority through the implementation of appropriate preventive measures such as restoration of forests, their care and protection (preparation of surfaces in artificial restoration, afforestation, protection against trimming, protection against animals, sowing roof, prerezávka, ..). More information is given in the tender documents.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek | Published July 7, 2015  -  Deadline August 18, 2015
cpvs
77000000

The project is primarily aimed at restoring the production potential of forests damaged by biotic, abiotic and anthropogenic stress factors which manages the contracting authority through the implementation of appropriate preventive measures such as restoration of forests, their care and protection.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo | Published July 1, 2015  -  Deadline August 12, 2015
cpvs
77000000

Restoring production potential of forests damaged by biotic, abiotic and anthropogenic stress factors which manages the contracting authority through the implementation of appropriate preventive measures such as restoration of forests, their care and protection.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná | Published June 26, 2015
cpvs
77000000

Ozdravné opatrenia v lesoch pozemkového spoločenstva Východná.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Urbárska spoločnosť obce Jakubany pozem. spol. | Published June 26, 2015
cpvs
77000000

Ozdravné opatrenia v lesoch Jakubany.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Mgr. Ľubomír Zavadil | Published June 20, 2015  -  Deadline August 3, 2015
cpvs
77000000

Curative measures in forests damaged as a result of climate change, pests with the revitalization and restoration of forest communities, including forest regeneration, protection, care and education forests. Preparing surfaces. Afforestation. Protection against weeds. Protection against animals. Fencing. Educational interventions.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Správa mestskej zelene v Košiciach | Published March 6, 2015
Winner
AB Facility s.r.o.
cpvs
77000000, 77300000, 77313000, 77314100

Mowing service includes: treatment of orchards, parks, municipal flower beds, lawns and other public green areas, including sports. The contract is therefore mowing lawns with raking, aboard the means of removing up to 25 km, and the composition of the composter Bernátovce.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Pozemkové spoločenstvo Urbárna obec Veľká Lesná | Published November 1, 2014
Winner
LEaKO, a.s.47320940 Platanová alej 2437/3 Komárno 945 01 info@kovarcik.sk +421 903270400
cpvs
77000000

Obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených komplexom škodlivých činiteľov a zavádzanie preventívnych opatrení a to úpravou pôdneho prostredia a výživy stromov – vrtuľníkom.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Správa mestskej zelene v Košiciach | Published July 25, 2014  -  Deadline September 11, 2014
cpvs
77000000, 77300000, 77313000, 77314100

Služba kosenie zahŕňa: úpravu sadov parkov, mestských kvetinových záhonov, trávnikov a iných verejných zelených plôch vrátane športovísk. Predmetom zákazky je teda kosenie trávnikov s hrabaním, naložením na dopravný prostriedok, s odvozom do 25 km a so zložením v kompostárni Bernátovce. Podrobný popis služby je uvedený v súťažných podkladoch.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

D-Orso spol. s r.o. | Published February 3, 2016
Winner
AB Facility s.r.o.
cpvs
77000000

Restoring production potential of forests damaged bitockými, abiotic and anthropogenic stress factors which manages Verena authority through the implementation of appropriate preventive measures such as restoration of forests, their care and protection (preparation of surfaces in artificial restoration, afforestation, protection against trimming, protection against animals, sowing roof, prerezávka).

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Karpatská lesnícka spoločnosť a.s. | Published October 31, 2015  -  Deadline November 11, 2015
cpvs
77000000

Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej | Published November 7, 2015
Winner
Slovagro s.r.o.
cpvs
77000000, 77200000, 77230000

The project is primarily aimed at restoring the production potential of forests damaged by biotic, abiotic and anthropogenic stress factors which manages the contracting authority through the implementation of appropriate preventive measures such as restoration of forests, their care and protection.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Karpatská lesnícka spoločnosť a.s. | Published November 13, 2015  -  Deadline November 20, 2015
cpvs
77000000

Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva